ISB geeft het Vlaamse regeerakkoord 6 op 9

03 september 2014

En we staan open voor integratie van de sectorale subsidies, maar ...

 

6 op 9

Onze Raad van Bestuur deed een eerste check van het Vlaams regeerakkoord. We stelden de vraag 'Zal er aandacht zijn voor ...?' over 9 hete hangijzers die ISB namens de lokale sportsector had opgelijst in een memorandum. Dit ISB-memorandum Verkiezingen 2014 werd opgesteld in dialoog met de leden (o.a. tijdens de Algemene Vergadering). Het werd enkele maanden geleden aan de onderhandelaars bezorgd en nu recent naar alle Vlaamse ministers gestuurd. ISB biedt zich, met het oog op een sterk lokaal sportbeleid ingebed in een sterk integraal lokaal beleid, graag aan als partner voor diverse beleidsdomeinen: zeker sport, maar ook welzijn, werk, leefmilieu, vrijetijdsbeleid, energie, bestuurszaken ...

 

ISB-regeerakkoord-check6 van de 9 punten die ISB naar voor had geschoven kunnen we terug vinden in het Vlaams regeerakkoord. Zeker op vlak van sportinfrastructuur (Vlaams sportinfrastructuurbeleid, aandacht voor publieke zwembaden, openstellen van scholen, ...) lezen we heel wat positieve punten. ISB-voorzitter Dany Punie stelt in het Woord van de Voorzitter in het komende Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer: "De eerste indruk van ISB is positief: maar liefst drie sportpagina’s met heel wat concrete punten en aandacht voor innovatie."

 

Op vlak van de gevraagde autonomie voor gemeenten op vlak van lokaal sportbeleid en aandacht voor sportclubondersteuning door lokale besturen geeft de ISB-check van het regeerakkoord een oranje knipperlicht. Dit vooral door de onduidelijkheid tussen de sportpagina's (met vermelding van de directe subsidiëring van sportclubs en het Decreet Lokaal Sportbeleid) en de passage over de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds bij de pagina's over bestuurszaken.

 

Open voor integratie van de sectorale subsidies, maar ...

"In de visie van het nieuwe regeerakkoord - vereenvoudiging, meer autonomie, efficiëntie … voor lokale besturen - willen we als ISB de integratie in het gemeentefonds onderschrijven. Dit is een logische stap in de vraag naar meer autonomie en het volwassen worden van beleidsdomeinen als cultuur, sport … Mits voor alle sectoren dezelfde spelregels gelden (wat ISB al jaren stelt), denken we als waardevolle en aantrekkelijke sportsector niet te moeten vrezen.", zegt voorzitter Dany Punie.

 

ISB is daarbij zeker alert voor de ongerustheid die de het wegvallen van geoormerkte middelen met zich meebrengt, zeker bij gemeenten met een jonger sportbeleid. We zullen dan ook voluit blijven inzetten op ondersteuning en versterking van onze leden in de lokale sportsector.

 

Lees de volledige ISB-reactie

Lees nu al het 'Woord van de Voorzitter" met de volledige visie van ISB op het Vlaams regeerakkoord. Dit artikel verschijnt in het nieuwe Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, dat de komende dagen in je bus zal vallen.


  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender