Projectoproep naschoolse sport

 

ISB kreeg een begeleidende opdracht bij de projectoproep ‘naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs’ van minister Muyters. 

 

Laat je inspireren over ‘lerende netwerken’, 'leerlingen-/jongerenparticipatie’ en ‘naschools sporten’.  

  • Vind inspiratie

  Lerende netwerken

   

  Leerlingen-/jongerenparticipatie

   

  De Vlaamse Scholierenkoepel vzw of kortweg VSK is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van alle leerlingenraden in Vlaanderen en versterkt leerlingenparticipatie op school. VSK geeft opleidingen, workshops en bijscholingen aan leerlingen en leerkrachten. Bovendien is het bestuur van de vereniging volledig in handen van scholieren.

   

  Vanuit hun expertise rond leerlingenparticipatie werd VSK betrokken bij de opmaak van de workshops voorafgaand aan het indienen van de projecten.

     

  Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

   

  Vanuit deze hoedanigheid werd er door ISB op hen beroep gedaan omtrent jongerenparticipatie. Hun inbreng vind je terug in de presentatie van de workhops. Meer info?

   

  Naschools sporten

 • Ondersteuning door ISB bij de projectoproep naschoolse sport

  ISB begeleidt projecten vooral bij het indienen van een aanvraagdossier en bij de uitvoering van het project zelf.

   

  Workshops

  • 14/5 in Leuven
  • 15/5 in Gent
  • 16/5 in Berchem
  • 17/5 in Hasselt
  • 18/5 in Waregem

   

  5 workshops waarin zoveel mogelijk de vertaalslag werd gemaakt naar de projectideeën van de aanwezige lokale overheden. De kernpunten van de projectoproep werden nog eens overlopen, maar er werd vooral concreet ingezoomd op enkele specifieke thema's zoals 'lerende netwerken' en 'leerlingen-/jongerenparticipatie'.

   

  Zoek je nog tips voor het samenstellen van een lerend netwerk? Ben je nog op zoek naar concrete vormen van leerlingenparticipatie? Of zoek je nog inspiratie voor je naschools aanbod? Herbekijk dan de presentatie uit de workshops.

   

  De workshops kwamen tot stand met medewerking van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) en VSK (Vlaamse Scholierenkoepel).

 • Subsidie naschoolse sport voor leerlingen van de 1e en 2e graad SO

  Coördineer, organiseer naschoolse sport voor leerlingen secundair!

  Als gemeente- of stadsbestuur kan je subsidies aanvragen voor naschoolse sport in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs en Buso. Zo kunnen middelbare scholen in jouw stad of gemeente een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren.

   

  De lokale actoren verenigen zich in een ‘lerend netwerk’ met gemeente(n), de scholen, en bv. de lokale sportclubs, de FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach, Huis van het Kind, OCMW, CAW en eventuele andere partners. Dat netwerk organiseert en volgt de samenwerking op, ondersteunt het naschools sport- en beweegaanbod en zorgt voor een structurele verankering op lokaal niveau na de projectperiode. 

   

  Alle info om in te dienen tegen 1 juni

  Wil je mee instappen in dit project? Dien uiterlijk op 1 juni 2018 een project in.

   

  Alle gemeenten (fusiegemeenten en hoofdgemeenten/steden) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs), met scholen secundair onderwijs op hun grondgebied, kunnen een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen.

   

  Bij Sport Vlaanderen vind je alles over het subsidiereglement, op welke manier je kan indienen en aan welke voorwaarden je als organisator moet voldoen.

   

  Alle info ivm Projectoproep Naschoolse Sport - Sport Vlaanderen.

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender