Lezingen, sessies en praktijktafels: donderdag 21 maart


Bekijk een grotere versie • Lezing 2 • Rik Vera

  Managers the day after tomorrow

  10u00 - 11u10

  Trendwatcher en opinieleider Rik Vera reikt in zijn nieuwe boek 'Managers The Day After Tomorrow' modellen aan om bedrijven relevant te houden in een veranderende wereld. Laat je inspireren om sport in diezelfde toekomst een lokaal gezicht te geven. Focus op kansen, experimenteer en zet de klant (burger) helemaal centraal. Hoe kan je maatwerk leveren en tegelijk een groot publiek aanspreken? Niet met een vleugje digitaal, maar met wendbaarheid en snelheid, langetermijndenken en kortetermijnacties. 

   

  Rik Vera is samen met o.a. Peter Hinssen actief bij Nexxworks: “Nexxworks INSPIRES organizations to ACT on their Day After Tomorrow” l www.rikvera.com@RikVera

 • Lezing 3 • ISB's got talent

  11u20 - 12u20

  Het ISB-netwerk bevat heel wat talent dat we maar al te graag naar boven brengen. Enkele collega’s werden de voorbije maanden gecoacht om hun goede praktijk, goed verhaal of concreet idee aan jullie voor te stellen. Binnenkort lees je online wie die collega's zijn.

 • Lezing 4 • Elke Geraerts

  Het nieuwe mentaal

  15u40 - 16u30

  Aan de hand van concrete vragen toont Elke Geraerts hoe we bewuster kunnen kiezen voor meer mentale groei. Ze ontmaskert de mythe van de eeuwige zoektocht naar balans en verklaart hoe empathie kan leiden tot succes. Het resultaat is een krachtig pleidooi om met meer lef aan het roer te staan van ons eigen leven en om keuzes te maken die ons op lange termijn gelukkiger en succesvoller maken.

   

  Elke Geraerts is de auteur van het grensverleggende boek 'Mentaal Kapitaal' en haar recente bestseller 'Het Nieuwe Mentaal'. Ze is actief bij Better Minds at Work | www.elkegeraerts.com l @elkegeraerts 

 • Sessie 24 • Jongerenparticipatie en sportbeleid

  11u20 - 12u20

  Lezing

  De Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade hebben een pak expertise in het betrekken van jongeren op beleidsniveau. Jullie als (sport)ambtenaren zijn helemaal thuis in de wereld van lokaal beleid. Hoe komen we nu tot lokaal sportbeleid op maat van kinderen en jongeren? Waarbij kinderen en jongeren ook betrokken worden? 1+1 is veel meer dan 2!

  Vanuit de kennis van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade laten we ons inspireren om hier concreet mee aan de slag te gaan. Intervisie en uitwisseling staan centraal. Laat collega’s leren uit jouw ervaringen: zowel acties met veel resultaat als acties die net iets minder goed verliepen. Samen gaan we voor een sterk sportbeleid op maat van kinderen en jongeren.

   

  door Hans Cools | beleidsmedewerker jeugd en jeugdinformatie bij De Ambrassade

 • Sessie 25 • Samen brainstormen over sportpromotie

  11u20 - 12u20

  Uitwisseling

  Hoe en welke activiteiten organiseren jullie voor tieners?

  Wat zijn de mogelijkheden om lesgevers te betalen?

  Er zijn zowel actieve, niet-actieve, vereenzaamde, allochtone als financieel zwakkere senioren. Bied je hen activiteiten op maat? 

  ...

   

  Het zijn maar enkele vragen die een sportpromotor zich stelt. In deze sessie wisselen kleine groepjes onderling uit over thema’s als activiteiten, doelgroepen, evenementen en sportclubondersteuning. Kies ter plaatse 3 of 4 thema’s (brainstromtafels) die voor jou het meest van toepassing zijn. Doe ideeën op en breid je netwerk uit!

   

  door Jong ISB

 • Sessie 26 • De sterkte van sport via de SDG’s

  13u15 - 14u15

  Lezing & uitwisseling

  De denkfabriek Lokaal Sportbeleid van ISB ging aan de slag om de sterkte van sport te duiden op basis van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties (SDG’s). In deze sessie ontdek je het resultaat en ga je in groep ook zelf aan de slag.

   

  door Denkfabriek Lokaal Sportbeleid van ISB

 • Sessie 27 • Meerdere sportclubs, 1 clubgebouw, 1 kantine?

  13u15 - 14u15

  Praktijksprekers

  Elke buitensportclub heeft nu nog een eigen clubgebouw met een eigen kantine. In de toekomst willen we clubs graag samen de kantine zien uitbaten of toch minstens een clubgebouw zien delen. We brengen de voorbeelden van Park Groot Schijn in Antwerpen en ’t Sportzicht in Aartselaar.

   

  Park Groot schijn in Antwerpen vormt onderdeel van een groot park met o.a. een sportkamer waar clubs samenwerken op terreinen en in het clubgebouw. Er wordt een toelichting gegeven over ontwerp, aanpak, participatie en gebruik van het gebouw. Waarom werd ervoor gekozen om verschillende kantines te laten uitbaten? En waarom werd een verenigingsmanager aangesteld?

   

  door Walter Dingemans | coördinator strategie, projecten en innovatie bij Stad Antwerpen | Sporting A | @sportingantwerpen


  ’t Sportzicht in Aartselaar toont je hoe je met het nodige geduld en de wil tot samenwerking tot een clubgebouw kan komen met 1 kantine en een samenwerking tussen verschillende soorten verenigingen. Op de eerste verdieping vind je de cafetaria en Brasserie ’t Sportzicht vinden. Op het gelijkvloers zijn er petanquevelden en kleedkamers.

   

  door Pascal De Clerck | diensthoofd sport Aartselaar


 • Sessie 28 • Taalbeleid als must op de sportdienst

  13u15 - 14u15

  Praktijksprekers

  De VGC-sportdienst wordt dagelijks geconfronteerd met de meertalige realiteit in Brussel. Een taalbeleid is dus een must: zowel voor het personeel als tijdens de sportactiviteiten. In deze sessie ontdek je concrete acties waarmee het taalbeleid wordt uitgevoerd.

   

  door Kevin Friant

 • Sessie 29 • Ouderen in beweging

  13u15 - 14u15

  Praktijksprekers

  De visienota ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ vormt een kader voor een bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties uit verschillende sectoren. Hoe kan je als Vlaamse middenveldorganisatie uit eender welke sector je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen en er samenwerkingsverbanden ontstaan?

  De Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven brachten eind 2018 de visienota 'Samen sterk voor ouderen in beweging' uit. Over ouderen en bewegen over sectoren heen en dat in verschillende contexten: vrije tijd (inclusief sport), thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk.

   

  In deze sessie staan we stil bij 3 praktijkvoorbeelden waarbij de sportdienst samen met andere partners een vrijetijds- of sportaanbod voorziet voor ouderen.

   

  De Kwiek beweegroute in Kortrijk (76.4242 inwoners) werd gerealiseerd door de sportdienst en Sportplus, in samenwerking met het wijkteam Overleie en Zorghotel H. Hart. Het was 1 van de pijlers die Kortrijk tot Europese sportstad 2018 maakte.
  door Ann Devloo | sportfunctionaris Kortrijk

   

  Lekker Actief was een tien weken durende reeks in Balen (22.425 inwoners) om 55-plussers actiever te maken. De gemeentelijke sportdienst en OKRA sloegen daarvoor in 2018 de handen in mekaar. Het deelnemersaantal van 80 deelnemers was in een mum van tijd bereikt. 

  door Chantal Bylemans | sportfunctionaris Balen

   

  De 50+ sportkaart van de VGC-sportdienst en het Brussels Ouderenplatform slaat bruggen met andere organisaties en sectoren. Tijdens deze sessie wordt toegelicht wat de 50+ sportkaart is en wat de rol is van de verschillende partners bij de ontwikkeling van het aanbod.

  door Kathleen De Roock | sportfunctionaris Vlaamse Gemeenschapscommissie

 • Sessie 30 • Lokaal werken aan ethiek in de sport

  13u15 - 14u15

  Uitwisseling

  Ook in de sportsector worden we geconfronteerd met ethische kwesties. Wat is het kleedkamerbeleid rond de scheiding tussen jongens en meisjes? Hoe gaan jullie als gemeente om met een uittreksel uit het strafregister? En wat raden jullie sportclubs aan?

  Dit is dezelfde sessie als sessie 3.

   

  door Simon De Vriendt | medewerker ICES vzw

 • Sessie 31 • De privé als partner

  14u30 - 15u30

  Praktijksprekers

  Ook de privésector kan samen met jouw gemeente een mooi sportief infrastructuurproject opzetten. Vaste richtlijnen zijn er niet, en do's-and-don'ts ook niet echt. Deze sessie wil je inspireren door het aanreiken van praktijkvoorbeelden uit o.a. Leuven en Kortrijk.

   

   

  In Leuven werken sportdienst en jeugddienst samen om een project op te zetten in de buurt van het station, op een oude stelplaats van De Lijn. De sportdienst zal daar een hal ombouwen tot een tijdelijke buurtsporthal en werkt daarvoor ook samen met lokale werkingen. Een project waar tijdelijkheid het uitgangspunt is, maar vooral kansen creëert.

   

   

   

  door Mieke Van Schepdael | medewerker sportdienst Leuven

   

   

   

  In Kortrijk heeft de sportdienst een goede samenwerking gevonden met de dienst Ruimtelijke Ordening. Zo krijgen projecten van privépartners slaagkansen die er vroeger misschien niet waren.

   

   

   

  door Dieter Vanhamme | beheerder sportinfrastructuur Kortrijk


   

  In Hasselt heeft de sportdienst samen met een privé-firma een concept uitgewerkt om sport naar de wijk te brengen. Containers worden op maat gemaakt, en gefinetuned voor en met de sportdienst.

   


  Door Sam Weyns | sportpromotor Hasselt

   

   


 • Sessie 32 • Plezier beleven en resultaat boeken met sportclubondersteuning

  14u30 - 15u30

  Lezing

  Een inspiratiesessie door een van de Vlaamse pioniers. Jan Cuypers (sportregio Zuiderkempen) deelt na tien jaar zijn succeservaringen, geleerde lessen en een uniek project voor de toekomst.

   

  door Jan Cuypers

 • Sessie 33 • Denktank: de sportpromotor van morgen

  14u30 - 15u30

  Uitwisseling

  Hoe evolueert de rol van sportpromotor in gemeenten? Welke taken zijn blijvers? Wat is de impact van vrijetijdsdenken en private of sociale actoren? Kunnen we slim stelen van de Nederlandse buurtsportcoach? Een interactieve sessie, geen kant-en-klare antwoorden.

   

  Deze sessie wordt gemaakt samen met en door jou onder het motto #KennisMakenWeSamen.

  David Nassen | directeur ISB | zal de sessie verzorgen samen met enkele actieve ISB-leden.

   


 • Sessie 34 • Participatiemodellen van de toekomst

  14u30 - 15u30

  Wandelsessie

  Tijdens deze wandelsessie nemen we je letterlijk en figuurlijk mee op stap om out of the box te denken over burgerparticipatie en inspraak. Hoe zetten we in op digitale participatie? Of waarom niet experimenteren met één gemeentelijke adviesraad?

  Dit is dezelfde sessie als sessie 12.


  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB

 • Sessie 35 • Een brug naar mensen in armoede

  14u30 - 15u30

  Praktijksprekers

  ‘Vinden  en Verbinden’, met dat project wilde de VGC-sportdienst een brug slaan tussen mensen in kansarmoede en het georganiseerde sportaanbod. Een medewerker van de VGC-sportdienst legt de verschillende stappen, knelpunten en successen bloot.

   

  door Jonas Vanhelmont

 • Sessie 36 • Onderhandelen is werken aan win-winsituaties

  13u45 - 15u30

  Lezing

  Dagelijks onderhandelen we om van een ander te verkrijgen wat we zelf willen: de medewerking van een collega of het akkoord van een leverancier of een andere dienst. De ene keer lukt dat, de andere keer heb je het gevoel dat de andere niet mee wil in de juiste richting. Hoe leer je op een meer systematische manier onderhandelen met resultaat? We passen de principes van onderhandelen toe in een aantal herkenbare situaties uit een lokale werking.

   

  door Wim Thielemans | trainer en consultant bij Dynamo | School for Recruiment | auteur van ‘Slim interviewen’

 • Sessie 37 • Comenius-site Koekelberg

  13u45 - 15u30

  Bezoek

  Een polyvalente zaal, een sportzaal, de VGCsportdienst, gemeenschapscentrum De Platoo, een bibliotheek en Chiro Koekelberg huizen samen in één gebouw. Eromheen staan ook nog enkele schoolgebouwen. Tijdens het bezoek aan deze splinternieuwe site leggen we u zeker ook de uitdagingen voor.

  Dit is dezelfde sessie als sessie 21.

   

  onder begeleiding van Mariska De Sutter | VGC

 • Sessie 38 • Jongeren sterker maken over de grenzen heen

  13u45 - 15u30

  Praktijksprekers

  Met peer-to-peereducatie kan je flink wat bereiken in de gezondheid, buurtsport en fysieke activiteit. Leg kennis uit het Verenigd Koninkrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Italië en Malta samen en je komt tot heel wat inspiratie. Krijg een voorzet om er zelf mee aan de slag te gaan.

  Voertaal: Nederlands en Engels

   

   

  Deze sessie maakt deel uit van het ‘European Youth Health Champions’-programma. 

  Meer info, mogelijkheid tot gratis deelname en inschrijven via een e-mail naar piet.vandersypt@isbvzw.be.


  door

  Leslie Ramboer | sportdienst Kortrijk

  Khaoula Chichi | buurtsport Mechelen

  Mark Brown | Birmingham (VK)

  Andy Stead | Birmingham (VK)

  Piet Van der Sypt | Expertisecentrum Buurtsport, ISB


 • Praktijktafels 3 • Samen zijn wij sport

  13u15 - 14u15

  Laat je inspireren door andere sectoren. Aan deze praktijktafels komen voorbeelden aan bod waarvoor samenwerking noodzakelijk is of die boeiend zijn om te vertalen naar de sportsector.

   

  Praktijk 1: Het succes van de beweegbank steunt op samenwerking

  Na 1 jaar wordt een eerste balans opgemaakt van het vernieuwende beweegproject door sportmonitor Sam van de sportdienst van Hasselt. Welke locaties ‘werken’ en wat is het belang van een bijhorend aanbod?


  Praktijk 2: Sport voor specials, een inclusieve sport- en belevingsdag

  In Provinciaal Domein Dommelhof (Neerpelt) kunnen personen met een verstandelijke beperking en lagere schoolkinderen genieten van een sport- en belevingsdag. Het gevarieerde en laagdrempelige sportaanbod zet enerzijds in op animatie en anderzijds op gezondheid.

  door G-sportcentrum Dommelhof, CM Limburg en Special Olympic Belgium


  Praktijk 3: Bewegen op Verwijzing, wat werkt en wat niet?

  Bespreek de evaluatierapporten (o.a. cijfers 2018, bevraging deelnemers, bevraging intake) van Bewegen op Verwijzing in Vlaanderen en ontdek wat we uit die resultaten kunnen leren. Waar liggen de verschillen en waarom verschillen parameters per zorgregio? Hoe pakken we dat in de toekomst beter aan? Waar zetten we best nog meer op in? Ga aan deze praktijktafel mee in discussie.

  door Luc Lipkens | Gezond Leven


  Praktijk 4: Sportkompas - samenwerking tussen de gemeente en de basisscholen

  Gemeente Kalmthout vertelt hoe ze het sportkompas gedurende 2 jaar heeft toegepast op 7 basisscholen.

  door Gemeente Kalmthout

 • Praktijktafels 4 • Innovatie in zwembaden

  14u30 - 15u30

  De zwembadwereld staat niet stil. Leer meer over nieuwe technieken en technische toepassingen die niet langer toekomstmuziek zijn. Laat je inspireren door vernieuwende aanpakken. Bedrijven en zwembaden delen hun innovatieve praktijken.

   

  Praktijk 1: WKK

  Intussen is een WKK niet langer alleen geschikt voor grote recreatiezwembaden. Er zijn nieuwe evoluties op de markt, ook op maat van kleinere zwembaden. Cogen Vlaanderen brengt je de meerwaarde van een WKK in kader van duurzame investering, toegepast op een klein en een groot zwembad.

  door Jorg Baeten | Cogen Vlaanderen

   

  Praktijk 2: Vloeibare afdekking tegen verdamping van zwembadwarmte

  Ongeveer 70% van de kosten die gemaakt worden om een bad te verwarmen, wordt veroorzaakt door verdamping. Het is dus zaak die tot een minimum te beperken. Om u een passende, ecologische en economische toepassing te bieden, stelt Heatcover een vloeibare afdekking voor.

  door Ruud Hamelink | Heatcover


  Praktijk 3: Onderwaterdetectie

  Een aantal zwembaden installeerde onderwaterdetectie. Waarom zou je dat wel of niet laten installeren in je bad? Is het systeem gebruiksvriendelijk en up-to-date om effectief samen met je redders een veiligere omgeving te creëren? En wat kost die veilige omgeving dan?

  door Peter Goedhart | Poseidon International


  Praktijk 4: Smart Lock Management 

  De geavanceerde en centrale lockeroplossing voor zwembaden draagt bij aan een doorstroom van bezoekers zonder nodige tussenkomst van personeel. Zowel eenmalige bezoekers als abonnees raken vlot door de kleed- en lockerruimte van het zwembad dankzij verschillende technologieën (RFID, silicone polsband, QR-codes ...).

  door Gantner


  Praktijk 5: Onderwaterverlichting

  Het allerkleinste en nieuwste lampje (WV3) zorgt ervoor dat het zwembad van Wenduine op een kosten- en energievoordelige manier onder water verlicht kan worden. Bekijken van de situatie voor- en na de vernieuwing.

  door WaterVision

 • Bedrijfstafel 3 • Idemasport over LÜ, de interactieve gymzaal

  13u15 - 14u15

  Bewegend leren, met innovatieve fysieke, mentale en sociale prikkelingen. LÜ tovert uw zaal om tot een groots interactief speelveld dankzij een krachtig klank- en lichtspel. Fun voor jong en oud!

  Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heeft u tijd om

  de beurs te bezoeken.

  Dit is dezelfde sessie als bedrijfstafel 2.

 • Bedrijfstafel 4 • Signify over slimme verlichting

  14u30 - 15u30

  Wist u dat verlichting verantwoordelijk is voor 40% van het totale energieverbruik in een gemeente? Door over te schakelen naar (geconnecteerde) ledverlichting voor openbare verlichting, publieke gebouwen en sportinfrastructuren kunnen steden en gemeenten hun energiefactuur tot 75% laten zakken.

  Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heeft u tijd om

  de beurs te bezoeken.

  Dit is dezelfde sessie als bedrijfstafel 1.

 • ShareDelen
 • Afdrukken