Kengetallen Overheidszwembaden

Sinds 2002 vraagt ISB jaarlijks exploitatiegegevens op van de Vlaamse en Brusselse overheidszwembaden. Een aantal gegevens wordt telkens opnieuw verzameld om zo vergelijkingen met voorgaande jaren te kunnen maken en evoluties te detecteren. Daarnaast worden nieuwe elementen bevraagd om het beeld op de zwembadsector te vervolledigen.

 

Met deze gegevens kan ISB dan de belangen van de sector naar behoren verdedigen en de zwembaden een nuttige tool aanreiken voor het uitstippelen van hun lokaal zwembadbeleid.  •  ShareDelen
  • Afdrukken