Ontwerpteksten Vlaremtrein 2013

26 juli 2013

Een van de voorstellen geeft assistentiehonden voor blinden gemakkelijker toelating tot publieke plaatsen.

 

Voor zwembaden houdt een van de voorstellen in dat assistentiehonden voor blinden gemakkelijker toelating kunnen krijgen tot publieke plaatsen waar het milieuhygiënisch verantwoord is. Volgens de huidige regelgeving worden 'dieren niet in de inrichting toegelaten'. Als de ontwerptekst weerhouden wordt, zal de assistentiehond in overdekte en niet-overdekte zwembaden ook op de geschoeide zone mogen komen. Vanaf de ongeschoeide zone (vanaf de kleedhokjes) is er dan wel hulp van een derde nodig om de blinde tot aan het zwembad te begeleiden. In zwemvijvers mag, omwille van hygiënische redenen, de assistentiehond enkel op het strand, maar niet in het water.

 

De volledige ontwerpteksten zijn beschikbaar op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De artikels 247 tot en met 256 hebben betrekking tot zwembaden. Opmerkingen met betrekking tot de ontwerpbesluiten kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2013 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen via ccb@lne.vlaanderen.be. De ISB-commissie zwembaden zal de teksten in detail doornemen en zonodig reageren. Als jij opmerkingen hebt bij de artikels die belangrijk zijn voor zwembaden, kan je ze bezorgen aan marjolein.vanpoppel@isbvzw.be.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken