Nieuw: Handleiding 'Krachtige voorzetten om te scoren'

16 maart 2012

Een 'memorandum' is een krachtig middel om input te geven aan het toekomstig sportbeleid in je gemeente. ISB maakte op maat van sportdiensten en sportraden een praktische handleiding als hulp bij het samenstellen van zo'n 'toekomstnota sport' naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hebben de toekomstige gemeenteraadsleden en schepenen veel aandacht voor onderwerpen die hen na de verkiezingen kunnen helpen de juiste beleidskeuzes te maken.

Gebruik dit moment om vanuit de sportdienst en het sportieve middenveld een sportnota samen te stellen. Leg deze voor aan de toekomstige politici van je gemeente.Handleiding Memorandum Sportbeleid

 

Midden maart, net voor het ISB-Congres 2012 valt de handleiding 'Krachtige voorzetten om te scoren' in de bus bij alle sportdiensten en sportraden, zodat je hiermee de komende maanden aan de slag kan. In de brochure vind je een 'blauwdruk' voor de opbouw, een stappenplan, een minimum- en maximumscenario, do's en don'ts en toolkits voor gegevensverzameling, opstellen van een visie, een SWOT-analyse of het opmaken van een knelpunten-behoeftennota.

Op de website vind je een online dossier over de handleiding. Bekijk de 'blauwdruk' en het 'stappenplan' uit de brochure digitaal. We geven bovendien ook een lijst van tips in de vorm van 'do's' aangeraden door collega's.

 

Meer info: roel.vancaenegem@isbvzw.be of david.nassen@isbvzw.be

  •  ShareDelen
  • Afdrukken