Competentiemanagement / Functieprofielen

Kerninfo

 

In het kader van het rechtspositiebesluit hebben heel wat lokale besturen een impuls gekregen om een gestructureerd beleid te voeren wat betreft hun menselijk potentieel. Competentiemanagement is een antwoord op deze vraag naar een professioneel beleid.

 

Competentiemanagement is een middel om de organisatie te helpen bij het strategisch aantrekken en inzetten van de mogelijkheden van de medewerkers. Competentiemanagement komt het best tot zijn recht in een organisatie waarin men medewerkers stimuleert om zich maximaal te ontplooien.
Bron: VVSG Pocket competentiemanagement

 

Functieprofielen

ISB heeft op basis van voorbeelden uit de sector een sjabloon gemaakt en toegepast op een aantal functies van de sportdienst/sportinfrastructuur.

 

De functieprofielen van ISB geven een overzicht van de competenties die nodig zijn om een bepaalde functie uit te voeren. Het is belangrijk bij deze profielen te weten dat dit een voorbeeld is dat telkens moet afgestemd worden. Bovendien vertrekken deze profielen vanuit het organigram van een grote sportdienst. Kleinere diensten waarbij bepaalde functies niet bestaan, moeten verschillende functie-inhouden combineren. Grotere diensten zullen daarentegen misschien bepaalde taken, en dus bijhorende competenties, nog verder uitsplitsen.

Sjablonen functieprofielen ontwikkeld door ISB, op basis van bovenstaand organigram:

Wetgeving

 

Competentiemanagement is gelinkt aan de rechtspositieregeling.  Voor meer informatie:

Publicaties

 

Uit 't veld

 

In de ISB-Kennisbank vind je een aantal praktijkvoorbeelden van functiebeschrijvingen

Extra info

 

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen

Een functiebeschrijving of functieprofiel omschrijft de bijdrage die van de functiehouder wordt verwacht om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het competentieprofiel omvat de essentiële competenties voor functie of een functiegroep. Wat moet je kennen, kunnen of willen om succesvol te zijn in de job.

 

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen de basisinstrumenten voor het opzetten van een geïntegreerd en gedragen HR-beleid. Als ze kwaliteitsvol zijn, dan zijn ze bruikbaar voor werving en selectie, voor opleiding en loopbaanontwikkeling, voor evaluatie ... Wil je dit echter introduceren in je dienst, dan moet je zowel de beleidsmakers als de medewerkers zelf betrekken bij dit project. Communicatie zal het hele project mee aanstuwen.

 

Aan de slag 

Om concreet aan de slag te gaan kan je het Competentiespel van WIVO gebruiken.

Meer info: 'Toepassen van competentiemanagement in sportdiensten' (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 2010/218)

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken