Verplicht redders bijscholen in elk kalenderjaar

23 maart 2020

We zorgen voor een aangepast aanbod dit najaar zodat alle redders dit jaar bijgeschoold raken. 

 

© Antony Van Dyck - Zwembad KapellenGezien we de reddersbijscholingen moeten annuleren (al zeker maart en april, maar ook mei en juni zijn onder voorbehoud), bekijken we met onze ISB-afdelingen op welke manier we dat het beste kunnen opvangen. 

 

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31 december van het volgende jaar bijscholen. We willen hiermee dus graag de zwembaden en redders informeren dat redders niet in de problemen zullen geraken om zich na COVID-19 en voor het einde van het kalenderjaar nog bij te scholen en zich in regel te stellen. 

 

Door een aantal geannuleerde bijscholingen te herplannen in het najaar en de capaciteit van de voorziene bijscholingen aan te passen, willen we zorgen dat er een voldoende aanbod is, zowel bij ISB als bij Redfed. Als je reddersbijscholing geannuleerd of uitgesteld wordt, zal je daar via het opgegeven e-mailadres van op de hoogte gebracht worden. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen.

 

Deze beslissingen werden in overleg met Sport Vlaanderen genomen.

 

De Vlaamse Reddingsfederatie en ISB bevelen altijd aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest en het is vooral belangrijk om de tijd tussen twee oefenmomenten niet te lang te laten duren. 


Redders kunnen steeds een digitaal duplicaat consulteren via hun Mijn VTS-account. Ze kunnen dit ook nakijken via de VTS-app (beschikbaar voor iOS + Android) waar ze ook kunnen opzoeken wanneer hun laatste bijscholing was. 

 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken