Bekijk de Benchmark Buurtsport in Vlaanderen

23 november 2015
Bekijk de Benchmark Buurtsport in Vlaanderen

Ontdek de resultaten van de grote Buurtsportbevraging! 

 

Het onderzoeksrapport Benchmark Buurtsport geeft een stand van zaken van Buurtsport in Vlaanderen anno 2014 en is een nulmeting voor enkele aspecten van Buurtsport. Daarnaast zal het ook benut worden om de ontwikkeling van Buurtsport de komende jaren te monitoren.

 

6 thema's

De benchmark - waar alle 308 Vlaamse gemeenten hun medewerking aan verleenden - focust op 6 thema's:

 • Het al dan niet hebben van Buurtsport in een gemeente, en de eventuele redenen waarom niet
 • De doelstellingen die men met Buurtsport beoogt
 • De betrokken actoren en taakverdeling in de context van transversale samenwerkingsverbanden die Buurtsport kenmerken
 • De inzet van medewerkers (met arbeidsovereenkomst of vrijwilligers) met diverse rollen
 • Een beschrijving van de effectieve initiatieven (waar, wanneer, wat ...)
 • De bereikte deelnemers en hun profiel

 

Bekijk het rapport online

Nieuwsgierig? Je kan het rapport gratis downloaden via de ISB-Kennisbank.

Wil je het onderzoeksrapport ook printen? Download dan deze versie.

 

Expertisecentrum Buurtsport?

Het Expertisecentrum Buurtsport krijgt vorm binnen de werking van ISB met de steun van de Vlaamse overheid en Vlaams minister van sport Philippe Muyters.

De 3 kernopdrachten van het Expertisecentrum Buurtsport zijn:

 1. Vertegenwoordiging van Buurtsport vanuit een transversaal Platform Buurtsport en overleg met diverse beleidsdomeinen
 2. Kennisopbouw en het ontwikkelen en delen van modellen
 3. Ondersteuning op het terrein, faciliteren van ervaringsuitwisseling en een helpdesk

Meer informatie over het Expertisecentrum Buurtsport

 • ShareDelen
 • Afdrukken