Trefdag Sportparticipatie 2014: presentaties en conclusies • Sessie 1: Start to Buurtsport

  De methodiek Buurtsport zet aan tot meer en meer samenwerkingsverbanden binnen de sportsector én daarbuiten. Spring mee op de kar!

  >> Sprekers: Expertisecentrum Buurtsport, Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en UGent

   

  Presentatie UGent 

  Presentatie totaal onderzoek 

  Presentatie Expertisecentrum Buurtsport

   

   

  Onthoud dit zeker:

  • Buurtsport is een methodiek - een werkwijze die je als dienst, organisatie of als persoon kan toepassen
  • Buurtsport werkt om met een vindplaatsgericht aanbod burgers te laten sporten én/of burgers toe te leiden naar bv. sportclubs
  • Monitoring en beleidseffecten meten is belangrijk om het beleid te (blijven) overtuigen.
  • Om een 'wicked problem' of 'complex probleem' als mensen (of kansengroepen) te laten sporten is samenwerking een must. Niet in het minst omwille van de diversiteit aan expertise.
  • Verhelder in partnership ieders doelstellingen goed, wanneer je buurtsport inzet als middel tot (integratie, leefbaarheid van de buurt verbeteren, ...)
  • Enkele eerste stappenvan Buurtsportstarters (uit de sessie):
   • Een werkgroep opstarten met andere diensten: sport, jeugd, buurtwerk, ...
   • Een protocol opstellen met jeugd, sport, integratiedienst, ...
   • Betrekken van een jeugdwerkorganisatie als Habbekrats, Uit De Marge, Lejo, Arktos, ...
   • Buurtfeesten ondersteunen vanuit sport
   • Samenwerken met allerlei diensten aan de Buitenspeeldag
   • De éénmalige Buitenspeeldag als start laten groeien tot buitenspeeldagjes in diverse wijken regelmatig verspreid over het jaar
   • ...

   

   

 • Sessie 2: Freerunning, doe je mee

  Freerunning is een hippe straatsport die op korte tijd zeer populair is geworden. Doesessie met steun van Libraplay.


  Presentatie GymFed

  Presentatie JES

  Demoles Freerunning (o.a. Nicolas Vanhole)

  Eindwerk over Freerunning (o.a. Nicolas Vanhole)

  Hags Freemove parkour Libraplay - Freemove indoor parkour Libraplay  

   

  Contactgegevens van lesgever Nicolas Vanhole kan je opvragen bij Piet.

  Bekijk filmpjes en foto's van freerunning

   

  Onthoud zeker dit:

  • Het succes van een freerunningwerking zit hem in de vraaggerichte manier van aanbieden. In de buurt, nabij de jongeren!
  • Als je werkt met buitentoestellen (aankoop of zelf bouwen), toets dan altijd de veiligheid.

   

 • Sessie 3: Dirt BMX voor beginners

  Springen en crossen op zandheuvels, het is meer dan wat rondhangen! Ontdek de wondere wereld van de Dirt BMX.

   

  Presentatie Wielerbond Vlaanderen - contact: Peter Verhoeven

  Aanvraag demo's, proeflessen, terreinkeuring

   

   

  Onthoud zeker dit:

  • Wielerbond Vlaanderen kan een goeie partner zijn voor een lokale sportdienst. Ze omarmden al BMX racing en nu ook het freestyleaspect. Daarnaast hebben ze de wil om meer actief te zijn op het terrein en lokaal mee te helpen om zaken uit te werken.
  • Met weinig budget kan je veel bereiken. Luister naar ervaren BMX’ers, zowel lokaal als toppers, vooraleer je een parcours wil aanleggen.
  • Echte veiligheidskeuringen zijn niet mogelijk voor dirtparcours, maar Wielerbond Vlaanderen kan je in contact brengen met experten om de veiligheid te bekijken.
  • Tijdens sportkampen bied je best flatland BMX aan, daarvoor is geen specifieke infrastructuur vereist. Informeer je wel goed over welke fietsen je aankoopt of huurt.

   

 • Sessie 4: Iedereen de fiets op, fietslessen voor jong en oud

  De populariteit van de fiets is niet meer te stoppen. Als sportdienst ben je een belangrijke schakel in de ketting om nog meer kinderen en volwassenen veilig de weg op te sturen.

   

  Presentatie fietsschool Buurtsport Antwerpen

  Presentatie Mobiel21

   

  Filmpjes:

   

  Onthoud zeker dit:

  • Bezint eer ge begint: Wie is het doelpubliek? Wat zijn hun noden en behoeften? Hoe het doelpubliek bereiken: zelf, via partners …? Wie zijn de mogelijke aanbieders?
  • Geschikt voor meer doelgroepen dan op eerste zicht dacht: peuters, kleuters, volwassenen, senioren, ouders, nieuwkomers, OKAN-klas …
  • Maak de koppeling met de week van de mobiliteit op scholen (1e week van mei)
  • Wist je dat Colruyt ook een ‘academy’ heeft? Kansen voor samenwerking en een nieuw doelpubliek aanspreken!
  • Praktische uitdaging: materiaal ... Oplossing: lang leve de kringwinkels en verkoop van fietsen door de lokale politie
  • Werk in verschillende modules (techniek, wegcode, in het verkeer …)

    

 • Sessie 5: Clubs ondersteunen om een G-werking op te richten

  Wil je 100% klaar staan voor de bestaande en nieuwe G-clubs en -werkingen in je gemeente? Dan vind je binnen deze sessie zeker jouw gading.

   

  Presentatie G-sport Vlaanderen 

  Brochure G-sport Vlaanderen

   

  Onthoud zeker dit:

  • Kijk bij het opstarten van een G-club naar welke doelgroep je je wil richten (5 doelgroepen). Dit doe je best door te kijken of de pool groot genoeg is of waar er vraag naar is.
  • Binnen één gemeente vind je dikwijls te weinig personen met een handicap. Probeer om die reden samen te werken met naburige gemeenten om de pool van potentiele G-sporters zo ruim mogelijk te maken.
  • Materiaal voor G-sport is duur. In tijden van besparingen is het daarom gunstig om eerst via een uitleendienst te werken (bv. Bloso). Indien het initiatief dan succesvol is, kan je een aankoop van materiaal overwegen.
  • G-sporters zijn mensen. Richt je communicatie dan ook naar mensen of personen met een handicap/beperking. Gebruik geen termen zoals 'gehandicapten' of 'andersvaliden'.

   

 • Sessie 6: De sportverkenners maken mee de brug

  Kinderen uit kansengroepen bereiken is één zaak, ze blijvend laten sporten is een andere. Door het inzetten van vrijwillige Sportverkenners worden deze drempels samen overwonnen. Boeiend praktijkverhaal.

   

  Presentatie Jespo - Filmpje - Filmpje project Sportverkenners 

  Lees de publicatie Hoge Sprongen, lage drempels (2012) met bruikbare tips voor diversiteit

  Lees de publicatie Jespo+, alle jeugd krijgt sportkansen (2014)

    

  Onthoud dit zeker:

  • Eerst een participatiebeleid op poten zetten, alvorens te beginnen met trajectbegeleiding voor vrijwilligers
  • Het moet een bewuste keuze zijn, waarmee in eerste instantie de belangrijkste personen binnen de organisatie mee zijn. De rest zal dan wel volgen, maar blijvend werk maken van draagvlak is cruciaal. Een trekker in dit verhaal is een must, bij voorkeur in alle geledingen van de organisatie, club of sportdienst (bijv. medewerker, manager, bestuurslid, etc).
  • Je organisatie/club/sportdienst de tijd geven om hierin te groeien. Tevreden zijn met het eerste (kleine) resultaat en stilaan opbouwen. Procesmatig werken boven/naast resultaatgericht werken
  • Toeleiden is één zaak, begeleiden/ondersteunen is er een andere. Als je écht iedereen aan het sporten wil krijgen, is persoonlijke trajectbegeleiding (in welke vorm dan ook) zinvol!
  • Er bestaan al heel wat organisaties en sportdiensten/gemeenten die werken met trajectbegeleiding (binnen én buiten de sport). Vind het warm water niet opnieuw uit en kijk naar de goede praktijkvoorbeelden. Vertaal naar je eigen setting.

 • Sessie 7: Armoede, ook in jouw gemeente realiteit

  Zonder deze sessie kan je eigenlijk niet verder in dit thema. Maak vanuit sport mee de brug naar kinderen en volwassenen in armoede. Zo goed als een verplichte sessie voor elke gemeente die zich inschrijft!

   

  Presentatie De Keeting Mechelen 

  Presentatie Wijkcentrum De Kring Eeklo 1

  Presentatie Wijkcentrum De Kring Eeklo 2

   

  Onthoud zeker dit:

  • Zet in op intermediairen om mensen in armoede te bereiken.
  • Wat is de rol van OCMW’s? Hebben zij geen grotere rol te spelen dan 'administratieve opvolging'?
  • Stel je eigen vanzelfsprekendheden in vraag en informeer mensen voldoende.
  • Geef duidelijke info over alles: welke kledij, hoe is het aanbod te bereiken, wat is de kostprijs en welke betalingsmogelijkheden zijn er …
  • Stimuleer de sportclubs om kansarmen te bereiken door dit aspect meer gewicht te geven in de subsidiereglementering.
  • Aandacht voor werken op 3 sporen: sporten in/met eigen doelgroep, sporten bij een activiteit georganiseerd door de sportdienst, sporten bij een sportclub. Elk spoor moet anders aangepakt worden.

    

 • Sessie 8: Sportparticipatie van meisjes en vrouwen met etnisch-cultureel diverse achtergrond

  We zoomen in op sportpraktijken die meisjes en vrouwen aan het sporten krijgen en actief laten participeren. Praktijkverhalen leren je hoe in te spelen op deze doelgroep. Tips en tricks voor elke sportdienst!

   

  Presentatie VSF/Demos

  Filmpjes

     

  Onthoud dit zeker:

   

  • belang van partners in de buurt zoeken. Niet enkel de doorsnee partners zoals OCMW, maar werkingen die buurtgericht gevestigd zijn.
  • Welzijnsschakels of andere armoede-organisaties die draaien als vrijwilligers zijn vaak niet gekend in de gemeente. Ga op zoek naar dergelijke organisaties
  • Voor vrouwen met niet-schoolgaande opvang kan het gebrek aan kinderopvang een drempel zijn, ga op zoek naar alternatieven samen met vrouwen.
  • Lesgevers spelen een cruciale rol, de continuïteit van een lesgever en het vertrouwen in een lesgever is van cruciaal belang
  • Sleutelfiguren spelen een rol! Ze zijn de reden waarom mensen zich verbinden met elkaar en voor de sport.
  • Open clubs zijn clubs die naast kwaliteitsvolle sport ook inzetten op een echt verenigingsleven, erken en waardeer clubs hierin. Verbind clubs met partners in de buurt, met elkaar.
  • Respecteer verschillen, en zoek naar wat iedereen bindt. Drempels die meisjes en vrouwen met een migratie-achtergrond kunnen ervaren zijn niet persé te wijten aan hun andere roots, maar aan hun sociaal economische status.

 • Sessie 9: Risicovechtsporten, niet zo gevaarlijk

  Is er in jouw gemeente een vechtsportclub actief of zijn er losse vechtsportinitiatieven die vragen naar extra ondersteuning? Laat je inspireren door het Risicovechtsportplatform Vlaanderen.

   

  Presentatie Risicovechtsportplatform

   

  Onthoud zeker dit:

  • Vechtsport is zeer populair bij jongeren uit kansengroepen. Probeer hen dan ook te overtuigen door bij hen in de wijken te gaan en indien mogelijk daar een locatie te voorzien.
  • Een geschikte locatie vinden is dikwijls een probleem. Een mogelijke piste is het voorbeeld van Buurtsport Brussel. Na de schooluren stellen verschillende scholen hun sporthal open voor jongeren om aan vechtsport te doen.

   

  Op www.vechtsportplatform.be vind je een toolbox voor sportclubs en overheidsdiensten. Hier staat nuttige informatie voor de ondersteuning van clubs en overheidsdiensten bij het organiseren van evenementen.

   

 • Sessie 10: Sociale voetbalclubondersteuning, ook in 4de provinciale

  Sociaal engagement als surplus boven het puur sportieve. Als amateurvoetbalclubs en de lokale sportdienst hun handen in elkaar slaan, dan kan er magie ontstaan!

   

  Presentatie Football+ foundation

  Presentatie Elk talent Telt Gent

   

  Onthoud zeker dit:

  • Veel clubs steken veel tijd en energie in de sporttechnische kant van hun club (kwalitatieve trainers). Dit is ook logisch aangezien clubs hier in quasi alle gemeentelijke subsidiereglementen voor beloond worden. Football + Foundation is van mening dat overheidsdiensten ook de sociale kant van een club dient te belonen. Dit kan op een kampioenenviering of aanpassing van het subsidiereglement met aandacht voor sociale acties.
  • Een vaak opduikend probleem bij sportclubs is het vinden van vrijwilligers. Probeer als club ook acties op poten te zetten om de ouders of supporters uit kansengroepen inspraak te geven voor activiteiten. Zo kan je hen de kans geven om bijvoorbeeld een Turkse avond te organiseren in plaats van het klassieke steakfestijn.
  • Richt je club zo in dat het een ‘open club’ wordt in de brede zin van het woord. Laat de club fungeren als een soort buurthuis waarin ook andere verenigingen zich kunnen vestigen.

    

 • Sessie 11: Street Action - Powered by Buurtsport: succesfactoren voor de toekomst

  Het eerste deel van het project werd van nabij opgevolgd door de afdeling SBMA van de VUB. Hun onderzoek zet je zeker op goeie weg.

   

  Presentatie VUB-SBMA

  Filmpjes Street Action

   

  Onthoud zeker dit:

  • Durf je ‘winst’ aantonen en bewijzen, zowel noodzakelijke als voldoende voorwaarden.
  • Wees zelfkritisch, bepaal op voorhand doelstellingen en milestones. Tijdens en na de effectieve realisatie kan je de succesfactoren onthouden en meenemen naar de toekomst.
  • Zorg voor een stevige inbedding in het algemeen lokaal beleid (draagvlak, partners, integrale samenwerking …
  • Laat je ondersteunen door organisaties zoals ISB.
  • Kies de juist sociale partners, liever eentje minder dan eentje te veel (blok aan het been, parasiet, bloedzuiger …).
  • Blijf als sportdienst betrokken, ook al voer je zelf niet uit op het terrein.
  • Begeleid de jongeren die een taak opnemen zo goed mogelijk. Zorg voor een veilige omgeving (in alle betekenissen), creëer een vertrouwensband en wees flexibel (maar ook niet té).

     

 • Sessie 12: Tewerkstellingstrajecten met sportvoor kortgeschoolde jongeren

  Kortgeschoolden kunnen ook in de sportsector hun kennen en kunnen tonen. Zet in en benut de kansen.

   

  Presentatie VUB en VDAB

  Presentatie Playing for succes

   

  Onthoud zeker dit:

  • Wake up: 22% jeugdwerkloosheid – jaarlijkse ongekwalificeerde uitstroom van jongeren: 10.000.
  • Kortgeschoolde jongeren worden vaak geconfronteerd met een ‘mijnenveld aan problematieken’ waardoor de kern (opleiding volgen) in gevaar komt.
  • Sport heeft een inherente aantrekkingskracht voor jongeren, maar stem de keuze van de sport af op de doelgroep (IT versus lassen versus …). Werk enkel met sport als de deelnemers er zicht toe aangesproken voelen.
  • Sport en tewerkstelling werkt enkel als de omkadering er is, als er een doel achter zit waar de jongeren ook van op de hoogte zijn.
  • Maatschappelijke kwetsbaarheid t.o.v. de arbeidsmarkt is niet statisch.
  • Heel wat jongeren staan ver af van VDAB. De uitdaging ligt erin hen te vinden.
  • Werk in samenwerking met bedrijven.
  • Denk aan het belang van degelijke omkadering: coachen bovenop lesgeven.
  • Besteed ook tijd aan de coaching van de werkgever en de (top)sportclub die mee in het verhaal zitten.
  • Sport als middel-topsport al stimulator
  • Belangrijk om een traject op maat te hebben.
  • Heel veel jongeren schrijven zich niet in bij de VDAB…hoe bereiken we deze doelgroep?

    

 • Sessie 13: Lokaal netwerk vrijetijdsparticiopatie voor mensen in armoede: inspelen op uitdagingen

  Een overview van de rol en het doel van lokale netwerken in 78 Vlaamse steden en gemeenten, met specifieke aandacht voor sportparticipatie. Een sessie over het hoe en wat van lokale samenwerking en drempelverlagende acties. De aanzet om een sociaal vrijetijdsbeleid waar te maken.

   

  Presentatie Demos

   

  Onthoud zeker dit:

  • Werk vooral samen met partners die voor of met de doelgroep werken. Zoek deze partners op via de Sociale Kaart.
  • Samen een project uitwerken vergt tijd en is arbeidsintensief. Zorg daarom voor een stevige langetermijnvisie zodat investering van tijd en middelen zo efficient mogelijk gebeurd.
  • Werk op maat van de doelgroep. Als het aan hun eisen voldoet, kan je succes behalen.

    

 • Sessie 14: De UiTPAS komt uit

  De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart die iedereen, ook mensen in armoede, wil prikkelen om meer deel te nemen aan het vrijetijdsleven. Hoe werkt die pas? Hoe bereid ik me voor? Waarom zou ik meedoen? Kom en krijg een antwoord op je vragen!

   

  Presentatie Cultuurnet

   

  Onthoud zeker dit:

  • De UiTPAS is er voor iedereen, het kansentarief is wel een basisvoorwaarde om mee in te kunnen stappen – verder veel invullingsvrijheid.
  • Een doeltreffend kansentarief moet voldoende laag zijn: 20 à 25% van de gewone prijs is haalbaar voor mensen in armoede.
  • Solidaire kostendeling (overheid, OCMW, organisatie) is de basis, waarbij de financiële draagkracht vooraf bepaald kan worden zodat de partners er geen financiële kater aan over houden.
  • Randvoorwaarde: een visie op participatie en toeleiding. Een kansenpas alleen is niet genoeg.
  • De UiTPAS is een herkenbaar instrument door iedereen te gebruiken en een handige kapstok voor acties naar mensen in armoede. Het punten sparen en ruilen is een dankbare marketingtool en promotiemiddel.
  • Gebruik een welkomstvoordeel om de drempel om de kaart aan te kopen te counteren. De 5 euro die je aanrekent voor een pas kan je direct compenseren met gratis zwemticket, kortingsbon cultureel centrum...
  • Het systeem (software) op zich is gratis. Er lopen gesprekken met aanbieders van andere software in gemeenten (vb. koppeling met Recreatex en co)
  • Te onthouden: jaarlijks 1 instapmoment (dossier binnen begin mei), Cultuurnet gaat dan met 5 gemeenten/regio's in zee. Dit voor de komende vijf jaar.
  • De software wordt gratis geleverd door Cultuurnet.
  • Het aankoopbedrag van de zuil en de scanners kan je terugverdienden door passen te verkopen.

    

  Meer over de UiTPAS

    

 • Sessie 15: Locatiebezoek: sporthal Paardenstraatje

  School en stad bouwden samen een nieuwe sporthal in het midden van de stad. Deze unieke samenwerking zorgt voor een bezetting van bijna 100%!

   

  Onthoud dit zeker:

  • Sporthal is tot stand gekomen door een samenwerking van 3 partijen: stad Mechelen, bisdom Mechelen, eigenaar magazijn. Een moeilijke oefening die tot een mooi resultaat geleid heeft.
  • Centrale ligging is heel interessant, er zijn voldoende parkeerplaatsen maar die zijn iets verderaf gelegen.
  • Verbouwing bestaand magazijn zorgt voor een uniek karakter, dit was echter wel een dure onderneming.
  • De zaal heeft een oppervlakte van 24m op 44m, er zijn 6 kleedkamers ter beschikking.
  • Sporthal werd met glaspartijen, rode baksteen en een luifel knap geïntegreerd in de speelplaats van de school.
  • Clubs worden mee verantwoordelijk gemaakt voor de sporthal omdat er geen zaalwachters aanwezig zijn (er is wel camerabewaking)
  • De school krijgt prioriteit tussen 8u en 17u. ‘s Avonds en in het weekend is de sporthal zo goed als volledig bezet door een 5-tal clubs.

 • Sessie 16: Street Action - Powered by Buurtsport: praktijktafels

  Schuif je stoel bij en ga in gesprek met enkele lokale projectverantwoordelijken. Als gezicht van de actie dompelen zij jou graag onder in dit boeiende verhaal!

   

  Filmpjes Street Action

    

 • Sessie 17: Dieper inzicht in andere culturen

  De onbekendheid van andere culturen kan soms tot spanningen en misverstanden leiden. Mogen we jou verder op de goeie weg zetten?

   

  Presentatie De8

  Lees de brochure Scoren met diversiteit: veel gestelde vragen over Islam en Sport. Je kan ze ook gratis bestellen via info@de8.be.

  Ook het werkboek 'Sportclubs die winnen: Omgaan met diversiteit vandaag en morgen' kan je gratis bestellen via info@de8.be.

   

  Onthoud zeker dit:

  • Workshops zijn interessant maar ervaring opdoen is 70 % van het leren.
  • Dit gaat niet enkel op om inzichten te krijgen in andere culturen maar bv. ook om de armoedeproblematiek beter te leren kennen.
  • Ga de dialoog aan!

   

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken