Project CATCH uit de startblokken

04 februari 2016
Project CATCH uit de startblokken

Het Expertisecentrum Buurtsport zit mee op de trein van een grootschalig buurtsportonderzoek.

 

De onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel), de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (UGent) en het Expertisecentrum Buurtsport (ISB) slaan de handen in elkaar!

 

Deze 4 partners gaan 4 jaar lang werken rond 1 centrale vraag: “Wat zijn de werkzame factoren van een buurtgebonden sportaanbod die bijdragen tot sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (14-25 jaar), en op welke wijze kunnen deze toegepast worden binnen bestaande buurtsportpraktijken?"

 

Dit grootschalig onderzoeksproject wordt financieel gesteund vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

CATCH?

De partners bundelen al hun kracht in één onderzoekstitel: CATCH. Catch staat voor Community Sports for AT-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, health and social CoHesion.


Thema's als (maatschappelijk kwetsbare) jongeren, gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en sociale inclusie komen dan ook duidelijk terug in de buurtsportpraktijken die betrokken zullen worden bij dit onderzoek.

 

Het logo van het project maakt de verbindingen tussen de verschillende partners en sectoren duidelijk. Het zoeken naar verbanden en samenwerkingen kan je ook terugvinden in het lijnen- en kleurenspel, gebaseerd op alle partners.

Weet je graag meer? Informeer dan bij Piet via onderstaande gegevens.

 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken