Ecosportieve accommodatie • Afval verminderen in en rond de sportaccommodatie

  Vlaanderen is al lang een voorbeeldige leerling als het over sorteren van huisvuilafval ging. Maar liefst 95% van de Belgen sorteert op regelmatige basis zijn PMD, glas en papier-karton. Maar in en om de sportclub kan het nog beter. Hoewel 78 % van de gemeenten al aangeeft om PMD te sorteren op een sportsite, slaagt slechts 21% er in om op elke site al te sorteren. Maar liefst 22% geeft aan dat er op geen enkele site PMD verzameld wordt. Vooral de buiteninfrastructuur lijkt een moeilijke omgeving te zijn.

   

  En ook al wordt al goed gesorteerd, toch zijn ook vele andere factoren die een rol spelen in een degelijke sportief afvalbeleid. Sorteren is de eerste stap, maar sensibiliseren, communiceren en afval verminderen, zijn zeker ook concrete werkpunten voor sportdiensten en clubs.

   

  Download de fiche rond 'Afval verminderen in en rond sportinfrastructuur'

 • Ledverlichting in sportinfrastructuur

  Ledverlichting is bezig aan een opmars. De leveranciers introduceren de ledverlichting nu ook in de sporthallen en aan de outdoorsportterreinen. Is 2016 het jaar van de doorbraak van de ledverlichting in sporthallen? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de grote voordelen van ledverlichting? Je kan het lezen in onze uitgebreide fiche rond ledverlichting in sport. 

 • De ecologische voetafdruk van je sportinfrastructuur

  De ecologische voetafdruk is een maat voor de oppervlakte die we gebruiken voor ons dagelijks leven, dus voor werk, wonen, eten, transport en recreatie. Bij de huidige wereldbevolking en beschikbare reserves is er per persoon 2,1 hectare beschikbaar. We gebruiken wereldwijd echter veel meer dan de aarde aankan. Zo staat België op de 5e plek van de lijst met landen met de hoogste ecologische voetafdruk per inwoner, namelijk 7,45 hectare.  

  Ook sporthallen en zwembaden hebben een ecologische voetafdruk en veroorzaken CO2-uitstoot. 

   

  De scan meet de CO2-uitstoot en ecologische voetafdruk van een sporthal en zwembad en geeft aan waar besparingen mogelijk zijn en hoeveel dat in euro’s oplevert. Het gaat hier vooral over het energieverbruik door verlichting, elektrische apparaten, verwarming (ook van douche- en zwembadwater) en ventilatie, maar ook afvalbeheer en mobiliteit worden gemeten.

   

  Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het vervangen van halogeen- en gloeilampen door LED- en/of spaarlampen, het installeren van spaardouchekoppen of iets ingrijpender, het overschakelen op groene stroom of een zonneboiler. En wist je dat je de lichtintensiteit en de verwarming ook kan instellen in functie van het type sport? Behalve technische ingrepen, kun je ook met een effectieve planning en door te werken aan gedragsverandering bij de gebruikers de ecologische voetafdruk verkleinen en besparingen realiseren.

   

 • Gebruik minder pesticiden op je terreinen

  Dat het gebruik van pesticiden moet worden afgebouwd is niet meer dan normaal. Vlaanderen erkende dit al in 2001 met het goedkeuren van het pesticidenreductiedecreet dat geldt voor alle openbare besturen. De impact van deze producten op het milieu is groot. Ook in onze drinkwatervoorraden en in onze lichamen zijn pesticiden terug te vinden waardoor de volksgezondheid in het gedrang komt. Europa heeft dit probleem erkend en, om verdere problemen te vermijden, aan de lidstaten opgelegd om het pesticidengebruik te minimaliseren.

   

  Download de praktijkhandleiding voor de aanpak van sportterreinen

  Meer info

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken