Algemene Vergadering ISB vzw: breng je stem uit

13 maart 2017
Algemene Vergadering ISB vzw: breng je stem uit

Tijdens het ISB-Congres op 22 en 23 maart is er een AV met bestuursverkiezingen.

 

De Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw nodigt je uit op de Algemene Vergadering, zoals voorgeschreven door artikel 18 van de statuten.

 

De vergadering vindt plaats op 22 en 23 maart 2017 in Kortrijk Xpo tijdens het ISB-Congres. Alle leden ontvingen ook via de post een uitnodiging.

 

Agenda

Woensdag 22 maart van 8u45-14u15

 1. Kiesverrichtingen verkiezingen bestuursleden Raad van Bestuur

Donderdag 23 maart om 10u

 1. Resultaat kiesverrichtingen en benoemen bestuursleden Raad van Bestuur
 2. Varia

Wij hopen je op deze vergadering te mogen begroeten. 

 

8 kandidaten voor de bestuursverkiezingen 

In 2013 werd o.a. de manier van samenstellen van de Raad van Bestuur vernieuwd, met het oog op een slagkrachtig en dynamisch bestuur. Als gevolg daarvan vinden er tijdens deze AV verkiezingen voor de Raad van Bestuur plaats. Raadpleeg de Kiesverrichtingen 2017 voor meer uitleg.

 

Op basis van een ruim verspreide oproep ontvingen we 8 kandidaturen voor de 6 landelijk te verkiezen bestuursmandaten (voor 3 jaar). Deze worden aangevuld met 6 vertegenwoordigers, jaarlijks voorgedragen vanuit de afdelingen, en max. 3 vertegenwoordigers vanuit commissies.

 

Volgende personen zijn kandidaat:

 • Filip Claes (zwembadbeheerder Bilzen)
 • Erik Blondeel (sportdienst Nijlen)
 • Cindy Winters (directeur Sport Leuven)
 • Johan Van Dijcke (sportdienst Bonheiden)
 • Jordi Cooman (sportdienst Aalter)
 • Thomas De Vetter (sportdienst Beveren)
 • Katrijn Titeca (sportdienst Waregem)
 • Joris Lambrechts (diensthoofd Sport en Jeugd Hasselt)

In de brief die je per post ontving, vind je een uitgebreide omschrijving. Ook op de stembrieven op het congres staat een uitgebreide voorstelling van de kandidaten.

 

Breng je stem uit op het Congres

Elk lid (organisatie) krijgt afhankelijk van de grootte een aantal stembrieven. Er kunnen geen volmachten gegeven worden.

 

De enveloppe met het totaal aantal stembrieven voor de lidorganisatie wordt overhandigd aan de eerste persoon die zich aanmeldt op het congres/de AV. Als je specifiek iemand wil aanduiden om de stembrieven af te halen, kan je dat laten weten aan secretariaat@isbvzw.be uiterlijk 19 maart.

 

Het staat het lid vrij om de stembrieven door 1 persoon te laten invullen of te verdelen onder de aanwezige medewerkers van de lidgemeente, -stad of -organisatie.

 

2de AV op 23 mei

Op 23 mei 2017 in Mechelen wordt nog een 2de Algemene Vergadering georganiseerd waar o.a. de goedkeuring van de Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016 zal worden geagendeerd. Op deze vergadering zullen ook de bestuurders voorgedragen door de Afdelingen en Commissies benoemd worden.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender