Nieuw wetsvoorstel verenigingswerk

01 september 2020

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Een alternatief is in de maak.

 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wettelijke regeling rond het verenigingswerk waardoor dit vanaf 1/1/2021 niet meer in zijn huidige vorm zal bestaan.

In juli diende Open Vld een wetsvoorstel in om een soortgelijk systeem verenigingswerk voor onder andere de sportsector te behouden.

 

Een aantal elementen van het huidige verenigingswerk blijft behouden:

  • de voorwaarde dat men minstens 4/5de moeten werken om verenigingswerk te kunnen doen
  • het plafond van 6000 euro per jaar
  • verenigingswerk kan door verenigingen én publieke rechtspersonen benut worden

Om tegemoet te komen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof omvat het wetsvoorstel ook een aantal aanpassingen.

  • De inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld, maar er zal een  sociale bijdrage van 10% op de inkomsten geheven worden.
  • Een betere bescherming van de verenigingswerker met onder andere regels met betrekking tot het werkrooster, rustpauzes en opzeg.
  • Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren verenigingswerk per maand: maximaal 50 uren verenigingswerk per maand, gemiddeld en te respecteren over een periode van één jaar.

Een blijvend aandachtspunt is het beperkt houden van de fiscale en administratieve last.

 

Het wetsvoorstel en de stand van zaken kan je via deze link raadplegen. Als de andere partijen dit wetsvoorstel steunen en snel goedkeuren zou het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2021 kunnen ingaan.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken