Subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2021

09 november 2020
Subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur 2021

31/03/2021 deadline voor indiening, ook voor topsportinfrastructuur. 

 

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (gemeente ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur. De eerste 5 indienrondes resulteerden in 127 sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 53 miljoen euro steun kregen van de Vlaamse overheid. 

 

Dien in tegen 31 maart

De volgende deadline om je subsidieaanvraag voor bovenlokale en topsportprojecten in te dienen is 31 maart 2021. Je kan een dossier indienen voor zowel nieuwbouwprojecten als voor renovaties. Vanaf 2021 kunnen we 2 indienmomenten voor bovenlokale projecten organiseren. 

 

Voor bovenlokale sportinfrastructuur zal er 5 miljoen euro beschikbaar zijn. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een beoordelingscommissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

 

Daarnaast zal er 10 miljoen euro beschikbaar zijn voor topsportinfrastructuur dossiers. Subsidies voor topsportinfrastructuur worden eenmalig toegekend in het eerste jaar van elke olympiade. Vlaanderen subsidieert tot 50% van het investeringsbedrag, met een maximum van 3,5 miljoen euro per project. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan alleen naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die prioritair voor topsport wordt gebruikt. Projectoproepen voor topsportinfrastructuur worden georganiseerd telkens in het eerste jaar van elke olympiade. 

 

Infosessies

Naar jaarlijkse gewoonte licht Sport Vlaanderen de algemene principes, minimale eisen, de beoordelingscriteria, wat we verstaan onder bovenlokaal, en het topsportgebeuren toe. 

 

De infomomenten hebben plaats op deze data (online via Teams):

ISB zal opnieuw extra ondersteuning voorzien in januari en februari 2021. Zowel gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten zijn welkom. 

 

Alle projecten worden doorgelicht door een beoordelingscommissie, waarna een ranking wordt opgesteld. ISB neemt, door zijn rol als begeleider van indieners, geen rol op in de beoordelingscommissie.

 

Meer info

Alle info over het decreet en de indienformulieren bij Sport Vlaanderen 

 

Bij Sport Vlaanderen:

Sven Meert l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek

T 02/553.69.61 en sven.meert@sport.vlaanderen

 

Bij ISB kan je als helpdesk terecht via mail of telefoon. We helpen je zo naast de workshops graag verder via verwijzing naar diverse tools of inspiratie beschikbaar bij ISB.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken