Bijzonder geïnteresseerd in lokaal sportbeleid en spreekt ISB je aan?

06 februari 2017
Bijzonder geïnteresseerd in lokaal sportbeleid en spreekt ISB je aan?

Stel je kandidaat voor een van de 6 mandaten in de Raad van Bestuur tegen 5 maart.

 

Verkiezingen op het ISB-Congres

Op het komende ISB-Congres van 22 en 23 maart in Kortrijk organiseert ISB opnieuw bestuursverkiezingen. 6 bestuursfuncties voor de Raad van Bestuur zullen gekozen worden door de leden.

 

Het bestuur wijzigde in 2013 de statuten met het oog op een slagkrachtig en vitaal bestuur in de toekomst, met een nieuwe generatie bestuurders. Om de 3 jaar zijn alle 6 rechtstreeks verkozen bestuursmandaten terug vacant. Na 2014 in Jabbeke is dit nu terug aan de orde.

 

ISB voor en door de leden

ISB is een echte ledenvereniging. In onze Raad van Bestuur zetelen mensen die ons netwerk vertegenwoordigen van ambtenaren en andere professionals in lokaal sport- en beweegbeleid: mensen uit sport- en vrijetijdsdiensten en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra.

 

Naast de 6 rechtstreeks verkozen mandaten door de Algemene Vergadering, bestaat de Raad van Bestuur ook uit 6 afgevaardigden van de provinciale afdelingen en de VIR en uit max. 3 afgevaardigden van commissies/werkgroepen.

 

De stem van de lokale sportsector

Wat kan je betekenen als lid van de Raad van Bestuur van ISB?

 • Je stippelt de krijtlijnen van het beleid van ISB mee uit.
 • Je geeft input en beslist mee over de houding en mening van de lokale sportsector over beleid van de andere overheden met betrekking tot sport.
 • Je vertaalt mee wat er leeft op het werkveld en zorgt voor afstemming van ISB-initiatieven op de noden en behoeften van de leden.

Neen, we zoeken geen supervrouw of -man … We zoeken vooral interesse in lokaal sport- en beweegbeleid en enthousiasme voor ISB. Je kan vanuit diverse invalshoeken bijdragen aan de werking.

 

Er wordt 11 keer per jaar vergaderd.

 

Interesse?

Bekijk zeker de krijtlijnen van ons nieuwe beleidsplan 2014-2019: Concrete Meerwaarde door Co-Creatie.

 

Bekijk de profielschets van een ISB-bestuurder

 

Voor meer uitleg kan je terecht bij de huidige bestuursleden of bij directeur David Nassen via onderstaande gegevens. 

 

Stel je kandidaat

Stel je kandidaat uiterlijk tegen 5 maart a.s. t.a.v. de Raad van Bestuur via het ISB-secretariaat of david.nassen@isbvzw.be.

 

Na je kandidatuur nemen we contact voor wat informatie om je te kunnen voorstellen als kandidaat-bestuurder op de stemformulieren tijdens het komende congres.  

 

Namens de Raad van Bestuur

 

Cindy Winters               David Nassen

voorzitter ISB               directeur ISB

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender