Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2021

22 januari 2021
Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2021

Laatste kans om in te schrijven voor de workshops van ISB.

 

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (gemeente ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur. De eerste 5 indienrondes resulteerden in 127 sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 53 miljoen euro steun kregen van de Vlaamse overheid.

Dien in tegen 31 maart

31 maart 2021 is de volgende deadline voor indiening. Bij elke oproep is er minstens 5 miljoen euro beschikbaar. Voor de 2 oproepen in 2021, voorziet de Vlaamse regering € 25 miljoen, bovenop het minimum bedrag van € 5 miljoen per oproep.

In 2021 is er dus € 35 miljoen te verdelen voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. De volgende oproep komt in het najaar 2021.

 

Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een beoordelingscommissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

 

Workshops en helpdesk - Bovenlokale sportinfrastructuur

Sport Vlaanderen organiseerde 2 infosessies rond het decreet (herbekijken kan hier) en organiseert in januari een workshop rond het online aanvraagformulier. Daarnaast voorziet ISB extra ondersteuning in het kader van bovenlokale sportinfrastructuur. Zowel gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten zijn welkom. ISB neemt, door zijn rol als begeleider van indieners, geen rol op in de beoordelingscommissie.

 

De sessies zijn gratis (tenzij bij een no-show). 

 

Schrijf in 

 

Workshop 'Beoordelingscriteria ombuigen naar een beter bovenlokaal project'

Door ISB en in samenwerking met Tomorrowlab. Krijg inzicht in de subsidiecriteria en ga interactief aan de slag om een vertaalslag te maken naar je eigen project.

 • Donderdag 7 januari 2021 van 09u00 tot 11u00 - Online workshop*
 • Maandag 11 januari 2021 van 09u00 tot 11u00 - Online workshop*
 • Dinsdag 12 januari 2021 van 13u00 tot 15u00 - Online workshop*
 • Donderdag 14 januari 2021 van 9u00 - 11u00 (let op! aangepast uur) - Online workshop*

*Belangrijk! Ook online kiezen we voor interactieve workshops. Dit betekent dat we in kleine groepjes aan de slag gaan met je eigen project en dus vragen om een grote betrokkenheid in de workshop. 

 

Online workshop 'Samenwerken: 1 plus 1 is drie'

Door ISB. Samenwerken is meer dan een sportterrein delen. Wat zijn de kernelementen van een goede samenwerking, en hoe vertaal je dat naar je eigen project. 

 • Vrijdag 15 januari 2021 van 08u45 tot 09u45*
 • Dinsdag 19 januari 2021 van 15u30 tot 16u30*

*Belangrijk! Ook online kiezen we voor interactieve workshops. Dit betekent dat we in kleine groepjes aan de slag gaan met je eigen project en dus vragen om een grote betrokkenheid in de workshop. 

 

Download de presentatie 

 

Online workshop 'Hoe pak je het proces aan voor jouw bovenlokaal project?'

Door ISB. Krijg inzicht in het proces van uitwerken van een project en het schrijven van een dossier. Ga twee uur interactief aan de slag met je eigen project i.f.v. het opmaken van je dossier.

 • Dinsdag 19 januari 2021 van 19u00 tot 21u00*
 • Donderdag 21 januari 2021 van 13u15 tot 15u15*
 • Dinsdag 26 januari 2021 van 09u30 to 11u30*

*Belangrijk! Ook online kiezen we voor interactieve workshops. Dit betekent dat we in kleine groepjes aan de slag gaan met je eigen project en dus vragen om een grote betrokkenheid in de workshop. 

 

Download de presentatie

 

Opleidingsdag en workshop 'Businessplan'

Door ISB en onder begeleiding van WES. Verwerf inzicht in de elementen van een degelijk businessplan/exploitatieplan. Volg een interactieve toelichting en uitwisseling samen met andere projecten.

 • Vrijdag 5 februari 2021 van 09u30 to 16u30 in Gentbrugge (Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent)

Workshop 'Last Minute'

Interactieve sessie door ISB waarbij je last minute nog begeleiding wordt geboden, waar je vragen kan stellen en je jouw projectplan finaliseert.

 • Dinsdag 2 maart 2021 van 9u30 tot 12u30 in Sint-Niklaas (ISB, August de Boeckstraat 1 bus 3, 9100 Sint-Niklaas)

Meer info

Alle info over het decreet en de indienformulieren bij Sport Vlaanderen. 

 

Bij Sport Vlaanderen:

Sven Meert l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN
Afdeling Infrastructuur en Logistiek

T 02 553 69 61 en sven.meert@sport.vlaanderen

 

Bij ISB kan je als helpdesk terecht via mail of telefoon. We helpen je zo naast de workshop graag verder via verwijzing naar diverse tools of inspiratie beschikbaar bij ISB.

 

Bekijk zeker ook de ISB-Kennisbank of tools in het kader van het eerdere begeleidingstraject zwembaden (o.a. een stappenplan intergemeentelijke samenwerking, afwegingskader exploitatievormen ...).

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken