Telex Raad van Bestuur: herfst

22 oktober 2018
Telex Raad van Bestuur: herfst

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De Raad van Bestuur besprak 45 beleidsuitdagingen voor de toekomstige beleidsperiode 2019-2023 van ISB. Deze uitdagingen vloeiden voort uit een SWO-ART-analyse gemaakt door een kerngroep. Met de goedkeuring van deze tekst is er een gezamenlijk beeld van waar we nu staan als ISB en en waar we de komende jaren naartoe willen. Dit zal verder vertaald worden naar projecten/werkpakketten. In het voorjaar presenteren we dit aan jullie, de leden.
 • Naast diverse gesprekken en lopende samenwerkingsverbanden zullen we de komende weken, in het kader van het beleidsplan, een vragenlijst voorleggen aan enkele belangrijke stakeholders en partnerorganisaties van ISB met het oog op de toekomstige samenwerking.
 • De Raad van Bestuur keurde de plannen en evoluties goed op vlak van personeel n.a.v. het nieuwe ISB-Beleidsplan. In concreto ging dit o.a. over de openstaande vacatures.
 • De gesprekken met Sport Vlaanderen en het kabinet i.v.m. de actualisering en toekomstige verankering van de decretale opdracht van ISB werden opgevolgd.
 • ISB en Ethias verlengen na een positieve evalutie het sponsorpartnership voor komende 3 jaren.
 • Het thema voor het komende ISB-Congres werd vastgelegd. Een communicatiebureau wordt aangesteld voor uitwerking. In het najaar volgt de eerste communicatie. Input voor sprekers en sessies werd verzameld. Ook de praktische organisatie van het congres wordt opgevolgd (o.a. de samenwerking met CATCH, de samenwerking met VGC ...).
 • Er gebeurde een rondvraag naar input voor het Jaaractieplan 2019 i.k.v. de decretale opdracht van ISB met aandacht voor het lokale planningsjaar 2019.
 • ISB zal meewerken aan het ontwikkelen van standpunten in de schoot van ICES rond ethische vraagstukken in sport. We doen dit vanuit de specifiteit van lokale besturen. De commissies/werkgroepen van ISB zullen hierbij gepast betrokken worden.
 • De Raad van Bestuur werd geïnformeerd over de TWOL-studie die ISB momenteel uitvoert over veiligheid en toezicht in zwembaden.
 • De Raad van Bestuur besliste om de werking van EU Sport Link verder te zetten met een evoluerende rol (concrete begeleiding, inzetten beschikbaar materiaal, samenwerking Sport Vlaanderen, JINT/EPOS, ...). Het netwerk en de opbouwde kennis van de voorbije jaren lijkt nu concreet zijn vruchten af te werpen. Dit zal verder op de Raad van Bestuur van EU Sport Link met VSF worden besproken. 
 • Er wordt een overleg gepland met de vertegenwoordigers van gemeenten en overheden in Sportwerk Vlaanderen ter voorbereiding van de voorliggende uitdagingen.
 • ISB zal op 21 januari 2019 aanwezig zijn op het VVSG-event voor de nieuwe lokale bestuursploegen (burgemeesters en schepenen).
 • De wijzigingen rond verenigingswerk en vrijwilligersvergoeding werden opgevolgd.
 • Het lopende project over de opleiding van redders (ism VDAB, RedFed, VTS ...) wordt opgevolgd en een planning voor verderzetting volgend jaar wordt opgemaakt.
 • Minsters Muyters en Crevits lanceerden de 3de oproep rond openstelling schoolsportinfrastructuur. Vanuit de ondersteuningsopdracht bij de 2 voorbije oproepen kon ISB input geven vanuit het werkveld.

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ShareDelen
 • Afdrukken