Seingevers

Kerninfo

De familie 'verkeersregelaars' of personen die het verkeer mogen stilleggen, bestaat uit:

 • seingevers
 • gemachtigde opzichters
 • wegkapiteins
 • groepsleiders 

Allen mogen aanwijzigingen geven om het verkeer stil te leggen op verkeerslichtvrije kruispunten. Op kruispunten met verkeerslichten hebben ze echter geen bevoegdheid. Ze mogen ook geen proces-verbaal opstellen maar wel aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie. Verder heeft ieder zijn specifieke voorwaarden, bevoegdheden en uitrusting:


De seingever


Voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud
 • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen
 • gemachtigd door burgemeester (tijdelijke machtiging)

Bevoegdheid:

 • begeleiden van wielerwedstrijden of sportieve evenementen (zonder competitief karakter)

Uitrusting:

 • op linkerarm armband met belgische driekleur en tekst 'signaalgever' dragen
 • uitgerust met een verkeersbord C3

 

De gemachtigde opzichter


Voorwaarden:

 • minimaal 18 jaar oud
 • opleiding (theorie en praktijk) verplicht bij wet

Bevoegdheden:

 • ten dienste van specifieke doelgroepen (scholieren, jongeren, bejaarden en personen met een handicap)

Uitrusting:

 • op linkerarm armband met belgische driekleur en tekst 'signaalgever' dragen
 • uitgerust met een verkeersbord C3

 

Wegkapiteins


Voorwaarden:

 • ten minste 21 jaar oud
 • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen

Bevoegdheden:

 • Begeleiden van groep fietsers of motorrijders

Uitrusting wegkapitein fietsers:

 • om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein'
 • uitgerust met een vekeersbord C3 plus een fluovestje

Opmerking: de wegkapitein moet geen lijst van de deelnemers meer in bezit hebben. 


Groepsleiders


Voorwaarden:

 • geen minimumleeftijd vereist
 • geen opleiding vereist
 • geen machtiging, enkel leiden van de groep

Bevoegdheden:

 • begeleiden van een groep ruiters of wandelaars

Uitrusting:

 • uitgerust met een vekeersbord C3

Wetgeving

 

Uit het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg kunnen we het volgende afleiden:

 

Artikel 41.3.1.2° Om de veiligheid te verzekeren moeten de weggebruikers de aanwijzingen opvolgen die worden gegeven door:

 

- wegkapiteins voor de groepen fietsers en groepen motorfietsers.

- groepsleiders voor groepen voetgangers en groepen ruiters.

 

Artikel 41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten seingevers, gemachtigde opzichters wegkapiteins en groepsleiders gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is.

 

Artikel 42 Voetgangers en de straatcode (gebruik van de openbare weg door voetgangers) geldt niet voor deelnemers aan een wandel - of loopwedstrijd In de verkeerswet kunnen we lezen dat groepen voetgangers van minimum vijf personen, niet verplicht zijn om rechts te lopen van de rijbaan. Zij mogen ook links op de rijbaan lopen, op voorwaarde dat ze achter elkaar stappen. Artikel 43: Fietsers en de straatcode: mogelijkheden en beperkingen voor groepen vanaf 15 fietsers...(evenement). Als je fietst in groep (minimum 15 personen, voorheen sprak men van wielertoerisme in groep), regelt de wetgeving de modaliteiten voor het rijden in groep. 2 mogelijkheden:

 • De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser
 • De groep volgt de regels voor fietsers in groep. In dit geval heeft de groep meer mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen: Voor fietsers in groep (vanaf 15 personen) is het gebruik van de fietspaden niet verplicht. Met maximaal 2 naast elkaar rijden altijd mag, op voorwaarde dat men gegroepeerd blijft. Vanaf 51 tot 150 fietsers zijn ten minste 2 wegkapiteins en 2 begeleidende auto's verplicht.

Publicaties

Uit 't veld

 • Hou je groep zo klein mogelijk: een kleine groep is veel overzichtelijker, en laat zich ook gemakkelijker sturen door begeleiding.
 • Plan een route in een omgeving met zo weinig mogelijk te verwachten risico's. Vermijd alles wat rood is op je stafkaart (wegen met hoge snelheden).
 • Stippel reeds op voorhand je reisweg uit. Heb oog voor gevaarlijke punten (oversteekplaatsen).
 • Ook al je overdag een grote tocht doet neem je beter reflecterend materiaal en lichtjes mee. De kans bestaat immers dat je pas tegen valavond de eindmeet bereikt.
 • Geef duidelijke instructies bij het begin van de tocht. Overloop de belangrijkste verkeersreglementen. Vraag correct gedrag en voldoende concetratie. Wijs ook op mogelijke gevaren in de tocht.
 • Maak goede afspraken (vb. We beginnen niet met oversteken alvorens de groep bijeen is).
 • Reageer onmiddelijk en kordaat als je iemand iets onveiligs of ongepast ziet doen.
 • Wanneer je een dorps- of stadsspel organiseert, druk je leden dan op het hart dat de verkeersregels dienen gerespecteerd te worden.
 • Verspreid de begeleiding over de groep.

Extra info

 • www.bivv.be website van het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid. Hierop vind je informatie en ondersteuning rond de verkeersveiligheid;
 • www.wegcode.be webiste met informatie over het Belgische vekeersreglement;
 • FOD Mobiliteit en Vervoer, website met informatie over de verkeerswetgeving en reglementaire bepalingen.
 

Contact

Buydts

Kevin Buydts
stafmedewerker
T 03/780.91.04

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken