Cijferboek Lokaal Sportbeleid

In de onderzoeksreeks 'Cijferboek Lokaal Sportbeleid' vind je gegevens over het lokale sportbeleid in Vlaanderen. Dankzij de periodieke opvraging van de gegevens is het mogelijk om trends en accentverschuivingen vast te stellen.

 

Met de 'cijferboek-gegevens' willen we een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van een gemeentelijk sportbeleid en de sportdiensten de nodige ondersteuning bieden.

 

De publicaties bevatten informatie over de bestuurlijke organisatie van sport: organisatie van de sportdiensten, tewerkstelling in de lokale sportsector, verzelfstandiging ...

  • het lokale sportbeleid in ruime zin: doelgroepen voor wie de sportdiensten activiteiten organiseren, informatieverstrekking, afstemming met andere beleidsdomeinen ...
  • de sportraden: samenstelling en werking van de sportraad
  • sportverenigingen: aantal gesubsidieerde sportverenigingen, welke ondersteuning bieden de sportdiensten ...

In aanvulling op de publicaties kun je de gegevens ook raadplegen via www.cijferboek.be. Deze website biedt de mogelijkheid om:

  • tot 5 gemeenten onderling te vergelijken
  • een door u gekozen gemeente te vergelijken met het gemiddelde van een referentiegroep (gewest, provincie, inwonersaantal, gebiedsindeling)
  • een jaarvergelijking te maken tussen de situatie anno 2007 en anno 2010  •  ShareDelen
  • Afdrukken