ISB informeert outdoor sportfederaties omtrent heraanleg sportvelden

27 maart 2020
ISB informeert outdoor sportfederaties omtrent heraanleg sportvelden

Sportseizoen opschuiven heeft mogelijks impact op kwaliteit van sportvelden.

 

ISB deelde op 26.03.2020 verschillende bezorgdheden rond de openluchtterreinen met de buitensportfederaties (rugby, voetbal, hockey, frisbee, korfbal en cricket). Dat met het oog op de beslissing waar zij allen voor staan rond het al dan niet heropstarten van de competities wanneer dat mag.

 

Op dit moment zijn alle sportactiviteiten stopgezet door de coronacrisis. Opnieuw opstarten en zodoende het sportseizoen opschuiven, en langer laten duren, heeft mogelijks een (grote) impact op de kwaliteit van de vele sportvelden.

 

Terreinen die pas eind juni kunnen ingezaaid of onderhouden worden, zullen zeker kwaliteitsverlies lijden en volgend seizoen misschien onbespeelbaar worden. Bovendien is de tijd tussen de twee sportseizoenen dan ook veel te kort om de natuur haar werk te laten doen. 

 

Intussen beslisten een aantal federaties om het seizoen stop te zetten. We beseffen dat dit een zeer moeilijke beslissing is voor alle federaties, maar zijn tevreden dat er alvast duidelijkheid is voor aan aantal sportverenigingen en de lokale besturen. 

 

Je vindt meer info over deze beslissingen op onze FAQ-pagina Sportinfrastructuur in het Corona-dossier (Zoek naar volgende vraag: We willen graag starten met het jaarlijks onderhoud van de sportterreinen. Zullen de outdoorsportclubs nog opnieuw opstarten nadat de coronamaatregelen versoepeld worden?)

 

 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken