Projectsubsidie Naschoolse Sport 1ste en 2de graad secundair

30 maart 2018
Projectsubsidie Naschoolse Sport 1ste en 2de graad secundair

Dien als gemeente in tegen 1 juni. ISB voorziet begeleiding.

Coördineer, organiseer naschoolse sport voor leerlingen secundair

Als gemeente- of stadsbestuur kan je subsidies aanvragen voor naschoolse sport in de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs en Buso. Zo kunnen middelbare scholen in jouw stad of gemeente een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren.

 

De lokale actoren verenigen zich in een ‘lerend netwerk’. Dat netwerk organiseert en volgt de samenwerking op, ondersteunt het naschools sport- en beweegaanbod en zorgt voor een structurele verankering op lokaal niveau na de projectperiode. De lokale actoren verenigen zich in een ‘lerend netwerk’ met gemeente(n), de scholen, en bv. de lokale sportclubs, de FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach, Huis van het Kind, OCMW, CAW en eventuele andere partners. 

 

Alle info om in te dienen tegen 1 juni

Wil je mee instappen in dit project? Dien uiterlijk op 1 juni 2018 een project in. Alle gemeenten (fusiegemeenten en hoofdgemeenten/steden) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs), met scholen secundair onderwijs op hun grondgebied, kunnen een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen.

 

Bij Sport Vlaanderen vind je alles over het subsidiereglement, op welke manier je kan indienen en aan welke voorwaarden je als organisator moet voldoen.

 

Alle info Projectoproep Naschoolse Sport - Sport Vlaanderen

 

Begeleiding en inspiratie door ISB ...

ISB zal in opdracht van Sport Vlaanderen en in samenwerking met diverse partners procesbegeleiding voor de netwerksamenwerking voorzien bij het opzetten van het netwerk en de uitvoering van de projecten de komende 2 schooljaren. Ook bij het indienen zal begeleiding worden voorzien. De komende weken zal verdere info over de begeleiding beschikbaar worden gesteld. 

 

Bekijk alvast de oproep om de mogelijkheden te bekijken en de vertaalslag te maken naar je eigen gemeente of regio. De oproep is heel concreet en biedt veel mogelijkheden voor een lokale vertaalslag.

 

Noteer voor een sterk naschools sportaanbod het belang van ...

 • het opzetten van een duurzaam netwerk onder regie van de gemeente,
 • samenwerking is cruciaal (met diverse aanbieders, om bestaande producten optimaal/duurzaam in te zetten, mogelijks tussen gemeenten in de regio, ...)
 • aanzetten van niet-actieve scholieren tot sport en/of bewegen
 • zorg voor betrokkenheid en participatie van de leerlingen
 • een brede kijk op mogelijke sport- en beweegaanbieders en -begeleiders: buurtsport, sportclubs, privaat initiatief, jongeren, beweeg- en fitnessvormen, ... 
 • een integrale aanpak vanuit sport-, sociaal- welzijns- en gezondheidsbeleid.

 

Ter inspiratie uit de ISB-Kennisbank (een eerste selectie...)

En neem natuurlijk ook het aanbod van SVS, Brede School met Sport (SNS-pas), de dienstverlening van Sportwerk Vlaanderen, heel wat (innovatieve) schoolsport-initiatieven van diverse sportfederaties, ... in overweging.

 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender