Het online dossier omtrent fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen werd aangepast

15 maart 2021

Gezien de wijzigingen in het maximumbedrag per dag en de leeftijdsgrens was een update nodig. 

 

Belastingplichtigen hebben vandaag de mogelijkheid om, via de belastingvermindering voor kinderopvang, de kosten voor die opvang te verlichten. De vermindering bedraagt 45% en mag niet hoger zijn dan 11,20 euro per oppasdag en per kind. Daarbij mag het kind niet ouder zijn dan 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap). Bovenop die belastingvermindering van 45% kan nog maximaal 30% belastingvermindering komen voor alleenstaande ouders (afhankelijk van hun inkomen).


De regering wil voortaan gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van de kinderopvang verder te verlichten. Daarom wordt de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

 • Vanaf het inkomstenjaar 2020:
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
  • De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.
  • Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • Vanaf het inkomstenjaar 2021:
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.

Voortaan zal een attest verplicht zijn om deze belastingvermindering te genieten. Dit attest zal moeten overeenstemmen met een geëikt formulier van de federale overheid. Eigen opgemaakte attesten zullen dus niet meer kunnen. Dit attest is nu nog in voorbereiding door de FOD Financiën. 

De administratie zal de informatie zoveel als mogelijk direct integreren in de belastingaangifte, zodat de belastingplichtige alleen maar moet controleren of de bedragen kloppen. Op dit moment is men nog aan het uitzoeken hoe de afstemming zal gebeuren tussen bijvoorbeeld een lokaal bestuur en de federale overheid. Hier is dus nog geen duidelijkheid over. Tijdens een eerste periode zullen het wellicht vooral de grotere organisaties zijn die de attesten via elektronische weg aan de fiscale administratie zullen bezorgen, maar men kan aannemen dat dit zich geleidelijk aan zal uitbreiden tot de hele sector. 

 

Het online dossier op de ISB-website werd intussen geüpdated. Ook de bestaande sjablonen werden aangepast in functie van prijs en leeftijd. De sjablonen van de attesten kunnen nu nog gebruikt worden voor het aanslagjaar 2020, maar zullen vermoedelijk niet meer kunnen gebruikt worden voor 2021. Er wordt verwacht dat er dan voor alles in 2021 zal moeten gewerkt worden met het nieuw attest, dus op dit moment is het advies om het uitreiken van attesten nog uit te stellen.

 

Bron     

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken