Gezondheid en bewegen

Kerninfo

 

Mensen die voldoende sporten en bewegen leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Een actieve(re) leefstijl is nodig om enerzijds de levenskwaliteit van de mensen te verhogen en anderzijds preventief op te treden tegen welvaartsziekten. Lichaamsbeweging speelt hierin een fundamentele rol en is een middel voor een gezond(er) leven.

 

Om de gezondheid van de Vlamingen te verbeteren ontwikkelde de Vlaamse Overheid een Actieplan Voeding en Beweging (2008 – 2015). Dat actieplan heeft de ambitie alle inwoners van Vlaanderen aan te zetten tot meer beweging en evenwichtiger eten.

 

De Vlaamse Overheid richtte een werkgroep Voeding en Beweging op, waarin alle Vlaamse partners van het sport/beweeglandschap en voedingslandschap betrokken zijn, o.a. ISB, VIGeZ, SVS, VSF, Bloso, ...

 

In het nieuwe Decreet Lokaal Sportbeleid (vanaf 1/01/2014) wordt een luikje "bewegen" en dus niet enkel sporten opgenomen. Hieronder verstaan we het aanzetten tot bewegen met als uiteindelijk doel sportbeoefening.

 

Binnen het SVA-platform werd een werkgroep rond transversale samenwerking opgestart waarbij sport en bewegen gepromoot wordt als gezondheidsbevorderend. Ook wordt bovenlokale en lokale samenwerking gestimuleerd en hopen we dat de intentieverklaring tussen minister Muyters (sport) en minister Vandeurzen (volksgezondheid) concreet gemaakt kan worden.

 

Aandachtspunten voor een beweeg- en gezondheidsbeleid in jouw gemeente:

 • Werk samen met verschillende beleidsdomeinen (andere gemeentelijke diensten) zoals gezondheid, welzijn, mobiliteit, toerisme, jeugd, sociale ombudsdienst, milieu/R.O., ...
 • Werk samen met lokale partners/organisaties die een werking naar gezondheid of een werking naar specifieke doelgroepen hebben (kinderopvang, bedrijven, OCMW, rusthuizen, ...)
 • Vlaamse Logo's (Lokaal gezondheidsoverleg) als partner in gezondheid. De Logo's organiseren overleg tussen verschillende lokale instanties en zij coördineren en ondersteunen projecten m.b.t. gezondheid
 • Plan activiteiten voor verschillende doelgroepen
 • Maak de omgeving beweegvriendelijk (groene parkjes, goede en verlichte fiets- en wandelpaden, speeltuinen, ...)
 • Start een gezondheidsoverleg op in jouw gemeente 
 • Zet 'gezondheid' als thema in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Bied activiteiten en informatie aan waardoor de bevolking gezond(er) kan leven (richt je hoofdzakelijk op datgene wat gezonde mensen moeten doen om gezond te blijven). Werken naar specifieke doelgroepen is ook mogelijk: obesitas (kinderen of volwassenen), diabetici, personen met rugproblemen, personen met hartproblemen, andersvaliden, senioren, etnische minderheden, kansarmen, ...
 • Zorg voor voldoende keuzemogelijkheden en een aanbod op maat voor jouw gemeente. Organiseer ook laagdrempelige activiteiten, sport is vaak nog wat te hoog gegrepen
 • Gezond sporten, blessurevrij bewegen, valpreventie voor ouderen, sporters op een verantwoorde manier begeleiden, veilige accommodatie en materialen, ... verdienen de nodige aandacht
 • Sporten is ook gezond! Het moeten niet enkel 'start to ...' activiteiten zijn

Wetgeving

Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (2007-2013) 

Activiteiten van de sportdienst omtrent gezondheid en beweging vallen in het SVA-decreet onder hoofdstuk 2 en 3, respectievelijk ondersteuning en stimulering van andersgeorganiseerde sport, en de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport.

 

Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen-beleid (ingang vanaf 1 januari 2014)

In het nieuwe decreet (ingang vanaf 1 januari 2014) wordt 'beweegbeleid' mee opgenomen. Via een beweegbeleid wil men de bevolking aanzetten tot bewegen met als uiteindelijk doel sportbeoefening.

Publicaties

Uit 't veld

 

 • De gemeente Bonheiden organiseert ieder jaar een sportmaand. De hele maand mei probeert een gevarieerd aanbod aan activiteiten jong en oud aan het sporten te krijgen. De inwoners worden aangemoedigd om met familie, buren, klasgenoten, collega's of vrienden ploegjes te vormen en deel te nemen aan de vele initiaties of recreatieve tornooien.
  Ook in Arendonk wordt een sportmaand georganiseerd. Met een stempelkaart kunnen de inwoners sparen voor een prijs door aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen.
 • Fit&Gezondheidscharter van provincie Limburg: Bedoeling is om naar het eigen personeel een aantal initiatieven te nemen die zowel de sport(ieve beweging) als de gezondheid willen bevorderen. Hieraan wordt door verschillende diensten geparticipeerd. Jaarlijks wordt een jaarprogramma opgesteld dat uitvoerig gepromoot wordt naar het personeel.
 • Campagne gezonder bewegen in Sint-Truiden
 • Gezonder en fitter in 3 maanden voor personen met overgewicht (BMI >30). De sportdienst van Peer organiseert gedurende 3 maanden lessenreeksen (2x/week in groep + 1x individueel) waarbij de deelnemers via een wandelprogramma hun conditie opbouwen en spierversterkende oefeningen uitvoeren. Bijkomend krijgen de deelnemers tips over gezonde voeding.
 • Schoolsportklassen te Stekene en Waregem: Elke klas verblijft een volledige week in de gemeentelijke sporthal waar theoretische vakken worden gegeven door hun eigen leerkracht in een klaslokaal afwisselend met de sportlessen die worden gegeven door een sportmonitor. De theorie heeft zoveel mogelijk een sportieve klemtoon. Bijv. rekenen: de tijdsopname bij een loopwedstrijd atletiek, de omtrek van een voetbal...
  Tijdens de sportklassen staat de kennismaking met nieuwe sporttakken centraal.
  Het doel is de bewegingsopvoeding meer te stimuleren en een betere doorstroming naar verschillende sportverenigingen mogelijk te maken.
 • Gezondheidsklassen te Waregem: Sportklassen worden omgebouwd naar gezondheidsklassen waarbij er aandacht is voor beweging en gezonde voeding.
 • Hagelandse streekwandelingen, een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen cultuur, toerisme, sport en gezondheid. Een toeristische verkenning van het Hageland onder begeleiding van een deskundige streekgids. Via deze wandelingen wordt kennis gemaakt met het typische culturele en landschappelijke karakter van het Hageland. De wandeling gaat telkens in een ander dorp/stad door.
 • Mobiliteitsplan in Boutersem: aandacht voor goede en veilige wandel- en fietspaden – voldoende fietsenstalling aan station – publieke ruimte aantrekkelijk inrichten voor voetgangers en voldoende verlichting – zone 30 – vervoermanagement in samenwerking met bedrijven en scholen (kinderen (en ouders) stimuleren meer met de fiets naar school te gaan).
 • Gezondheidsraad te Boutersem: jaarlijks gezond ontbijt ten voordele van Kom op tegen Kanker, kookboekjes voor de lagere school met gezonde gerechten, kruiswoordraadsel rond gezonde voeding, ...
 • In De Pinte is er aandacht voor het uitbouwen en onderhouden van spel- en ontmoetingsinfrastructuur om een kindvriendelijke leefgemeenschap te bewaren. Zo dienen er voldoende speelmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen beschikbaar te zijn voor kinderen en jongeren en wordt de infrastructuur regelmatig op veiligheid gecontroleerd
 • In Oostrozebeke startte ze met het project "Driesje, de gezonde driehoek": een project rond gezonde voeding en beweging in de kinderopvang. Driesje komt regelmatig langs in de kinderopvang en vraagt de kinderen zoveel mogelijk gezonde vieruurtjes (fruit, boterhammen, yoghurt, ...) mee te brengen. Elke woensdag krijgen de kinderen een gezond vieruurtje i.p.v. de klassieke koek. Er wordt voldoende afwisseling in het aanbod voorzien zodat de kinderen verschillende dingen kunnen proeven. In de vakantie worden regelmatig gezonde gerechtjes klaargemaakt mét de kinderen. Elke vrijdag wordt na het vieruurtje een bewegingsmoment georganiseerd, met een gevarieerd aanbod van sporten.
 • Schoolroutekaart te Vilvoorde en Zwevegem: aan de hand van deze kaarten wordt de veiligste fietsroute van en naar school aangegeven. De kaart geeft suggesties/tips om een moeilijk punt zo veilig mogelijk te nemen.
 • Blij(f) in Beweging van de Provinciale Sportdienst Limburg focust zich op vier thema's, nl. bewegen voor personen met een hartprobleem, voor personen met beperkte mogelijkheden, voor personen met diabetes en rugscholing.

Extra info

Om gezondheidswinst te behalen moeten volwassenen en senioren dagelijks minstens een half uur bewegen met een matige fysieke inspanning. Voor kinderen en jongeren is dit minstens een uur per dag.

 

Wil je de fysieke fitheid verbeteren (fitheidsnorm), dan moet je als volwassene 3x/week gedurende min. 20 minuten aan één stuk intensief bewegen of sporten. Hierbij denken we aan activiteiten waarbij je gaat zweten of buiten adem raakt.

 

De fysieke fitheid verbeteren is de beste factor tegen gezondheidsrisico's.

 

Focus u niet alleen op de inwoners die al actief zijn maar probeer de sedentariteit in uw gemeente/stad te verminderen. De kans op gezondheidswinst is veel groter bij sedentairen dan bij mensen die al bewegen.

 

Levenslang bewegen en sporten

Het vergt tijd voordat gezondheidseffecten (daling cholesterol, daling bloeddruk, ...) optreden. Enkele maanden bewegen en dan terug stoppen helpt niet. Motiveer uw inwoners om vol te houden en creëer mogelijkheden en laagdrempelige activiteiten zodat iedere inwoner zijn gading vindt. Op korte termijn ondervinden beginnende sporters/bewegers positieve effecten maar enkel door te blijven bewegen en sporten blijven deze effecten behouden. Bewegen en sporten zou een levensstijl moeten zijn/worden.

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken