Opleiding tot redder

 

Vlarem II bepaalt wat de wetgeving is omtrent het aanstellen en opstellen van redders in de Vlaamse zwembaden. Meer info over de Vlarem-reglementering in een ander dossier op deze website. Wil je echter meer weten over de opleiding tot redder, dan vind je in dit dossier alle nodige informatie.

 

Een redder kan tewerkgesteld worden als hij het diploma van Hoger Redder heeft, bepaald door Vlarem II, de milieuwetgeving voor openbare zwembaden.

 

  • Hoe word ik zwembadredder?

  Zwembaden zijn verplicht redders aan te stellen die in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder. Doorloop de hierondervermelde stappen en word redder! 

   

  1. Behaald je voorbereidend reddersbrevet (zie onder).

   

  2. Wanneer je het voorbereidend reddersbrevet behaalt, schrijf je je in voor een Cursus Hoger Redder (zie onder). 

   

  Doelstellingen van de opleiding

  Door het volgen van de opleiding Hoger Redder leer je:

  • Vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico's in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II
  • De reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen

    

  Opleidingsonderdelen 

  Het opleidingsstramien omvat 60 uren en bestaat uit 5 vakken.

  Cursussen vinden dikwijls plaats tijdens het weekend of tijdens schoolvakanties.

  • Theorie redding-reanimatie-EHBO - HR
  • Praktijk redding - BaR
  • Praktijk redding - HR
  • Praktijk reanimatie - HR
  • Praktijk EHBO - HR

   

  Opmerkingen

  Naast het diploma Hoger Redder bestaat er ook een attest Basisredder (= Hoger Redder exclusief de vakken Theorie Redding 2 en Praktijk Redding 2). Het attest Basisredder wordt door Toezicht Volksgezondheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (TOVO) aanvaard als voldoende voor het uitoefenen van de taak van redder in zwembaden minder dan 1,40 m diep en kleiner dan 200 m².

   

  Wie reeds in het bezit is van het 'diploma kustredder' kan een overgangsmodule volgen om zwembadredder te volgen. Deze vinden 2x per jaar plaats.

  Meer info  

   

   

 • Toelatingsvoorwaarden

  • Leeftijd: minstens 17 jaar worden in de loop van het jaar waarin de cursus start
  • Sporttechnische voorwaarde: slagen in de toelatingsproef

 • Toelatingsproef

  Sinds 2016 is de toelatingsproef geen voorwaarde meer voor deelname aan een cursus Hoger redder, maar is het een richtingaangevende proef geworden voor het basisniveau bij aanvang van de cursus. Lukt het je niet om de onderstaande proef binnen de vooropgestelde tijd af te leggen, dan raden we af om de cursus te starten. 

   

  De toelatingsproef gaat als volgt:

  Te water gaan met startduik(1) en 25 meter onder water zwemmen(2), 25 meter op de rug zwemmen met de polsen uit het water(3) binnen de tijd van 1 minuut en 15 seconden(4); gevolgd door 150 meter zwemmen met de ogen boven water en naar voor kijkend(5) in een totale tijd van 4 minuten en 30 seconden.

   

  (1) niet toegelaten: inspringen of duiken met hoofd boven water

  (2) niet toegelaten: ogen boven water voor aantikken of crawl zwemmen

  (3) niet toegelaten: afstoten/aantikken op de buik; toegelaten: afstoten onder water met armen opwaarts

  (4) wie vroeger aankomt, mag onmiddellijk doorzwemmen

  (5) niet toegelaten: waden; toegelaten: wisselen van zwemslag, officiële keerpunten

  Bekijk het filmpje van de toelatingsproef.

   

  Een herkansing van de hele proef is mogelijk per sessie, dus niet van onderdelen afzonderlijk.

   

  De kandidaat is in zwemkledij. Zwembrilletje en neusknijper zijn niet toegelaten.

   

  De voorbereidende proef wordt meestal georganiseerd voorafgaand aan de cursus Hoger redder op de locatie waar de cursus plaats vindt. Hier vind je de cursussen Hoger redder. Je kan best contact opnemen met de cursusverantwoordelijke van een bepaalde cursus om naar de datum van de proef te polsen. Gezien deze proef niet meer verplicht is, kan je natuurlijk ook zelf testen of je dit kan. Het is echter wel belangrijk dat je dit op een goede manier doet en beoordeelt, want wie de proef niet kan, zal het zeer moeilijk hebben om het brevet te behalen. 

 • Overzicht cursussen Hoger Redder

  Overzicht van alle cursussen Hoger Redder

  Je komt op de pagina van Sport Vlaanderen. Kies onderaan de pagina bij 'opleiding' voor hoger redder.

   

  Een kandidaat-cursist dient zichzelf in te schrijven voor de cursus:

  • Inschrijven in een officiële cursus Hoger Redder gebeurt via de website van Sport Vlaanderen zelf. 
  • Inschrijven in een erkende cursus Hoger Redder gebeurt per e-mail naar de vermelde contactpersoon, via de website van Redfed.

  Wat is het verschil tussen een officiële cursus en een erkende cursus?

  Officiële cursussen zijn cursussen georganiseerd door de Vlaamse Overheid - Sport Vlaanderen. Hier is een vaste kostprijs van 230 euro per cursus. Erkende cursussen zijn cursussen die worden georganiseerd door reddingsclubs. Hier wordt ook telkens het lidgeld van de club aangerekend als inschrijvingsgeld voor de opleiding, vandaar de hogere kostprijs. Je behaalt hetzelfde diploma.


 • Jaarlijks een verplichte bijscholing

   

  ISB vzw en Redfed organiseren jaarlijks bijscholingen voor redders. Deze bijscholingen zijn erkend door Sport Vlaanderen en beantwoorden aan de wetgeving die de redders oplegt minimaal jaarlijks een erkende bijscholingscursus te volgen van 4u.
  Op het programma staan vervoersgrepen, reddings-, bevrijdings- en reanimatietechnieken. Ook het gebruik van zuurstofapparaten en ander reddersmateriaal wordt behandeld.


  Om een geldige bijscholing te volgen en een getuigschrift te kunnen ontvangen, moet de zwembadredder in het bezit zijn van het diploma Hoger Redder, actief deelnemen en het volledige programma volgen.

   

  U vindt een overzicht van alle bijscholingen hoger redder op het kaartje hieronder. Dit zijn bijscholingen van ISB en Redfed. 

   

  Ben je een beroepsredder en wil je een ISB-bijscholing volgen? Bekijk het overzicht of schrijf in!

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken