Word lid van de Vlaamse Sportraad

15 juni 2020
Word lid van de Vlaamse Sportraad

Adviseer vanop de eerste lijn het Vlaamse sportbeleid. Stel je kandidaat tegen 19 juni.


SARC?

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de 4 sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord.

 

De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Specifiek voor sport is er dus de sectorraad Sport of de 'Vlaamse Sportraad'.

 

Deze vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de raad. Na de oprichting in 2008 en een eerste en tweede vernieuwing in 2012 en 2016 is het nu tijd voor een volgende hersamenstelling waarmee de 4de termijn van 4 jaar ingaat.

 

Gezocht: vertegenwoordigers voor ISB en onafhankelijke deskundigen

De vertegenwoordigers van het middenveld worden geselecteerd op voordracht van de representatieve belangenorganisaties in hun sector. Die organisaties worden door de bevoegde minister aangeschreven met deze opdracht. Voor sport krijgt ISB zo de vraag om kandidaten voor te dragen. De onafhankelijke deskundige leden worden gezocht via een open oproep, zoals deze.

 

 

Stel je kandidaat!

  • Wil je door ISB voorgedragen worden? Neem dan snel contact met ISB of stuur meteen je kandidatuur met uitgebreide CV naar jeroen.vanderputte@isbvzw.be
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken