Motivaties klaar voor de verplichte omvorming van de vzw of het AGB?

20 februari 2013

Op basis van de workshops over verzelfstandiging werden de FAQ's aangevuld op onze website.

 

Tegen 1 januari 2014 moet elke gemeentelijke vzw of AGB omgevormd zijn zodat die conform is met het gemeentedecreet. Sommige gemeenten hebben al beslist dat de vzw sport blijft en schrijven nu hun motivatie. Andere gemeenten zijn nog bezig met de denkoefening of de vzw dan wel het AGB de beste oplossing is? En sommige gemeenten beslissen zelfs om zoveel mogelijk verzelfstandigde entiteiten op te doeken. Moeilijke denkoefeningen die vragen om een goede motivatie.

 

De deadline van 1 januari 2014 komt nu toch wel dichterbij. Toch ontving het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) nog maar heel weinig vragen omtrent motivaties en aanpassingen van statuten. Tot op heden zijn nog maar 4 EVA vzw's goedgekeurd die sport in hun werking hebben. Wat is de stand van zaken in alle andere vzw's (en AGB's) die tegen 2014 moeten omgevormd worden?  

 

Raadpleeg het volledige dossier en klik op het tabblad FAQ's om de veelgestelde vragen over dit thema te bekijken.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken