Telex Raad van Bestuur: zomer

28 augustus 2018
Telex Raad van Bestuur: zomer

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • Helena Van Remoortel (Lokeren) en Wim Bosschaerts (Lille) waren in het voorjaar reeds waarnemend aanwezig op de Raad van Bestuur ter vervanging van andere provinciale afgevaardigden. Op de AV in mei werden zij formeel voorgedragen en sinds augustus zijn zij de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Op de eerst volgende Raad van Bestuur van augustus werd ook het Dagelijks Bestuur samengesteld. Naast voorzitter Cindy Winters (Leuven), de 2 ondervoorzitters Johan Van Dijcke (Bonheiden) en Stijn Werbrouck (Izegem) en Joris Lambrechts (Hasselt) is nu ook Sam Jansens (Zaventem) lid van het DB. Jordi Cooman (Aalter) is penningmeester.
 • In het kader van het nieuwe ISB-beleidsplan maakte een kerngroep werk van de 'Collectieve Ambitie' van ISB en de waarden die we voorstaan. Dit werd ook met het bestuur en op de AV besproken. Momenteel wordt een SWO-ART-analyse gemaakt. 9 oktober is er een denkdag/teamdag voor de Raad van Bestuur gepland.
 • Tijdens de Raad van Bestuur van augustus werd een tussentijdse evaluatie gedaan van het ISB-Jaaractieplan 2018 en de begroting 2018. In hoofdzaak werden enkele nog niet geplande projecten (project naschoolse sport secundair onderwijs) toegevoegd en de begroting - in positieve zin - aangepast aan de realiteit van reeds voorbije activiteiten.
 • In samenspraak met het bestuur wordt een voorstel van wijzing van de decretale opdracht van ISB in het kader van het 'Decreet Lokaal Sportbeleid' gedaan. Er was hieromtrent reeds overleg met het kabinet Muyters en Sport Vlaanderen. Aanleiding is voornamelijk het wegvallen van het Decreet Lokaal Sportbeleid en de evoluties in projectmatige opdrachten. Timing is in werking treding 2019. Begin september is er nieuw overleg met kabinet en Sport Vlaanderen.
 • Het Dagelijks Bestuur evalueerde het Platform Sportclubondersteuning dat ISB samen met VSF vorm geeft. We stellen voor dit bij te sturen, waarbij we via onze kanalen wederzijds (gemeenten - federaties) blijven informeren over mekaars werkzaamheden en vooral proberen te stimuleren/ondersteunen om concreet aan de slag te gaan met elkaar, voor zij die daarin stappen willen zetten als gemeente en federatie. 
 • Het concept van de Trefdag Sportparticipatie & Buurtsport werd vastgelegd. De focus ligt op moeilijk te bereiken kansengroepen en we mikken als deelnemers op iedereen (ook van buiten sport) die in gemeenten en steden hiermee bezig zijn. Noteer 6 december in Brussel.
 • De communicatie en de manier van aanbieden van onze vormingsaanbod werd aangepast. Voor het najaar wordt het aanbod nog meer op maat gepresenteerd. Je kan vormingen samen met je buurgemeenten of regio aanvragen of vanuit je eigen gemeente. ISB komt dan naar je toe. Voor de diverse thema's kan je kiezen voor een passend format: een online opleiding, een introductie, een verdieping van een halve/hele dag of om in te stappen in een begeleidingstraject.
 • ISB ondernam stappen in het opzetten van een Europees netwerk van organisaties zoals ISB en het creëren van kansen voor uitwisseling tussen sport in steden en gemeenten in Europa.
 • Het bestuur besliste om te gaan voor Tour&Taxis in Brussel als ISB-Congreslokatie 2019. Dit in samenwerking met de VGC. Op de Raad van Bestuur van augustus werd ook gebrainstormd over het nieuwe congresthema. 
 • Het project 'Redders Gezocht' wordt opgevolgd i.s.m. RedFed, VDAB en VTS. De 6 voortrajecten zorgden voor een goede doorstroom van potentiële redders naar de effectieve opleidingen. Na de opleidingen worden met VDAB o.a. jobdates georganiseerd met geïnteresseerde zwembaden. We plannen ook reeds een verderzetting in 2019. En de uitvoering van de TWOL-studie in opdracht van de Vlaamse Overheid loopt (analyse en voorstel van toekomstige wetgeving rond toezicht en veiligheid in zwembaden).
 • Tegen het najaar zal ISB haar bedrijfspartnership actualiseren. Bedoeling van de aanpassingen is bedrijfspartners meer intergraal in de werking te betrekken in het netwerken en de kennisdeling; en stapsgewijs online mogelijkheden te benutten.
 • Eind juli was er - vanuit een gedeelde vraag - overleg tussen VVSG en ISB met het oog op het opzetten van een structurele samenwerking. In het najaar wordt dit uitgewerkt.
 • Er werd nota genomen van de goedkeuring van de wetgeving rond 'verenigingswerk' (Raadpleeg hier ons standpunt). Er zal te ondersteuning van de leden maximaal verwezen worden naar de uitgebreide beschikbare informatie. Bij specifieke vragen i.f.v. gemeenten en steden zullen we als ISB ondersteuning bieden. 
 • ISB volgt i.s.m. VVSG het Decreet Lokale Kinderopvang en Vrijetijd op.
 • Er gebeurde evaluaties van de ISB-Trefdag Sportinfrastructuur, het slotmoment Sport & Ruimte, de online opleiding Sport & Armoede, de AV van ISB vzw in Brussel, ...
 • De uitvoering van de ondersteuning bij het project 'naschoolse sport in secundair onderwijs' wordt opgevolgd. ISB zal een diverse aanbod van ondersteuning bieden passende bij de ambities van de geselecteerde lokale netwerken. We zorgen ook actief voor en vragen aandacht voor goede afstemming tussen de verschillende betrokken Vlaamse actoren.

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ShareDelen
 • Afdrukken