Maak kennis met de nieuwe leerlijn zwemmen

02 september 2014
Maak kennis met de nieuwe leerlijn zwemmen

Dit najaar: infomomenten voor coördinatoren en didactische opleidingen voor lesgevers.

 

De nieuwe leerlijn zwemmen? 

De nieuwe leerlijn zwemmen is een onderbouwde leidraad om het zwemonderricht in zwembaden te coördineren en stroomlijnen. Het gaat om zwemmen als sport, als belangrijke vaardigheid en als recreatieve vrijetijdsbesteding in diverse contexten: gemeente, school, club, vereniging, private aanbieder …

 

Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie, maar een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken. ‘Kunnen zwemmen’ wordt niet meer op dezelfde manier geïnterpreteerd als vroeger. 

Download de folder met alle infomenten en opleidingen

Bestel de handleiding voor implementatie van de leerlijn

 

Infosessies voor ...

In deze infosessies bieden we info aan voor zwembadbeheerders, zwembadcoördinatoren, hoofdredders, coördinatoren van zwemlessen (eventueel ook vakleerkrachten en clubcoördinatoren) die met de nieuwe leerlijn aan de slag willen.


Via een praktische handleiding op maat van het zwembad wordt uitgelegd hoe je de implementatie kan aanpakken vanuit een coördinerende functie. Baan Vier, een netwerk van zwemexperten, staat in voor de infosessies en handleiding in opdracht van en nauw overleg met ISB.

 

De infosessies zijn afgelopen.

 

Didactische opleidingen voor ...

In de didactische opleidingen willen we lesgevers de nodige info geven om zelf aan de slag te gaan met de nieuwe leerlijn. Na een uiteenzetting van de leerlijn zelf, wordt er ingegaan op de concrete oefenstof en de praktische aspecten voor de aanpak in het zwembad.

 

Meer info

Schrijf in

 

Platform van partners 

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een leerlijn, maar vooral het uitdragen van een nieuwe leerlijn, is om alle actoren in het zwemlandschap op elkaar te kunnen afstemmen. Zo willen we onze kinderen waterveilig maken, in elke gemeente, in elke school, in elke lessenreeks die een kind wil 'leren zwemmen' én zwemmen als levenslang te beoefenen sport of vrijetijdsbesteding te promoten.

 

Via een 'platform leerlijn zwemmen' waarin ook onderwijs, federaties, onderzoeksinstellingen, VTS en ISB betrokken zijn, werken we samen om kinderen in Vlaanderen waterveilig te maken. We willen via dit platform nadenken en draagvlak creëren over de optimale afstemming tussen de school, de club, de zwemschool, de losse lessenreeks ... en zodat een kind (of volwassene) op elk moment weet welk niveau men heeft en waar de evolutie naar toe kan. Dit platform zal nog verder werken.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken