Coronamaatregelen in de sportsector - Update 23/10/2020

23 oktober 2020

Nieuwe maatregelen voor de sport vanaf 23 oktober 2020.

 

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 23 oktober 2020 extra maatregelen aangekondigd voor de sportsector. Die is voorlopig afgekondigd tot en met 19 november 2020.

 

Vanavond (27 oktober 2020) komt de Vlaamse regering bij elkaar om bijkomende maatregelen te bespreken. Die zullen hoogstwaarschijnlijk ook een impact hebben op sport en bewegen.

We informeren u hier nadien zo snel mogelijk over de eventuele nieuwe maatregelen.


Tot nader order blijven onderstaande maatregelen dus van kracht.

 

Tot 19 november gelden volgende regels voor de sport;


Wat betekent dit?


- Outdoorsportactiviteiten:

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (°2002 of later) is outdoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen.
 • Voor 18+ (°2001 of vroeger) is enkel contact toegestaan binnen de sportgroep, tussen verschillende sportgroepen zijn sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden niet toegelaten.
 • Alle amateursportwedstrijden (zoals interclubs, competities, tornooien, …) vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn niet toegelaten

- Indoorsportactiviteiten:

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar (°2008 of later) is indoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, inclusief wedstrijden.
 • Voor 12+ (°2007 of vroeger) is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportgroep als tussen verschillende sportgroepen. Sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden, zijn niet toegelaten.
 • Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar waarbij de onderlinge afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten
 • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of later) zijn niet toegelaten

- Topsport en profsportwedstrijden zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact tussen sporters. (definitie opgenomen in de leidraad sport en corona)
- Sportkampen, -klassen en -stages zijn mogelijk op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen tot en met 12 jaar ( °2008 of later) of van maximum 20 personen vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) bij indooractiviteiten en maximum 50 personen vanaf 13 jaar bij outdooractiviteiten.

 • Tot en met 12 jaar (°2008 of later) zijn kampen met overnachting toegelaten
 • Tussen 12 jaar en 14 jaar (°2007 en °2006) zijn kampen met overnachting enkel toegestaan indien dit voor minstens 4 opeenvolgende overnachtingen is
 • Voor jongeren ouder dan 14 jaar (°2005 of vroeger) worden geen kampen met overnachting toegestaan

- Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels zoals hierboven vermeld en zoals verder geduid in de leidraad corona en sport.
- Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden. Bij uitzondering kunnen kleedkamers na het sporten onder strikte voorwaarden worden opengesteld voor watersporters die hun wetsuit moeten uittrekken. Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers, cfr. de protocollen in onderwijs.
- Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens volgende
richtlijnen:

 • Steeds 1,5 m tussen personen
 • 4m² per persoon als densiteitsregel
 • Zo veel mogelijk mondmasker dragen

- De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.
- Publiek

 • Is niet toegelaten behalve:
  • Tijdens een training omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters) of omwille van begeleiding van kleuters
  • Bij jeugdwedstrijden indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Houdt te allen tijde 1,5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met tribunes)
 • Draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker

- CERM moet ingevuld worden volgens de richtlijnen in de leidraad corona en sport en het protocol voor sportevenementen en -wedstrijden.
- In zwembaden kunnen enkel sportactiviteiten beoefend worden waarbij contact te allen tijde kan vermeden worden (voor +12-jarigen). Het basisprotocol zwembaden wordt gevolgd.
- Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan.

 

Download hier de overzichtstabel maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober 2020.

Meer info over de kleurencodes: kleurencodes in de sport.
Meer info over sport en corona vind je op onze speciale pagina 'corona en sport'.

 

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

We herwerken alle protocollen en gedragscodes. Je vindt ze op deze pagina zodra ze klaar zijn.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken