Vlaamse kinderen gaan efficiënter leren zwemmen

23 september 2014
Vlaamse kinderen gaan efficiënter leren zwemmen

Lees het persbericht over de nieuwe leerlijn zwemmen en links naar berichten in de verschillende media.

 

De ongeveer 180 publieke zwembaden in Vlaanderen en Brussel bieden zwemwater aan diverse actoren: scholen, zwem- triatlon of duikclubs, zwemscholen, watergewenningssessies, maar ook voor specifieke doelgroepen van g-sporters tot personen die revalideren van een hartoperatie. Het zwemwater staat echter onder druk.

 

De voorbije weken weerklonken vele alarmsignalen omtrent leren zwemmen en de kwaliteit van de zwemvaardigheid: ouderverenigingen waarschuwen om de kosten hiervoor niet af te schuiven op een wafelenbak; oudere kinderen die niet meer kunnen zwemmen en een wildgroei aan private zwemlesgevers in sommige zwembaden. Het zwemmen zorgt duidelijk voor een maatschappelijk debat.

 

Waterveiligheid als kernelement

Baan Vier, een netwerk van zwemdeskundigen, ontwikkelde een nieuwe leerlijn zwemmen, die een houvast wil zijn voor iedereen die bijdraagt aan een kwaliteitsvol zwemonderricht. Centraal in deze leerlijn staat een nieuwe definitie van ‘kunnen zwemmen’, die aansluit bij de eindtermen in het onderwijs.

 

‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden’, zegt Filip Roelandt van Baan Vier. Zijn collega Bart Soons ontwikkelt op de vakgroep Bewegingsvorming en Sporttraining van de VUB een test die op basis van een gecombineerde zwemproef van 50m deze vaardigheid kan testen. Het gaat om een proef waarbij zwemmen in buiklig en ruglig, gecombineerd wordt met draaien rond de lengte-as en breedte-as, drijven, aquatische ademhalingen.

 

De leerlijn wil een garantie bieden voor een goede basis voor het aanleren van de gestructureerde zwemslagen en een vlotte doorstroming naar de zwemsport of levenslang bewegen. Bovendien omvat ze ook het belang van watergewenning op jonge leeftijd om dan via het leren overleven over te gaan naar leren zwemmen.

 

Zwemsport, gezondheid en belangrijke vaardigheid

“Vanuit de publieke zwembaden staan we volledig achter deze nieuwe leerlijn”, zegt Dany Punie, voorzitter van ISB, het netwerk van de publieke zwembaden in Vlaanderen. “Het biedt een houvast om alle gebruikers van het zwembad op mekaar af te stemmen, de kwaliteit te verbeteren en efficiënter te werken, zodat iedereen in het zwembad zijn doelstellingen kan bereiken. Het uitbaten van een zwembad is een dure aangelegenheid en nu gemeenten het financieel moeilijk hebben, staat een zwembad vaak onder druk”, zegt Punie. "Het Vlaams regeerakkoord maakt melding van beleidsmaatregels rond overheidszwembaden. Hier moet dringend en degelijk werk van gemaakt worden, vanuit sport, maar ook vanuit onderwijsbeleid."

 

"De vertaalslag naar de praktijk van deze leerlijn zwemmen gebeurt in overleg met alle actoren in het Vlaamse zwemlandschap: diverse sportfederaties, de 3 onderwijsnetten, vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten …", zeggen Filip Roelandt en David Nassen, directeur van ISB, dat het platform tracht te faciliteren. "We merken bij alle actoren een positieve en open houding naar de leerlijn, niet het minst bij het onderwijs omwille van het goed aansluiten van het concept bij de eindtermen."

 

Als vakorganisatie investeert ISB in een praktische handleiding en infosessies voor (zwembad-)coördinatoren rond deze leerlijn. Later volgen heel wat didactische bijscholingen door diverse actoren. Vanaf schooljaar en sportseizoen 2015-2016 kan het grote publiek hopelijk in heel wat zwembaden een kwaliteitsvol aanbod krijgen op basis van deze nieuwe aanpak.

 

Meer over de nieuwe leerlijn zwemmen

Bestel de handleiding voor implementatie van de leerlijn

 

In de media

Het persbericht werd op 24 september opgepikt door diverse media (helaas niet altijd met een even genuanceerde titel):

  •  ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender