Subsidies voor sportinfrastructuur via klimaatplan?

26 juni 2018
Subsidies voor sportinfrastructuur via klimaatplan?

In kader van het burgemeesterconvenant kunnen lokale besturen tot 15 september een aanvraag indienen voor subsidies. 

 

Het Vlaams gewest voert een actief beleid om de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen aan de hand van meerjarenplannen (2013-2020) die werden goedgekeurd door de Vlaamse regering. Met het Vlaams Klimaatfonds zet Vlaanderen deze legislatuur zo’n 324 miljoen euro in om haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken.


De uiterste indieningsdatum is 15 september 2018.


Lokale besturen en lokale verenigingen (dus ook sportclubs) kunnen op deze manier mee bijdragen aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstelling voor het reduceren van de uitstoot aan broeikasgassen. Bij deze projectoproep hechten we veel belang hechten aan de kostenefficiëntie per ton CO2-eq.-reductie, de herhaalbaarheid van het project met een minimum aan aanpassingen, het innoverende karakter en de mate waarin het project een positief effect heeft op andere beleidsdomeinen.

 

Projecten rond elektriciteitsproductie, het verhogen van de efficiënte van het elektriciteitsverbruik of openbare verlichting komen niet in aanmerking. De projecten moeten tevens ten laatste op 1 januari 2024 afgerond zijn.

 

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 250.000 euro en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting.

 

Bekijk het reglement

Bekijk alle praktische informatie (voorbeelden, wat kan wel en wat niet, formulieren,...)

 

Wil je meer weten, neem contact op met het Departement Leefmilieu van de Vlaamse Overheid, via e-mail naar caplo.omgeving@vlaanderen.be. 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender