Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen met middelen voor bovenlokale infrastructuur

18 mei 2017
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen met middelen voor bovenlokale infrastructuur

Kom morgen naar een van de infosessies voor potentiële indieners.

 

Vlaanderen kampt met een historisch opgebouwd tekort aan sportinfrastructuur. Ook dringen ingrijpende renovaties zich op, aangezien veel sportinfrastructuur in jaren ’70 is gebouwd.

 

Daarom heeft de minister van Sport in nauw overleg met de sportsector en samen met Sport Vlaanderen een nieuwe visie ontwikkeld rond sportinfrastructuur, uitgewerkt in een Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen en in een nieuw decreet voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

 

Jaarlijks 5 miljoen euro

Vlaanderen wenst daarin haar middelen in te zetten op bovenlokale sportinfrastructuur die tegemoet komt aan de aanwezige behoefte en die zoveel mogelijk potentiële sporters bereikt. Het accent wordt gelegd op samenwerking, integrale toegankelijkheid en innovatie.

 

Jaarlijks zal er voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur 5 miljoen euro worden ingezet, met daar bovenop in 2017 een extra eenmalige impuls van 30 miljoen euro.


Voor topsportinfrastructuur willen we verder werken aan de uitbouw van het campusmodel (leven, trainen, sportmedische begeleiden, studeren, enzovoort op 1 locatie) in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven. Voor topsportinfrastructuur wordt er per olympiade 10 miljoen euro gereserveerd.

 

De eerste oproep voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur en van topsportinfrastructuur zal deze zomer gelanceerd worden. Indienen van subsidieaanvragen is gepland voor het vroege najaar van 2017 en de selectiebeslissing van deze eerste oproep zou eind dit jaar vallen.

 

Kom naar 1 van de infosessies

Omdat die termijnen kort zijn, willen we potentiële initiatiefnemers nu alvast uitgebreid informeren en overtuigen om mee te investeren in sportinfrastructuur.

 

Daarom organiseert Sport Vlaanderen een aantal infosessies waarbij zal ingegaan worden op de te volgen procedure, de wijze van beoordelen en de criteria waaraan projecten zullen worden getoetst, de concrete subsidiemogelijkheden enzovoort.

 

Graag nodigt Sport Vlaanderen je uit op 1 van volgende infosessies:

  • 24 mei 2017, 9u - 12u, VAC Leuven (Diestsepoort 6): bovenlokale sportinfrastructuur
  • 24 mei 2017, 13u - 15u VAC Leuven (Diestsepoort 6): topsportinfrastructuur

De eerste sessie vond plaats op dinsdag 23 mei in Gent in de voormiddag. 

 

Bevestig je komst via infrastructuur@sport.vlaanderen. Geef het aantal personen door met naam en functie en de gewenste datum.


Meer info

 

(c) Sportinfrabouw

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender