53 schoolsportinfrastructuren gesubsidieerd dankzij verhoging budget

10 april 2017
53 schoolsportinfrastructuren gesubsidieerd dankzij verhoging budget

Bekijk de lijst van projecten die geselecteerd zijn voor een subsidie. 

 

In 2016 werd een projectoproep gelanceerd. Die was gericht op alle scholen uit het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, om na de schooluren hun schoolsportinfrastructuur open te stellen voor sportclubs en sportdiensten. In ruil daarvoor krijgen de scholen financiële ondersteuning.

 

De Vlaamse Regering kent nu aan de 32 hoogst gerangschikte dossiers een subsidie toe voor infrastructuurwerken, voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. En in totaal krijgen 47 projecten (ook) exploitatiesubsidie(Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering 31.03.17)

 

Bekijk de geselecteerde projecten

Er waren 145 dossiers ontvankelijk, die werden beoordeeld door een jury met Sport Vlaanderen, Departement Onderwijs, Agion en GO!. ISB was adviserend aanwezig bij de jury vanuit haar ondersteunende rol.

 

Gezien de vele degelijke dossiers adviseerde de jury om meer projecten te subsidiëren en indien mogelijk het voorziene budget te verhogen. De Vlaamse regering, mininster van Sport Muyters en minister van Onderwijs Crevits namen dit in overweging en verhoogden vanuit sport het oorspronkelijke infrastructuurbudget van 1.000.000 euro met meer dan 700.000 euro. Ook Agion en GO! verhoogden het budget om extra projecten te kunnen co-financiëren. Eind december werd vanuit sport het budget voor tussenkomst in exploitatiekosten reeds verhoogd van 300.000 naar 600.000 euro.

 

Bekijk de lijst van de gesubsidieerde projecten

 

Raadpleeg hier de beslissing van de Vlaamse regering van 31 maart (o.a. met alle beoordelingen).

 

Verdere ondersteuning

ISB zal in opdracht en overleg met Sport Vlaanderen verder voorzien in ondersteuning van de geselecteerde projecten en alle scholen en gemeenten met plannen rond openstelling.

 

Raadpleeg het online ISB-dossier om op de hoogte te blijven.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender