ISB-Bedrijfspartnership 2021

Nu het nieuwe jaar 2021 uit de startblokken is geschoten, is ook jullie bedrijfspartnership weer van start gegaan. Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ISB hebben en voor jullie engagement om opnieuw bedrijfspartner te worden. Het partnership is een unieke combinatie van commerciële mogelijkheden en een lidmaatschap ván, en partnership mét, een vakorganisatie.

 

Een nieuw jaar betekent ook dat we een aantal zaken opnieuw moeten opstarten.

Om alles vlot te laten verlopen, hadden we graag enkele zaken ontvangen van elke bedrijfspartner. Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht wat wij van jouw bedrijf verwachten en wensen te ontvangen.

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via bedrijven@isbvzw.be

 

Wij ontvangen graag alle zaken voor vrijdag 29 januari 2021. • 1. Algemene bedrijfsgegevens

  Graag ontvangen wij jullie algemene bedrijfsgegevens:

  • Logo
  • Officiële bedrijfsnaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele faxnummer
  • Website

   

  Op die manier ben je er zeker van dat jouw correcte gegevens in al onze publicaties wordt vermeld.

   

  Wij ontvangen graag alle zaken voor vrijdag 29 januari 2021.

 • 2. Advertentie (VTS - Congresmagazine - Congresverslagnummer)

  Zit een advertentie in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS) / Congresmagazine of Congresverslagnummer in je bedrijfspakket? Dan willen we vragen om je advertentie ten laatste 29 januari 2021 aan te leveren volgens onderstaande specificaties. Zo kunnen we alles een mooi plaatsje geven. Indien we een advertentie van jouw bedrijf mogen gebruiken uit voorgaande nummers, gelieve een seintje

  • Minimaal 300 dpi voor fotomateriaal opgemaakt in Photoshop en/of Illustrator, bewaard als .eps, .tiff, .pdf of .jpg.
  • 1.200 dpi voor logo’s opgemaakt in Photoshop en/of Illustrator, bewaard als .eps of .tiff.
  • Graag aflopend aangeleverd (d.w.z. dat er minimum 3 mm extra rondom de advertentie moet zitten) en in quadri (niet in pantonekleuren).
  • Bladspiegel: A4 (b 210 x h 297 mm)
  • Zetspiege advertentie hele pagina: b 190 x h 280 mm
  • Zetspiegel advertentie halve pagina: b 190 x h 135 mm

   

  ISB staat niet in voor de opmaak en/of de aanpassing van advertenties of logo’s van bedrijfspartners. ISB beslist over de volgorde van de advertenties in het tijdschrift. Die volgorde wordt tijdens de jaargang ook verschillende keren aangepast om alle bedrijven dezelfde voordelen te geven. Bedrijven kunnen dus geen plaats opeisen. In de overzichtslijst achteraan in het tijdschrift wordt naast de bedrijfsnaam het paginanummer opgenomen van de advertentie van het betreffende bedrijf.


  Wij ontvangen graag alle zaken voor vrijdag 29 januari 2021.

 • 3. VTS - Bedrijfssprokkels

  Bedrijfssprokkels in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS).

  Jouw bedrijf kan een kort nieuwsbericht laten opnemen in ons tijdschrift (VTS) in de rubriek ‘Bedrijfssprokkels’. Dat is een verzameling van berichten van onze bedrijfspartners. De rubriek bevindt zicht direct voor, tussen of direct na ‘Provinciaal Nieuws’.

  • Bericht van maximaal 1.000 tekens zonder opmaak.
  • Digitaal aangeleverd via bedrijven@isbvzw.be.
  • Er kan 1 foto of afbeelding bij het bericht.
  • Opname van een bedrijfssprokkel in VTS kan in elk tijdschrift maximaal 1 keer, dus vier keer per jaar.
  • De redactie beslist of het bericht het beste past onder ‘Provinciaal Nieuws’ (bv. een concrete realisatie in een gemeente) of onder 'Bedrijfssprokkels' (bv. een nieuwe productvoorstelling).
  • Enkele weken vooraleer het betreffede nieuwe VTS nummer verschijnt, verzenden we een e-mail naar alle bedrijfspartners om een oproep te lanceren om bedrijfssprokkels in te sturen.

   

  VTS nummers 2021:

  • VTS 277 - verschijning begin maart 2021
  • VTS 278 - verschijning begin augustus 2021
  • VTS 279 - verschijning begin oktober 2021
  • VTS 280 - verschijning begin december 2021

 • 4. VTS - Bedrijfsartikel

  Bedrijfsartikels in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS).

   

  Nieuwe bedrijfspartners kunnen hun bedrijf voorstellen aan de ISB-leden in 1 nummer per jaar. Neem contact op via bedrijven@isbvzw.be indien je hier gebruik van wil maken.


  Alle andere partners hebben de mogelijkheid om in 1 nummer per jaar hun eigen bedrijfsinformatie te plaatsen.

  • De informatie moet relevant zijn voor ons doelpubliek (sportfunctionaris, beheerder, schepen van Sport ...). Bijvoorbeeld het voorstellen van een nieuw product, een recente realisatie, een verhuis ...
  • 6.500 tekens incl. spaties.
  • Digitaal aanleveren zonder opmaak in Microsoft Word via bedrijven@isbvzw.be.
  • Maximaal 1 illustratie, evt. voorzien van een titel en invoegverwijzing naar het betreffende tekstgedeelte.
  • Aan het einde van het artikel worden jouw logo en contactgegevens opgenomen.
  • De advertentie van het betrokken bedrijf wordt naast de bedrijfsinformatie opgenomen, tenzij anders wordt gevraagd.
  • Indien je hier gebruik van wil maken, contacteer bedrijven@isbvzw.be. Dan bekijken we samen met jou wanneer jouw artikel gepubliceerd kan worden.

   

  VTS nummers 2021:

  • VTS 277 - verschijning begin maart 2021
  • VTS 278 - verschijning begin augustus 2021
  • VTS 279 - verschijning begin oktober 2021
  • VTS 280 - verschijning begin december 2021

 • 5. Artikel congresmagazine

  Artikel in het congresmagazine.


  Het congresmagazine is een tijdschrift dat wordt uitgewerkt in kader van het ISB-Congres. Daarin reserveren we ook een plaats voor onze bedrijfspartners.

  • Deadline: 29 januari 2021
  • Inhoud: een realisatie, case, project … in 1 gemeente of op 1 locatie, of informatief advies. Bij voorkeur in het kader van het congresthema (Grijp je kans!).
  • Aanleveren via bedrijven@isbvzw.be in Word zonder opmaak. Het artikel bestaat uit een titel, een inleiding en doorlopende tekst.
  • Minimaal 1.500, maximaal 2.500 tekens (inclusief spaties).
  • Onderaan plaatsen we je logo en bedrijfsgegevens.
  • Er kan 1 foto bij het artikel, maar geen extra logo’s. Bezorg de foto’s in zo groot mogelijk formaat.
  • ISB staat in voor de lay-out.

   

  Wij ontvangen graag alle zaken voor vrijdag 29 januari 2021.

 • 6. ISBzine

  Digitale nieuwsbrief ISBzine.


  Jouw bedrijf kan info laten opnemen in onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief (ISBzine) naar de lokale sportsector (ca. 1.400 up-to-date digitale adressen). Hierdoor kan je een bepaalde realisatie (bouw, renovatie of herinrichting van een sporthal, zwembad, recreatiedomein, sportterrein, speelterrein …) in de kijker plaatsen.

  • Bericht van 10 à 20 lijntjes, opgemaakt in Microsoft Word zonder opmaak.
  • Digitaal aangeleverd via bedrijven@isbvzw.be.
  • Er kan 1 foto of afbeelding bij het bericht. Een link naar een pagina op jouw website kan ook.
  • Onderaan het bericht worden contactgegevens en logo opgenomen.
  • Opname van bedrijfsnieuws in ISBzine kan voor elke partner maximaal 5 keer per jaar.

 • 7. ISBusiness

  Digitale nieuwsbrief ISBusiness.


  Jouw bedrijf kan info laten opnemen in onze digitale nieuwsbrief naar bedrijven (ISBusiness).

  • Bericht van 10 à 20 lijntjes, opgemaakt in Microsoft Word zonder opmaak.
  • Digitaal aangeleverd via bedrijven@isbvzw.be.
  • Er worden geen illustraties/logo’s toegevoegd, een link naar een pagina op jouw website kan wel.

 • 8. Logo's Master Partners / Golden Partners / Silver Partners

  Master Partners kunnen het logo voor hun partnership 2021 hieronder downloaden. Het logo mag uiteraard niet gebruikt worden door niet-Master Partners. Het gebruik hiervan valt onder voorwaarden die terug te vinden zijn in de afsprakennota.

   

  Voor Golden Partners en Silver Partners is een speciaal logo voorzien, te verkrijgen via bedrijven@isbvzw.be.

   

  Logo Master Partners 2021

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken