Presentaties Trefdag Zwembaden

Benieuwd wat er op de vorige edities van de Trefdag Zwembaden aan bod kwam? Op zoek naar de presentaties van een bepaalde keuzesessie?

Hier vind je alle beschikbare presentaties van de voorbije edities van de Trefdag Zwembaden. • Presentaties Trefdag Zwembaden 2013


  Voor elke groep zwembadmedewerkers was er een dagprogramma op maat en elke deelnemer kreeg een rondleiding doorheen het complex.

  Beheerders

  Een verdrinking, een ongeval met chloorgas … Hier word je als beheerder liever niet mee geconfronteerd. Maar als het toch prijs is, is een goed geoliede communicatie essentieel. Niemand minder dan Johan Op de Beeck wijdt je in in de wereld van crisiscommunicatie. Er is ook ruimte voor ervaringsuitwisseling.

  Kassa- en onthaalpersoneel

  Het kassa- en onthaalpersoneel is het eerste aanspreekpunt en bepaalt mee de eerste indruk. Maar ook de informatiestroom tussen de verschillende kassa- en onthaalmedewerkers bepaalt de kwaliteit van het zwembad. Een praktijkgerichte training en ervaringsuitwisseling rond communicatie.

   

  Bekijk de presentatie

  Techniekers

  Een kennismaking met de gebruikte technieken in een recent gebouwd zwemcomplex is een must have voor techniekers! En weer helemaal mee zijn met de laatste (en toekomstige) Vlaremtreinen, de normen voor speelfonteinen en andere nieuwigheden ook. 


  Bekijk de presentatie

  Schoonmaakpersoneel

  Een groot zwemcomplex spik en span houden is een uitdaging. De toelichting over hoe ze dit in S&R Rozebroeken aanpakken, inspireert voor het zwembad waar jij werkt. Een quiz frist jouw parate kennis op en maakt specifieke schoonmaakkwesties bespreekbaar. Aangezien seksueel overschrijdend gedrag een actueel maatschappelijk thema is en ook schoonmaakpersoneel hiermee geconfronteerd kan worden, krijg je een Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport mee dat je een houvast geeft om op terug te vallen bij moeilijke situaties.

   

  Bekijk de presentatie (namiddagprogramma)

  Lesgevers en promotoren  

  De lesgevers en promotoren wacht een divers programma. Moderne media integreren in zwemlessen, aquafitlessen …? Het kan! Tijdens een praktijkmoment in het zwembad ervaar je het zelf en zie je hoe je zo een meerwaarde kan creëren. In het zwemcafé krijg je de kans je steentje bij te dragen aan de Vlaamse leerlijn zwemmen en vanuit jouw praktijkervaring input te geven. En omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag meer dan ooit op de maatschappelijke agenda staat, krijg je met het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport een houvast om op terug te vallen bij moeilijke situaties.

   

  Bekijk de artikels over 'water safety' waar naar verwezen werd

  Bekijk de presentatie 'sport met grenzen'

  Bekijk de presentatie (namiddagprogramma)

  Redders

  Het golfslagbad en de wildwaterbanen zijn het decor voor simulaties van reddingsacties. Hoe kan je de reddingsgordel in zo’n situaties gebruiken? Hoe pak je er als team een reddingsactie aan? In het sportbad kan je de nieuwe geïntegreerde reddersproef eens ervaren. Later op de dag kan je jouw ervaringen delen tijdens een intervisie. Vragen als "is het belangrijk om als redder regelmatig te trainen, wanneer kan dit voor jouw werkgever, wanneer is het reddingsmateriaal aan herstelling toe ...” komen zeker aan bod.

   

 • Presentaties Trefdag Zwembaden 2011

  1 - Schoonmaak in de hoofdrol

  Een systematische benadering en een doordachte organisatie van schoonmaak zijn van groot belang en ondersteunen u in uw opdracht om de zwembadbezoekers in een aangename omgeving te laten vertoeven. Deelnemers van deze sessie krijgen inzicht in het belang van degelijk beheer van schoonmaak met onder andere aandacht voor werkopzet en het belang van de juiste middelen.

   

  Docent: Kris Hens (Team@Work)

  2 - Aansprakelijkheid van zwembadmedewerkers

  Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in zwembaden. Iedereen kent het verhaal van de valpartij en de bloedlip. Het ernstiger verhaal, van kopje onder tot verdrinking, komen we gelukkig minder tegen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoeken we samen met verzekeringsdeskundigen de gevolgen voor de zwembadorganisatie en de persoonlijk aansprakelijkheid van beheerders, redders en personeel.

   

  Docent: Geert Vandenwijngaert (Ethias)

  3 - Leerlijnen voor andersvaliden

  Bij een Trefdag Zwembaden hoort er ook een sessie in het water plaats te vinden... Na een theoretische situering wordt in de praktijksessie ingegaan op praktische problemen waarmee mensen met een beperking geconfronteerd worden bij het zwemmen. Waar moet je op letten? Welke oefenstof kan je aanbieden? Hoe kan je het deze bezoekers als redder of lesgever zo comfortabel mogelijk maken?

   

  Docent: Prof. Dan Daly (KULeuven)

   

  4 - Noodprocedures, een ernstige zaak

  Het inoefenen van noodprocedures moet doordacht gebeuren, van een simpele zandbakoefening, via interne oefeningen tot een multidisciplinaire oefening. Het verhaal moet achteraf objectief worden gebracht, teamversterkend met een zelfverzekerd resultaat. Een wake up call voor iedereen (van poetspersoneel tot directie). Dit is mogelijk via de tell, teach and drill-formule waar de deelnemers tijdens deze praktijkgerichte sessie kennis mee maken. Be prepared! Just in case!

   

  Docent: Filip Roelandt (UGent en Pool Guards) en Hildegard Dierens (stad Gent)

  5 - EHBO in en rond het zwembad

  Hoe efficiënt optreden bij ongevallen die zich in, maar ook rondom het zwembad voordoen? Een vraag waar niet alleen de redders mee geconfronteerd worden, integendeel! De deelnemers krijgen tijdens deze praktijkgerichte sessie voldoende tijd om de opgedane kennis over diabetes, wondverzorging, kneuzingen en verstuikingen ... toe te passen.

   

  Docent: Tom Aelbrecht - Ivo Roelandt

  6 - Het wat en hoe van toezichtsplannen

  Op basis van toezichtsplannen van verschillende types zwembaden bespreken de deelnemers in groepjes knelpunten en aandachtspunten en wisselen ze hun ervaringen uit. De afdeling toezicht volksgezondheid tekent present om hierop in te spelen en vragen te beantwoorden.

   

  Moderator: Jan Bongaerts (Genk)

  m.m.v. Liesbet Van Rooy (Afdeling Toezicht Volksgezondheid - provincie Antwerpen)

  7 - Een actuele kijk op waterbehandeling

  Een keuzesessie met een collage van aspecten van waterbehandeling, zoals opslag van gevaarlijke producten volgens Vlarem (ongekend is onbemind?), gezondheidsrichtwaarden voor gebonden chloor (haalbaar, maar ten koste van wat?), glaskorrels ter vervanging van filterzand?, evoluties in regelgeving (Vlarem-trein 2011, legionella-wetgeving) ...

   

  Sprekers: Rudy Calders (PIH), Rudy Senten

  8 - Maak van je bezoekers je klanten: klantgerichte communicatie bij het onthaal

  Tijdens deze sessie verwerven alle zwembadmedewerkers die in een eerste contact kunnen komen met bezoekers van een zwembad inzicht in klantgerichte (verbale en non-verbale) communicatie. Hierbij reiken we bovendien praktische hulpmiddelen aan om meer plezier uit het werk te halen. De organisatie zal hierdoor hoger scoren in klantvriendelijkheid.

   

  Docent: Wim De Bruycker (Priority Makers)

   

  9 - Vernieuwing in je zwembad

  Een professionele en hygiënische dienstverlening, populaire en kwalitatieve activiteiten, een klantvriendelijk en gezellig imago ... De klant stelt steeds hogere eisen en zwembaden moeten hier permanent op inspelen. Vanuit de praktijk wordt toegelicht hoe we ons zwembad kunnen promoten en in de kijker zetten. Om daarna verder te denken over: renoveren of een nieuw zwembad bouwen? Welke technieken, materialen en trends bepalen deze markt en hoe maak je uiteindelijk de juiste keuze? Aan de hand van praktijkervaringen worden tips meegegeven hoe je hier aan moet beginnen.

   

  Sprekers: Marc Vlogaert (Bornem), Katrien Van Dessel (Mechelen), Marc Roex (Maaseik)

  10 - Resultaatsgericht en coachend leidinggeven

  Als hoofdredder, zwembadbeheerder, ploegbaas ... sta je in voor een goede werking van jouw team. In deze interactieve sessie ontdek je dat er verschillende stijlen zijn van (coachend) leidinggeven. De deelnemers krijgen concrete handvaten mee om medewerkers beter te ondersteunen. Er is ook voldoende mogelijkheid om met mekaar in gesprek te gaan.

   

  Docent: Jeppa Consulting

  11- De organisatie van een zwembad

  Tijdens deze sessie, die gericht is op ervaringsuitwisseling, komen de actuele onderwerpen veiligheid en aangepaste zwemkledij aan bod. Verder wordt er ook ingegaan op vraagstukken die de deelnemers zelf aanreiken (organisatie van schoolzwemmen, al dan niet een aanbod privé zwemlessen toestaan ...).

   

  Moderator: Guido Roussard (Hasselt)

   

  12 - Ergonomie/welzijn op het werk

  Beeldschermwerk

  Beeldschermwerkers worden vaak geconfronteerd met allerlei lichamelijke klachten. Dit kan vermeden worden door (re)organisatie van kantoorwerk, het (her)inrichten van werkplekken, het verdelen van taken, enzovoort.

   

  Rugpreventie

  Ook last van rugpijn of andere lichamelijke klachten? Met de juiste til- en heftechnieken, de juiste houding bij klussen, een goede verlichting en beperking van lawaai ... kan je jezelf beschermen tegen een aantal ongemakken op de werkvloer. Er wordt ook aandacht gegeven aan taken die zonder opleiding en aanstelling niet mogen worden uitgevoerd.

   

  Docent: Georges Coucke (Willebroek)

  13 - BBT-studie zwembaden & veilig werken met chemicaliën

  Na een toelichting over de opvallendste items uit de nieuwe studie 'best beschikbare technieken' voor zwembaden wordt de aandacht verlegd naar veiligheid in de technische ruimte. Waar moet je op letten? Hoe de persoonlijke beschermingsmiddelen goed gebruiken en waarom? Denk je ook aan de collectieve beschermingsmiddelen?

   

  Sprekers: Liesbet Van den Abeele (VITO), David Bogaert (preventieadviseur)

   

 • Presentaties Trefdag Zwembaden 2009

  1 - Aansprakelijkheid in en rond het zwembad

  Een ongelukje is snel gebeurd, ook in een zwembadomgeving. Bij ernstige ongelukken duikt vaak het woord 'aansprakelijkheid' op. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie had wat moeten doen? Vragen die niet altijd duidelijk beantwoord kunnen worden. In deze werkgroep geven we een aantal aandachtspunten mee die kunnen helpen bij het beheren en organiseren van uw zwembad. In de voormiddag focussen we op de aansprakelijkheid van de redders, in de namiddag op die van de exploitant en zwembadbeheerder.

   

  Docent: Ethias

  2 - Handelen in noodsituaties

  Hopelijk gebeurt het niet te vaak, maar wanneer er zich een noodsituatie voordoet is adequaat reageren cruciaal. Aan de hand van verschillende cases worden een aantal stappenplannen besproken en uitgewerkt.

   

  Docent: Filip Roelandt

   

  3 - Klachtenbehandeling en intervisie kassasystemen

  Het personeel aan de kassa en/of het onthaal is vaak het eerste aanspreekpunt voor de zwemmer en dat zowel voor informatie, maar ook bij klachten. In deze werkgroep diepen we het aspect klachtenbehandeling verder uit: wat is de structuur van een klacht? Hoe voer je een klachtengesprek? Hoe ga je om met je eigen emoties? ... Het tweede deel bestaat uit een intervisiemoment omtrent kassasystemen.

   

  Docent: o.a. Jan Van Eekelen (Ve&p Training & Consulting)

  4 - Hoe het reglement van interne orde toepassen?

  Het reglement van interne orde bevat heel wat informatie over welk gedrag er van de zwembadbezoeker verwacht wordt. Tijdens deze werksessie gaan we dieper in op de waarde van het reglement van interne orde en hoe ver je kan gaan om het toe te passen. Hoe reageer je wanneer er zich aan de kassa een zwemmer aanbiedt die in dronken toestand verkeert of die een hond bij zich heeft...?

   

  Docenten: Marc Vlogaert (Bornem), Siska George (Wingene)

  5 - Nieuwe technieken en recente trends

  Welke nieuwe technieken zijn er voor legionellabeheersing? Hoe werkt het automatische doseersysteem voor bicarbonaat? En is membraanfiltratie de toekomst? U komt het te weten in de deze werkgroep. De theorie werd tijdens de voorbereiding door middel van werkbezoeken afgetoetst aan de praktijk, dus ook dergelijke ervaringen komen aan bod.

   

  Docenten: Rudy Senten, Rudy Calders

  6 - Reiniging

  Het reinigen van een zwembad kent specifieke regels en vergt een gestructureerde aanpak. In het eerste deel wordt de nodige achtergrondinformatie meegegeven, waarna de deelnemers zelf de kans krijgen zelf een aantal zaken uit te testen.

   

  7 - EHBO

  Hoe efficiënt optreden bij ongevallen die zich in, maar ook rondom het zwembad voordoen? Een vraag waar niet alleen de redders mee geconfronteerd worden, integendeel. De deelnemers krijgen tijdens deze praktijkgerichte sessie voldoende tijd om de opgedane kennis over hyperventilatie, flauwte, verbanden aanbrengen... toe te passen.

   

  Docent: Tom Aelbrecht

  8 - Van watergewenning tot leren zwemmen (leerlijnen zwemmen)

  Bij een Trefdag Zwembaden hoort er ook een werkgroep in het water plaats te vinden... Tijdens deze praktijksessie wordt ingegaan op een mogelijke leerstofopbouw zwemmen waarbij vanuit watergewenning op een natuurlijke manier overgegaan wordt naar zwemmen.

   

  Docent: Nathalie Hens (KU Leuven, KATHO RENO)

  9 - Communiceren met een diversiteit aan klanten

  Diversiteit is meer en meer aanwezig in ons dagelijks leven. Dit zou een goede zaak, maar is dat wel zo? We staan stil bij onze eigen beleving van diversiteit: Wat heb ik te maken met diversiteit en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Aansluitend krijgen we een aantal kaders die we kunnen gebruiken bij een interculturele communicatie. We sluiten af met een actieplan voor onszelf en suggesties voor de werking in ons eigen zwembad.

   

  Docent: Crime Control

   

  10 - Evacuatie en blustechnieken

  De eerste 15 minuten zijn doorslaggevend om een brand al dan niet onder controle te krijgen. Tijdens deze werkgroep komen diverse blustechnieken (theorie en praktijk) aan bod, maar ook de gevaren van brand en brandbestrijding krijgen de nodige aandacht. Verder wordt er ook dieper ingegaan op evacuatie: wat is evacuatie, hoe verloopt een evacuatie...?

   

  Docent: Brandweer Zelzate

  11 - Gebruik van speeltoestellen en veiligheid

  Recreatieve voorzieningen dragen bij tot de attractiviteit van een zwembad, maar op het vlak van veiligheid leidt dat wel tot enkele aandachtspunten. Waaraan dienen die voorzieningen te voldoen? Wat zijn de gevolgen voor de organisatie van het toezicht?... Naast de 'vaste' voorzieningen zijn er ook de tijdelijke spelelementen, wat mag men daar bij niet uit het oog verliezen?

   

  Docenten: Hugo Thonnon, Rudie Vanholderbeke (Netepark - Herentals)

  12 - Vlarem-actualisatietrein + rondleiding

  Sinds maart 2009 is er een aantal wijzigingen van Vlarem in voege. Tijdens deze werkgroep wordt er een beknopt overzicht gegeven van de aanpassingen. Ook worden de recente gezondheidsrichtwaarden voor gebonden chloor besproken. Het tweede deel bestaat uit een rondleiding in de technische installatie van het zwembad Puyenbroeck.

   

  Docenten: Rudy Calders, Rudy Senten i.s.m. zwembad Puyenbroeck

 • Presentaties Trefdag Zwembaden 2007

  1 - Reanimatie

  Na een situering van de geldende reanimatienormen en wetgeving, gaan we dieper in op het gebruik van de AED, de MTV en hoe dit alles geïntegreerd kan worden in het totale reanimatieproces. Daarna volgt er een getuigenis van een zwembad waar het gebruik van de AED reeds is geïmplementeerd. Tenslotte worden door verschillende bedrijven een aantal AED's gedemonstreerd en krijgen de deelnemers de kans de AED's zelf uit te proberen.

   

  Raadpleeg de presentaties:

  2 - Reiniging

  Het onderhouden van een zwembad kent specifieke regels en vergt een gestructureerde aanpak.
  Er wordt in eerste instantie uitgelegd welke procedures men het best kan volgen bij het schoonmaken van het zwembad. Daarna is het aan de deelnemers om zelf kennis te maken met verschillende producten en manieren van reiniging. Verschillende bedrijven voorzien allerhande reinigingsmateriaal dat door de deelnemers naar hartenlust getest kan worden.

   

  3 - Aansprakelijkheid in en rond het zwembad

  Aan de hand van een aantal bepalingen m.b.t. de aansprakelijkheid bij het beheer en toezicht van zwembaden en enkele recente praktijkvoorbeelden krijgt u een antwoord op vragen als: Wat is de taak en de verantwoordelijkheid van de exploitant? Hoeveel redders moeten er zijn, waar moeten ze staan en wat is hun taak? Hoe dient de begeleiding bij diverse activiteiten georganiseerd te worden?

   

  Raadpleeg de presentatie:

  4 - Meettechnieken en interpretatie van parameters

  De zwembaduitbater moet bij de bouw en nadien bij de uitbating van een zwembad de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om aan eisen, die de hygiënische veiligheid waarborgen, te voldoen. De analyse van een aantal parameters geeft een inzicht in de algehele conditie van het zwemwater. Wat is de betekenis van deze parameters en hoe moeten zij geïnterpreteerd worden? Na een theoretische omkadering volgt een meer praktijkgericht gedeelte.

   

  Raadpleeg de presentatie:

  5 - Omgaan met specifieke doelgroepen

  Senioren, andersvaliden en allochtonen, de doelgroepen die tijdens deze werkgroep aan bod komen. Hoe verloopt de begeleiding van deze doelgroepen? Welke aanpassingen kan men voorzien om tegemoet te komen aan deze groepen? Hoe gaat men met deze specifieke doelgroepen om? De inzichten die binnen andere sportieve domeinen vergaard zijn, worden - op een interactieve manier - vertaald naar het zwembad.

   

  6 - Het gebruik van de wervelplank

  Tijdens deze sessie leggen we ons toe op het gebruik van wervelplanken, waarbij er met participatie van de deelnemers een simulatie georganiseerd wordt. 

   

  Raadpleeg de presentatie:

  7 - Leerlijnen zwemmen/lesgeefmethoden

  Aan de hand van een 'elektronisch boek' (cd-rom) wordt de crawltechniek opgefrist en uitgediept. De combinatie van een handboek en een levensechte demonstratie laat toe om de crawlbeweging naar wens te analyseren. Tijdens het tweede, praktische, deel van de workshop worden de deelnemers letterlijk onder water gedompeld en worden (alternatieve) lesgeefmethoden en leerlijnen schoolslag aangereikt.

   

  8 - Fysieke weerbaarheid

  Deze sessie is gericht op het omgaan met problemen van agressie. Iedereen die met publiek in aanraking komt, heeft baat bij technieken die zijn ontwikkeld om aan intimidatie een antwoord te bieden en escalatie van de agressiviteit te voorkomen. Het is van belang om onder hoge stress de controle over de situatie te behouden. De rode draad hierbij is het onderzoeken hoe de kracht van de agressor gebruikt kan worden in het eigen voordeel.

   

  9 - Recente trends in waterbehandeling

  Het zwemwater moet van onberispelijke kwaliteit zijn. Het wordt vervuild door de bader zelf en door de omgeving. Waterbehandeling zorgt ervoor dat dit vuil wordt verwijderd of afgebroken. Hier gaan we in op verschillende vormen van waterbehandeling, waarbij de grootste aandacht gaat naar de recente trends en alternatieve waterzuivering. In het tweede deel staat er ook een bezoek aan de technische installatie van het zwembad te Lommel op het programma.

   

  Raadpleeg de presentatie:

  10 - Extra mogelijkheden voor redders

  In een eerste luik wordt het sporttakgerichte aanbod van de Vlaamse Trainersschool dat aansluit bij de interessesfeer van redders uiteengezet. In een tweede luik wordt voor redders die hun verantwoordelijkheden en opdrachten wensen uit te breiden en te diversifiëren de inhoud van de beroepsopleiding zwembadcoördinator uit de doeken gedaan. We besteden eveneens aandacht aan de professionele meerwaarde die extra opleiding kan
  betekenen.

   

  11 - EHBO

  Tijdens deze sessie Eerste Hulp Bij Ongevallen, wordt geleerd hoe kassapersoneel en schoonmaakpersoneel, efficiënt kan optreden bij ongevallen die zich in, maar ook rond het zwembad. Deze doelgroep krijgt immers minder vaak de kans om hiervoor een opleiding te volgen. Het geheel wordt zeer praktijkgericht gebracht met items als wondverzorging en hoe efficiënt en effectief bijspringen bij een reanimatie.

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken