Trefdag Sportparticipatie 2016: presentaties en conclusies

  

Bekijk de presentaties, conclusies en extra info. • Sessie 1: Praktijkverhalen Buurtsport

  icoon Buurtsport

  3 praktijktafels, zoveel verhalen! Schuif je stoel bij en ervaar de kracht van Buurtsport recht vanop het buurtpleintje. Enkele lokale verantwoordelijken vertellen jou alles wat je wil weten


  >> Sprekers: Joke Dirix (Sportdienst Willebroek), Sarah Desmedt (sportdienst Kortrijk) en Bjorn Vandendriessche (LEJO, Buurtsport Ninove)


  Presentatie Buurtsport in Ninove

  Professioneel Facebookprofiel van sporttrajectbegeleider Sarah Desmedt

  Professioneel Facebookprofiel van Bjorn Vandendriessche (Ninove)

  Facebookpagina Street Action Willebroek

  Bekijk ook:

  Buurtsport in de kijker in de ISB-Kennisbank

  Onthoud dit zeker:

  • Als vrouwen niet toegeleid worden door organisaties, dan is de kans op deelname aan het buurtgericht sportaanbod kleiner.
  • Denk goed na over hoe je je promotie van je buurtsportaanbod bij de juiste doelgroep krijgt.
  • Jongeren uit de wijk zelf vormen tot een rol als coach kan een geweldige boost aan je werking geven.
  • Luister naar je deolgroep en werk dan een project uit, niet omgekeerd.
  • Acties rond sportparticipatie en Buurtsport draaien niet om cijfers maar om het traject dat je aflegt met de deelnemers.
  • Je kan via Buurtsport een doelgroep in beweging brengen die voorheen dat niet deed, dat is de start en het succes van een verhaal.

 • Sessie 2: Sportclubondersteuning - risicovechtsporten

  Sportdienst Leuven en het Risicovechtsportplatform vertellen jou meer over specifieke sportclubondersteuning en opvolging bij risicovechtsportevenementen. Ook de handige toolbox over dit thema komt aan bod.


  >> Sprekers: Risicovechtsportplatform en Jan Vansantvoet (sportdienst Leuven).

   

  Presentatie Risicovechtsportplatform en Sportdienst Leuven

  Onthoud dit zeker:

  • Vechtsport is zeer populair bij jongeren uit kansengroepen. Probeer hen dan ook te overtuigen door bij hen in de wijken te gaan en indien mogelijk daar een locatie te voorzien.
  • Op www.vechtsportplatform.be vind je een toolbox voor sportclubs en overheidsdiensten. Hier staat nuttige informatie voor de ondersteuning van clubs en overheidsdiensten bij het organiseren van evenementen.

 • Sessie 3: Anderstaligheid

  VZW De Rand toont hoe een trainer het gebruik van het Nederlands kan stimuleren en hoe je met meertaligheid kan omgaan. Sport heeft namelijk de kracht om ongedwongen spontaan taalprikkels te geven. Ook het gelauwerde VGC-project Oefenkans NL komt ter sprake. 

   

  >> Sprekers: Cindy Van Dijck (VZW De Rand) en An Van Buggenhout (VGC) 

   

  Presentatie VGC
  Presentatie VZW De Rand 

  Bekijk ook:

  Het sportwoordenboekje van vzw De Rand in de ISB-Kennisbank

  Onthoud dit zeker:

  • Het materiaal van VZW De Rand is verkrijgbaar voor iedereen aan eerlijke prijzen. 
  • Mensen die zich inschrijven in een Nederlandstalige club willen Nederlands leren. Geef hen die kans.
  • Spreekdurf is heel belangrijk. zorg dat je die niet nooit afneemt. 
  • Visuele prikkels zeggen soms meer dan woorden en tekst.
  • Niet bluffen en opscheppen als begeleider, wees echt en toon ook je menselijke kant.
  • Zoek een niet-sport gerichte aanleiding (bv: spaarlampen uitdelen) om gesprek richting sport te kantelen.
  • Zeker niet met iets slecht of oordelend (bv: roken is slecht) een gesprek beginnen.

 • Sessie 4: Speelstraten

  Sara D'Haese vertelt ons hoe een onderzoek aantoonde dat kinderen die in speelstraten wonen meer bewegen. Wat is de reden? Hoe kun je dit uitlokken? 

   

  >> Spreker: Sara D'Haese (VIGez, UGent)

   

  Presentatie

  Bekijk ook:

  One mile a day, binnen de schooluren. 

  Onthoud dit zeker:

  • De beste speelstraten komen uit een samenwerking tussen jeugd- en sportdienst! 
  • Sta elke 20 minuten eens recht.
  • Te veel zitten is iets anders dan te weinig bewegen. 
  • Sensibiliseer speelstraat gebruikers want er blijft verkeer mogelijk in hun straat.

 • Sessie 5 & 11: Social media

  Probeert je organisaie te communicereren met jongeren en hen bij je werking te betrekken? Hoe kun je die communicatie optimaliseren? Mediaraven biedt jou een resem inspirerende voorbeelden en tilt je jongerencommunicatie naar een hoger niveau. 

   

  >> Sprekers: Ruben Desmidt (Mediaraven)

   

  (presentatie volgt later) 

  Bekijk ook:

   

  Onthoud dit zeker:

  • Vertrek vanuit wat de doelgroep wil weten, niet vanuit wat jij wil communiceren. 
  • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 
  • Tracht spelelementen toe te voegen in je communicatie.  
  • Vergeet ook je offline communicatie niet.

 • Sessie 6: Sociale sportclubondersteuning

  Sociale sportclubondersteuning werpt zijn vruchten af. Les Gazelles de Bruxelles vzw en sociologe / sociaal werkster Sarah Deblieck tonen hoe je aan empowerment van personen kan werken in een sociaal-sportieve context.


  >> Sprekers: Sarah Deblieck en Wim Poelmans (Les Gazelles de Bruxelles vzw)

   

  Presentatie

   

  Onthoud dit zeker:

  • Denk zeer goed na over hoe je je deelnemers wil bereiken.
  • Ook de vraag vanwaar je begeleiders/vrijwilligers en (financiële) ondersteuning kan krijgen is van belang bij zulke projecten.
  • Ga waar de doelgroep is, daarna kan je misschien nog je werking verplaatsen naar een meer geschikte locaties.
  • Organiseren samen met de doelgroep.
  • Mannen en vrouwen samen laten sporten is niet evident.
  • Bij loop- en jogprojecten kan de financiële drempel om goeie loopschoenen te kopen te hoog zijn, bedenk op voorhand oplossingen. Zo kan een samenwerking met een bedrijf een oplossing bieden (giften, schenkingen, groepsaankoop...)
  • Ook extra kosten zoals vervoer en consumpties vormen soms een probleem.
  • Kinderopvang is voor sommige mensen in de doelgroep een probleem. Laat in de mate van het mogelijke de kinderen gewoon meesporten.

 • Sessie 7: Nieuwkomers en vluchtelingen

  Sportdiensten en clubs springen mee in de bres voor nieuwkomers en vluchtelingen. Diverse personen en organisaties van Sint-Niklaas tot Rio delen hun ervaringen.


  >> Sprekers: diverse sprekers uit de stad Sint-Niklaas, Rami Anis en Carine Verbauwen.

   

  Presentatie inleiding

  Presentatie helder communiceren in het SinBad

  Presentatie samenwerking OKAN en sportdienst Sint-Niklaas

  Presentatie sportdienst Sint-Niklaas in samenwerking met sportclubs, onderwijs en socialepartners

  Presentatie Rami Anis

  Bekijk ook:

  Artikel: Sportdiensten en clubs in de bres voor vluchtelingen
  Infofiche: Sport en vluchtelingen: vragen en antwoorden (mei 2016)

  Video: "Belg" Rami Anis neemt deel aan Olympische Spelen met vluchtelingenteam

  Video: Olympische zwemmer Rami: "Het was net een droom, ik wou niet wakker worden"

  Onthoud dit zeker:

  • Bekijk goed wie samen met jou op voorhand mogelijke drempels kan aanduiden. Als je die op voorhand wegwerkt zal je project nog beter kunnen starten.
  • Niet iedereen is even groot als de gemiddelde West-Europeaan... denk dus ook aan kleinere fietsen bij het aanbieden van fietslessen.
  • Taal... niet evident! Laat je niet afschrikken, met handen en voeten (en geduld) kom je ook al een heel eind.
  • Maak tijd voor een persoonlijke welkom, sta echt open voor een goeiedag, een babbel...

 • Sessie 8: EU & sport

  EU Sportlink en JINT helpen jou concreet verder in functie van mei 2017. Op dat moment moet je je Erasmus+ sportproject rond krijgen. Daarnaast passeren nog enkel interessante subsidiekanalen en uitwisselingskansen de revue.

   

  >> Sprekers: Philippe De Witte (EU Sportlink) en Katrien Van Belle (Jint).

   

  Presentatie EU Sportlink

  Presentatie JINT

  Website EU sportlink

  Onthoud dit zeker:

  • Sport is een redelijke nieuwe materie op Europees niveau. In de toekomst voorziet men nog meer extra middelen voor projecten in het kader van sport, bewegen, gezondheid... Indienen is dus de boodschap.

 • Sessie 9: Vindplaatsgericht werken

  icoon Buurtsport

  Reach Out! maakt je wegwijs in het vindplaatsgericht werken. Een beproefde manier om minder kansrijke deelnemers voor je aanbod aan te trekken. Een staalkaart van specifieke lokale ondersteuning wordt ook besproken.


  >> Spreker: Erik Castermans

   

  Presentatie

  Bekijk ook:

  Reach Out!
  Kennisplein.be, het virtuele trefpunt voor wie mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt

  Onthoud dit zeker:

  • Meisjes moeten anders benaderd worden dan jongerens. Geschikte locaties zijn winkelcentra, stations, bushaltes bij scholen... Een vrouwelijke vertrouwenspersoon kan soms net dat tikkeltje extra bereiken.
  • Durf met collega's uit je projectnetwerk tijd te maken om stil te staan bij specifieke situaties binnen je deelnemersgroep. Aarzel niet om hiervoor een specifieke vorming aan te vragen.
  • Vindplaatsgericht werken (of outreachen) is teamwork! Iedereen moet de meerwaarde ervan inzien en er zijn of haar steentje aan bijdragen.
  • Trek in een kennismakingsfase zeker niet alle aandacht naar jou in jouw rol als begeleider. Bouw stapsgewijs en zet de jongeren centraal.
  • Luister naar de mensen, dring niets op en ga aan de slag met hun behoeften.
  • Wees voorzichtig met de heersende 'spelregels' op het plein. Als buurtwerker kan je die best niet te bruusk veranderen.
  • Kom uit je comfortzone, maar blijf jezelf. Zet geen masker op want dat hou je toch niet vol. Blijf je wel steeds zo comfortabel en zeker voelen.

 • Sessie 10 & 22: UiTPAS

  UiTPAS blijft oprukken door Vlaanderen. Wil je graag instappen? Maak je gemeente klaar en stap in! Cultuurnet toont je de sportieve mogelijkheden van UiTPAS en helpt je richting deadline. 

   

  >> Sprekers: Karel De Rudder en Tom Van de Velde (Cultuurnet) 

   

  (presentatie volgt later) 

  Onthoud dit zeker:

  • UiTPAS levert heel wat gegevens op die je kunnen helpen gericht publiciteit te voeren.
  • Wil je UiTPAS in jouw gemeente krijgen? Er zijn 2 methodes. Je dient een dossier in om te starten met UiTPAS, of je sluit je aan bij een bestaande regio in je buurt.
  • Neem contact op met Cultuurnet. Zij helpen je verder met alle praktische zaken en begeleiden je bij elke stap.  

 • Sessie 12 & 24: Sport en ruimte in beweging

  icoon Buurtsport

  Uit de recente publicatie 'Sport en ruimte in beweging' haalt Kind & Samenleving heel wat om met jou te delen. Hoe zet je publieke ruimte in als bewegingsprikkelaar? Hoe voorkom je overlast? In deze sessie krijg je inspiratie, voorbeelden en hulp op maat ...

   

  >> Spreker: Wouter Vanderstede (Kind & Samenleving)


  Presentatie

  Bekijk ook:

  Schrijf je in voor de intersectorale sessie (09/02/2017)

  Onthoud dit zeker:

  • Bespreek goed hoe je vraag uit de buurt, aanbod van firma's, inspanning van technische dienst, tevredenheid gebruikers, tevredenheid beleid en budget op elkaar afstemt.
  • Leg de link met bewegingsvaardigheden (cfr Multimove) om tot een uitdagende beweegzone te komen.
  • Haal de 'schaalmeter' erbij als je tot het gewenste schaalniveau wil komen.
  • Wadi's en thema water leven heel hard in de wereld der ruimtelijke planning, maar worden door eigenaars en sporters niet echt aanzien als iets waardevol, terwijl ze dat wel zijn. Laat de wadi's dus niet dempen en ga er mee aan de slag.
  • Beweging kan wel of niet functioneel zijn. Als het functioneel is, is beleving een pluspunt (vb: langere route voor woon-werk fietsverkeer langs mooie waterloop).
  • Ga met reliëf, groen en water echt aan de slag, zij vormen de hardware van je beweegomgeving.
  • Rennen, klimmen, zwieren, draaien ... maar ook chillen! Als een voetbalkantine het eerste is dat getekend wordt op de plannen van een nieuwe sportpark, dan mag de zit-/hangbank niet vergeten worden bij pleintjes.

 • Sessie 13: Speeddating Buurtsport

  icoon Buurtsport

  Iedereen (m/v/x) welkom om uit te wisselen en bij te leren over Buurtsport. Geven en nemen op eenmalige of langdurige basis. Durf jij je stoel bijzetten om samen te dromen over de toekomst?

   

  Buurtsport in de kijker in de ISB Kennisbank

 • Sessie 14: Praktijkverhalen zet collega's in beweging

  4 praktijktafels, zoveel verhalen over personeelssport! Schuif je stoel bij en kijk mee hoe andere sportdiensten en organisaties collega's in je gemeente aan het sporten en bewegen brengen. 

   

  >> Sprekers: Eve Pittoors (Howest), Marc van der Poel (sportdienst Oostende), Elke De Meester (sportdienst Lokeren), Tom Verriest (HoGent) 

  Onthoud dit zeker:

  • Het is noodzakelijk om alle diensten mee in te schakelen als je iets wil veranderen. niet enkel de sportdienst.
  • Zitten is het nieuwe roken.
  • Er is geen pasklare oplossing voor elke dienst. Ga op zoek naar mensen die er hun schouders willen ondersteken, en werk iets uit dat voor jouw dienst past.  

 • Sessie 15: Sport en armoede

  Geld is niet de enige drempel om aan sport te doen, blijkt uit de studie ‘Being poor, being benched?’ van de KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid. We grijpen de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek aan om in groepjes te reflecteren over het eigen beleid.


  >> Spreker: David Nassen (ISB)

   

  Presentatie

  Doctoraat ‘Being poor, being benched? Sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy 

  Bekijk ook:

  Tweedaagse vorming sport & armoede (jan/feb 2017)

  Onthoud dit zeker:

  • Een persoon in de functie van 'vrijetijdstoeleider' kan mensen in armoede mee op sleeptouw nemen richting sport- en beweegactiviteiten.
  • Vertrouwen winnen kost tijd, calculeer dit in.
  • Betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar, babysit ... heel wat B's om rekening mee te houden.
  • Al aan een fietspool gedacht om het mobilietsvraagstuk op te lossen?

 • Sessie 16: Stadsvernieuwing door sport

  Walter Dingemans trok naar Manchester, een van de snelst groeiende steden van het VK. Daar werd hij 2 dagen ondergedompeld in thema's zoals regeneratie van de stad door innovatie in sport en community werking. Wat hij daar leerde deelt hij met plezier. 

   

  >> Spreker: Walter Dingemans (stad Antwerpen)

   

  Presentatie 

  Onthoud dit zeker:

  • De bewuste keuze om te investeren in sport heeft er toe geleid dat de stad er veel beter aan toe is.
  • Door duidelijke financiële afspraken zorgt de stad voor inkomsten, zodat er blijvend kan geinvesteerd worden in de site.
  • De top-infrastructuur wordt ook gebruikt voor jeugd en zelfs voor schoolsport.   

 • Sessie 17: Bijzondere jeugdzorg en sport

  icoon Buurtsport

  10 CANO-organisaties bijzondere jeugdzorg werken 2 jaar lang rond sport en bewegen. CANO-sportmedewerkers delen hun opgedane ervaringen met collega’s uit de bijzondere jeugdzorg en met (buurt)sportmedewerkers.


  >> Spreker: Tom Van Aken

   

  Presentatie

  Bekijk ook:

  Ken je het sociaal landschap in jouw buurt... doe de check op de Sociale Kaart

  Onthoud dit zeker:

  • Minivoetbal is door zijn eenvoud en specifieke regels een aan te raden sport. Vast tijdstip, je moet met niet veel zijn, veel in wedstrijdvorm, geen lichaamscontact ...
  • Betrek de context van de jongeren zelf: ouders, familie ...
  • Zowel de sportkant als de kant van de voorzieningen moeten toenadering naar elkaar zoeken.
  • Integratie van die thema = gedragen door alle betrokken personeelsleden en vrijwilligers.
  • Digitale dienstverlening combineren met analoge dienstverlening.
  • Verandering moet, een organigram moet flexibel en aanpasbaar zijn... een organigram is er niet voor 25 jaar.

 • Sessie 18: Sportclubondersteuning in de stad

  icoon Buurtsport

  Sportaround vzw en Sportdienst Gent creëren samen sportmogelijkheden voor iedereen. Ook in Hasselt bieden ze heel wat aan. Het beloofde verhaal van Buurtsport Brussel (Splash Brussel, een zwemwerking voor vrouwen en kinderen) konden we door forfait van de spreker jammergenoeg niet aanbieden.


  >> Sprekers: Bert Misplon (Sportaround Gent) en Inge Proesmans (sportdienst Hasselt).

   

  Presentatie Sportaround Gent

  Presentatie sportdienst Hasselt 

  Onthoud dit zeker:

  • Vrijwilligers die stedelijke context begrijpen en mee willen in verandering, vormen een belangrijke basis.
  • Sport en naschoolse opvang blijft een groeikans.

 • Sessie 19: Speeddating Buitenspeeldag

  icoon Buurtsport

  Die 10de editie van de Buitenspeeldag, daar maken we samen met VVJ iets speciaal van! Iedereen (m/v/x) uit de vrijetijdssector is welkom om inspiratie te scoren, plannen af te toetsen en alle afspraken te vernemen. Alles met 1 doel: woensdag 19 april 2017 moet knallen!

   

  >> Spreker: Kristof Bouvard (VVJ)


  Presentatie

   

  Verzameling goeie ideeën:

  • Spreid je aanbod en activiteiten over meer dan 1 locatie
  • Lokalere aanpak in de wijken, liever vele  kleintjes ipv 1 groot event
  • Nabijheid bewerkstelligen, in de wijk ipv in het centrum
  • Ook op andere momenten een 'mini-Buitenspeeldag' aanbieden
  • Samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die werken met kinderen met een beperking...
  • Thema Speelstraten 'verkopen'/promoten op de Buitenspeeldag
  • Laat heel je vrijetijdsdienst hieraan meewerken
  • Betrek jouw technische dienst, groendienst, kringloopwinkel... bij de meeste gekke activiteiten
  • Durf opslipten in -12/+12jaar activiteiten
  • Activiteit: spartacusrun op maat van kinderne in het park/bos...
  • Activiteit: een (omheind en afgesloten) kleuterdorp
  • Activiteit: waarom ook eens niet enkele sportclubs betrekken bij het uitwerken van het aanbod?
  • Begeleiding: Ouders en grootouders bewust mee betrekken in de Buitenspeeldag
  • Begeleiding: zet een samenwerkingsverband op met LO & sportrichtingen om jouw Buitenspeeldag mee vorm te geven en uit te bouwen

 • Sessie 20: Kwaliteitsvolle sportkampen

  Sportkampen gaan al lang mee. We zijn er als sportpromotoren goed in geworden. In deze sessie vragen we ons af of we niet teveel op automatische piloot schakelen. samen wisselen we uit om jouw sportkamp nog beter te maken. 

   

  >> Spreker: Klaas Verstraete

   

  Infographic (komt spoedig online) 

  Onthoud dit zeker:

  • Evalueren is de combinatie van een vergadertechniek en een evaluatiemethodiek.
  • Er is evalueren van het proces, en van het eindproduct, zowel op het niveau van de organisatoren, als op het niveau van de deelnemers.
  • De voorzitter van een evaluatievergadering dient altijd goed te weten wat hij van de vergadering verwacht

 • Sessie 21: Drop-out

  icoon Buurtsport

  Onderzoekers van UGent en VUB, betrokken bij het CATCH-project, analyseerden JOP-data rond sport en drop-out bij jongeren. Ze bieden jou een boeiende kapstok om jeugdsportclubs en je eigen werking te wapenen tegen het drop-outfenomeen.


  >> Sprekers: dr. Lieve Bradt (Ugent) en Prof. dr. Rein Haudenhuyse (VUB) 

  icoon CATCH

    

  Presentatie 

  Meer over het CATCH project  

  Onthoud dit zeker:

  • Kwalitatief onderzoek is nodig. Clubs, sportdiensten en federaties vormen daarbij belangrijke schakel
  • Is de communicatie vanuit clubs uitnodigend genoeg voor jongeren? Willen ze op een andere manier getriggerd worden?
  • Drop-out heeft niet alleen te maken met psychologische/motivationele aspecten.

 • Sessie 23: Vrijetijdsdiensten meerwaarde voor de sport.

  Als verschillende diensten samengenomen worden in een vrijetijdsdienst vraagt dat een andere aanpak. Hoe maak je als gemeente de overstap? Hoe zorg je dat er voor alle thema's voldoende aandacht blijft? Leer uit de ervaringen van VVSG en enkele steden en gemeenten. 

   

  >> Sprekers: Annemie Bogaert (Sint-Niklaas), Roos Coppens (Wetteren) 

   

  Presentatie Sint-Niklaas

  Presentatie Wetteren

  Onthoud dit zeker:

  • Het samenvoegen van alle diensten is een proces dat veel tijd vraagt. 
  • Het is noodzakelijk om vooraf een goede structuur te bepalen, inspraak van alle diensten is hierbij belangrijk. 
  • 1+1=3

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken