€ 650.000 voor gerichte jongerenwerkingen

16 juli 2015
€ 650.000 voor gerichte jongerenwerkingen

Projectoproep van Homans en Gatz ter preventie van radicalisering. Grijp je kans voor sport!

 

In het kader van de preventie van radicalisering lanceren Vlaams minister Homans, bevoegd voor Integratie en Inburgering en Vlaams minister Gatz, bevoegd voor Jeugd, een gezamenlijke projectoproep.

 

Ze maken hiervoor samen € 650.000 vrij. De toegekende subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele uitgaven en kan aangewend worden voor personeels- en/of werkingskosten. Er is geen minimum of maximum vooropgesteld.

 

Wie kan indienen?

De oproep richt zich naar verenigingen binnen de vrijetijdsruimte die (ook) een werking voor tieners en jongeren hebben, al wie een positieve bijdrage wil leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. Een samenwerking van enkele van de onderstaande organisaties kan het projectidee enkel maar meer slagkracht geven:

 • Organisaties die dicht bij de jongeren (12- tot 30-jarigen) staan en zich situeren binnen de vrijetijdsruimte
 • Eerstelijnswerkingen die rechtstreeks met jongeren werken
 • Tweedelijns- en koepelorganisaties die jongerenwerkingen ondersteunen
 • Jeugd- en sportwerkingen
 • Zelforganisaties
 • Moskeeverenigingen

Projectvoorstellen moeten steeds kaderen binnen een lokale reële problematiek van radicalisering en na doelgericht en duidelijk overleg met het lokaal bestuur. De integrale projectoproep met alle voorwaarden, beoordelingscriteria, procedure ...  vind je terug onder 'meer info'.

 

Doel?

Jongeren willen 'schitteren', gewaardeerd worden, iets betekenen. Dit komt hun zelfbeeld ten goede. Ga vanuit een positieve actie naar jongeren en laat ze een maatschappelijk positief doel behalen!

 

Kortom, projecten die ...

 • jongeren zich gewaardeerd laten voelen
 • jongeren op een positieve manier 'radicaal' laten vechten tegen onrecht
 • de positie van jongeren in de samenleving versterken
 • maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapsvorming vergroten
 • gevoelens van uitsluiting of onrecht ombuigen in positieve engagementen
 • jongeren zin geven in de toekomst
 • ...

 

Voorzetten vanuit het Expertisecentrum Buurtsport

 • Een bestaand of nieuw event (Lotto Street Soccer, Electrabel Street Heroes, 3X3 Master, loopevent ...), uitbreiden met een intensief voor- en/of natraject
 • Samen met de jongeren sporttoestellen maken (quarter pipe, pannakooi ...) of mee in stand houden
 • Jongeren de kans bieden om (korte) opleidingen te volgen en attesten te behalen (EHBO, steward, bewegingsanimator ...)
 • Een kwaliteitsvol verhaal uitbouwen samen met de jongeren en de lokale sportclubs binnen gekende (voetbal, gevechtsport, breakdance) als trendsporten (freerrunning, spikeball ...)
 • ...

Het Expertisecentrum Buurtsport helpt je graag verder om een projectidee te laten rijpen. We bouwen samen met jou een brug naar betrokken sportfederaties, specifieke organisaties ... Contacteer ons gerust (verlof in week 1 en 2 van augustus). 

 

Timing

De projectaanvragen moeten uiterlijk op 6 september 2015 digitaal ingediend worden op integratie@vlaanderen.be. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

 

De projectsubsidie is eenmalig voor een periode van maximaal 24 maanden. Projecten moeten van start gaan tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2016.

 

Meer info

Met specifieke vragen over de projectoproep en het indienen ervan kan je terecht bij:

 • ShareDelen
 • Afdrukken