Alles over het nieuw statuut verenigingswerk

22 december 2020

Het federaal parlement keurt wetsvoorstel goed dat verenigingswerk in een gewijzigde vorm voor sport ook in 2021 mogelijk maakt.

 

Afgelopen zomer vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving rond verenigingswerk vanaf 2021. Nu is er dus een aangepaste wet (17 december 2020) die - binnen de mogelijkheden die er wettelijk zijn - in een aangepaste vorm verenigingswerk voor sport in 2021 mogelijk maakt. In 2021 wil men aan een meer structurele oplossing werken. Daarom zal ISB de komende tijd benutten om de aandachtspunten bij het nieuwe verenigingswerk in kaart te brengen en te signaleren.

 

Enkele veelgestelde vragen op een rijtje

Kunnen lokale besturen ook een beroep doen op verenigingswerkers?

Ja, dat kan. De organisaties die verenigingswerkers kunnen inzetten zijn publieke rechtspersonen of private rechtspersonen die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enige vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig andere persoon en feitelijke verenigingen.

 

Wat zijn de toegelaten activiteiten?

Dit zijn de activiteiten waar er verenigingswerkers voor ingeschakeld kunnen worden:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • conciërge van sportinfrastructuur;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

 • De voorwaarde van 4/5e tewerkstelling vervalt, 50% tewerkstelling is voldoende.
 • Verenigingswerk is niet meer belastingvrij. De organisatie betaalt 10% solidariteitsbijdrage en de verenigingswerker 10% belasting.
 • Per maand mag er maximaal 50 uren verenigingswerk gepresteerd worden, gemiddeld en te respecteren per kwartaal.
 • Er geldt een minimumvergoeding. Voor 2021 bedraagt die 5 euro per uur.
 • Per kalenderjaar kunnen tussen dezelfde verenigingswerker en dezelfde organisatie maximum 3 al dan niet opeenvolgende overeenkomsten inzake verenigingswerk worden gesloten.
 • Er zijn een aantal elementen ingebouwd die de verenigingswerker beter beschermen cfr. bepalingen over werkrooster, rustpauzes, rustperiodes, moederschapsrust, welzijn, opzeggingtermijn of -vergoeding, minimumleeftijd 18 jaar ... 
 • Wijzigingen moeten binnen strikt bepaalde termijnen doorgegeven worden.

Waar vind ik meer info?

 • ShareDelen
 • Afdrukken