Vlaremtrein 2012 gepubliceerd

16 september 2013

Op 10 september 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de VLAREM-trein 2012. Wat verandert er voor zwembaden?

 

Op 20 september 2013 treedt de Vlaremtrein 2013 in werking, alias het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen. Voor de bepalingen met betrekking tot de grenswaarde van gebonden chloor is er een overgangstermijn tot 31 december 2015 voorzien.

 

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen vind je in het dossier over Vlarem op de ISB-website.

Intussen maken we werk van een artikel voor het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer en een actualisatie van Vlarem-infomap van ISB.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken