Lezingen, sessies en praktijktafels: woensdag 20 maart


Bekijk een grotere versie • Plenum • Beleidsforum

  Wat met lokaal sportbeleid? #verkiezingen19

  10u00 - 12u15

  ISB zet lokaal sportbeleid op de Vlaamse, federale en Europese verkiezingsagenda. We leggen herkenbare cases van gemeenten en steden op tafel en reiken prikkelende toekomstvisies aan. Huismoderator Ruben Van Gucht gaat in gesprek met experten en sportieve kopstukken van de verschillende politieke partijen. 

   

  Wil je ons jouw mening, ideeën of suggesties voor dit beleidsforum al laten weten? Wat wil jij dat we als ISB zeker op tafel leggen? Laat je boodschap dan nu achter op onze ISB-Memorandum-Wall.

 • Sessie 1 • Sociale sportclubondersteuning als centrale spil

  13u30 - 14u30

  Lezing

  De stad Mechelen tekende in op een Europese projectoproep om via sport, jongeren te coachen die dreigen te radicaliseren. In 2018 kreeg het project ‘Clubondersteuning voor maatschappelijk geëngageerde sportorganisaties’ vorm. Er werd gewerkt aan een sterkere relatie tussen clubs en het lokaal beleid en Mechelen zette zich expliciet in om domeinoverschrijdend te werken.

  ISB coachte en begeleidde het project door 1 projectbegeleider/clubondersteuner aan te stellen. Samen met een clubondersteuner uit Mechelen gingen ze met vijf maatschappelijk geëngageerde sportclubs aan de slag, zodat die hun maatschappelijke rol zoveel mogelijk konden uitvoeren.

  Met enkele praktijkervaringen, geleerde lessen en uitdagingen voor de toekomst wil de stad Mechelen anderen inspireren. Een koploperverhaal over de zoektocht naar hoe sociale sportclubondersteuning vorm kan krijgen vanuit een lokaal beleid.

   

  door 

  Gert Eeraerts | directeur Samen Leven, stad Mechelen
  Mikail Milissen | projectmedewerker (clubondersteuner), stad Mechelen
  Noukens Roel | projectbegeleider (clubondersteuner), ISB vzw

 • Sessie 2 • Hoe ondersteunen sportfederaties hun sportclubs?

  13u30 - 14u30

  Lezing

  Bij de start van de nieuwe legislatuur nemen heel wat lokale overheden hun sportclubondersteuning onder de loep. Rond welke thema’s bieden we ondersteuning? Hoe gaan we verder met onze subsidiereglementen? Hoe kunnen we complementair met sportfederaties onze sportclubs sterker maken? In deze sessie lichten Tine en Sophie toe op welke verschillende manieren federaties hun sportclubs ondersteunen.

   

  door Tine Van Bossuyt en Sophie Cools | Vlaamse Sportfederatie

 • Sessie 3 • Lokaal werken aan ethiek in de sport

  13u30 - 14u30

  Uitwisseling

  Ook in de sportsector worden we geconfronteerd met ethische kwesties. Wat is het kleedkamerbeleid rond de scheiding tussen jongens en meisjes? Hoe gaan jullie als gemeente om met een uittreksel uit het strafregister? En wat raden jullie sportclubs aan?

  Dit is dezelfde sessie als sessie 30.


  door Arne Aerts | medewerker ICES vzw


 • Sessie 4 • Pro of contra? Beheersmatige aspecten ter discussie

  13u30 - 14u30

  Uitwisseling

  Gebruikers van de sportzaal kunnen alleen online reserveren. Zaalwachters krijgen enkel taken binnen het sportcentrum. We stellen deze en meer standpunten ter discussie. Verbreed je netwerk en verruim je blik als startende medewerker op de sportdienst.

   

  door Jong ISB

 • Sessie 5 • Samen voor gezondheid en beweging

  13u30 - 14u30

  Praktijksprekers

  Hoe krijg je mensen in beweging door samenwerking tussen verschillende sectoren? Twee praktijkvoorbeelden tonen hoe zij, door de samenwerking tussen zorg, gezondheid en sport, vaak moeilijk bereikbare doelgroepen aan het bewegen brengen.

   

  Gemeente Gorinchem won met het initiatief Beweegcoach Zorg Gorinchem de prijs voor Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2017/2018. Die prijs is een apart onderdeel van de Verkiezing Sportgemeente van het Jaar, die jaarlijks wordt georganiseerd door VSG, sportkoepel NOC*NSF en VNG. De Beweegcoach zet er sport in als middel om het algemene welzijn te vergroten van cliënten in de zorg. Met een aanpak gericht op meer dan sport en beweging neemt ze samen met de medewerkers van de zorgorganisaties de hele dagelijkse routine onder de loep. 

  door Ronald Huijser | beleidsadviseur bij Vereniging Sport en Gemeenten (NL)


   

  Heel wat gemeenten bieden Bewegen Op Verwijzing aan. De ene al actiever dan de andere. Een praktijkvoorbeeld over samenwerking met andere diensten en instanties om kwetsbare groepen met inactieve levensstijl naar het (laagdrempelig) beweegaanbod toe te leiden.
  door Cathy Verschoore | Team Iedereen Sport stad Gent

 • Sessie 6 • Meer dan werk in sport

  13u30 - 14u30

  Lezing

  Er is veel werk in de sport. Nieuwe uitdagingen, besparingen en zware lasten op de schouders van vrijwilligers maken het niet eenvoudiger. Welke kansen bieden tewerkstellingsmaatregels zoals sociale economie? En biedt werk in de sport ontwikkelingskansen voor nieuwe vaardigheden?

   

  door

  Stephanie Bawin  l stafmedewerker Koepel Lokale Diensteneconomie | In Vlaanderen zijn er meer dan 200 lokale diensteneconomie-initiatieven: van fietspunten, sociale restaurants en klusdiensten, over ecologisch groenonderhoud, onderhoud van fiets- en wandelpaden tot buurtsport.

   

  Tessa Commers l doctoraatonderzoekster aan de VUB – Sport&Society l Actief in het onderzoek naar hoe sport als ontwikkelingstool wordt ingezet voor minderkansrijke mensen, meer specifiek op vlak van tewerkstelling.

 • Sessie 7 • Een regio met goesting

  14u45 - 15u45

  Lezing

  Het voorbije jaar ging sportregio Noorderkempen via diverse workshops aan de slag om na te denken over hun toekomstige werking. Eigenzinnigheid, openheid en goesting typeren de regio. Ook goesting om koploper te zijn met onder andere een meerjarenplan voor sportclubondersteuning, een regionaal masterplan infrastructuur …? De sportregio licht haar ideeën graag toe voor de komende legislatuur.

   

  door Stijn van Gestel & Tom Severijns | sportregio Noorderkempen

 • Sessie 8 • De Vrijetijdsmonitor ontrafeld

  14u45 - 15u45

  Lezing

  Het gloednieuwe rapporteringsplatform van de Vrijetijdsmonitor bevat relevant materiaal dat steden en gemeenten kunnen benutten voor de invulling van het luik sport in het gemeentelijk meerjarenplan. We focussen op de interessante cijfers, conclusies, praktische voorbeelden … die de databank rijk is.

   

  door

  Jasper Truyens l gangmaker wetenschappelijk onderzoek sport bij Kennis- en InformatieCentrum Sport (KICS) van Sport Vlaanderen

  Hilde Caers l beleidsondersteuner bij KICS

 • Sessie 9 • 8 richtlijnen voor een open sportpark

  14u45 - 15u45

  Lezing

  Hoe kan je jouw sportieve ruimte door nog veel meer mensen laten gebruiken dan nu het geval is? Gedeeld gebruik met jeugdverenigingen, meerdere sportclubs of de aanleg van recreatieve loop- en wandelpaden … Het zijn maar enkele voorbeelden van een meer publieke sportieve ruimte.

   

  door Lien Van Belle | stafmedewerker bij ISB vzw

 • Sessie 10 • Aansprakelijkheid in en rond het zwembad

  14u45 - 15u45

  Lezing

  Voor exploitanten van zwemgelegenheden is aansprakelijkheid een immer actueel onderwerp. Geert Vandenwijngaert (Ethias) analyseerde voor ISB rechtszaken over ongevallen in zwembaden om na te gaan welke aspecten de doorslag geven in de beslissing van de rechter. Het geeft ons ook inzicht in hoe rechters bepaalde juridische principes concreet invulling geven. Hier kunnen we uit leren om samen

  als sector te streven naar een optimaal veiligheidsbeleid in zwembaden.

   

  door Geert Vandenwijngaert | Legal Institutional, claims & policies Ethias

 • Sessie 11 • Followers, influencers en jouw boodschap

  14u45 - 15u45

  Lezing

  Influencer marketing, hippe mond-tot-mondreclame zeg maar, zit in de lift. Daarmee kan je jongeren op een andere manier aanspreken. Hoog tijd om het fenomeen beter te begrijpen en zelf in te zetten! Onze voorbeelden leren je samenwerken met de juiste influencer voor jouw doel, in grote en kleine gemeenten.

   

  door Mediaraven

 • Sessie 12 • Participatiemodellen van de toekomst

  14u45 - 15u45

  Wandelsessie

  Tijdens deze wandelsessie nemen we je letterlijk en figuurlijk mee op stap om out of the box te denken over burgerparticipatie en inspraak. Hoe zetten we in op digitale participatie? Of waarom niet experimenteren met één gemeentelijke adviesraad?

  Dit is dezelfde sessie als sessie 34.

   

  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB

 • Sessie 13 • Ik kies voor advies

  16u00 - 17u00

  Lezing

  In 2017 ontwikkelde ISB de online opleiding ‘Ik kies voor advies’. Op het digitale platform kan je tal van filmpjes en documenten terugvinden omtrent hedendaags adviesverlening. Wil het bestuur de burger nog meer betrekken bij het beleid in een zoektocht naar sportieve ideeën? Of wil je simpelweg de sportraadwerking verbeteren? In deze sessie krijg je de belangrijkste inzichten mee uit de online opleiding ‘Ik kies voor advies’.

   

  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB

 • Sessie 14 • Jongerenparticipatie: kijken over het muurtje

  16u00 - 17u00

  Uitwisseling

  Hoe kan je jongeren een actieve rol geven? Veel leerlingenraden zijn een goed voorbeeld van participatie. Een leerling van de Vlaamse Scholierenkoepel licht toe hoe jongeren het liefst betrokken worden. Wat zijn de valkuilen en de succesfactoren? De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. 
  door Rik Smeets | leerling van de Vlaamse Scholierenkoepel


  Jongeren zijn leefwereldexperten. Na deze korte uitleg van Pimento neem je de do’s-and-don’ts van jongerenparticipatie mee naar jouw organisatie. Je krijgt enkele meteen toepasbare frameworks aangereikt om jongerenparticipatie (nieuw) leven in te blazen in jouw werkveld. Pimento heeft ervaring in het begeleiden van organisaties. Ze helpen je in het betrekken van jongeren, om ze als peers in te schakelen en zo het welbevinden te versterken (en bijgevolg ook de organisatie).

  door Allesandro Cadau | educatief medewerker, trajectbegeleider bij Pimento

   


  Hoe kan een beter inzicht in de lokale organisatie van Buurtsport, bijdragen aan betere participatieprocessen van jongeren en tieners?
  door Roel Noukens | Expertisecentrum Buurtsport, ISB vzw

   

 • Sessie 15 • Meisjes en sport in een stedelijke context

  16u00 - 17u00

  Praktijksprekers

  Vroeger waren het vooral jongens die sportten, maar de meisjes zijn aan een flinke inhaalbeweging bezig. In deze sessie hoor je Brusselse sportclubs die zich voornamelijk richten op meisjes met een migratieachtergrond. Hoe kunnen ze hen motiveren en engageren binnen de club? Wat zijn de valkuilen?

 • Sessie 16 • Een blik op het sportbeleid in Birmingham

  16u00 - 17u00

  Praktijksprekers

  Deze sessie geeft je een blik op het lokaal sportbeleid van Birmingham en de evolutie die het doormaakt. De tweede grootste stad van het Verenigd Koninkrijk kent specifieke uitdagingen, maar haar antwoorden zijn zeker inspirerend voor andere steden en gemeenten.

  Voertaal: Engels  door Mark Brown | programme manager bij Birmingham Wellbeing Service, Birmingham City Council

 • Sessie 17 • Zwempromotie en –beleid in Birmingham

  16u00 - 17u00

  Praktijksprekers

  Dit praktijkverhaal geeft je zicht op het zwembeleid van het Engelse Birmingham. Eerst ligt de focus op het ruime aanbod zwempromotie. Daarna komen G-zwemmen en schoolzwemmen aan bod. Er zullen ongetwijfeld verschilpunten en gelijkenissen opduiken.

  Voertaal: Engels


  door Andy Stead | disability inclusion lead bij Birmingham Wellbeing Service, Birmingham City Council

 • Sessie 18 • Postersessie beweegvriendelijke publieke ruimte

  16u00 - 17u00

  Praktijksprekers & uitwisseling

  ISB begeleidde vijf projecten bij een beweegvriendelijk ontwerp. Die projecten lichten we toe aan de hand van hun concreet ontwerp, site en aanpak. Het gaat om de ontwikkeling van publieke ruimte, maar ook over de herinrichting van het sportpark of de schoolspeelplaats.

   

  onder begeleiding van Lien Van Belle | stafmedewerker bij ISB vzw

  door praktijksprekers uit Sint-Gillis-Waas, Merelbeke, Wommelgem, Herselt en Denderleeuw

 • Sessie 19 • Schepen ván Sport of schepencollege vóór Sport?

  16u00 - 17u00

  Lezing

  Als schepen van Sport zet je sport op de politieke agenda, niet altijd evident. Hoe kan je het college (of de hele gemeenteraad) meekrijgen voor sport? In een integraal lokaal beleid liggen veel kansen voor en met sport via win-winsamenwerkingen.

  Samen met VVSG.


  door

  David Nassen l directeur ISB l  @davidnassen
  Chris Peeters l diensthoofd en stafmedewerker sport & jeugd VVSG l @chrispeeters


 • Sessie 20 • Verenigingswerk in de praktijk

  16u00 - 17u00

  Lezing

  Sinds de zomer kan je het statuut verenigingswerk gebruiken om onder andere sportbegeleiders te vergoeden. Zowel verenigingen als openbare besturen kunnen via deze weg personen vergoeden die in hun vrije tijd betaalde diensten verrichten. Tijdens deze sessie focussen we op de elementen die bij de praktische toepassing van verenigingswerk om extra aandacht vragen. Om de sessie af te stemmen op de vragen die er leven, krijg je vooraf de kans om je vraag door te spelen. Hier gaat Joris De Wortelaer dan bij zijn voorbereiding mee aan de slag.

   

  door Joris De Wortelaer | Bloom Law Firm

 • Sessie 21 • Comenius-site Koekelberg

  15u30 - 17u00

  Bezoek

  Een polyvalente zaal, een sportzaal, de VGCsportdienst, gemeenschapscentrum De Platoo, een bibliotheek en Chiro Koekelberg huizen samen in één gebouw. Eromheen staan ook nog enkele schoolgebouwen. Tijdens het bezoek aan deze splinternieuwe site leggen we u zeker ook de uitdagingen voor.

  Dit is dezelfde sessie als sessie 37.

   

  onder begeleiding van Mariska De Sutter | VGC

 • Sessie 22 • Een creatieve vechtsportruimte in Molenbeek

  13u45 - 15u30

  Bezoek

  Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy (BBJJA) is een vechtsportclub die uitgroeide tot een sociaal sportproject met een uitgesproken inzet voor sportopbouwwerk. Sinds haar ontstaan in 1999 wordt de club geconfronteerd met de Brusselse realiteit waarin 1 op de 4 jongeren werkloos is en waar armoede een realiteit is. Daar speelt ze op in met een uitgesproken pedagogie, die kinderen van jongs af aan meeneemt in een kindvriendelijk en veilig vechtsportklimaat. BBJJA is ook een project van sociale economie dat jongeren opleidt. De club organiseert onder meer opleidingen en jongeren kunnen hun talenten inzetten in de clubwerking. De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat dus duidelijk voorop.

  Jaren werd er getraind in het sportcentrum Victoria in Koekelberg. Maar in 2016 startte de club met het verbouwen van een garage tot een creatieve vechtsportruimte. Die bevindt zich op de grens tussen Koekelberg en Molenbeek. De nieuwe eigen sportinfrastructuur biedt extra troeven, maar ook uitdagingen om verder in te zetten op maatwerk van en met de buurt. Benieuwd? Breng dan zeker een bezoek en luister naar het verhaal van bezieler Dieter Truyen.

  Het Risicovechtsportplatform zorgt mee voor de omkadering van deze sessie, als ondersteuner voor de (risico)vechtsporten en betrokken organisaties in Vlaanderen


  door 

  Dieter Truyen | bezieler BBJJA 

  Els Dom | Risicovechtsportplatform

 • Sessie 23 • De impact van buurtsport op sociale inclusie

  13u45 - 15u30

  Lezing

  Na vier jaar onderzoek valt er heel wat te vertellen over het CATCH-project. Het team brengt hier voor het eerst hun aanbevelingen naar voren. We kijken met jou naar de rol die buurtsport kan spelen voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties met een

  bijzondere focus op persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie. Hoe, waarom en onder welke omstandigheden kan buurtsport daartoe bijdragen?

   

  We sluiten de sessie af met een aantal beleidsaanbevelingen voor lokale, Vlaamse, Federale en Europese schaal, zowel voor personen in een beleids- als in een praktijkfunctie.

   

  Voertaal: Engels

  Deze sessie maakt deel uit van het CATCH-slotsymposium.

   

  door

  Marc Theeboom

  Hebe Schaillée

  Sara Willems

  Rudi Roose

 • Praktijktafels 1 • Interessante praktijkvoorbeelden uit Brussel

  14u45 - 15u45

  Maak kennis met enkele leuke en boeiende realisaties uit Brussel. 

   

  Praktijk 1: Paspartoe

  Paspartoe is de Brusselse UiTPAS voor sport, cultuur en vrije tijd en moedigt Brusselaars en niet-Brusselaars aan om deel te nemen aan het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod. Via de Paspartoe aan kansentarief genieten mensen in armoede (MIA’s) bepaalde kortingen. Hoe hanteert de VGC-sportdienst deze kortingspas? Wat zijn de effecten en de uitdagingen?

   

  Praktijk 2: Overleg Beperkt?!

  Overleg Beperkt?! is een netwerkvergadering waarin Groep INTRO de Brusselse organisaties samenbrengt en versterkt die werken met kinderen met een beperking. Het is een concreet voorbeeld van hoe je sectoroverschrijdend kan werken rond een bepaalde doelgroep

   

  Praktijk 3: ‘Wogging’ in de praktijk

  Wogging komt van de woorden wandelen en joggen en is een sportactiviteit waarbij afwisselend wordt gelopen en gewandeld. Een specialist wogging legt je graag de voordelen uit. Krijg hier alvast een voorsmaakje van wogging.

   

  Praktijk 4: Talige sport- en speelkoffers
  Kom onze talige sport- en speelkoffers ontdekken en laat je inspireren. Hoe kan je taalstimulering aanbieden aan kinderen via sportactiviteiten?

 • Praktijktafels 2 • Sport en nieuwe technologieën

  16u00 - 17u00

  Van automatisatie en nieuwe technieken tot duurzame technologieën … Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden, toegepast op een praktijkcase uit de sport (niet-zwembadgerelateerd).

   

  Praktijk 1: Robot onderhoudt kunstgrasveld

  De Buky™ kunstgrasrobot is dé unieke robottractor voor het onderhoud van kunstgras met verschillende soorten aanhangers voor het verwijderen van grof vuil (bladeren, takken, e.d.) en een andere voor het borstelen (zodat vezels rechtop staan en de infill gelijkmatig wordt verdeeld). Ook heeft de Buky™ een wereldwijd gepatenteerde automatische infill meter. Kunstgrasonderhoud wordt daarmee eenvoudiger, goedkoper en de geplande levensduur van uw forse investering in kunstgras is beter gewaarborgd.  

  door Hexagone

   

  Praktijk 2: Schaarbeek kiest voor een automatische schoonmaakrobot

  In de gemeente Schaarbeek zijn 2 nieuwe sportzalen altijd volgeboekt. De zalen proper maken, kan dus pas na 11u00 s’avonds. Met de programmeerbare schoonmaakrobot kan de zaal schoongemaakt worden na de werkuren.

  door Diversey

   

  Praktijk 3: Modulaire houtbouw als snelle oplossing voor sportaccommodaties

  Voor stichting Menswel, een organisatie die zich toelegt op welzijn, sport en beweging in verschillende Nederlandse gemeenten, bouwt Hahbo een multifunctionele groepsaccommodatie. Dat doen ze met de Hahbo LLEXX, een modulair houtbouwconcept dat beantwoordt aan alle ecologische en EB-normen.

  door Hahbo

   

  Praktijk 4: E-tool VTT

  Vanaf september 2019 moeten organisatoren van veldtoertochten in heel Vlaanderen hun aanvraag indienen via de e-tool VTT.  Op die manier kunnen de betrokken sportfederaties, ANB, gemeenten en Sport Vlaanderen de aanvragen behandelen en goedkeuren. Ontdek de tool hier!

  door Fee Vanhille | Sport Vlaanderen

 • Bedrijfstafel 1 • Signify over slimme verlichting

  13u30 - 14u30

  Wist u dat verlichting verantwoordelijk is voor 40% van het totale energieverbruik in een gemeente? Door over te schakelen naar (geconnecteerde) ledverlichting voor openbare verlichting, publieke gebouwen en sportinfrastructuren kunnen steden en gemeenten hun energiefactuur tot 75% laten zakken.

  Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heeft u tijd om

  de beurs te bezoeken.

  Dit is dezelfde sessie als bedrijfstafel 4.

 • Bedrijfstafel 2 • Idemasport over LÜ, de interactieve gymzaal

  14u45 - 15u45

  Bewegend leren, met innovatieve fysieke, mentale en sociale prikkelingen. LÜ tovert uw zaal om tot een groots interactief speelveld dankzij een krachtig klank- en lichtspel. Fun voor jong en oud!

  Aan de bedrijfstafels geven bedrijven 20 minuten toelichting. Daarna heeft u tijd om

  de beurs te bezoeken.

  Dit is dezelfde sessie als bedrijfstafel 3.

 • ShareDelen
 • Afdrukken