Mag je tijdens een sportkamp medicatie geven aan minderjarigen?

21 november 2014
Mag je tijdens een sportkamp medicatie geven aan minderjarigen?

Vraag & Antwoord!

 

Stel: je wil EHBO-koffers samenstellen om te gebruiken tijdens sportkampen en lessenreeksen. Mag je daarin ook een voorraadje zonder voorschrift te verkrijgen medicatie stoppen zoals aspirine, algemene pijnstillers, pilletjes tegen keelpijn ... ? En mag je die aan kinderen geven indien nodig? 

 

De letter van de wet

Hier spelen 3 regels:

  • Art. 422bis Strafwetboek (Sw.): het weigeren van hulp aan een persoon in nood is strafbaar;
  • Art. 1382-1383 Burgerlijke Wetboek (B.W.): een persoon is aansprakelijk als hij iemand door zijn fout schade heeft berokkend, en moet die schade vergoeden;
  • Art. 2§1 van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde: hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.

Niets doen als een kind ziek is, is dus strafbaar. Het leidt tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid als je hierdoor schade berokkent aan de betrokkene. Maar: ben je geen dokter, apotheker of zorgkundige? Dan ben je strafbaar als je een ander persoon medisch onderzoekt of medicatie voorschrijft of toedient, ook als het om volwassenen gaat.


Het toedienen van medicatie valt dus niet onder eerste hulp.

 

Enkel een arts kan een diagnose stellen en de gepaste medicatie voorschrijven en toedienen aan een derde. Het toedienen van medicatie door andere personen is strafbaar. Als er een allergische reactie of nevenwerking optreedt, kan de toediener hiervoor bovendien burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Volwassenen kunnen wel zichzelf (niet-voorschriftplichtige) medicatie toedienen, eventueel met de hulp van de EHBO-verantwoordelijke en de inhoud van de EHBO-koffer. De regelgeving verbiedt niet dat een persoon zichzelf diagnosticeert en zichzelf medicatie toedient, zij het op eigen risico. 

 

Een kind wordt dan weer niet in staat geacht om risico’s correct te kunnen inschatten en blijft tot zijn/haar meerderjarigheid onder het gezag van zijn ouders of voogd (art. 371 Burgerlijk Wetboek). Naast een arts kan enkel de wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd) bepalen of een kind ziek is en geneesmiddelen toedienen. De toestemming van één ouder is in principe voldoende.

 

Besluit: enkel met toestemming van de ouders of arts

  • Een ziek kind moet geholpen worden, dus een begeleider moet actie ondernemen.
  • Het toedienen van geneesmiddelen valt niet onder eerste hulp, Het mag dus niet op eigen initiatief door een begeleider.
  • Voorschriftplichtige medicatie kan slechts toegediend worden op voorschrift van een arts.
  • Niet-voorschriftplichtige medicatie kan ook toegediend worden met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.
  • Neem contact op met de ouders of een arts als een kid ziek wordt of een letsel oploopt.

Medicatie geven aan een minderjarige is dus toegelaten als je beschikt over het voorschrift van een arts of (wat niet-voorschriftplichtige medicijnen betreft) de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

 

Medicatie in een EHBO-koffer of EHBO-lokaal

Het helpen van een persoon in nood is verplicht maar medicatie toedienen valt hier niet onder. Wettelijk gezien moet je dus geen medicatie opnemen in de EHBO koffer. De inhoud bepaal je het best in overleg met een arts of apotheker. 


Bekijk een vooorbeeldlijstje van EHBO-materiaal

 

Bron: Departement CJSM

 


ISB krijgt regelmatig allerlei vragen, telefonisch of via mail. De antwoorden hierop zijn vaak voor veel meer mensen relevant dan de vraagsteller alleen. In de ISBzine delen we de interessantste.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken