Adviezen leiden niet altijd tot beslissingen

29 juli 2020

Lees hier het persbericht van Ben Weyts van woensdag naar aanleiding van de jongste Veiligheidsraad. 

 

Afgelopen weekend werden door minister Weyts enkele verstrengde maatregelen voor de sportsector aangekondigd. De beslissingen van de Veiligheidsraad van maandag 27 juli volgden deze beslissingen niet volledig. Ze bevestigden grotendeels de verderzetting van de exitstrategie voor sport en bewegen maar hielden daarnaast toch enkele restricties in. Bovendien kondigt ook de provincie Antwerpen extra maatregelen af. Al deze regels leveren nog wel wat verwarring op. Zowel de juiste interpretatie ervan als hoe ze zich tot elkaar verhouden zijn helemaal niet duidelijk.

Als ISB proberen we zoveel mogelijk duidelijkheid in te winnen en komen we hopelijk tegen woensdag 29 juli met de juiste info en aangepaste protocollen tot bij jullie. 

 

"

Het brede Vlaamse sportveld betreurt dat de Veiligheidsraad het Vlaams sportadvies naast zich neergelegd heeft. De totale verwarring die volgde uit de communicatie van de Veiligheidsraad, maakt de zaken des te pijnlijker. Het advies dat het Vlaamse sportveld formuleerde verschafte daarentegen een eenduidige, bevattelijke lijn. We vragen de Veiligheidsraad uitdrukkelijk om zo spoedig mogelijk de verwarring omtrent o.a. ‘contactsporten’ en andere onduidelijkheden op te heffen, al dan niet via een nieuw Ministerieel Besluit.

 

VSF, ISB, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en Sport Vlaanderen, de Fitnessorganisatie en Vlaams minister van Sport Ben Weyts blijven daarnaast onverkort bij hun standpunt en advies. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, menen wij dat we onze sportactiviteiten zo veilig mogelijk moeten organiseren. En dus beter zonder publiek. Alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren

Gelet op de (non-)beslissingen van de Veiligheidsraad beseffen we dat dit louter een advies blijft aan onze sportclubs. We appelleren aan eenieders verantwoordelijk om voluit veilig te sporten.

 

Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ze blijven gehandhaafd - afgezien van de beperking van het publiek tot maximum 100/200, de mondmaskerplicht en de eventuele registratieplicht - en zijn allen te consulteren via www.sport.vlaanderen. Beslissingen van lokale besturen (provincie of gemeente) kunnen evenwel, enkel wat hun territorium betreft, strengere maatregelen opleggen.

 

Persbericht Ben Weyts - woensdag 29 juli 2020

"

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken