Lezingen, sessies & praktijktafels: woensdag 21 maart

Bekijk een grotere versie • Plenum • Lezing 1 • Jitske Kramer

  Tribe! Tribal Connections
  10u15-11u15

   

  Je organisatie al als een tribe bekeken? Een levend geheel van pleinen, raadshuizen … en buurten waar echte gesprekken gebeuren.

   

  Met gedeelde passie en vuur smeed je een hechte tribe. Je leert hoe je totems bouwt en geen nota’s schrijft; en niet meer vergadert, maar échte gesprekken voert.

   

  Jitske Kramer is bedrijfsantropoloog, bevlogen trainer en co-auteur van De Corporate Tribe. Ze is expert in ‘deep democracy’ over de wijsheid van de minderheid. Haar motto: verschillen maken de mens.

   

    

 • Lezing 2 • Véronique Hoex

  Succesvol netwerken
  11u25-12u25

   

  Wil je graag effectiever, efficiënter en met meer plezier netwerken op de werkvloer, recepties, netwerk- en andere events? Je netwerkvaardigheden ontwikkelen met de klemtoon op duurzame relaties opbouwen en jezelf bekend maken, zonder dat het een ‘verkoopspraatje’ wordt?

   

  Het uitbouwen van een solide netwerk is een essentiële vaardigheid voor elke professional. In deze praktische en interactieve keynote krijg je inzicht in de waarde en de kracht van netwerken.

   

  Véronique Hoex is communicatiecoach bij Expert Academy.

 • Sessie 1 • Succesvol inspelen op de #SportersBelevenMeer-campagne

  11u25 - 12u20
  Praktijksprekers

   

  Sport Vlaanderen daagde begin 2017 alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. De gemeenten en steden die erin slaagden de 5 uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich vanaf nu een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen.


  In totaal gingen 154 gemeenten of steden deze uitdaging aan, 114 van hen voldeden aan alle vooropgestelde criteria en ontvingen tijdens een provinciale huldiging hun award.


  Daar bovenop werden Deinze & Roeselare door Sport Vlaanderen verkozen tot dé #SportersBelevenMeer-gemeente in hun provincie. In deze sessie lichten ze de initiatieven toe die ze hebben toegepast om deze prestigieuze prijs in de wacht te slepen.


  Ideaal om ideetjes op te doen voor de uitdagingen van Sport Vlaanderen in 2018!

   

  door sprekers uit Deinze en Roeselare

 • Sessie 2 • Gezondheid en bewegen in ieders nabijheid

  11u25 - 12u20
  Lezing & uitwisseling

   

  Gezondheid, bewegen en sport gaan hand in hand. Dit geldt ook als je vanuit een buurtgerichte aanpak mikt op diegenen die moeilijk of niet worden bereikt.

   

  Dat bewegen en groepsactiviteiten het welzijn positief kunnen beïnvloeden, is algemeen geweten. Maar hoe gebeurt dit? Data verzameld binnen het CATCH-onderzoek geven aan dat heel wat kracht schuilt in het verbeteren van het zelfvertrouwen van deelnemers aan Buurtsport en in het hechter maken van de groep. Om dit mogelijk te maken zette Buurtsport Brugge een trainingstraject op voor de Buurtsportcoaches. Ontdek meer over de concrete vraag van Buurtsport Brugge, het gezamenlijk gecreëerde antwoord en de verwachte voordelen en uitdagingen.

   

  Dit is een interactieve sessie waarbij we ook jou graag het woord geven: wat zijn mogelijke uitdagingen bij het verscherpen van de aandacht voor gezondheid binnen Buurtsport? Hoe kunnen we deze ombuigen tot opportuniteiten?


  door

  Lieselot Goethals | pedagogisch coördinator Buurtsport Brugge

  Karen Van der Veken | CATCH - UGent, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen

  Piet Van der Sypt | coördinator Expertisecentrum Buurtsport 

 • Sessie 3 • Schoolsportinfrastructuur openstellen: scholen vertellen

  11u25 - 12u20
  Praktijksprekers

   

  Scholen delen hun ervaring met het openstellen van hun sporthal. Luister naar wat ze al doende hebben geleerd en waar ze uitzonderlijk trots op zijn. Welke rol speelt de gemeente in hun verhaal en vooral: wat is hun beste tip?

   

  Geen uitgebreide theorieën, maar verhalen van flinke leerlingen uit de klas. Elk voorbeeld legt zijn eigen accent.

   

  De Edugo Arena in Gent is een moderne sportinfrastructuur waar al bij het ontwerpen van de sporthal overleg was tussen school en de volleybalclub. Dit zien we aan de inrichting, en de praktische aanpak van het gebouw.

  Het Sint-Jozefscollege in Aarschot stelt zijn sporthal al jaren open. Het aantal uren nam geleidelijk aan toe en dit dwong de school om een sterker exploitatieplan uit te werken. Een deel hiervan is de recent opgerichte gebruikersraad.
  door  Hugo Malcot

 • Sessie 4 • De kantine als buurthuis van de toekomst

  13u30-14u30
  Lezing

   

  In het Buurthuis van de Toekomst delen sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties hun accommodaties en werken samen aan activiteiten voor de buurt.

   

  Accommodaties zijn niet langer alleen in het weekend of ‘s avonds open, maar worden – bij wijze van spreken – 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruikt. De besturen van de clubs weten vanuit hun eigen ervaring en expertise wat er speelt in de buurt. Zij weten wat er aan activiteiten nodig is en bepalen die, in samenspraak met hun leden, ook grotendeels zelf. Dit zorgt voor een grote mate van betrokkenheid.


  De rol van de gemeente verandert hierdoor: in plaats van het aanbieden van activiteiten richt zij zich op het ondersteunen en faciliteren van sportclubs en organisaties. Dankzij nieuwe gebruikers krijgen accommodaties meer bekendheid. Met deze nieuwe bezoekers ontstaat een kruisbestuiving wat vaak ook resulteert in nieuwe vrijwilligers.

   

  door
  Daniel Klijn is de grondlegger van Besturen met een visie en oprichter van Brug8. Brug8 wordt in heel Nederland en ook al in Vlaanderen gevraagd als procesbegeleider voor het oplossen van vraagstukken waarmee de sportclub worstelt. Ze ontwikkelen succesvolle concepten die zorgen dat ‘maatschappelijke issues’ aangepakt worden. Daniel heeft inmiddels honderden verenigingen ondersteund.

 • Sessie 5 • Burgerparticipatie vanuit de praktijk

  13u30-14u30
  Praktijksprekers

   

  Hoe kom je tot échte inspraak en actieve vormen van burgerparticipatie? Welke mogelijkheden zijn er om je burgers écht te betrekken bij het beleid? Wat werkt en wat zijn mogelijke valkuilen? We leren van de ervaringen van 2 concrete voorbeelden.


  De West-Vlaamse gemeente Kortemark ontwikkelde zelf de participatie-app ‘t is an jundre om zo meningen te verzamelen over de toekomstige beleidskeuzes van de gemeente. De app is het sluitstuk van een ruimer participatietraject. Houd je smartphone bij de hand en test de app zelf!

  door

  Sara De Meyer | secretaris gemeente & OCMW Gemeente Kortemark
  Tom Denoo | administratief hoofdmedewerker Gemeente Kortemark

   

  Stad Gent trok € 1,35 miljoen uit voor het project Burgerbudget. Hiermee geeft ze de Gentenaars de kans om samen aan hun stad te bouwen. Uit de 105 ingediende projecten zijn er 17 voorstellen geselecteerd die nu in werkelijkheid omgezet worden. 

  door Evelyne Deceur | dienst beleidsparticipatie Stad Gent

 • Sessie 6 • Aan de slag met de visietool Buurtsport

  13u30-14u30
  Lezing & uitwisseling

   

  Buurtsport is een complex begrip en kan vele ladingen dekken. In opdracht van het Expertisecentrum Buurtsport maakte de VUB-Onderzoeksgroep ‘Sport&Society’ een tool om je Buurtsportbeleid scherp te zetten en werkveld en beleid gedeelde taal te laten spreken.

   

  door
  David Nassen | directeur ISB

  Piet Van der Sypt l Expertisecentrum Buurtsport van ISB
  VUB-Onderzoeksgroep Sport&Society |  www.sportandsociety.be

 • Sessie 7 • Speeddate voor starters

  13u30-14u30
  Uitwisseling

   

  Sprtdnst zkt sportieve prtnrs (m/v) vr uitwisseling goede prktkn. Uitwssln v info kn aanzet zijn tot blijvend sterk ntwrk v nieuwe cntctn met andere kijk op aanpak.

   

  Benieuwd naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe collega’s binnen jouw vak? Jong ISB organiseert een speeddate voor sportfunctionarissen en -promotoren die minder dan 5 jaar aan de slag zijn opde sportdienst. Concreet wissel je in korte tijd verschillende praktijken uit aan de hand van steekkaarten. 

   

  Kies bij je inschrijving voor uitwisseling over sportpromotie of beheer en sportinfrastractuur.

 • Sessie 8 • Seksueel Grensoverschrijdend gedrag: naar een veilig klimaat

  13u30-14u30
  Lezing

   

  Zowel breed met #metoo als in de sport zelf: je kon de voorbije maanden niet naast de problematiek kijken.

   

  Ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om een veilig sportklimaat aan te bieden. Is er in jouw sportdienst en sportinfrastructuur al een beleid
  opgezet?

   

  Deze sessie geeft informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het is, hoe vaak het voorkomt in de sportcontext en wat de risicofactoren zijn. Je krijgt handvaten mee hoe een sportdienst en sportinfrasturctuur een preventie- en reactiebeleid kan voeren.

   

  We komen tegemoet aan actuele vragen vanuit sportdiensten:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sporters ergens terecht kunnen met een bezorgdheid of melding?
  • Welke afspraken zijn er nodig in de accommodaties rond kleedkamer en douchegebruik?
  • Mogen er foto’s genomen worden in het zwembad?
  • Hoe kunnen we vanuit de gemeente de Vlaamse meldpunten mee helpen promoten? 

  Alleen als we samen met alle actoren van de sportsector dit probleem aanpakken, kunnen we ervoor zorgen dat sport altijd leuk en veilig is!

   

  door Lore Vandevivere | ICES

 • Sessie 9 • De sportdienst als centrale spil bij lokale evenementen

  14u45-15u45
  Praktijksprekers

   

  De sportfunctionaris speelt vaak een rol in grote evenementen of projecten met een beweegelement. Welke competenties heb je als bruggenbouwer om dit te trekken? Kan je sport hier als middel inzetten om inwoners samen te brengen? Hoe kan sport deze evenementen versterken en wat kan de sportsector hieruit halen?

   

  In Oudenaarde (31.000 inwoners) maakt de sportdienst jaarlijks deel uit van de stuurgroep winterfestiviteiten. Ze organiseren o.a. een ijspiste op de kerstmarkt en zijn betrokken in het totaalconcept van de winterbeleving met kinderanimatie en winterwarmte voor de lokale handelaars.
  door Griet Bonamie | diensthoofd sport Oudenaarde

   

  In Izegem (28.000 inwoners) orkestreert de sportdienst de verschillende activiteiten in kader van de Week van de Mobiliteit. Een Car Free Day, 'Kijk, ik fiets!', springkastelenfestival voor scholen, streetsoccer, integratie in de loungebar, museumloop, tweedehandsboekenverkoop en nog tal van activiteiten vullen het programma.
  door Stijn Werbrouck | dienstverantwoordelijke sport Izegem

 • Sessie 10 • Schepen van Sport: sportieve bruggenbouwer

  14u45-15u45
  Lezing & uitwisseling

   

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Als (toekomstig) schepen van Sport ben je in lokaal beleid een bruggenbouwer vóór én mét sport. We reiken je 5 bouwstenen en geven richting met 9 tendensen. In samenwerking met VVSG.

   

  Ontdek en ga aan de slag met 5 bouwstenen lokaal sportbeleid!

   

  door

  David Nassen l directeur ISB 
  Chris Peeters l diensthoofd Welzijn & Vrije Tijd VVSG 

 • Sessie 11 • Als clubs mee investeren in infrastructuur

  14u45-15u45
  Uitwisseling

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 28 (op dag 2).

   

  … dan volgt de binding met hun infrastructuur vanzelf. Wissel uit over hoe je als gemeente clubs kan ondersteunen in hun investeringen en op zoek kan gaan naar financiële samenwerkingen. Zo creëer je een grotere betrokkenheid in het onderhouden van de infrastructuur.

   

  Gemeenten zijn meer en meer op zoek naar middelen en manieren om ook clubs te betrekken in hun investeringsbeleid. Geef je als gemeenten hiervoor subsidies, werk je met renteloze leningen of ondersteun je vooral als waarborg bij de bank … Er zijn heel wat mogelijkheden.

   

  We bieden geen pasklare antwoorden maar door de uitwisseling tussen collega’s krijg je vermoedelijk een aantal concrete aanpakken die voor jou relevant kunnen zijn.

   

  door Lien Van Belle | stafmedewerker ISB

 • Sessie 12 • Organisatievormen van Buurtsport

  14u45-15u45
  Praktijksprekers

   

  Buurtsport kan je op verschillende manieren organiseren. Het kan binnen de sportdienst, de jeugddienst, dienst welzijn … Misschien wordt in jouw gemeente of stad Buurtsport helemaal niet door de overheid georganiseerd? De Buurtsportmethodiek ontwikkelt zich dan misschien binnen een jeugd(welzijns)organisatie of een Bredeschoolwerking?

   

  Vraagt een verschil in organisatievorm een andere aanpak? Hoe kan een beleid hier maximaal op inspelen en zich positioneren? Een overzicht met goede praktijken uit het Buurtsportbegeleidingstraject 2017 rond toeleiding van kansengroepen.

   

  door

  Anna Dieltjens | coördinator Brede School De Terrilling, Beringen-Mijn 

  Ellen Vanassche | sport- en jeugdwelzijnswerker Lier


 • Sessie 13 • OCMW en gemeente: één voor allen

  14u45-15u45
  Praktijkspreker

   

  In 2019 smelten OCMW en gemeente samen. Gedeelde expertise en slagkracht zullen bijdragen tot een meer sociale sportstimulering en sportclubondersteuning.

   

  Via een praktijkverhaal krijg je de kernopdrachten van het OCMW mee en inspiratie in wat samenwerking kan betekenen.

   

  door

  Shirley Ovaere | stafmedewerker Armoede bij VVSG en eerder actief bij het OCMW van Kortrijk

 • Sessie 14 • Het vrijetijdscomplex als kern van de vrijetijdswerking

  16u00-16u50
  Praktijksprekers

   

  We focussen op het concept en het beheer van een multifunctioneel complex, met sport als een van de functies. Vrijetijdscentrum, sport – en jeugdcomplex, cultuur- en sportcomplex … zowel in grote als in kleine gemeenten maakt men meer en meer de keuze om een aantal functies te combineren, vanuit beperkt ruimtegebruik, vanuit kostenbesparing en efficiëntie.

   

  3 praktijken gaan in interactie over hun concept van een multifunctioneel centrum. Hoe is ontwerp tot stand gekomen? Hoe worden verschillende functies beheerd? Wie krijgt voorrang op wie? Welke keuze wordt gemaakt: sport in de sportzaal of vrije tijd in een polyvalente zaal? Op zoek naar de ideale combinatie.

   

  We kijken dus niet naar het volledige vrijetijdsbeleid van de gemeente, al hangt dit er ongetwijfeld mee samen, maar leggen de nadruk op het centrum op zich.

   

  door
  Katleen Laermans | beheerder vrijetijdscentrum De Mixx in Herselt
  Helena Van Remoortel | diensthoofd sport Stekene
  Sofie Cools | sportfunctionaris Waasmunster

 • Sessie 15 • De Tondeliersite: Buurtsporthal voor en door de buurt

  16u00-16u50
  Praktijksprekers

   

  Een Buurtsporthal moet meer zijn dan een sporthal die toevallig in één bepaalde buurt staat. Daarom wordt Buurtsporthal Tondelier in de Gentse wijk Rabot binnenkort zowel door de sportdienst van Gent als door vzw Jong uitgebaat.

   

  Ontdek hoe zij er buurtscholen, wijkgebonden clubs, clubs die hun werking expliciet openzetten voor Rabotiens, sociaal-sportieve praktijken én buurtbewoners een plaats geven.

   

  door
  Tim Lamon | sportdienst Gent

  Maarten Doise | vzw Jong

 • Sessie 16 • Sportbeleid in woonlinten, pendeldorpen en de nevelstad

  16u00-16u50
  Lezing

   

  Vlaanderen is een lappendeken met verkavelingen, woonlinten, pendeldorpen ... Steden dijen uit, maar ook het platteland verandert en krijgt een stedelijker uitzicht. Zo ontstaat één grote, uitgesmeerde stad: de nevelstad. Hoe bereik je kinderen hier? Welke rol hebben sportclubs er? En wat met sportaccommodatie?

   

  David Nassen is geboren en getogen in het landelijke Riemst en nu inwoner van centrumstad Mechelen. Hij vertaalt theoretische concepten naar nuttige tools voor de dagelijkse praktijk in gemeenten met woonlinten en pendeldorpen.

  door David Nassen l directeur ISB

 • Sessie 17 • Een brede kijk op sportclubondersteuning

  16u00-16u50
  Lezing & uitwisseling

   

  ISB ontwikkelde de afgelopen maanden heel wat nieuwe tools, filmpjes, handleidingen en artikels rond sportclubondersteuning.

  • Maken we nog het verschil met onze subsidies bij de sportclubs? Of belonen we alleen maar wat er altijd al is?
  • Moeten we actiever clubs rond de tafel brengen om kennis te laten uitwisselen?
  • Is een kijk-en-luisterverhaal op de algemene vergadering van de sportraad nog van deze tijd?
  • Is het de taak van de gemeente om in zetten op gediplomeerde jeugdtrainers of focussen we ook op andere thema’s?
  • Kortom: wordt het niet eens tijd om ons ondersteuningsbeleid vanuit de gemeente in een breder perspectief te bekijken?

  In deze sessie behandelen we bovenstaande vragen op basis van diverse tools en geven we je de mogelijkheid om hierover te discussiëren met jouw collega’s.

   

  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB

 • Sessie 18 • Bewegen Op Verwijzing: laagdrempelig beweegaanbod

  16u00-16u50
  Uitwisseling

   

  Ga aan de slag met een bestaande leidraad om je laagdrempelig beweegaanbod in de gemeente zo goed en compleet mogelijk in kaart te brengen.

   

  En wat is jouw rol? Ontdek hoe je diensten en organisaties best aanspreekt in de 4 verschillende contexten binnen de gemeente.

   

  Voor gemeenten met een BOV-project.

   

  door Luc Lipkens | stafmedewerker beweging Gezond Leven

 • Sessie 19 • Bouwstenen en tendensen lokaal sportbeleid

  16u00-16u50
  Lezing

   

  Sport brengt mensen samen en dat draagt bij aan de verbindende rol van een sterk lokaal beleid. In de aanloop naar de lokale verkiezingen 2018 geeft ISB je de nodige tools om het bestuursakkoord of het meerjarenplan te voeden.

   

  Laat je tijdens deze sessie inspireren door de 5 bouwstenen en 9 tendensen voor lokaal sportbeleid. Want met een sterk sportbeleid wordt jouw lokale leefomgeving levendiger, sportiever, hechter, aangenamer én gezonder.

   

  door Marjolein van Poppel | stafmedewerker ISB

 • Sessie 20 • Van manager naar leider: het beste uit jezelf en je team halen

  13u45-15u30
  Lezing

   

  Een manager stuurt medewerkers aan vanuit zijn eigen drijfveren. Een leider kent de drijfveren van zijn medewerkers en zet elke persoon in zijn kracht. Net zoals bij teamsport: een goede trainer zet de spelers op die posities in het veld die het best bij deze spelers passen. Zo gaat het team samen meer scoren.

   

  De Management Drives methodologie onderscheidt 6 drijfveren met elk een kleur. Elke drijfveer heeft sterktes, maar ook valkuilen. Het wordt duidelijk waar teamleden matchen, botsen en complementeren. De gekleurde taal maakt gedrag op een leuke manier bespreekbaar. Zo kan een team over de verschillen heen beter samenwerken.

   

  Ben je benieuwd naar jouw drijfveren? Wil je inzicht in de drijfveren van jouw teamleden? Kortom, wil je leiderschap ontwikkelen en het beste uit jezelf en je team halen? Laat je dan aansteken door het enthousiasme van Human Capital consultant Annabel Delmoitié. Zij kan jou op weg zetten om deze krachtige methodologie in jouw werkcontext te implementeren.

   

  door Annabel Delmoitié | Anthusiast | www.anthusiast.com

 • Sessie 21 • Bewegen en genieten in park- en natuurgebied Gentbrugse Meersen

  13u45-15u30
  Bezoek

   

  Deze groenpool van 240 hectare heeft vele wandel- en looppaden (probeer ook eens het blotevoetenpad!) waar je ook gewoon mag van afwijken, zelfs met de hulp van een specifieke app.

   

  Dit uitgestrekte park- en natuurgebied is dus de uitgelezen plaats om in Gent op eigen tempo te bewegen in een groene omgeving.

   

  Let op! Het bezoek omvat o.a. een wandeling van 2.5 km. 

   

  door Jan Beyers, Landschapsarchitect Stad Gent en Katrijn De Roder, Landschapsarchitect Stad Gent 

 • Sessie 22 • 3 Europese hoofdsteden in beweging

  13u45-15u30
  Praktijksprekers

   

  Deze sessie is in het Engels.

   

  De stad zo inrichten dat ze bewust of onbewust uitnodigt te bewegen. Die de baan ruimt voor voetganger en fietser, met sportinfrastructuur om de hoek en openbare ruimte die aanzet tot recreatie en ontspanning. Laat je inspireren door de plannen en realisaties van 3 Europese hoofdsteden.

   

  Parijs. In aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 en binnen de 'citizens first'-strategie van burgemeester Anne Hidalgo, wil Parijs het werk van verschillende stedelijke afdelingen verbinden. Het doel is meer stedelijke faciliteiten en open ruimtes creëren voor multidimensionaal gebruik voor sport en bewegen, 24/7 en op maximaal 5 minuten van de burger. Het zijn domeinen zoals stadsplanning, mobiliteit, onderwijs, jeugd, sport, cultuur ...

  Hierbij wil de Stad Parijs haar inwoners en bezoekers maximaal bereiken, al wie actief is bij de organisatie van sport en bewegen actief bij het stedelijk beleid betrekken, de beheerders en teams van sport- en beweegfaciliteiten gestructureerd ondersteunen.

  door Paolo Guidi | Adviseur Sport • Département Jeunesse et Sport - Ville de Paris

   

  Amsterdam. Met de ‘Bewegende Stad’ combineert de Stad Amsterdam, in 1 stedelijk programma, de expertise op het gebied van gedragsverandering met de expertise op het gebied van de ruimtelijke inrichting van de stad.

  De ‘Beweeglogica’ is een onderdeel van het programma ‘Bewegende Stad’. De Beweeglogica geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een nieuwbouwontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen, om mensen - soms onbewust - te doen kiezen om meer te bewegen.

  door Laura Hakvoort | Stedenbouwkundige • Programmaleider ‘Bewegende Stad’ van de Stad Amsterdam

   

  Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE) ontwikkeld.

  Als onderdeel van deze dynamiek droeg de spreker van vandaag bij aan een gedetailleerde strategische studie over de toepassing van de circulaire economie op de sport op buurtniveau in Brussel.

  Met een team van experts hebben ze scenario's ontwikkeld, onder andere over het ontwerp, de bouw en het beheer van lokale sportfaciliteiten, met beperkte budgettaire middelen, in een dichtbebouwde stedelijke context.

  door Luc Vandeputte | Solution Booster en CEO van Sport Interface

 • Praktijktafels 1 • G-sport sterker verbinden met lokaal sportbeleid

  14u45-15u45

   

  Sportwerk Vlaanderen • G-sportkoffer: Ervaar hoe het is om te sporten met een beperking

  De G-sport koffer zit vol met leuke actieve spelletjes die je helpen ervaren hoe het voelt om even een visuele, motorische of gehoorbeperking te hebben. Tunnelzicht, vlekkenzicht, gedeeltelijke gehoorbeperking of motorische beperking van de ledematen komen allemaal aan bod. Graag nemen we de deelnemer mee naar de wereld van G-sport met activiteiten zoals Torbal, Zitbadminton, Boccia,...

  door Thomas De Pourcq

   

  2 • G-sport Vlaanderen • Inspiratiegids G-sport in jouw gemeente

  Op zoek naar een manier om G-sport in jouw gemeente te stimuleren? Dan heeft G-sport Vlaanderen dé tool voor jou. Met quick wins, tips, methodieken en belangrijke info uit ons kenniscentrum, zijn wij jouw perfecte gids voor inspiratie. Na deze thematafel kan je onmiddellijk aan de slag binnen jouw gemeente.

  door Kathlijn Van Dael, G-sport Vlaanderen

   

  3 • Stad Gent • Onbeperkt Sporten in Gent, G-sport charter in de praktijk

  De sportdienst van Gent zet in op G-sport. Iedere sporter, met of zonder beperking, heeft het recht om te sporten. Met het charter Onbeperkt Sporten roepen we sportclubs op om hun deuren open te stellen voor sporters met een beperking. We geven ook voorbeelden hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

  door Kaat Ketele, Stad Gent

   

  4 • Psylos • Geestig Gezond Sporten - Wat als sport niet meer leuk is?

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en gerichte ervaringen in samenwerking met steden en gemeenten wordt aangetoond hoe een toegankelijk sportaanbod in de gemeente ondersteund kan worden. Geestig gezond sporten wil de maatschappij, en de sportclub in het bijzonder, oproepen aandacht te besteden aan het psychisch welzijn van jongeren.

  door Davy Bruyninckx, Psylos

 • Praktijktafels 2 • Sportief inzetten van de openbare ruimte

  16u00 - 16u50

   

  1 • Bilzen • Outdoorpark aan de Kimpel ingericht van jong tot oud

  Het outdoorpark aan de Kimpel is zo opgemaakt dat zowel klein als groot er terecht kan. Van speeltuigen tot crossfit tot outdoorfitness… Deze unieke combinatie maakt een aantrekkelijke beweegvriendelijke omgeving voor iedereen. (Groot)ouders met (klein)kinderen, jongeren, …
  door Winand Vandelaer, sportdienst Bilzen

   

  2 • BOS+ • 30–30, met de natuur als buitensportinfrastructuur

  Ook al gemerkt dat het fijner is om te bewegen in de natuur? Of dat je vrolijker wordt na een stevige natuurwandeling? Niet alleen je humeur, maar ook je lichaam geniet van buiten bewegen. Je krijgt minder fijn stof binnen en zelfs korte wandelingen in het groen herstellen het concentratieniveau.
  Bos plus wil met deze campagne de uitdaging laten aangaan: beweeg 30 dagen lang, 30 minuten per dag in het groen. En zo worden inwoners zich bewuster van hun mogelijkheden in de nabije omgeving.

  door Bert Desomviele, Bos+

   

  3 • Flex Court • Van oud tennisterrein naar Flex Court Multisportterrein in Tielt

  In Schuiferskapelle bij Tielt werd een oud tennisterrein in asfalt getransformeerd tot een Flex Court multisportterrein voor tennis en basketbal. Aan de hand van deze case krijg je inzicht in de technische mogelijkheden van het Flex Court systeem op het vlak van renovatie (bovenop het asfalt geplaatst). Bovendien zie je ook dat het verruimen van de bruikbaarheid van een sportterrein (van enkel tennis naar tennis en basketbal) meer buurtbewoners aantrekt en verenigt.
  door Dennis De Haese, Flex Court Europe


  4 • Stad Hasselt • Intergenerationeel sporten met innovatieve beweegbank

  Na een bevraging (via de facebookgroep van de wijk), een demomoment, een testperiode en een nieuwe bevraging bij de bewoners heeft de stad Hasselt diverse IPitup-beweegbanken aangeschaft. Dat zijn alles-in-één toestellen die ‘sociaal sporten’ aanwakkeren en tot meer buurtbeleving moeten leiden. Eén van de beweegbanken gaat bovendien mobiel ingezet worden.

  door Inge Proesmans, Hasselt

   

  5 • Sint-Lievens-Houtem • Trage wegen: ook de sportdienst mee aan tafel

  Veilige fiets - en wandelverbindingen zorgen voor meer actieve verplaatsingen in de gemeente. In Sint-Lievens-Houtem zat de sportfunctionaris mee aan tafel toen en kreeg de kans om het tragewegenplan nog beter te maken. Doelstelling? Meer inwoners doen bewegen, en dat is een belangrijke focus voor een lokaal bestuur.

  door Herwig De Voogt, Sint-Lievens-Houtem

 • ShareDelen
 • Afdrukken