Publiek-Private Samenwerking (PPS) en Sport

Kerninfo

 

Wat is PPS?

PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde te realiseren, en dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. (Definitie Kenniscentrum PPS)

 

Het concept Publiek-Private Samenwerking of PPS heeft ook bij de realisatie van sportinfrastructuren, zoals zwembaden en sportcentra, zijn ingang gevonden. In 2003 waren de Noord-Limburgse gemeenten Overpelt en Neerpelt pioniers met hun zwembadcomplex Dommelslag. Momenteel zijn er in Vlaanderen een 15-tal voorbeelden. In het huidige lokaal sportbeleid is PPS een mogelijke beleidsoptie om op creatieve wijze middelen efficiënt in te zetten en zo een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

 

De meerwaarde van PPS kan 3-voudig zijn:

 • Financieel (financiële optimalisatie, inbreng van private middelen, ...)
 • Maatschappelijk (ruimer aanbod voor de burger, meer met dezelfde middelen, ...)
 • Operationeel (optimaler ontwikkelingsproces, exploitatie, ...)

De realisatie van een PPS-project doorloopt 4 fasen:

 1. Initiatiefase (projectbepaling en bepalen van het PPS-scenario)
 2. Structureringsfase (afstemming met verschillende publieke partners en uitwerken van project)
 3. Selectie (selectie en onderhandeling met de private partner(s))
 4. Uitvoeringsfase (realisatie en exploitatie van het project)

Vlaams Sportinfrastructuurplan

In 2007 lanceerde de Vlaamse overheid het Vlaams Sportinfrastructuurplan waarbij via DBFM(O)-overeenkomsten via publiek-private samenwerking een inhaalbeweging voor sporthallen, zwembaden, kunstgrasvelden en multifunctionele sportcomplexen werd nagestreefd. Dit plan is momenteel in uitvoering.

 

De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie waarbij verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden) worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten worden individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk deeldomein en per multifunctioneel sportinfrastructuurproject een private projectvennootschap (SPV) opgericht. Deze projectvennootschap zal dan een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintenance) aangaan met het geselecteerde lokale bestuur.

 

Het SPV staat in voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud gedurende 10 of 30 jaar en in het geval van de multifunctionele sportcentra eventueel ook exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor deze dienstverlening betaalt het lokale bestuur aan de SPV een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks maximaal 30% van deze beschikbaarheidsvergoeding.

 

Meer over het Vlaams Sportinfrastructuurplan 

 

Ondersteuningsmateriaal en publicaties omtrent PPS vind je ook bij het Vlaams Kenniscentrum PPS.

Wetgeving

 

PPS-Decreet

Dit legistieke kader laat toe om PPS-initiatieven in Vlaanderen zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Het decreet definieert vooreerst een aantal PPS-gerelateerde begrippen, omschrijft de rol van het Vlaams Kenniscentrum PPS op Vlaams vlak en ten aanzien van de lokale besturen. Het bepaalt ook het facilitair kader voor zowel Vlaamse als lokale PPS-projecten.

 

Vlaams Sportinfrastructuurplan

Met het Vlaams Sportinfrastructuurplan, gelanceerd in 2007, ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen bij een inhaalbeweging op vlak van sportinfrastructuur.

 

De concrete uitwerking van het Vlaams Sportinfrastructuurplan gebeurt door Sportfacilitator. Deze operationele groep omvat een samenwerkingsverband tussen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), het kabinet van de Vlaamse minister van Sport, het Vlaams Kenniscentrum PPS en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Voor de sporttechnische en bouwtechnische aspecten van het project doet Sportfacilitator beroep op Bloso.

 

Meer info over subsidievoorwaarden en procedures 

 

Publicaties

 

Enkele praktijkgerichte artikels:

Pocket 'Wegwijs in Publiek-Private Samenwerking'

In deze toegankelijke en praktische publicatie van Politeia, VVSG en het Vlaams Kenniscentrum PPS vind je de volgende info:

 • Algemene begripsbepaling
 • Methodologie van het PPS-instrumentarium
 • Toelichten van de 4 fasen van een PPS-project a.d.h.v. 2 voorbeelden (o.a. Zwembad Dommelslag)
 • 10 PPS-geboden

Je kan deze pocket bestellen bij Politeia.

 

Het Vlaams Kenniscentrum PPS biedt ook heel wat interessant publicaties en documenten aan.

 

Uit 't veld

 

Een overzicht van gerealiseerde of opgestarte PPS-projecten in Vlaanderen en Brussel omtrent sportinfrastructuur:

 

ProjectPublieke Partner(s)Private Partner(s)Meer info
Dommelslag OverpeltIntercommunale Pelt (Overpelt-Neerpelt)S&RVTS-artikel
Philipssite LeuvenStad LeuvenSportoaseWebsite
Health City VUB JetteVUB en ErasmushogeschoolHealth City
Elshout BrasschaatGemeenten Brasschaat en SchotenSportoaseVTS-artikel
Zwembad De Waterperels LierAGB Stad LierS&RVTS-artikel
Sportoase Veldstraat AntwerpenStad AntwerpenSportoaseVTS-artikel
Health City VUB ElseneVUBHealth City
Eburonsdome TongerenStad TongerenSportoaseVTS-artikel
Aquadroom MaaseikGemeenten Maaseik, Dilsen-Stokkem en KinrooiHealth CityVTS-artikel
Sporthal Hemelrijk EssenGemeenten EssenPellikaanVTS-artikel
Duinenwater Knokke-Heist Stad Knokke-HeistSportoaseVTS-artikel
Rozebroeken GentStad Gent - TMVWS&RVTS-artikel
Ter Heide RotselaarGemeente RotselaarSportoase VTS-artikel
De Meerminnen BeverenGemeente BeverenS&RVTS-artikel
Mijn Zwemparadijs BeringenGemeente BeringenSportoase VTS-artikel

De Beeltjens Westerlo (in opbouw)

Gemeente WesterloS&R
Olympiabad Brugge (in opbouw)Stad BruggeS&R
Zwembad Hasselt (in opbouw)Stad HasseltS&R
Sportoase Hoogstraten (in opbouw)Sportoase 
Sportoase Halle (in opbouw)Sportoase 
Projecten Vlaams Sportinfrastructuurplan Diverse steden en gemeenten Website 

 

Nog projecten gekend? Geef ons een seintje: secretariaat@isbvzw.be

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken