Corona en sport

UPDATE 12 oktober - Vanaf 14 oktober schakelt Sport naar Code Oranje

 

De sportsector maakte kleurencodes op om in alle fases van het woekerende Coronavirus op een gepaste manier maatregelen te kunnen nemen. Voor elke code werd een leidraad opgesteld waarin alle richtlijnen te vinden zijn voor die kleurcode. Daarnaast werden telkens protocollen opgemaakt voor beheer van infrastructuur en de organisatie van activiteiten. Zo weten beheerders en organisatoren wat verwacht wordt in een bepaalde kleurcode. 

 

Op 12 oktober besliste Minister Weyts, in samenspraak met de sportsector, dat we voor sport schakelen naar code Oranje, en dit met ingang vanaf 14 oktober 2020. Wat dit betekent vind je hieronder onder 'Kleurcode oranje'.

  • Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening

  De Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen vormen samen de klankbordgroep van de sportsector. Samen met de minister van Sport Ben Weyts streven we ernaar om de sportbeoefening in elke fase van de corona-epidemie veilig te laten verlopen.

   

  Met een leidraad willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

   

  Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.

   

  Meer info over de kleurencodes vind je ook op de ISB-Kennisbank.

   

 • Kleurcode geel

  Meer info over de kleurencodes: Kleurencodes in de sport

 • Kleurcode oranje

  Huidige situatie: code oranje

  Huidige situatie vanaf woensdag 14 oktober 2020: code oranje. 

   

 • Kleurcode rood

  Momenteel hanteren we in de sport de leidraad en protocollen die gelden bij code oranje. We willen echter voorbereid zijn voor het geval de situatie verslechtert en we moeten overgaan naar code rood. Daarom bieden we hier louter informatief de info aan die geldt bij code rood. 

   

 • Gedragscodes en protocollen in code oranje

  Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

   

  Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

   

  We passen onze protocollen telkens aan aan de recentste maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

   

  Wat we in de protocollen wijzigen, duiden we aan in het geel, zo vind je het gemakkelijk terug.

   

  Onderstaande protocollen en gedragscodes komen overeen met code oranje. Meer gedragscodes en protocollen vind je op de website van Sport Vlaanderen.

   

   


 • FAQ 'corona en sport'

  Download hier de FAQ ook als PDF (update van 14 oktober 2020)

   

  UPDATE 14 OKTOBER 2020

   

  Bestaat er een protocol voor de (her)opening van de indoorsportinfrastructuur?

  Ja, er zijn protocols voor indoorsportinfrastructuur per kleurcode. Je vindt ze hier (en linken). Protocol beheerders l code geel

  Protocol beheerders code oranje

   

  Zijn sporten met contact nog toegestaan?

  Code geel: Sporten met contact zijn toegestaan.

   

  Code oranje (vanaf 14 oktober 2020)

  Indoor: Voor U12 is sporten met contact toegestaan. +12 kunnen indoor geen sporten meer beoefenen waar de afstand van 1.5m niet kan gegarandeerd worden, niet binnen een sportgroep, en dus ook niet tussen sportgroepen.

  Outdoor: Sporten met contact is nog toegestaan, ook tussen sportgroepen.

   

  Kan een contactsport die normaal binnen plaats vindt buiten wel nog doorgaan voor +12?

  Ja, dat kan.

   

  Wat wordt bedoeld met de doelgroep U12 en +12?

  +12 is vanaf de dag dat je 13 wordt, dus U12 omvat ook de leeftijd van 12 jaar. Medische specialisten geven aan dat het gaat om een continuüm rond de leeftijd van 12 jaar, en dus is een pragmatische aanpak om iedereen van hetzelfde kalenderjaar op dezelfde manier te behandelen een logische keuze.

   

  Mogen de kleedkamers open?

  De kleedkamers zijn open in code geel.

  De kleedkamers worden gesloten in code oranje, ook voor scheidsrechters, ook voor sportkampen.

  Voor scholen mogen de kleedkamers wel open, zolang de scholen in code oranje en code rood zitten.

  Profclubs die toestemming hebben, mogen ook de kleedkamers gebruiken.

   

  Mogen profclubs wel nog sporten indoor?

  Elke sportfederatie bekijkt met de minister op basis van aangepaste protocols of het profniveau kan blijven doorgaan.

   

  Moeten de sporters mondmaskers dragen?

  Alle +12-jarigen moeten mondmaskers dragen wanneer ze hun sport niet beoefenen, dus te allen tijde als ze de accommodatie betreden, behalve tijdens de training zelf. 

   

  Zwemmers (+ 12 jaar) dragen een mondmasker vanaf de ingang tot de kleedhokjes. Na de kleedhokjes is het dragen van een mondmasker niet haalbaar. Vanaf hier moet er extra aandacht besteed worden aan de afstandsregels (1,5m). Bij het verlaten van het kleedhokje gaat het mondmasker weer op tot de uitgang.

   

  Hoeveel personen mag ik toelaten in mijn indoor sportaccommodatie?

  Dit is afhankelijk van 3 factoren:

  1. Er zitten maximum 50 personen in een sportgroep (is ook enige regel die nog geldt voor -12-jarigen)

  2. Per persoon moet je voldoende ruimte hebben, dus soms kan slechts een kleinere groep binnen omwille van de beperkte ruimte. De richtlijn van 30m² is een richtlijn voor dynamische sporten waarbij er veel onvoorspelbare verplaatsingen zijn in de ruimte. 10m² is de richtlijn voor sporten die zeer voorspelbaar zijn en telkens op dezelfde plaats blijven cfr baantjeszwemmen, fitnesstoestellen, stepaerobics ... Hiertussen liggen dus interpretaties van federaties en beheerders. De basketbalfederatie geeft bijvoorbeeld aan in hun richtlijnen om met max. 20 personen op een basketbalveld te spelen.

  3. Je kan meerdere sportgroeps toelaten per locatie àls je voldoende ruimte hebt, voldoende scheiding kan voorzien tussen de sportgroeps en voldoende mogelijkheden hebben voor reinigingen waar nodig.

   

  Kunnen LO-lessen in de gemeentelijke/stedelijke sporthal plaatsvinden?

  Ja, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs geldt er momenteel geen beperking op wat nodig is in functie van het bereiken van de leerplandoelen. Dus scholen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke/stedelijke sportinfrastructuur voor hun LO-lessen.

  In de onderwijsprotocols zijn er in alle codes waarbij leerlingen op school zijn, ook LO-lessen. Dus scholen kunnen terecht in de accommodatie, en de regels die gelden voor onderwijs kunnen dan ook toegepast worden. Er moet geen afstand bewaard worden tijdens het sporten, ook niet door secundair onderwijs. En ook in de kleedkamers moet geen afstand bewaard worden.

   

  Het is pas in code rood dat scholen niet meer naar de sporthal of het zwembad mogen komen.

   

  De gemeente kan hier wel als eigenaar anders beslissen. 

   

  Mogen scholen hun schoolsportinfrastructuur naschools openstellen?

  Scholen mogen hun schoolsportinfrastructuur verhuren op voorwaarde dat de protocollen van de sportsector gevolgd worden (zie hierboven). Ook wat betreft het reinigen (van de contactoppervlakken) moet duidelijk afgesproken zijn wie hiervoor instaat (gebruiker, sportdienst, school …) zodat dit zeker in orde is voor de leerlingen van de school er weer gebruik van maken. De scholen mogen natuurlijk zelf beslissen of ze dit al doen, maar er is geen negatief advies over geformuleerd.

   

  Mag de tribune open?

  Zowel in code geel als code oranje zijn toeschouwers toegelaten, en dit volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad in functie van evenementen.

   

  D.d. 14 oktober 2020 zijn er 200 mensen indoor toegelaten en 400 mensen outdoor, op voorwaarde dat er voldoende afstand kan bewaard blijven, op de tribune maar ook op elk moment waarbij de toeschouwers zich in de accommodatie verplaatsen.

  Het is aangewezen om voor deze evenementen het CERM in te vullen en in overleg met het lokaal bestuur te kijken of het evenement kan doorgaan.

   

  Mogen toeschouwers rechtstaan op de tribune?

  Ja, dit mag. Het is best om zitplaatsen te voorzien waardoor afstand makkelijker is om permanent te waarborgen, maar staand publiek kan.

   

  Kunnen ook sportkantines open blijven?

  Ja, de sportkantines volgen de regels van de horeca, en dit zowel in gemeentelijke infrastructuur als bij clubinfrastructuur. Dit zowel in code oranje als in code geel. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden van de horeca (vanaf 10 oktober 2020 en voor minstens 4 weken: max 4 per tafel, mondmaskers bij verplaatsingen, sluiten om 23u). De vraag blijft of clubs hier kunnen aan voldoen.

  Wij verwijzen hiervoor graag naar Horeca Vlaanderen: https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

   

  Het kan interessant zijn om als sportdienst hier toch ook te vragen naar hun heropstartplan voor de kantine, zodat clubs zich bewust zijn dat ze niet zomaar 'een koffie' mogen verkopen. Heel wat clubs beroepen zich op het feit dat het een eenmanszaak is met 1 persoon achter de toog. Op die manier mogen mensen aan de toog bestellen. De realiteit is dat er meestal meerdere vrijwilligers achter de toog staan, dus dat er dan andere regels gelden (bediening aan tafel). 

   

  Mag tennis 2 tegen 2 indoor voor +12?

  Het mag, maar enkel recreatief en de afstand van 1.5m moet te allen tijde bewaard blijven. Dit betekent dat het niet kan gaan om een competitiematch om de winst. Dubbelspelers moeten hier zelf verantwoordelijkheid in nemen. Bekijk hier de omschrijving van Tennis Vlaanderen

   

  Mogen andere gemeenten of provincies reservaties aanvaarden van clubs uit aanpalende gemeente of provincie indien daar strengere maatregelen worden opgelegd?

  Zolang geen verbod wordt uitgesproken om de gemeente of de provincie te verlaten, is het niet verboden om reservaties te aanvaarden. Het is echter niet in de geest van de strengere maatregelen om deze clubs een aanbod te geven. De doelstelling is om de broeihaarden van het Coronavirus niet te laten uitbreiden en het virus in te dijken.

  Elke gemeente kan hierover zelf beslissen.

   

  Mag een sportkamp overdag gecombineerd worden met gebruik door sportclubs 's avonds?

  Dit mag, zowel in code geel als in code oranje.

   

  Zoals we in de sporthallen besmetting tussen sportgroepen willen vermijden, moeten we dat uiteraard ook vermijden tussen sportkamp en sportclub.

   

  Alles hangt hier af van de mogelijkheid om te reinigen. Opnieuw gaat dit om het reinigen van de contactoppervlakken, het sanitair, het sportmateriaal. Welke rol kunnen de zaalwachters en poetspersoneel opnemen om na de sportclubs alles weer klaar te zetten voor het sportkamp de volgende ochtend? Welke rol en verantwoordelijkheid ligt bij de clubs?

   

  Als er geen kans is op extra reinigingen, wordt delen moeilijk. Als die mogelijkheid er wel is, dan kan je als gemeente wel kiezen om te delen. 

   

  Draagt zweet het virus over?

  Neen, zweet draagt het virus niet over.

   

  Mag sportmateriaal worden doorgegeven tussen sporters?

  Ja. De vraag is om de handen te ontsmetten aan het begin van de training en aan het einde van de training, en misschien nog tussendoor als het gaat om veelvuldig contact met de materialen.

  Daarnaast wordt bekeken om het materiaal te ontsmetten of te reinigen na elk trainingsmoment.

   

  Kunnen de squashterreinen open?

  Sporten met contact binnen kan enkel met de eigen sociale bubbel, dus op deze basis kunnen de squashterreinen open.

   

  Kan padel doorgaan outdoor 2 tegen 2?

  Outdoor kan ook +12 sporten met contact, dus ja, dat kan. Padel bestaat ook indoor. Hiervoor verwijzen we naar de aanpak voor 'Tennis 2 tegen 2'.

   

  Hebben alle federaties richtlijnen voor hun sport?

  Hier vind je alle richtlijnen van federaties. Sommige federaties verspreiden echter hun richtlijnen rechtstreeks naar de clubs en die zijn niet online te vinden. Je kan dus wel via de site zien wie richtlijnen heeft, en de club ernaar verwijzen of de richtlijnen opvragen als je twijfels hebt.

   

  Hoeveel personen kan ik in mijn zwembad toelaten?

  De algemene richtlijn om de capaciteit van het zwembad te bepalen is 1 persoon per 10 m² wateroppervlakte en kade. De oppervlakte van de kleedkamers, inkom, … worden niet meegerekend.

  Het basisprincipe van 1,5 meter afstand houden geldt ook nog. Kinderen tot en met 12 jaar moeten onderling de afstand niet respecteren.

  Als beheerder moet je dus ook evalueren hoeveel personen je aankan met respect voor de afstandsregel en dit niet alleen in de zwemhal zelf, maar ook in de kleedkamers, inkomhal, etc.

   

  De richtlijn van 1 persoon per 10m² is niet van toepassing op kinderen tot en met 12 jaar (schoolzwemmen/clubzwemmen/groepszwemlessen).

   

  Moet je alle zwemmers registreren? 

  De contactgegevens van elke sporter moet worden geregistreerd bij aankomst in een zwembad. Voor kinderen tot en met 12 jaar volstaat de registratie van de begeleider. Dit kan zich beperken tot een naam en een telefoonnummer of een emailadres. Bezoekers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Bezoekers of deelnemers die dit weigeren worden de toegang tot het de sportinfrastructuur bij aankomst ontzegd.

   

  De gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen worden bewaard en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van Covid19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. Ook voor publiek geldt eenzelfde registratieplicht.

   

  Registratie van deelnemers aan reguliere competitiewedstrijden is niet verplicht, op voorwaarde dat de deelnemers gekend zijn bij de club en de sportfederatie via een wedstrijdblad.

  Het zwembad moet zwemmers die aan clubtrainingen deelnemen niet verplicht registreren, op voorwaarde dat de club de aanwezigheden strikt bijhoudt.

  Het zwembad moet bij het schoolzwemmen niet alle leerlingen en begeleiders registreren. Als zwembad moet je weten welke school er op welk moment in het zwembad was en over diens contactgegevens beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de school om te weten met wie (leerlingen, leerkrachten, begeleiders, …) men wanneer is gaan zwemmen.

   

  Kan schoolzwemmen doorgaan?

  Of de schoolzwemlessen kunnen doorgaan, hangt af van:

  1. De pandemiefase:

  • Fase geel en oranje: de zwemlessen kunnen doorgaan
  • Fase rood: er kunnen geen zwemlessen meer doorgaan

   

  2. Of de zwembaduitbater het protocol over zwembaden kan naleven en dus in veilige omstandigheden het zwembad kan openen.

  3. Of de leerlingen zich in veilige omstandigheden naar het zwembad kunnen verplaatsen.

   

  De school beslist zelf hoe ze aan de eindterm 'zwemmen' voldoet. De school kan zelf beslissen om de zwemlessen te schrappen. De organisatie van zwemlessen wordt op de schoolraad besproken.

   

  Meer informatie vind je in de ISB-infofiche ‘Schoolzwemmen in coronatijden’.

   

  Is het toegelaten om aan kleuters met contact en zonder mondmasker zwemles te geven?

  Naar analogie met de situatie in het kleuteronderwijs, is afstand houden en het dragen van een mondmasker door trainers die met kleuters (tot 6 jaar) omgaan niet nodig.

  Tussen volwassenen/lesgevers onderling moet er wel 1,5 meter afstand gehouden worden of moet men een mondmasker dragen indien de afstand niet gegarandeerd kan worden.

   

  Welk protocol is van toepassing tijdens de LO-lessen in de gemeentelijke sporthal?

  In principe volgt onderwijs tijdens de schooluren altijd de onderwijsprotocols. Goed om weten is dat de leerlingen tijdens de lessen LO geen mondmasker moeten dragen (ook niet in de het middelbaar onderwijs).

  Hier vind je een aantal interpretaties voor de aanpak van de lessen LO in het secundair onderwijs.

   

  Uiteraard is de organisatie van de sportinfrastructuur wel aan de beheerder zelf bvb. looplijnen, kleedkamerbezetting, ontsmetting en reinigingsaanpak.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken