Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur

06 februari 2018
Begeleiding subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur

31 maart deadline voor indiening. Kom nog naar de workshops van ISB.

 

Eind september 2017 was de eerste indienronde in het kader van het Decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur. Dit resulteerde in 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die samen meer dan 20 miljoen euro steun kregen van Vlaams minister van Sport Muyters.


Dit decreet creëert een permanent kader waarbij jaarlijkse dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke (gemeente ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur.


 

Tot 30% subsidie voor een bovenlokaal sportinfrastructuurproject

Zoals eind vorig jaar aangekondigd is 31 maart 2018 de volgende deadline voor indiening en zal er 25 miljoen euro beschikbaar zijn.

 

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een commissie, waarna een ranking wordt opgesteld. De voor subsidiëring ingediende werken mogen niet gestart zijn op moment van indiening.

Ondersteuning bij indiening tegen 31 maart

De volgende deadline voor indiening is 31 maart. Dit is ontegensprekelijk kort dag en bovendien zitten we lokaal in het laatste jaar van de legislatuur.

 

Minister Muyters en Sport Vlaanderen willen echter in samenwerking met ISB maximale ondersteuning bieden aan de indieners om deze waardevolle hefboom voor bovenlokale sportinfrastructuur ook dit jaar te benutten en kwaliteitsvolle projecten te realiseren.

 

Infosessies op 1 en 6 februari

Sport Vlaanderen wil zo klantgericht mogelijk een hoge kwaliteit van ingediende dossiers waarborgen door een grondige toelichting bij de minimale eisen en beoordelingscriteria en de ontwikkeling van een simulator 'bovenlokaliteit' om een goede inschatting van de kans op slagen te maken.

 

Zodoende zullen er 2 infosessies georganiseerd worden door Sport Vlaanderen (i.s.m. ISB):

  • donderdag 1 februari 2018 om 14u in het VAC te Leuven (ontvangst vanaf 13u30)
  • dinsdag 6 februari 2018 om 16u30 in het centrum van Sport Vlaanderen Gent (ontvangst vanaf 16u)

Schrijf in via mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

  • met als titel 'inschrijving infosessie 2de oproep'
  • datum van de infosessie 1/2 of 6/2
  • namen en functie van de deelnemende personen


Workshops en helpdesk

Naast de infosessies is er nog extra ondersteuning voorzien. Zowel gemeenten, private actoren, clubs, federaties, PPS-exploitanten, ... zijn welkom.

Meer info over de lokatie volgt. Inschrijven kan via een e-mail aan Lien of David.

 

Onderwerp

Datum  

Inhoud

Schrijf in

Workshop Minimale Eisen en Bovenlokaliteit

09/02

voormiddag - Gent - Sport Vla

Door Sport Vlaanderen (i.s.m. ISB) inzicht in minimale eisen en bovenlokaliteit 

Met mogelijkheid tot vraagstelling en concrete toelichting.

Inschrijven? Mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

Workshop Criteria

19/02
9u30 - 12u30 Sint-Niklaas

Door ISB (i.s.m. Sport Vlaanderen) inzicht in de subsidiecriteria en interactief

aan de slag om een vertaalslag te maken naar je eigen project.  

Inschrijven? Mail naar lien.vanbelle@isbvzw.be

Workshop  Projectmanagment: je project op scherp zetten

21/02

10u - 15u00 
Antwerpen

In deze workshop door ISB coachen we je bij het op scherp zetten van je project i.f.v. de opmaak van je dossier. Het proces van ‘schrijven’ van de aanvraag wordt begeleid en gecoacht. Er is vraagstelling en uitwisseling mogelijk. Je werkt deze dag concreet aan je dossier.

Inschrijven? Mail naar lien.vanbelle@isbvzw.be

Online toepassing

01/03

Onlineformulier bij Sport Vlaanderen gaat online - incl. simulator.

 

Infosessie Online Toepassing

02/03

Praktische infosessie online toepassing en simulator. Door Sport Vlaanderen.

Inschrijven? Mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

Infosessie Online Toepassing

06/03

Praktische infosessie online toepassing en simulator. Door Sport Vlaanderen.

Inschrijven? Mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

Workshop Last Minute

15/03

9u30 - 12u30
Sint-Niklaas

Interactieve sessie door ISB waarbij je last minute nog begeleiding wordt geboden,

vragen kan stellen en je projectplan finaliseert.

Inschrijven? Mail naar lien.vanbelle@isbvzw.be

 

Ook in maart 2019 zullen er opnieuw dossiers ingediend kunnen worden. Jaarlijks is er minstens 5 miljoen euro voorzien en in principe zullen niet toegewezen middelen uit een vorige ronde overgedragen worden. Ook als je in een volgende ronde wenst in te dienen, ben je nu al welkom op de workshops.

 

ISB zal door zijn rol als begeleider van indieners geen rol meer opnemen in de beoordelingscommissie.

 

Meer info

Alle info over het decreet en de indienformulieren bij Sport Vlaanderen 

 

Bij Sport Vlaanderen:

Sven Meert l Beleidsmedewerker SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek

T 02 553 69 61 en sven.meert@sport.vlaanderen

 

Bij ISB kan je als helpdesk terecht via mail of telefoon. We helpen je zo naast de workshop graag verder via verwijzing naar diverse tools of inspiratie beschikbaar bij ISB.

 

Bekijk zeker ook de ISB-Kennisbank of tools in het kader van het eerdere begeleidingstraject zwembaden (o.a. een stappenplan intergemeentelijke samenwerking, afwegingskader exploitatievormen ...).

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken