Vacatures in de sportsector

Je vindt hier een overzicht van vacatures in het (lokale) sportlandschap. Het gaat om jobaanbiedingen bij sportdiensten, bij andere overheidsinstanties, bij overheids- of private sportcentra of zwembaden, bij sportfederaties ... Deze vacatures worden verzameld op basis van www.vacature.bewww.jobat.be, www.vdab.bewww.sportcareers.be en meldingen van gemeenten, sportcentra, diverse instanties ...

 

Je wil een vacature bekendmaken via deze website? Bezorg je jobaanbieding aan secretariaat@isbvzw.be.

 

Ben je specifiek op zoek naar een sportlesgever voor één van je sportlessen op de sportdienst of in de sportclub, dan kan je beter terecht op www.sportlesgever.com, via de Sportvacaturedatabank van de Vlaamse Trainersschool of via Sportwerk Vlaanderen


Per vacature vind je hier respectievelijk de functie, de plaats en de uiterste sollicitatiedatum. • Vac: Sportfunctionaris dienst sport (niveau B) - Stad Oostende - 28.03.2021

  Stad Oostende organiseert een selectie voor sportfunctionaris bij de dienst Sport


  VACATUREGEGEVENS

  Functie: Sportfunctionaris - niveau B

  Dienst: Dienst Sport

  Aantal betrekkingen: 1

   

  De sportfunctionaris is verantwoordelijk voor de uitbouw, de coördinatie, de programmatie van het sportaanbod voor burgers en verenigingen van de stad en begeleidt de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van het sportaanbod in de stad.

   

  Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor sportfunctionaris (B1-B3) voor de dienst Sport in contractueel verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve.  De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten.

   

  DEELNEMINGSVOORWAARDEN

  1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
  2. ten minste 18 jaar oud zijn;
  3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
  5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
  6. houder zijn van een diploma :
   - bachelor/regent lichamelijke opvoeding of
   - bachelor sportmanagement of
   - bachelor sport en bewegen
  7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
  8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

   

  Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 2, 5 en 6.

  Selectieprogramma

  Schriftelijke proef :

  Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

  De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

  Vereist minimum : 25/50

   

  Mondelinge proef :

  De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij er een terugkoppeling mogelijk is naar de case van het schriftelijke gedeelte. 

  Duur : 30 minuten

  Vereiste minimum : 25/50

  Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60 op 100 halen.


  Bijkomende informatie:

  Voltijds: 38 uur per week

  Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een bruto startsalaris van min. € 2.509 en max. € 4.229.

   

  Bijkomende voordelen: Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep kan bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar in rekening worden gebracht voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

   

  Informatie en inschrijving:

  Solliciteren kan enkel digitaal via volgende link en dit ten laatste op 28 maart 2021.

  Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. 

  Contactpersoon : de heer Michel Vermeersch, michel.vermeersch@oostende.be of via 059/25 82 21.

  Stad Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap

   

  Download hier het functieprofiel in PDF.

 • Vac: Junior Accountant - Gymfed - 12.03.2021


  Wie zijn wij?

  Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-tal personeelsleden staan dagelijks in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor de recreatie- en de competitiegymnast en de begeleiding van de topsportgymnasten. Wij zijn op zoek naar een Junior Accountant om ons Team financiën te versterken.

   

  Functieomschrijving

  Als Junior Accountant sta je in de operationele verwerking van de analytische boekhouding van onze federatie en nevenvzw’s.  Je werkt hiervoor nauw samen met de Teamleader Financiën.

   

  Jouw  takenpakket

  • Algemene en analytische boekhouding
  • Voorbereiden opstellen van de budgetten
  • Voorbereiden opstellen van de jaarrekening
  • Optimaliseren van de diverse procedures
  • Voorbereiden subsidiedossiers
  • Volledige leveranciersbeheer
  • Verwerken financiële verrichtingen
  • Diverse boekingen

   

  Jouw profiel

  • Je beschikt over een Bachelor diploma in een relevante opleiding.
  • Ervaring in de vzw-boekhouding en kennis van het sportlandschap is een pluspunt
  • Je beschikt over een analytisch inzicht.
  • Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team.
  • Je werkt nauwgezet met zin voor verantwoordelijkheid en je gaat zorgvuldig om met gegevens
  • Je bent klantgericht en communicatief vaardig.
  • Je kan vlot overweg met boekhoudsoftware en Excel
  • Verder neem je graag initiatief, ben je kritisch positief ingesteld

   

  Ons aanbod

  • Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng in een jonge en dynamische werkomgeving.
  • Flexibele werktijden.
  • Een voltijds contract voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.
  • Indiensttreding: onmiddellijk.
  • Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

   

  Ben jij de persoon die we zoeken?

  Reageer  dan meteen  en  stuur  je  kandidatuur (CV en motivatie) uiterlijk 12 maart 2021 naar:

  Delphine De Jaeger  Tel: 09-243 12 13 of delphinedejaeger@gymfed.be          

   

  Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

 • Vac: Technisch directeur Topsport – Boogsport Vlaanderen - 29.03.2021

  Inleiding

  Boogsport Vlaanderen is de unisportfederatie voor het handboogschieten op doel in Vlaanderen. BSV overkoepelt 1600 handboogschutters die schieten in 65 clubs.

  Boogsport Vlaanderen organiseert, begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreatieve-, competitieve- en topsporters het handboogschieten in de best mogelijke omstandigheden kunnen beleven en uitoefenen.

  De federatie promoot en bouwt het handboogschieten verder uit. Hierbij focust ze op het welzijn en de ontwikkeling van alle clubs, leden, schutters, trainers, vrijwilligers en medewerkers.

   

  Voor het luik Topsport is Boogsport Vlaanderen op zoek naar een Technisch directeur Topsport die een engagement wil aangaan tot tenminste de Olympische Spelen van 2024.

  Taken

  • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het beleid rond topsport op korte en lange termijn voor het handboogschieten op doel, gericht op topsportresultaten en ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Het beleid vertalen in actieplannen die worden voorgelegd aan Sport Vlaanderen.
  • Volgt de voortgang van de realisaties van de jaarplannen op en stuurt bij waar nodig.
  • Stelt de budgetten op en is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
  • Staat in voor de rekrutering en aansturing van het team van het (topsport)technisch kader en het begeleidingsteam en ziet toe op hun functioneren en de ontwikkeling. Hij/zij creëert ruimte voor authenticiteit en ‘ownership’.
  • Voert een correct selectiebeleid voor de opname van atleten in de talentteams en Olympische teams.
  • Bewaakt een resultaatgerichte topsportcultuur waarin ‘winnen’ de norm is, maar met het nodige respect voor de schutter(s) en de belangen van trainers en coaches en topsporters waarover hij/zij de verantwoordelijkheid krijgt.
  • Versterkt het team met een netwerk aan experten en stuurt deze aan.
  • Werkt aan een degelijke communicatie over het topsportbeleid en de sporttechnische achtergronden en overwegingen binnen het kader van de federatiewerking.
  • Is verantwoordelijk voor voldoende doorstroming van jonge talenten naar talentteams en Olympische teams via talentdetectie en –ontwikkeling.
  • Draagt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het draagvlak voor topsport binnen de federatiewerking en de ruimere clubwerking met een duurzaam beleid.
  • Stimuleert kennisdeling, -verwerving en -verankering binnen de eigen federatie.
  • Staat in voor duurzame innovatie en kwaliteitsvolle medische begeleiding binnen de topsportwerking van Boogsport Vlaanderen.
  • Verzorgt de representatie en belangenbehartiging van het handboogschieten op doel tijdens (inter)nationale topsportevenementen en kampioenschappen.
  • Houdt zich bezig met het aangaan van overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers en de organisatorische en administratieve randvoorwaarden hiervan.
  • Creëert een veilige omgeving op alle vlakken voor de trainers/coaches en topsporters.
  • Zorgt voor een sterk draagvlak binnen de federatiewerking, het bestuursorgaan van Boogsport Vlaanderen en bij stakeholders zoals Sport Vlaanderen en BOIC.
  • Fungeert als aanspreekpunt voor alles rond topsport, zowel voor de Raad van Bestuur, alle belanghebbenden binnen de federatie alsook externe partners zoals Sport Vlaanderen en BOIC.
  • Deze opsomming is niet limitatief.

   

  Profiel

  • Kan het beleid rond topsport handboogschieten op doel uitwerken en realiseren, gericht op topresultaten, ontwikkelingsdoelstellingen en talentdetectie.
  • Kan mensen inspireren met uitdagende doelen en visie en beschikt in het bijzonder over het vermogen om atleten en coaches te motiveren tot het behalen van de hoogste doelen.
  • Is besluitvaardig.
  • Beschikt over leiderschapskwaliteiten waarbij respect en eerlijkheid belangrijk zijn.
  • Heeft sterke communicatievaardigheden.
  • Kan individueel werken maar ook sterk samenwerken met het hele team ‘topsport’.
  • Is sterk in budgetbeheersing.
  • Wilt niet enkel het beste uit een ander halen, maar ook uit zichzelf.
  • Heeft respect voor ieders eigenheid.
  • Heeft kennis van en baseert zijn/haar sportwetenschappelijke aanpak op data.
  • Is sterk in netwerken.
  • Kan zich vrijmaken om 10-15 dagen per jaar van huis te zijn.
  • Spreekt bij voorkeur Nederlands, Frans en Engels.
  • Enige affiniteit met de boogsport en/of enige werkervaring binnen andere (top)sportfederaties wordt aanzien als een pluspunt.
  • In het bezit zijn van een diploma Trainer A en/of Master diploma lichamelijke opvoeding (of gelijkgeschakeld) geniet de voorkeur.  Boogsport Vlaanderen biedt

  • Een tewerkstelling van 0,4 VTE.
  • Vele uitdagingen binnen diverse programma’s richting Parijs 2024 en Los Angeles 2028.
  • Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden.
  • Concurrentiële verloning.
  • Een contract tot tenminste de Olympische Spelen van 2024.

   

  Na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief ontvang je een assessment die je dient uit te werken en door te sturen. Nadien volgt een gesprek waarin wordt gepeild naar je motivatie, competenties en ervaringen. Ook zal een bespreking van het assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.

   

  De subsidiëring van de functie van Technisch directeur Topsport is mede afhankelijk van een akkoord van Sport Vlaanderen, na advies van de Taskforce Topsport, over de geschiktheid van de kandidaat.

  Daarbij zal rekening worden gehouden met het functieprofiel, (topsport)ervaring, (elders) verworven competenties en visie op het toekomstig topsportbeleid. 


  Geïnteresseerd

  Herken jij jezelf in dit profiel en heb je de kwaliteiten die nodig zijn voor een Technisch directeur Topsport? Dan ben jij de persoon waar Boogsport Vlaanderen naar op zoek is.

   

  Bezorg ons tegen uiterlijk 29 maart 2021 je motivatiebrief en CV door deze te sturen naar info@boogsport.vlaanderen.

  Je kandidatuur zal met discretie behandeld worden.

   

  Voor vragen over de functie-inhoud kan je vooraf contact opnemen via johan@boogsport.vlaanderen en stijn@boogsport.vlaanderen

   

  Meer informatie over Boogsport Vlaanderen vind je op www.boogsport.vlaanderen

 • Vac: Sportpromotor - Gemeentebestuur Pittem - 22.03.2021


  Gemeentebestuur Pittem is op zoek naar een sportpromotor met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

  Functieomschrijving

  De dienst sport staat in voor het beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk inzake sport en de communicatie hierrond. Binnen dit beleid worden activiteiten bevorderd en gepromoot, zowel op lokaal als intergemeentelijk vlak. De dienst zorgt voor een gevarieerd gemeentelijk sportaanbod. Als sportpromotor en sportieve duizendpoot breng je doelgroepen en verenigingen aan het sporten, organiseer je sportkampen en -klassen en werk je sportprojecten uit. Samen met de sportfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportsite en het sportbeleid. Sportlessen worden ook 's avonds en op zaterdagvoormiddag gegeven.

  Profiel

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  • Medisch geschikt zijn.
  • Minimum achttien jaar zijn.
  • Bachelor diploma, met voorkeur sportgerelateerd.
  • Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits ze bij hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden hun einddiploma kunnen behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
  • Slagen voor een selectieprocedure.


   

  Aanbod
  • Gunstige werk- en verlofregeling.
  • Weddeschaal B1-B3.
  • Geïndexeerd brutojaarsalaris (B1 - trap 0): € 30.119,30.
  • Reeds gepresteerde dienstjaren in de openbare sector of relevante jaren in de privésector of als zelfstandige worden gedeeltelijk in rekening gebracht.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.
  • Aanleg wervingsreserve van 1 jaar  Waar en hoe solliciteren?

  Per brief - Contact: Gemeentebestuur Pittem

  INTERESSE?

  Bijkomende informatie over de functie-inhoud en de aanwervingsvoorwaarden kan je hier vinden.

  SOLLICITEREN :

  • per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem
  • tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem
  Voeg steeds de nodige bijlagen toe: Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto, motivatiebrief, cv, kopie hoogst behaalde diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit strafregister WERFRESERVE Voor alle vermelde betrekkingen geldt er een wervingsreserve van één jaar.

  Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 22 maart 2021

  Vermeld de referentie: 00010725-704743B1.1

 • Vac: Coördinator Sport Administratie en Onthaal - Knokke-Heist - 03.03.2021

  Gemeentebestuur Knokke-Heist is op zoek naar een Coördinator Sport Administratie & Onthaal B1-B3.
  Voltijds - onbepaalde duur - contractueel

   

  Aanbod

  Je leidt het team administratie & onthaal met het oog op een klantgerichte werking. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de goede organisatie van de gemeentelijke sportcentra en zorg je voor de coördinatie & opvolging van de algemene administratie en het budget van de sportdienst. Zin om proactief en enthousiast aan de slag te gaan in een sportieve omgeving? Gewoon doen! We bieden je een vast contract, flexibele werkuren, ≥ 35 dagen verlof, maaltijdcheques, internet, tablet, laptop, hospitalisatieverzekering en bovenal een leuke job!

   

  Aanwervingsvoorwaarden

  Bachelordiploma.

   

  Solliciteren

  Solliciteer digitaal via www.knokke-heist.be/vacatures tot en met 3 maart 2021 en voeg je cv en motivatiebrief toe. Er wordt een wervingsreserve aangelegd waaruit kan geput worden voor toekomstige, gelijkaardige functies.

   

  Info en contact

  Heb je een vraag? Dan helpen wij je graag! Raadpleeg de website voor meer info.

   

  Download hier de omschrijving in PDF.

   

  Contactpersoon

  Inge Gheleyns
  vacature@knokke-heist.be
  T 05/063.03.14

 • Vac: Sportclubondersteuner - Knokke-Heist - 03.03.2021

  Gemeentebestuur Knokke-Heist is op zoek naar een Sportclubondersteuner B1-B3.
  Voltijds - onbepaalde duur - contractueel

   

  Aanbod

  Je bouwt een netwerk op met diverse sportclubs in Knokke-Heist en biedt hen ondersteuning aan op inhoudelijk, administratief en bestuurlijk vlak. Daarnaast ben je betrokken bij de werking van het team sportpromotie en help je mee aan de activiteiten die de sportdienst organiseert. Is de sportwereld jouw passie? Dan is dit beslist de geknipte job voor jou. Solliciteer! We bieden je een vast contract, flexibele werkuren, ≥ 35 dagen verlof, maaltijdcheques, internet, tablet, laptop, hospitalisatieverzekering en bovenal een leuke job!

   

  Aanwervingsvoorwaarden

  Bachelordiploma en rijbewijs B of deze behalen binnen het jaar na aanstelling.

   

  Solliciteren

  Solliciteer digitaal via www.knokke-heist.be/vacatures tot en met 3 maart 2021 en voeg je cv en motivatiebrief toe. Er wordt een wervingsreserve aangelegd waaruit kan geput worden voor toekomstige, gelijkaardige functies.

   

  Info en contact

  Heb je een vraag? Dan helpen wij je graag! Raadpleeg de website voor meer info.

   

  Download hier de omschrijving in PDF.

   

  Contactpersoon

  Inge Gheleyns
  vacature@knokke-heist.be
  T 05/063.03.14

 • Vac: Sportanimator Sportwerking - Foyer vzw - 26.02.2021

  Over Foyer vzw

  BIS Foyer – ‘Brussel Integratie door Sport’ is de sportwerking van Foyer vzw die via sportactiviteiten (initiaties, sportdagen, sportclubs…) kansarme jongeren met diverse achtergronden wil aanzetten tot en begeleiden bij een duurzame en gestructureerde sportbeoefening.

   

  Functieomschrijving

  De sportanimator van de sportwerking ontwikkelt en ondersteunt wijkgerichte, laagdrempelige initiatieven m.b.t. sport en bewegen, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare deelnemers, waar sport in de buurt als middel wordt ingezet voor sociale samenhang en zelfontplooiing.

   

  Jouw profiel / kennis & ervaring

  • Je hebt ervaring als sportanimator.
  • Je kan zeer zelfstandig werken, zelf projecten opstarten, uitwerken en begeleiden.
  • Je kan vlot communiceren in het Nederlands en Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

   

  Jouw profiel / persoonlijkheid

  • Creatieve innovator in sport
  • Organisatorisch supertalent
  • Flexibel. Afhankelijk van de noden werk je ook af en toe ’s avonds of in het weekend.
  • Positieve ingesteldheid.
  • Teamspeler.

   

  Wij bieden

  • Een contract met barema PC 329.01
  • Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
  • Aangename werkomgeving in een multiculturele organisatie

   

  Interesse ?

  Ben jij de sportanimator die we zoeken? Bezorg ons dan jouw CV en motivatiebrief voor 26/02/2021 aan Loredana Marchi (loredana.marchi@foyer.be).

   

  Foyer vzw
  t.a.v. Loredana Marchi
  Werkhuizenstraat 25
  1080 Sint-Jans-Molenbeek

 • Vac: Redders - Oost-Vlaanderen - asap

  De Oost-Vlaamse provinciale domeinen De Ster (Sint-Niklaas), Nieuwdonk (Berlare), Puyenbroeck (Wachtebeke) en De Gavers (Geraardsbergen) zoeken voor komend seizoen redders, zowel voor jobstudenten als seizoenmedewerkers.

   

  Alle informatie over de vacatures is te vinden op de vacaturewebsite van de provincie Oost-Vlaanderen.

  • De Ster
   • Jobstudent redder: 1 – 31 juli 2021
   • Jobstudent redder: 1 – 31 augustus 2021
   • Jobstudent redder die op geregelde tijdstippen (flex) kan bijspringen: 1 april tot en met 30 september 2021
   • Voltijds redder: 1 april tot en met 30 september 2021
   • Redder die op geregelde tijdstippen (flex) kan bijspringen

  • Nieuwdonk
   • Jobstudent redder: 1 – 31 juli 2021
   • Jobstudent redder die op geregelde tijdstippen (flex) kan bijspringen: 1 mei tot en met 30 september 2021
   • Voltijds redder: 1 juli – 31 augustus 2021
   • Redder die op geregelde tijdstippen (flex) kan bijspringen

  • De Gavers
   • Jobstudent redder: 1 – 31 juli 2021
   • Jobstudent redder: 1 – 31 augustus 2021

  • Puyenbroeck
   • Jobstudent
   • Voltijds redder: 1 april – 30 september 2021
   • Voltijds redder: 1 juni – 30 november 2021

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
  https://www.oost-vlaanderen.be/

 • Vac: Redder - Leuven - 01.01.2022

  Stad Leuven zoekt tijdelijk (contractueel) 2 redders.

   

  Wat houdt de job in?

  • Je staat in voor de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van het Leuvens stedelijk zwembad door toezicht te houden op de activiteiten in en rond het zwembad.
  • Je zorgt ook voor het onderhoud van de sportruimtes o.a. de sporthal, het zwembad, de kleedkamers en het sanitair.
  • Je onderhoudt de buitenterreinen en maakt de voetbalvelden speelklaar.
  • Je kan werken op avonden en tijdens het weekend.

   

  Wat verwachten we van jou?

  • Je bent in het bezit van een hoger reddersdiploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool en je beschikt over  een bijscholingsattest (recenter dan 1 jaar) uiterlijk op het moment van de aanstelling.
  • Je hebt een rijbewijs B op het moment dat je start.

   

  Wat bieden we jou?

  • Statuut
   Tijdelijk contract van minstens 6 maanden (verlengbaar tot maximaal 2 jaar)
  • Loon
   Tussen € 1929,61 en € 2655,03 bruto per maand voor een voltijdse functie. Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante professionele ervaring uit de privésector voor maximaal 10 jaar. Maaltijdcheque van € 8 per gewerkte dag. Ecocheques. Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk.
  • Vakantie
   35 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie (afhankelijk van hoeveel je vorig jaar werkte).
  • Loopbaan
   Je kan opleiding volgen om je professioneel te ontwikkelen. Je krijgt kansen om binnen de organisatie van job te veranderen.
  • Voordelen
   Kortingen bij handelaars, pretparken, sportabonnementen, culturele evenementen, …
  • Duurzame werkomgeving
   Aankoop biogroentepakketten

   

  Waar ga je werken?

  Zwembad Kessel-Lo, Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo.

   

  Hoe verloopt de screening?

  Via screening en een jurygesprek. We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en respecteren je privacy.

   

  Interesse?
  Solliciteer online of via papier. Vraag het papieren sollicitatieformulier aan via de dienst personeel - werving & selectie (sollicitaties@leuven.be of 016/27.24.34)

   

  Meer weten? https://www.leuven.be/vacature-redder

   

  Dienst personeel - werving & selecties
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven
  https://www.leuven.be/vacature-redder

 • Vac: Sportfunctionaris - Stad Brugge - 22.01.2021

  Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor een Sportfunctionaris bij dienst Sport (salarisschaal A1a-A2a – deadline 22 februari 2021).

   

  Dienst Sport stelt zich als doel om alle Bruggelingen aan te zetten tot lichaamsbeweging en sport. Onze streefdoelen zijn voldoende, kwalitatieve sportinfrastructuur en een attractief aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Om dat te realiseren werken we samen met specifieke partners in de sport, maar ook met andere sectoren. We wensen zo een breed gedragen beweeg- en sportcultuur te stimuleren die zowel de fysieke als geestelijke gezondheid van onze inwoners bevordert.

   

  Als sportfunctionaris draag je daar als volgt toe bij:  

  • Je realiseert de doelstellingen uit het beleidsprogramma en detecteert noden en opportuniteiten.
  • Je coördineert (lokale) sportprojecten met zowel interne als externe partners en bewaakt daarin zowel de gemaakte afspraken, de timing en het budget.
  • Je begeleidt lokale instanties en stimuleert hen in een professionele werking.
  • Je werkt actief aan een relevant netwerk en signaleert nieuwe trends en ontwikkelingen.
  • Je ijvert naar een zo kwalitatief mogelijke sportinfrastructuur door een efficiënt gebruik van middelen, de aanvraag van investeringstoelagen, supervisie van sportbegrotingsdossiers, de opmaak van masterplannen en het opvolgen van overeenkomsten met externe partijen.
  • Je werkt projecten (mee) uit ter promotie van sport en beweging, in nauw overleg met de verantwoordelijken voor promotie & communicatie
  • Je evalueert de georganiseerde initiatieven en zet actief in op een goede samenwerking met de diverse stadsdiensten.
  • Je verzorgt aansluitend ook een correcte administratie, met o.a. opmaak van collegenota’s en verslaggeving.

   

  Wat wordt er van jou verwacht?

  • Je beschikt over een masterdiploma of hiermee gelijkgesteld.*
  • Je koppelt kennis van het brede sportlandschap aan praktijkervaring met projectmanagement.
  • Je bent vertrouwd met algemene management- en HRM technieken en diverse financieringsvormen.
  • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van Engels is een pluspunt.
  • Je werkt vlot met de courante informaticatoepassingen.
  • Je verwerft vlot kennis inzake wetgeving, procedures en voorschriften houdt deze up to date.
  • Je kan samenwerkingen stimuleren en een draagvlak creëren over partijen heen.
  • Je organiseert zelfstandig jouw werk binnen de context van een hecht team.
  • Occasioneel avond- en weekendwerk vormen voor jou geen belemmering.
  • Zie verder in de functieomschrijving voor meer informatie omtrent de verwachte competenties.

   

  * Laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.  

   

  Wat bieden wij jou aan?

  Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

   

  • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon volgens wettelijke barema’s.
  • Bruto maandsalaris op niveau A1a-A2a bedraagt 3170,07 euro (geïndexeerd). Daarbovenop wordt anciënniteit uit de openbare sector volledig verrekend. Een raming van jouw nettoloon kan je vlot aanvragen via selecties@brugge.be.
  • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
  • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz.
  • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
  • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.
  • Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

   

  DEADLINE: 22 februari 2021
  Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.
  Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV, motivatiebrief en kopie van het gevraagde master diploma toe.

   

  De eerste selectieproef is een schriftelijke thuisopdracht die wordt verstuurd op 5 maart 2021.
  Voor meer informatie over de proeven, raadpleeg het selectieprogramma.

  Ten laatste 1 maart 2021 ontvang je van ons een communicatie met verdere details.


  OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

   

  Meer Info

  Onderaan deze pagina vind je volgende documenten:

  - Functieomschrijving

  - Selectieprogramma

   

  Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

   

  Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.

   

  Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

 • Vac: Sportpromotor - VGC - 21.02.2021

  Gezocht: Sportpromotor (B1-268) bij Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige - sportpromotor (niveau B) bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.
  Als sportpromotor bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport organiseer en ondersteun je beweeg- en sportactiviteiten. Je werkt actief rond een aantal sportpromotionele thema’s.

   

  Wat doe je?

  • Je plant en organiseert lokale en bovenlokale sportpromotionele activiteiten i.s.m. partners.
  • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een aantal sportpromotionele thema’s.
  • Je stuurt medewerkers aan tijdens sportpromotionele activiteiten.
  • Je overlegt en werkt samen met andere diensten en organisaties.
  • Je bouwt een netwerk uit, fungeert als aanspreekpunt voor en ondersteunt proactief partners in functie van een beweeg- en sportaanbod.
  • Je werkt mee aan de algemene ondersteuning van de sportdienst.
  • Je zal avond- en weekendwerk verrichten.

   

  Meer info en de nodige documenten: https://www.vgc.be/vacatures/sportpromotor

   

  Solliciteren kan tot 21 februari 2021.

 • Vac: Redder / Baliemedewerker - 17.02.2021

  Het lokaal bestuur van Aalter werft aan. Ben je flexibel, oplossingsgericht, efficiënt, klantvriendelijk, collegiaal, gedreven en op zoek naar een interessante en uitdagende job in eigen streek? Solliciteer dan voor deze vacature (m/v/x):

   

  Functie

  Samen met je collega-redders/baliemedewerkers sta je in voor de veiligheid van de zwembadgebruikers, voor een optimale hygiënische toestand van de infrastructuur en voor diverse promotionele en administratieve taken. Ook het verzorgen van het onthaal behoort tot je takenpakket.

   

  Profiel

  • Je bent flexibel naar werkuren; avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
  • Je hebt zin voor initiatief
  • Je bent besluitvaardig.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve en klantgerichte vaardigheden.
  • Je kan zelfstandig functioneren
  • Je kan accuraat (snel en direct) optreden

   

  Voorwaarden

  Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainersschool (VTS) of een gelijkwaardig getuigschrift en een bewijs van recente erkende bijscholing redder.

   

  Aanbod

  Wij bieden een boeiende voltijdse of deeltijdse contractuele job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon (de loonbarema’s kunnen geraadpleegd worden op https://www.vvsg.be ), ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector indien relevant. Daarnaast worden ook nog tal van extralegale voordelen toegekend zoals maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding, Pluspas (kortingspas) en tweede pensioenpijler van 3%. We beschikken over een interessante verlofregeling en flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van één jaar. 

   

  Solliciteren?

  Interesse? Alle inlichtingen i.v.m. de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de selectieprocedure kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ en www.aalter.be/vacatures. Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

  Solliciteren kan tot en met uiterlijk 17 februari 2021 door volgende documenten elektronisch via https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ te uploaden of via de post (Gemeente Aalter – p/a CC Select – Vliegvelddreef 9 – 1082 Brussel) te bezorgen: motivatiebrief, cv, kopie brevet en bewijs bijscholing, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister.

 • Vac: Hoofdkine topsportwerking - Gymfed - 20.01.2021

  Wij zijn op zoek naar een hoofdkine voor onze topsportwerking in Gent.

   

  Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-tal personeelsleden staan dagelijks in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor de recreatie- en de competitiegymnast en de begeleiding van de topsportgymnasten. 

   

  Taakomschrijving

  • Je staat in voor de begeleiding van onze elite gymnasten
  • Je monitort de begeleiding van de instroom en junioren
  • Je neemt de lead binnen het domein van kinesitherapie en blessurepreventie 
  • Je stuurt de andere kine's en krachtcoaches binnen de centrale werking aan
  • Je stippelt beleidslijnen uit binnen jouw domein
  • ....

   

  Profiel

  • Je kan autonoom werken
  • Je bent sportief en/of hebt een grote affiniteit met sport
  • Je bent een netwerker, initiatiefnemer en bruggenbouwer
  • Je beschikt over organisatorisch talent
  • Je hebt oog voor planning en opvolging
  • ...

  Bekijk de volledige vacature hier.


  Aanbod

  Wij bieden een uurloon aan op zelfstandige basis en binnen de vooraf vastgelegde doelstellingen (via factuur). Deze opdracht kan ingevuld worden op een 12-tal uur per week. Je komt in een jong en dynamische sportfederatie terecht.

   

  Opstart binnen deze functie is voorzien voor april 2021.


  Solliciteren kan tot en met 20/02/2021 via mail bij Ellen Cool > 09 243 12 16

 • Vac: Projectcoördinator Relance Sportclubs - VSF - 14.02.2021

  De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. VSF overkoepelt 50 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in 18.000 sportclubs.


  Om onze clubs in 2021 naar aanleiding van de coronapandemie extra te ondersteunen, gaan we op zoek naar een projectcoördinator relance sportclubs.


  JE TAKEN:

  • Je werkt specifieke ondersteuning uit voor onze sportclubs gelinkt aan de coronapandemie en focust hierbij op financiële en beleidsondersteuning.
  • Je zorgt voor complementariteit met initiatieven van sportfederaties en andere actoren.
  • Je ondersteunt en begeleidt sportclubs bij vragen over de verschillende steunmaatregelen die de overheid aanbiedt.
  • Je organiseert en coördineert begeleiding, trajecten en bijscholingsmomenten al dan niet in samenwerking met externe experts.

   

  JE PROFIEL:

  • Je kan goed plannen.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je denkt niet in drempels maar in oplossingen.
  • Je bent een doorzetter.
  • Je werkt met precisie.
  • Je kan complexe zaken eenvoudig voorstellen.
  • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Je bezit een dosis creativiteit.
  • Je hebt affiniteit met de sportsector.
  • Je werkt graag in een team.
  • Je hebt ervaring met financieel beheer: begrotingen, financiële plannen opmaken schrikken je niet af.
  • Je kan vlot overweg met het MS Office pakket.
  • Je hebt bij voorkeur een economisch diploma of hebt gelijkwaardige ervaring.
  • Je haalt, net als ons, intrinsieke motivatie uit onze missie en visie.
  • Je sluit nauw aan bij onze waarden, die de manier bepalen waarop we onze doelstellingen realiseren en elke dag te werk gaan: klantgericht, to the point, toegankelijk, kwaliteitsvol en betrokken.
  • Een voorliefde voor het gebruiken van digitale toepassingen is een pluspunt.

   

  WIJ BIEDEN:
  We bieden je een voltijdse arbeidsovereenkomst tot 31/12/2021. Je komt terecht in een dynamisch team, met als thuisbasis het Huis van de Sport in Gent. Je kan rekenen op een aantrekkelijke mix van loon, extralegale voordelen en flexibele werkomstandigheden.

   

  GEÏNTERESSEERD:

  Ben jij de kandidaat die we zoeken? Bezorg ons je CV en motivatie voor 14/02/2021 via info@vlaamsesportfederatie.be.
  Bijkomende vragen? Contacteer Lien Berton (lien@vlaamsesportfederatie.be)

 • Vac: Planner clubondersteuning - VSF - 14.02.2021

  De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. VSF overkoepelt 50 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in 18.000 sportclubs.
  Onze ondersteuning aan sportclubs krijgt een boost, onder meer met het initiatief Clubgrade, waardoor we op zoek zijn naar een planner met sterke administratieve skills om ons team te versterken.


  Wil jij sportclubs klaarmaken voor de toekomst? Geloof je in sportclubs versterken samen met de verschillende betrokkenen in de clubs? Kan je goed plannen en overzicht behouden? Dan ben jij de collega die we zoeken! 


  JE TAKEN:

  • Je plan diverse ondersteuningsinitiatieven (zoals begeleidingen en bijscholingen) in.
  • Je legt afspraken met medewerkers van sportclubs, begeleiders en andere betrokkenen vast.
  • Je neemt de praktische voorbereiding van begeleidingsmomenten voor je rekening.
  • Je werkt mee aan de gegevensverzameling voor de rapportering over onze werking.
  • Je werkt mee aan de externe communicatie over onze werking.
  • Je werkt nauw samen met en rapporteert aan je leidinggevende.

   

  JE PROFIEL:

  • Je bent punctueel en kan waar nodig flexibel zijn.
  • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en kan goed organiseren.
  • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
  • Je gaat gestructureerd te werk.
  • Je bent praktisch ingesteld.
  • Je bent klantvriendelijk en communicatief.
  • Je bent stressbestendig.
  • Je kan vlot overweg met het MS Office pakket.
  • Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.
  • Je hebt een bacheloropleiding of een gelijkwaardig profiel door relevante ervaring.
  • Je haalt, net als ons, intrinsieke motivatie uit onze missie en visie.
  • Je sluit nauw aan bij onze waarden, die de manier bepalen waarop we onze doelstellingen realiseren en elke dag te werk gaan: klantgericht, to the point, toegankelijk, kwaliteitsvol en betrokken.
  • Indien je ervaring hebt binnen de werking van een sportclub, is dat een pluspunt.

   

  WIJ BIEDEN:
  We bieden je een voltijdse arbeidsovereenkomst voor drie jaar, met kans op verlenging. De datum van indiensttreding is bespreekbaar en ligt bij voorkeur zo snel mogelijk. Je komt terecht in een dynamisch team, met als thuisbasis Gent. Je kan rekenen op een aantrekkelijke mix van loon, extralegale voordelen en flexibele werkomstandigheden.

   

  GEÏNTERESSEERD:
  Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan snel je CV en overtuig ons met je motivatie. Je kan reageren tot 14 februari 2021 via een mailtje naar info@vlaamsesportfederatie.be.


  Op basis van de ontvangen CV’s en motivatiemails maken we een eerste selectie. Vervolgens nodigen we de geselecteerde kandidaten uit op een gesprek waarin we peilen naar motivatie, competenties en ervaringen. Tot slot kan nog een tweede gesprek volgen met slechts enkele kandidaten. Op basis van de gesprekken, zullen we de functie aan één kandidaat aanbieden.


  Twijfel je of je matcht met dit profiel? Of heb je vooraf nog inhoudelijke vragen? Neem dan even contact op met Ellen Mallezie (ellen@vlaamsesportfederatie.be).

 • Vac: Jobstudent Redder - Vlaams Brabant 28.02.2021

  Vacature jobstudent redder
  Zomer 2021 - provincie Vlaams-Brabant

   

  Wat houdt de job in?

  • Je informeert bezoekers
  • Je houdt toezicht aan het zwembad
  • Je staat in voor de eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
  • Je voert beperkte onderhoudstaken uit (bijvoorbeeld bij slecht weer: afval opruimen, stofzuigen zwembad, zwembadkades schoonmaken, groenonderhoud)

   

  Waar wil je werken?

  • Provinciedomein Huizingen - Torleylaan 100, 1654 Beersel
  • Provinciedomein Kessel-Lo - Holsbeeksesteenweg 21, 3010 Leuven
  • Provinciedomein Halve Maan - Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

   

  Wanneer wil je werken?

  • In het provinciedomein Huizingen: juli en augustus - periodes van minstens 2 weken
  • In het provinciedomein Kessel-Lo: juli en augustus - periodes van minstens 2 weken
  • In het provinciedomein Halve Maan: juli en augustus + periode 1 september t.e.m. 15 september - - periodes van minstens 2 weken

   

  Wat verwachten we van jou?

  • Je communiceert vlot in het Nederlands met collega’s en bezoekers.
  • Je bent minimaal twee weken beschikbaar in de maanden juli, augustus of september (in september zoekt enkel het provinciedomein Halve Maan te Diest jobstudenten).
  • Je bent bereid om ook in het weekend te werken.
  • Je bent geboren in 2004 of vroeger.
  • Je kan een Hoger Reddersbrevet + recent bijscholingsattest voorleggen (ten laatste op het moment dat je je studentenjob aanvat). Opgelet: de bijscholing kan je online volgen tot en met 30 april 2021!

   

  In ruil bieden wij:

  • Contract
   • Contract van bepaalde duur als jobstudent
  • Loon
   • Bruto maandwedde van +/- € 1.981
  • Voordelen
   • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
   • Moet je je reddersbrevet nog halen of moet je nog naar een bijscholing? Wij betalen de kosten terug na je studentenjob.

   

  Hoe solliciteren?
  Vul ten laatste 28 februari 2021 het webformulier in via de website van de provincie Vlaams-Brabant via volgende link:
  https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/werken-bij-de-provincie/vacatures/vacature-jobstudent-redder


  Ben je geselecteerd?

  In de loop van april 2021 weet je of je in de zomer bij ons aan de slag kan.
  Wij discrimineren niet. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, geslacht, origine of handicap.


  Nog vragen?
  Wendy Soille of Julie Voets - personeel@vlaamsbrabant.be

 • Vac: Functionaris cultuur & sport - Oudenaarde & Dendermonde- 03.03.2021

  De Rode Antraciet vzw brengt een aanbod cultuur en sport in alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Samen met een breed netwerk van partners organiseren we een divers groepsaanbod voor alle gedetineerden.

   

  De Rode Antraciet streeft naar een maximale betrokkenheid van onze doelgroep bij de uitbouw van dit aanbod. Via cultuur en sport maken we verbinding tussen de gedetineerden binnen de gevangenismuren en de samenleving.

   

  De Rode Antraciet creëert voor de gedetineerden, als mens, de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.

   

  Vacature functionaris cultuur & sport gevangenissen Oudenaarde en Dendermonde (Ref.: 2021/01)

  • Contract van onbepaalde duur
  • 50 % tewerkstelling
  • Functionaris cultuur & sport in de gevangenissen van Oudenaarde en Dendermonde
  • Indiensttreding voorzien vanaf midden maart – begin april 2021

   

  Functieomschrijving:

  Je staat in voor de uitbouw en de opvolging van een groepsaanbod cultuur & sport voor en door gedetineerden in de gevangenis. Hiervoor werk je nauw samen met (regionale) partners uit de culturele en sportsector, de partners hulp- en dienstverlening binnen de gevangenismuren, de gevangenis zelf en andere externe partners.

   

  Opdrachten:

  • Uitwerking, coördinatie en opvolging van het aanbod cultuur & sport binnen de gevangenis;
  • Aanspreekfiguur voor de gevangenis Oudenaarde (tot eind augustus 2021) en Dendermonde (vanaf september 2021), voor alle vragen met betrekking tot het cultureel /sportief aanbod voor en door gedetineerden;
  • Prospectie van het regionale sport- en culturele veld en onderzoeken van opportuniteiten tot samenwerking met externe organisaties en overheden;
  • Introduceren en ondersteunen van externe partners bij het uitwerken en uitvoeren van een activiteit of project in de gevangenissen;
  • Actieve deelname aan overleg met relevante actoren waar cultuur & sport op de agenda staat, zowel binnen als buiten de gevangenis;
  • Actieve deelname aan overleg en teamdagen en andere interne opdrachten binnen De Rode Antraciet;

   

  Profiel:

  • Je hebt een sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren, probleemoplossend denken en samenwerken.
  • Ervaring binnen het culturele en/of sportieve veld is een meerwaarde.
  • Je bent positief ingesteld, sociaalvoelend en hebt interesse in de doelgroep van gedetineerden.
  • Je functioneert goed in teamverband maar je werkt ook graag zelfstandig.
  • Je neemt graag initiatief en je neemt verantwoordelijkheden op vanuit je expertise/kennis.
  • Ervaring met werken voor en samen met kansengroepen is een troef.
  • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, flexibiliteit en assertiviteit.
  • Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je beschikt over een goede basis ICT-vaardigheden.

   

  Aanbod:

  • Een boeiende en afwisselende werkcontext
  • Een team van enthousiaste collega’s
  • Een goede omkadering en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei
  • Een 50% FT contract van onbepaalde duur
  • Salaris volgens huisbarema (minstens barema B1b paritair comité 329.01) + extralegale voordelen

   

  Plaats van tewerkstelling:

  De gevangenissen van Oudenaarde (tot eind augustus 2021) en Dendermonde (vanaf september 2021)

   

  Selectieprocedure:

  Je kan je tot vrijdag 19 februari, 9u00, kandidaat stellen door je motivatie(brief) + cv digitaal aan heather.loontjens@derodeantraciet.be te bezorgen met duidelijke vermelding van de vacature (+ referentie) waarvoor je solliciteert.

   

  Alle kandidaten krijgen een antwoord ten laatste op woensdag 3/3/2021. Geselecteerde kandidaten (na selectie door een intern leescomité) worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 11 maart 2021.


  De Rode Antraciet vzw streeft naar een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling belangrijk is en waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, gender, etniciteit of functiebeperking.

   

  Vragen:

  Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? Je kan terecht met vragen bij heather.loontjens@derodeantraciet.be. Algemene informatie vind je terug op onze website www.derodeantraciet.be en op onze facebookpagina www.facebook.com/rodeantraciet

 • Vac: Functionaris cultuur & sport - Leuven Centraal & Mechelen - 19.02.2021

  De Rode Antraciet vzw brengt een aanbod cultuur en sport in alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Samen met een breed netwerk van partners organiseren we een divers groepsaanbod voor alle gedetineerden.

   

  De Rode Antraciet streeft naar een maximale betrokkenheid van onze doelgroep bij de uitbouw van dit aanbod. Via cultuur en sport maken we verbinding tussen de gedetineerden binnen de gevangenismuren en de samenleving.

   

  De Rode Antraciet creëert voor de gedetineerden, als mens, de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.

   

  Vacature functionaris cultuur & sport gevangenissen Leuven Centraal en Mechelen  (Ref.: 2021/03)

  • Tijdelijk contract (vervanging) tot eind december 2021
  • 50 % tewerkstelling
  • Functionaris cultuur & sport in de gevangenissen van Leuven Centraal en Mechelen
  • Indiensttreding voorzien vanaf midden maart – begin april 2021

   

  Functieomschrijving:

  Je staat in voor de uitbouw en de opvolging van een groepsaanbod cultuur & sport voor en door gedetineerden in de gevangenis. Hiervoor werk je nauw samen met (regionale) partners uit de culturele en sportsector, de partners hulp- en dienstverlening binnen de gevangenismuren, de gevangenis zelf en andere externe partners.

   

  Opdrachten:

  • Uitwerking, coördinatie en opvolging van het aanbod cultuur & sport binnen de gevangenis;
  • Aanspreekfiguur voor de gevangenis Leuven Centraal (tot eind augustus 2021) en Mechelen (vanaf september ’21), voor alle vragen met betrekking tot het cultureel & sportief aanbod voor en door gedetineerden;
  • Prospectie van het regionale sport- en culturele veld en onderzoeken van opportuniteiten tot samenwerking met externe organisaties en overheden;
  • Introduceren en ondersteunen van externe partners bij het uitwerken en uitvoeren van een activiteit of project in de gevangenissen;
  • Actieve deelname aan overleg met relevante actoren waar cultuur & sport op de agenda staat, zowel binnen als buiten de gevangenis;
  • Actieve deelname aan overleg en teamdagen en andere interne opdrachten binnen De Rode Antraciet;

   

  Profiel:

  • Je hebt een sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren, probleemoplossend denken en samenwerken.
  • Ervaring binnen het culturele en/of sportieve veld is een meerwaarde.
  • Je bent positief ingesteld, sociaal voelend en hebt interesse in de doelgroep van gedetineerden.
  • Je functioneert goed in teamverband maar je werkt ook graag zelfstandig.
  • Je neemt graag initiatief en je neemt verantwoordelijkheden op vanuit je expertise/kennis.
  • Ervaring met werken voor en samen met kansengroepen is een troef.
  • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, flexibiliteit en assertiviteit.
  • Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je beschikt over een goede basis ICT-vaardigheden.

   

  Aanbod:

  • Een boeiende en afwisselende werkcontext
  • Een team van enthousiaste collega’s
  • Een goede omkadering en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei
  • Een 50% FT vervangingscontract (tot eind december 2021)
  • Salaris volgens huisbarema (minstens barema B1b paritair comité 329.01)+ extralegale voordelen

   

  Plaats van tewerkstelling:

  De gevangenissen van Leuven Centraal (tot eind augustus 2021) en Mechelen (vanaf september 2021)

   

  Selectieprocedure:

  Je kan je tot vrijdagmorgen 19 februari 2021, 9u00, kandidaat stellen door je motivatie(brief) + cv digitaal aan jelle.miechielsen@derodeantraciet.be te bezorgen met duidelijke vermelding van de vacature (+ referentie) waarvoor je solliciteert.

   

  Alle kandidaten krijgen een antwoord ten laatste op  donderdag 25/2/2021. Geselecteerde kandidaten (na selectie door een intern leescomité) worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 4 maart 2021.

   

  De Rode Antraciet vzw streeft naar een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling belangrijk is en waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, gender, etniciteit of functiebeperking.

   

  Vragen:

  Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? Je kan terecht met vragen bij jelle.miechielsen@derodeantraciet.be

  Algemene informatie vind je terug op onze website www.derodeantraciet.be en op onze facebookpagina www.facebook.com/rodeantraciet

   

 • Vac: Functionaris cultuur & sport - Ruiselede & Ieper - 25.02.2021

  De Rode Antraciet vzw brengt een aanbod cultuur en sport in alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Samen met een breed netwerk van partners organiseren we een divers groepsaanbod voor alle gedetineerden.

   

  De Rode Antraciet streeft naar een maximale betrokkenheid van onze doelgroep bij de uitbouw van dit aanbod. Via cultuur en sport maken we verbinding tussen de gedetineerden binnen de gevangenismuren en de samenleving.

   

  De Rode Antraciet creëert voor de gedetineerden, als mens, de ruimte voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.

   

  Vacature functionaris cultuur & sport gevangenissen Ruiselede en Ieper (Ref.: 2021/02)

  • Tijdelijk contract (vervanging) tot eind december 2021
  • 80 % tewerkstelling
  • Functionaris cultuur & sport in de gevangenissen van Ruiselede en Ieper
  • Indiensttreding voorzien vanaf midden maart – begin april 2021

   

  Functieomschrijving:

  Je staat in voor de uitbouw en de opvolging van een groepsaanbod cultuur & sport voor en door gedetineerden in de gevangenis. Hiervoor werk je nauw samen met (regionale) partners uit de culturele en sportsector, de partners hulp- en dienstverlening binnen de gevangenismuren, de gevangenis zelf en andere externe partners.

   

  Opdrachten:

  • Uitwerking, coördinatie en opvolging van het aanbod cultuur & sport binnen de gevangenissen;
  • Aanspreekfiguur voor de gevangenissen Ieper (tot sluiting omwille van renovatie, voorzien in september ’21) en Ruiselede, voor alle vragen met betrekking tot het cultureel/sportief aanbod voor en door gedetineerden;
  • Prospectie van het regionale sport- en culturele veld en onderzoeken van opportuniteiten tot samenwerking met externe organisaties en overheden;
  • Introduceren en ondersteunen van externe partners bij het uitwerken en uitvoeren van een activiteit of project in de gevangenissen;
  • Actieve deelname aan overleg met relevante actoren waar cultuur & sport op de agenda staat, zowel binnen als buiten de gevangenis;
  • Actieve deelname aan overleg en teamdagen en andere interne opdrachten binnen De Rode Antraciet;

   

  Profiel:

  • Je hebt een sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren, probleemoplossend denken en samenwerken.
  • Ervaring binnen het culturele en/of sportieve veld is een meerwaarde.
  • Je bent positief ingesteld, sociaal voelend en hebt interesse in de doelgroep van gedetineerden.
  • Je functioneert goed in teamverband maar je werkt ook graag zelfstandig.
  • Je neemt graag initiatief en je neemt verantwoordelijkheden op vanuit je expertise/kennis.
  • Ervaring met werken voor en samen met kansengroepen is een troef.
  • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, flexibiliteit en assertiviteit.
  • Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je beschikt over een goede basis ICT-vaardigheden.

   

  Aanbod:

  • Een boeiende en afwisselende werkcontext
  • Een team van enthousiaste collega’s
  • Een goede omkadering en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei
  • Een 80% FT vervangingscontract (tot eind december 2021)
  • Salaris volgens huisbarema (minstens barema B1b paritair comité 329.01) + extralegale voordelen

   

  Plaats van tewerkstelling:

  De gevangenissen van Ieper (tot september 2021) en Ruiselede.

   

  Selectieprocedure:

  Je kan je tot vrijdagmorgen 19 februari 2021, 9u00, kandidaat stellen door je motivatie(brief) + cv digitaal aan heather.loontjens@derodeantraciet.be te bezorgen met duidelijke vermelding van de vacature (+ referentie) waarvoor je solliciteert.

   

  Alle kandidaten krijgen een antwoord ten laatste donderdag 25/2/2021. Geselecteerde kandidaten (na selectie door een intern leescomité) worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 4 maart 2021.

   

  De Rode Antraciet vzw streeft naar een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling belangrijk is en waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, gender, etniciteit of functiebeperking.

   

  Vragen:

  Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? Je kan terecht met vragen bij heather.loontjens@derodeantraciet.be

  Algemene informatie vind je terug op onze website www.derodeantraciet.be en op onze facebookpagina www.facebook.com/rodeantraciet

   

 • Vac: Monitor zeilkamp - Pelican - asap

  Voor de Pelican watersportkampen in Mechelen is Pelican nog op zoek naar windsurf- en zeilmonitoren voor de zomervakantie van 2021.

   

  MONITOR KAMP ZEILEN in MECHELEN (De Nekker)


  Profiel:

  1. Je bent een ervaren en gepassioneerd zeiler
  2. Je kan goed overweg met jongeren
  3. Je hebt verantwoordelijkheidszin
  4. Je hebt ervaring in het geven van zeilkampen
  5. Je kan veilig met een motorboot varen
  6. Je bent actief als leerkracht in het onderwijs (NIET VERPLICHT)

   

  Vereiste diploma’s: 

  VTS gediplomeerde initiator zeilen

   

  Functieomschrijving: 

  1. Monitor tijdens zeilkamp
  2. Op de volgende link kan je alle info terugvinden over dit kamp: https://pelican.be/camps/windsurfen/
  3. Locatie: PSRC De Nekker (Mechelen)
  4. Uur: 9 u tot 16 u
  5. één of meerdere weken van de zomervakantie:
   • 2-6 aug 2021
   • 9-13 aug 2021
   • 16-20 aug 2021
   • 23-27 aug 2021

   

  Aanbod

  1. Contract van bepaalde duur
  2. Uitzonderlijke werkomgeving met leuke collega’s
  3. Zeer interessante verloning
  4. Eigen Pelican account met functieomschrijving ‘Kamp monitor’ en handleiding voor deze functie

   

  Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@pelican.be of bellen naar 0473 62 99 16.

  https://pelican.be/

 • Vac: Monitor windsurfkamp - Pelican - asap

  Voor de Pelican watersportkampen in Mechelen is Pelican nog op zoek naar windsurf- en zeilmonitoren voor de zomervakantie van 2021

   

  MONITOR KAMP WINDSURFEN in MECHELEN (De Nekker)


  Profiel:

  1. Je bent een ervaren en gepassioneerd windsurfer
  2. Je kan goed overweg met jongeren
  3. Je hebt verantwoordelijkheidszin
  4. Je hebt ervaring in het geven van windsurfkampen
  5. Je kan veilig met een motorboot varen
  6. Je bent actief als leerkracht in het onderwijs (NIET VERPLICHT)

   

  Vereiste diploma’s: 

  VTS gediplomeerde initiator windsurfen

   

  Functieomschrijving: 

  1. Monitor tijdens windsurfkamp
  2. Op de volgende link kan je alle info terugvinden over dit kamp: https://pelican.be/camps/windsurfen/
  3. Locatie: PSRC De Nekker (Mechelen)
  4. Uur: 9 u tot 16 u
  5. één of meerdere weken van de zomervakantie:
   • 2-6 aug 2021
   • 9-13 aug 2021
   • 16-20 aug 2021
   • 23-27 aug 2021

   

  Aanbod

  1. Contract van bepaalde duur
  2. Uitzonderlijke werkomgeving met leuke collega’s
  3. Zeer interessante verloning
  4. Eigen Pelican account met functieomschrijving ‘Kamp monitor’ en handleiding voor deze functie

   

  Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@pelican.be of bellen naar 0473 62 99 16.

  https://pelican.be/

 • Vac: Technieker / Redder - Avelgem - 17.02.2021

  Gemeente Avelgem zoekt: Technieker / Redder


  Taken
  Onder leiding van de campusverantwoordelijke sta je voor het onderhouden en verbeteren van de sportinfrastructuur en de technische uitrusting en daarnaast sta je in voor het uitvoeren van de reddersfunctie.

   

  Profiel

  • Je bent in het bezit van een reddersdiploma of je behaalt het diploma Hoge Redder binnen het jaar na aanwerving
  • Je beschikt over een grondige kennis van verschillende technische disciplines
  • Je hebt aandacht voor de veiligheidsvoorschriften
  • Je denkt projectmatig
  • Je werkt nauwgezet
  • Je bent stressbestendig en flexibel
  • Je bent bereidt tot regelmatig avond- en weekendwerk

   

  Wij bieden

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u per week)
  • Onmiddellijke indiensttreding
  • Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving
  • Startloon 1.965,88 euro bruto/maand > eindloon 3.598,07 euro bruto/maand, functierelevante anciënniteit komt in aanmerking
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, tweede pensioenpijler en hospitalisatieverzekering
  • Gunstige vakantieregeling
  • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar 

   

  Interesse?

  • Vul het sollicitatieformulier in via www.avelgem.be/vacatures en voeg hierbij een duidelijke CV en een kopie van het gevraagde diploma.
  • De kandidatenlijst wordt afgesloten op woensdag 17 februari 2021 om 12 uur.
  • Als er meer dan 20 kandidaten zijn, is er mogelijks een preselectie op basis van het sollicitatieformulier.
  • De praktische en mondelinge proef vindt plaats op vrijdag 5 maart 2021.
  • Contact: personeelsdienst@avelgem.be of 056 65 07 70.

   

  Gemeentebestuur Avelgem
  Kortrijkstraat 8
  8580 Avelgem

  https://www.avelgem.be/

 • Vac: Deskundige Sport (B1-B3) - Grimbergen - 15.02.2021

  In de afdeling Mens wordt de recreatieve, burgergerichte en sociale dienstverlening die het lokaal bestuur Grimbergen aan haar inwoners en verenigingen aanbiedt, georganiseerd. De afdeling bestaat uit de dienst burgerzaken, de dienst onderwijs en buurtwerking, alle sociale en maatschappelijke dienstverlening, waaronder het Sociaal Huis, het dienstencentrum Ter Borre en woonzorgcentrum Ter Biest en de diensten vrije tijd en evenementen en uitbating vrijetijdsinfrastructuur.


  Deskundig Sport (B1-D3)

  Afdeling Mens • dienst Vrije Tijd • voltijds (contractueel dienstverband voor onbepaalde tijd -  wervingsreserve van 2 jaar)

   

  Functie inhoud
  De cel Sport werkt binnen de goedgekeurde beleidskeuzes van het meerjarenplan een zo geïntegreerd mogelijk aanbod voor de bevolking uit. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking en overleg met het lokale verenigingsleven en andere partners. Naast productontwikkeling biedt zij ook de nodige ondersteuning aan het lokale verenigingsleven en lokale ondernemers en organisaties die actief zijn binnen het domein sport.

   

  Aanbod

  • Indien je slaagt voor de examens, word je aangeworven in de functiecategorie B1-B3 met bijhorende loonbarema’s (min €2.509,94 - max €4.229,18);
  • Relevante werkervaring kan in rekening worden gebracht;
  • Afwisselende job met glijdende uren en mogelijkheid tot thuiswerken;
  • Je geniet van tal van extralegale voordelen (gunstige verlofregeling, uitgebreide opleidingsmogelijkheden, fietsvergoeding, maaltijdcheques, opbouw 2de pensioenpijler, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, …).

   

  Planning

  • Solliciteren kan tot 15 februari 2021;
  • De schriftelijke proef wordt op donderdag 1 maart 2021 via email bezorgd aan de kandidaten.   De proef moet ingediend worden op dezelfde dag om 13u;
  • De mondelinge proef zal plaatsvinden op vrijdag 12 maart, vanaf 10u


   

  Meer info

   

  Gemeente Grimbergen

  Prinsenstraat 3
  1850 Grimbergen

  https://www.grimbergen.be/

 • Vac: Projectcoördinator - Sporta - 15.02.2021

  De Sporta-groep heeft als doel zoveel mogelijk Vlamingen te laten genieten van zowel de lichamelijke inspanning, de ontspanning, de ontplooiing als de sociale contacten die beweging genereert. Vanuit de overtuiging dat voldoende lichaamsbeweging de gezondheid en het welzijn bevordert, wil Sporta voor al haar kernwerkingen een voortrekkersrol spelen.


  Hiervoor beschikt zij over 2 eigen sportcentra (Tongerlo 375 bedden & Maaseik 80 bedden) met een indrukwekkende sport- en verblijfsaccommodatie, jaarlijks goed voor 100.000 binnen- en buitenlandse gasten. Sporta staat ook bekend als organisator van jeugdvakanties en sportkampen met een brede waaier van vakantiemogelijkheden in binnen- en buitenland voor 10.000 kinderen en jongeren van 5 tot 26 jaar. Daarnaast is er de Multisport federatie. Deze biedt aan de meer dan 1350 sportclubs, samen goed voor meer dan 67.000 leden, een veelzijdige en gerichte dienstverlening. De Sporta-federatie zet tevens sterk in op ongebonden sporters en het in beweging krijgen van de inactieve bevolking. Om de sport en haar visie te promoten lanceert Sporta eveneens verscheidene beweegcampagnes zoals de fietshappening ‘Ventourist / La Cannibale’ op de Mont Ventoux.


  Voor onze federatie-werking zijn we op zoek naar een:


  PROJECTCOÖRDINATOR Zeker Sporten (m/v/x)


  Functie

  Sporta ontwikkelde het project ‘Zeker Sporten’ om in te spelen op de actuele tendens van de ‘individualisering van de sporter’. Met dit project mikt Sporta op de ongebonden (gezondheids)sporters en

  de sportieve bewegers.
  Als projectcoördinator informeer je individuele sporters door mee je schouders te zetten onder de blogberichten van www.zekersporten.be.


  Bovendien activeer je hen door het uitrollen van een aangepast sportief aanbod én ondersteun je bewegingsdeskundigen en organisatoren van kleine sportieve events op basis van hun noden.

   

  Wat verwachten wij?

  • Beschik je over een bachelor in een sportgerelateerde richting én heb je daarbovenop minstens vijf jaar relevante werkervaring?
  • Weet jij wat de noden van individuele sporters zijn? Maar ook die van een sportlesgever?
  • Ben je gepassioneerd door het begeleiden van sporters?
  • Heb je zicht op actuele content die een individuele sporter boeit?
  • Ken jij de noden van event-organisatoren?
  • Heb je ervaring in het organiseren van sportieve events en trajecten?
  • Heb je voeling met andere domeinen binnen de werking van een sportfederatie, zoals het ondersteunen van sportclubs om een mooie blend in onze werking te realiseren?
  • Kan je autonoom doelstellingen realiseren en een projectplan opmaken?
  • Neem je graag de lead over jouw werkdomeinen?
  • Werk je bovendien graag in teamverband?
  • Ben je stressbestendig, communicatief, verbindend en enthousiasmerend?

   

  Is je antwoord op bovenstaande vragen volmondig ‘JA’, dan ben jij ongetwijfeld de collega die wij nog missen in ons team!


  Wat bieden wij jou?

  Sporta, dat is presteren op topniveau om de verwachtingen van onze klanten flexibel te overtreffen. Continu verbeteren zit in ons DNA.
  Wij ambiëren bovendien een aangename werkplek voor gelukkige medewerkers. Als organisatie die zowel in het sport- als het jeugddomein actief is, hebben we aandacht voor de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers. Wij streven dan ook naar een ideale work-life balance.

  • voltijdse tewerkstelling met flexibele uren
  • verloning volgens barema PC329 (schaal B111)
  • heel wat extralegale voordelen, zoals onder andere maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis sportverzekering, …
  • standplaats: Sporta Federatie te Berchem (Antwerpen)

   

  Interesse?

  Is deze functie je op het lijf geschreven??? Stuur dan je motivatiebrief, samen met je cv

  vóór 15 februari 2021 via e-mail naar solliciteren@sporta.be. Voor extra inhoudelijke informatie over de functie kan je tijdens de kantooruren contact opnemen met Deborah Mulkens op het nummer 03 361 53 45 of per mail dmulkens@sporta.be.

   

  Donwload hier de functieomschrijving in PDF.


  Meer info over onze werking?
  www.zekersporten.be
  www.sportafederatie.be

   

  Sporta Berchem

  Boomgaardstraat 22 bus 50 

  2600 Berchem
  www.zekersporten.be

 • Vac: Technisch directeur topsport - Wind & Watersport Vlaanderen - 09.02.2021

  Wind en Watersport Vlaanderen is de unisportfederatie voor het zeilen en surfen in Vlaanderen.
  WWSV overkoepelt 28.000 sporters die sporten in meer dan 81 sportclubs. De federatie begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreatieve, competitieve en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven. Als federatie promoot ze de sport en focust ze op het welzijn en de ontwikkeling van de clubs en hun leden, de atleten, de vrijwilligers en de medewerkers.

  Gezocht: Technisch directeur topsport

   

  Verantwoordelijkheden

  • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid rond topsport op korte en lange termijn voor zeilen en surfen , gericht op zowel topresultaten als ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Vertaalt dit beleid in ambitieuze en realistische jaarlijkse actieplannen die voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen.
  • Ziet toe op de voortgang van de realisatie van de jaarplannen en stuurt bij waar nodig.
  • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetten en de opvolging ervan.
  • Staat in voor de rekrutering en aansturing van het team van het (topsport)technisch kader en het begeleidingsteam, en ziet toe op hun functioneren en ontwikkeling. De Technisch Directeur creëert hierbij ruimte voor authenticiteit en ‘ownership’.
  • Is verantwoordelijke voor een correcte uitvoering van het selectiebeleid voor de opname van atleten in de talent teams en Olympic teams.
  • Bewaakt een resultaatgerichte topsportcultuur met ‘winnen’ als norm, maar met respect voor de persoon en de belangen van de trainers/coaches en topsporters, waarover hij/zij de verantwoordelijkheid krijgt.
  • Versterkt het team met een netwerk aan experten en stuurt deze aan.
  • Werkt mee aan een degelijke communicatie over het topsportbeleid en de sporttechnische achtergronden en overwegingen, in nauwe afstemming met de verantwoordelijke communicatie en steeds binnen het kader van de federatiewerking.
  • Is verantwoordelijk voor voldoende doorstroming van jonge talenten naar talent teams en Olympic teams via talentdetectie en –ontwikkeling.
  • Is verantwoordelijke voor het bewaken van het draagvlak voor topsport binnen de federatiewerking , en de ruimere clubwerking met een performant en duurzaam beleid.
  • Zorgt voor het stimuleren van kennisdeling, -verwerving en -verankering binnen de eigen federatie.
  • Is verantwoordelijk voor de duurzame innovatie en kwaliteitsvolle medische begeleiding binnen de topsportwerking van de federatie.
  • Verzorgt de representatie en belangenbehartiging van het zeilen en surfen tijdens (inter)nationale topsportevenementen en kampioenschappen.
  • Is verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers, en de organisatorische en administratieve randvoorwaarden hiervan.
  • Is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving op alle vlakken voor de trainers/coaches en topsporters.

   

  Profiel

  • Kan het beleid rond topsport zeilen en surfen uitwerken en realiseren, gericht op zowel topresultaten als ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Beschikt als troef over een uitzonderlijke zeiltechnische expertise, in het bijzonder m.b.t. Olympisch zeilen, net als kennis van surfen op topniveau.
  • Is bij voorkeur een succesvolle coach of atleet met ervaring op internationaal niveau.
  • Kan mensen inspireren met uitdagende doelen en visie en beschikt in het bijzonder over het vermogen om atleten en coaches te motiveren tot het behalen van de hoogste doelen.
  • Is besluitvaardig.
  • Beschikt over excellente leiderschapskwaliteiten, gebaseerd op waarden zoals respect en eerlijkheid.
  • Beschikt over sterke communicatievaardigheden.
  • Zorgt voor een sterk draagvlak binnen de federatiewerking, het bestuursorgaan van WWSV en bij stakeholders zoals Sport Vlaanderen en BOIC.
  • Is in staat tot excellente samenwerking met de coördinator topsport en de Topsportcommissie.
  • Kan budgetten opmaken, opvolgen en beheersen.
  • Stelt hoge eisen aan zichzelf en staat daarom steeds open voor constructieve kritiek.
  • Kan zeer goed samenwerken met experten uit andere disciplines.
  • Heeft kennis van, en baseert zijn/haar sportwetenschappelijke aanpak op data.
  • Creëert ruimte voor authenticiteit, ‘ownership’ en ontwikkeling bij de sporters en coaches.
  • Kan ongehinderd jaarlijks “100+”-dagen van huis.
  • Beschikt over een netwerk binnen de internationale zeilwereld.
  • Spreekt bij voorkeur Nederlands/Engels/Frans.

   

  Wij bieden

  • Een fulltime dienstverband of een passende aannemingsovereenkomst in een sportieve en ambitieuze omgeving.
  • Vele uitdagingen binnen de diverse programma’s richting Parijs 2024 en Los Angeles 2028.
  • Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden en concurrentiële verloning.
  • Een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 dat kan verlengd worden.
  • Na een eerste selectie volgt een gesprek waarin we zullen peilen naar je motivatie, competenties en ervaringen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De subsidiëring van de functie van de Technisch Directeur Topsport is mede afhankelijk van een akkoord van Sport Vlaanderen, na advies van de Taskforce Topsport, over de geschiktheid van de kandidaat.
  • Daarbij zal rekening gehouden worden met het functieprofiel, topsportervaring, pedagogische ervaring, elders verworven competenties en reeds eerder behaalde resultaten inzake topsport en visie op het toekomstig topsport beleid.

   

  Interesse

  • Herken jij je in dit profiel en heb je de kwaliteiten die wij zoeken?
  • Dan nodigen wij je graag uit om voor 9 februari 2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV te sturen naar directeur@wwsv.be of per post naar Wind en Watersport Vlaanderen, t.a.v. Lescrauwaet Alain, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.
  • Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.
  • Voor vragen over de functie-inhoud kan je vooraf contact opnemen via directeur@wwsv.be
  • Meer informatie over onze federatie op www.wwsv.be

   

  Wind en Watersport Vlaanderen

  Zuiderlaan 13

  9000 Gent
  https://www.wwsv.be/nl

 • Vac: Redder - Sint-Niklaas - 25.01.2021

  Stad Sint-Niklaas zoekt: tijdelijke aanstelling: redder voltijds - bijberoep - jobstudent D1-D2-D3

  Eerste invulling: zes maanden, met kans op verlenging
  Dit is een verkorte procedure met een aanstelling voor een periode van maximaal 18 maanden.


  Als redder ben je onmisbaar in ons zwembad. Je bent de professional die de veiligheid van onze zwemmers garandeert door een goede kennis en toepassing van reddertechnieken, EHBO en reanimatie. Je bent alert en verantwoordelijk. Je bent een kei in het samenwerken, veiligheid is immers teamwerk. Je kan op een gepaste manier reageren bij conflicten.  Je wordt ingeschakeld bij zwemlessen en je bent aanspreekbaar voor praktische vragen van zwemclubs , scholen en alle andere zwemmers. Regelmatig werk je in de balie zodat je ook alles weet van tarieven en openingsuren. Je onthaalt onze klanten hartelijk.  Door je bijdrage in onderhoud zorg je voor een proper, kwalitatief ‘top’ zwembad.  Het is jouw doel om enthousiast bij te dragen om aan elke sporter of zwemmer een gevoel van veiligheid te geven en zwemmen mogelijk te maken in een ontspannen sfeer in samenwerking met je collega’s en het volledige team Sinbad.


  Zoek je werk als voltijds redder of wil je graag werken als jobstudent? Solliciteer dan nu!

   

  Daarnaast zoeken wij ook redders in bijberoep: hiermee bedoelen we niet dat je onder zelfstandig statuut zou moeten komen werken, wel dat je een op jouw maat gemaakt deeltijds contract krijgt bij ons, als redder, dat je kan combineren met je (hoofd- of gewone) werk, in overleg met wat voor jou kan van tijdsbesteding.


  Wat we zoeken


  Op maandag 25 januari 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

  • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
  • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
  • je bent van onberispelijk gedrag
  • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

  Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

  • Je bent in het bezit van een hoger reddersbrevet.

   

  Wat we bieden

   

  Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

  Je krijgt een contract voor 6 maanden (met kans op verlenging). Dit is een verkorte procedure met een aanstelling voor een periode van maximaal 18 maanden. 

  • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
  • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
  • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
  • interessante verlofregeling
  • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
  • minimum maandloon (voltijds):
   • met 0 jaar anciënniteit: 1.981.83 EUR bruto
   • met 12 jaar anciënniteit: 2.279,25: EUR bruto
   • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

   

  Interesse

   

  Schrijf je in tot en met maandag 25 januari 2021 voor 12.00 uur via website, via mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je hoger reddersbrevet + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.


  Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 26.


  Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
  Dat lees je op 
  www.sint-niklaas.be/privacy


  Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.


  Stad Sint-Niklaas

  Grote Markt 1
  9100 Sint-Niklaas

  https://www.sint-niklaas.be/

 • Vac: Coördinator reddingsteam - Brussels zwem- en badinrichtingen - 15.02.2021

  De Brusselse zwem- en badinrichtingen vzw werft een coördinator aan voor haar reddersteam, die in totaal een veertigtal medewerkers telt, verdeeld over de drie zwembaden van Brussel (Centrum, Laken, Neder-Over-Heembeek).

   

  Dit is een nieuwe, veeleisende en veelzijdige operationele functie die veel verplaatsingen en flexibele werktijden met zich meebrengt. Ze omvat de evaluatie van de inhoud en de planning van de aan de redders toegewezen taken, het people management en de begeleiding van deze teams, alsook de evaluatie/verbetering van de technische uitrusting die hen ter beschikking wordt gesteld om hun functie zo goed mogelijk uit te voeren.

   

  Meer info vind je in de functieomschrijving in PDF.

   

  Contact

   

  CV en motivatiebrief uiterlijk te bezorgen op 15 februari 2021 in een gesloten enveloppe of via mail naar stephanie.buchet@brucity.be.

   

  Brusselse zwem- en badinrichtingen vzw

  Lombardijtsestraat 120

  1120 Brussel

 • Vac: Administratief medewerker- Kinderrechtencommissariaat - 07.02.2021

  Het Kinderrechtencommissariaat zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een halftijds administratief medewerker voor de Klachtenlijn.


  Functie

  • Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de dossierbeheerders van de Klachtenlijn
  • Je registreert meldingen in CRM (Microsoft Dynamics);
  • Je rapporteert wekelijks over deze meldingen via het opstellen van rapporten en cijfermateriaal in CRM;
  • Je bezorgt jaarlijks een cijfermatig en inhoudelijk rapport ter voorbereiding van het jaarverslag;
  • Je handelt bestellingen af omtrent informatiemateriaal Kinderrechtencommissariaat;
  • Je voert administratieve taken ter ondersteuning van het Kinderrechtencommissariaat uit;
  • Je staat in voor het agendabeheer en verslaggeving van teamvergaderingen;
  • Je voert algemene administratieve taken uit bij de organisatie van evenementen en studiedagen;
  • Je staat in voor de registratie van de media-output van het Kinderrechtencommissariaat via Excel.

   

  Profiel

  • Je bezit een diploma middelbaar onderwijs;
  • Je hebt minstens 4 jaar professionele ervaring als administratief medewerker;
  • Je beschikt over administratieve vaardigheden en kan vlot overweg met Office 365 toepassingen zoals Word en Excel;
  • Je kan werken in en met databases;
  • Je kan werken in teamverband;
  • Je kan vlot communiceren.

   

  Aanbod

  • Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket,
  • Een contract van onbepaalde duur (50%),
  • Een competitieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen: hospitalisatie- en groepsver­zekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk, een fietsvergoeding en een aantrekkelijke vakantieregeling,
  • Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning,
  • Een aangename en stimulerende werkomgeving.

   

  Interesse?

  Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 7 februari 2021 met als onderwerp de vacaturetitel, naar hrs.government@hudsonsolutions.com.
  Meer informatie over de functie en de deelnemingsvoorwaarden vind je op https://www.hudsonsolutions.com/be-en
  Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

   

  Kijk hier naar het examenreglement.

  Klik hier voor meer info.

   

  Kinderrechtencommissariaat 

  Leuvenseweg 86

  1000 Brussel

  https://www.kinderrechtencommissariaat.be/

 • Vac: Secretaris - Kinderrechtencommissariaat - 07.02.2021

  Het Kinderrechtencommissariaat zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen (100%).


  Functie

  • Je treedt op als vast aanspreekpunt voor de vrijwilligers maandcommissarissen van de Commissie van Toezicht, de gemeenschapsinstellingen en private voorzieningen met een beveiligd verblijf
  • Je neemt de rol op als verbindingsfiguur tussen de Commissie van Toezicht en het Kinderrechtencommissariaat
  • Je organiseert de maandelijkse vergaderingen van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen
  • Je bouwt het vrijwilligersbeleid van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen verder uit via visieontwikkeling en procesmatige begeleiding van de vrijwilligers
  • Je detecteert de ondersteuningsnoden bij de vrijwilligers en gaat op zoek naar een ondersteunings- of opleidingsaanbod
  • Je stelt driemaandelijks de syntheseverslagen op en dit op basis van de individuele verslagen van maandbezoeken opgemaakt door de vrijwilligers maandcommissarissen
  • Je maakt één keer per jaar het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen en bent verantwoordelijk voor de publieke voorstelling hiervan
  • Je bouwt een netwerk uit met alle relevante actoren
  • Je volgt actief beleidsontwikkelingen op over het Vlaams Jeugddelinquentierecht en het aanbod beveiligend verblijf binnen de integrale jeugdhulp

   

  Profiel

  • Je bezit een bachelor diploma;
  • Je hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in de welzijnssector;
  • Je hebt ervaring in de jeugdhulp of een dienst die regelmatig werkt met minderjarigen;
  • Je hebt ervaring met procesbegeleiding van groepen;
  • Je hebt kennis van kinderrechten, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de vertaling ervan in de Belgische rechtsorde
  • Je bezit sterke communicatie vaardigheden en je hebt ook een vlotte pen

   

  Aanbod

  • Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket,
  • Een contract van onbepaalde duur (100%),
  • Een competitieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen: hospitalisatie- en groepsver­zekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk, een fietsvergoeding en een aantrekkelijke vakantieregeling,
  • Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning,
  • Een aangename en stimulerende werkomgeving.

   

  Interesse?

  Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 7 februari 2021 met als onderwerp de vacaturetitel, naar hrs.government@hudsonsolutions.com.
  Meer informatie over de functie en de deelnemingsvoorwaarden vind je op https://www.hudsonsolutions.com/be-en
  Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

   

  Kijk hier naar het examenreglement.

  Klik hier voor meer info.

   

  Kinderrechtencommissariaat 

  Leuvenseweg 86

  1000 Brussel

  https://www.kinderrechtencommissariaat.be/

 • Vac: Administratief medewerker - Vlaamse schermbond - ASAP

  De Vlaamse Schermbond zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een administratief medewerker.

   

  Taken 

  • Je bent verantwoordelijk voor de facturatie, onkostennota’s en boekhouding.
  • Je volgt de ledenadministratie op en behandelt ongevallendossiers.
  • Je staat je collega’s bij in het opmaken van beleidsdocumenten bv. ledenaangifte. Je vormt de link tussen de clubs en directeur basiswerking

   

  Vereisten?

  • Je hebt een diploma Hoger Onderwijs: professionele of academische bachelor.
  • (Kandidaten met een diploma master LO en bewegingswetenschappen komen mogelijks in aanmerking voor een inschaling in een hogere weddeschaal) Je bent meertalig. Je kan je perfect uitdrukken in de Nederlandse taal en kan je ook vlot uitdrukken in het Frans/Engels Je bent flexibel, leergierig en kan zelfstandig werken Je legt gemakkelijk contact en bent spraakvaardig Je hebt algemene kennis PC (Office 365.) en WIX.
  • Ervaring met boekhoudprogramma’s is een pluspunt
  • Occasioneel weekendwerk en avondvergaderingen mogen geen probleem vormen

   

  Wij bieden

  • Een voltijds contract (100%) van onbepaalde duur met tewerkstellingsplaats topsporthal Gent 9000, Zuiderlaan 14. Een loon volgens barema B111 opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap (kandidaten in het bezit van een master LO en bewegingswetenschappen komen mogelijks in aanmerking voor een inschaling in een hoger barema)
  • Je komt terecht in een kleine, ambitieuze werkkring.

   

  Contact

   

  Indien geïnteresseerd, gelieve jou CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk door te sturen naar info@vlaamseschermbond.be.
  Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 0474/58 87 55

   

  Vlaamse schermbond

  Zuiderlaan 14

  9000 Gent

  https://www.vlaamseschermbond.be/

 • Vac: Redder - Wevelgem - 11.02.2021

  Gemeente Wevelgem zoekt een redder.
  deeltijds/voltijds | niveau D1-D3 (m/v/x) | contractueel | onbepaalde duur

   

  Jouw dag als redder

  • Je staat in voor de veiligheid van de baders/bezoekers
  • Je staat in voor een kwaliteitsvolle/hygiënische zwembadinfrastructuur 

   

  Wevelgem biedt je

  • Een deeltijdse of voltijdse job
  • Onbepaalde duur
  • Niveau D1-D3 (m/v/x)
  • Een interessante verlofregeling

   

  Verloning

  • Een brutomaandwedde van 1929,60 euro;
  • Extralegale voordelen:
   • Maaltijdcheques (8 euro/dag)
   • Hospitalisatieverzekering
   • Fietsvergoeding
   • Terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

   

  Voorwaarden

  • Houder zijn van het hoger reddersbrevet;
  • Houder zijn van het getuigschrift 'eerste hulp bij ongevallen' of dit getuigschrift behalen binnen de twee jaar na aanstelling;
  • De Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Van goed zedelijk gedrag zijn (aan te tonen met een uittreksel uit het strafregister);
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
  • Slagen voor een selectieprocedure.
  • De redder zal gehouden zijn prestaties te leveren op onregelmatige tijdstippen, evenals op zaterdag, zon- en feestdagen.

   

  Op jouw lijf geschreven?

  Solliciteer dan tegen 11 februari 2021.


  Hoe inschrijven?

  • Per aangetekende brief | ter attentie van burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
  • Breng je brief binnen | bij de dienst Secretariaat (Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem) of in het Sociaal Huis (Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem)

   

  Bij te voegen stukken

  • Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
  • Afschrift van het hoger reddersbrevet en eventueel van het EHBO-getuigschrift, indien al behaald.

   

  Bekijk de volledige vacature hier.

   

  Gemeente Wevelgem

  Vanackerestraat 16
  8560 Wevelgem

  België
  05/643.34.00
  https://www.wevelgem.be/

 • Vac: Coördinator / Redder - Gemeentelijk zwembad Kalmthout - 12.01.2021

  Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een examen voor de aanwerving van 1 voltijdse (38/38) contractuele Coördinator – Redder, niveau D4- D5 via de procedure aanwerving. Er zal eveneens een werfreserve worden aangelegd voor een periode van 3 jaar, en is nadien eventueel verlengbaar met een periode van 2 jaar.

  Het gemeentebestuur Kalmthout is je juridische werkgever.

   

  Solliciteer voor 12 januari 2021.

   

  Download hier de vacature in PDF.

   

  Stedelijk zwembad Kalmthout

  Kapellensteenweg 90,
  2920 Kalmthout

  T 03/666.95.02

  https://kalmthout.be/dienst/zwembad/

 • Vac: Hoge Redder - LAGO Sint-Truiden - asap

  Gezocht: Hoge Redder LAGO Sint-Truiden Bloesembad

  LAGO is een groeiende groep in de sport- en recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 subtropische zwembaden, een ecologische fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke binnenspeeltuin (Speelpunt).

   

  Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek.

  Voor het zwemparadijs LAGO Sint-Truiden Bloesembad zijn we op zoek naar een gedreven Horecamanager.


  Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de wellness, sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden in het Rest-eau-café.

   

  Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België.

   

  Wat houdt je job als Hoge Redder in?

  Veiligheidsobservator

  • Je observeert of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en je grijpt in waar nodig.

  • Vanuit verschillende observatieposten hou je toezicht op de aanwezige zwem- en recreatiezones.
  • Bij noodgevallen volg je de interne procedures op en dien je, indien nodig, eerste hulp toe.

   

  Aanspreekpunt

  • Je staat in voor het onthaal van bezoekers, bij vragen ben jij hun eerste aanspreekpunt en help je hen op een vriendelijke en klantgerichte manier verder.

   

  Teamplayer

  • Je neemt deel aan regelmatige teamvergaderingen en interne/externe trainingen.

  • Je neemt deel aan het rotatiesysteem dat zorgt voor de nodige variatie en concentratie.
  • Je rapporteert aan de zwembadcoördinator.

   

  Optimale werking

  • Je bent mede verantwoordelijk voor de netheid in het zwembad en je staat mee in voor de metingen en het onderhoud van de baden.

  • Je leert de werking van onderhoudsproducten, -machines en (nood)procedures.
  • Je volgt alle procedures op het gebied van zwembaden, hygiëne en veiligheid nauwlettend op.

   

  Ben jij onze juiste geknipte Hoge Redder?

   

  Sportief en geconcentreerd

  • Je sport regelmatig en je hebt een fitte, gezonde levensstijl.

  • Je hebt een diploma Hoger Redder en je bent ook in orde met de nodige bijscholingen.
  • Je hebt het concentratievermogen van een arend en je hebt een constante “focus on the job” mentaliteit.

   

  Hulpvaardig en betrokken

  • Collega’s en bezoekers kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen.

  • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin waar je je ook naar gedraagt.
  • Bij problemen en/of misnoegde bezoekers ga je steeds vriendelijk, klantgericht en alert op zoek naar oplossingen.

   

  Flexibel

  • Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7.

  • Je vindt het geen probleem om mee in te staan voor de netheid van het zwemparadijs.

   

  Je kijkt uit naar een job in een warme omgeving

  • Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt.

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. We streven naar enthousiaste, gemotiveerde en gepassioneerde teams met gevoel voor humor! Als Hoger Redder heb je een grote variatie aan taken.
  Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen. LAGO Sint-Truiden Bloesembad biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden gestimuleerd wordt.

   

  Plaats van tewerkstelling:
  LAGO Sint-Truiden Bloesembad
  Olympialaan 10

  3800 Sint-Truiden

   

  Duik je graag mee in het LAGO-avontuur?

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be. Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

  De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden als PDF.


  LAGO

  Aarschotsesteenweg 225

  3012 Wilsele
  België

  Tel. +32 16 28 40 16

  www.lago.be

 • Vac: Coach - StrongBox - asap

  StrongBox ontwikkelde een uniek outdoor trainingsconcept waarbij de nadruk ligt op originele en uitdagende workouts. Ons doel is het uitbreiden van ons netwerk met sportprofessionals en mensen aanzetten tot verantwoord bewegen.

   

  Functieomschrijving

  StrongBox is op zoek naar gemotiveerde zelfstandige coaches die deel willen uitmaken van ons uniek concept.

   

  Takenpakket:

  • Je beheert zelfstandig je StrongBox centrum in je eigen regio.
  • Je bent het visitekaartje van StrongBox.
  • Je geeft workouts en Personal training sessies in je Box.
  • Je stuurt andere coaches aan.
  • Je staat in voor een vlotte werking van jouw centrum

   

  Profielbeschrijving

  Skills & more

  • Je hebt een grote affiniteit met sport en beweging en draagt dit uit.
  • Je hebt een zelfstandig statuut (hoofd- bijberoep).
  • Je bent overtuigd van ons unieke StrongBox concept.
  • Je bent een mondig en sportief iemand die op zoek is naar een flexibele en afwisselende job in een uniek bedrijf.
  • Vlot in omgang, sociaal en communicatief zijn behoren tot jouw sterktes.
  • Je weet van aanpakken en zit liever niet de gehele dag achter een bureau.
  • Kwaliteit primeert bij jou.
  • Je bent een gekwalificeerd en gedreven Coach.


   

  Wat bieden we jou?

  StrongBox is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf waar zelfontplooiing zeer belangrijk is.

  • We geven jou de kans je eigen bedrijf uit te bouwen.
  • Je maakt deel uit van een uniek netwerk van sportprofessionals
  • Je krijgt ondersteuning bij marketing, businesscoaching, klantenwerving,…
  • Wij voorzien opleidingen en doorgroeimogelijkheden.

   

  Geïnteresseerd? Mail dan zo snel mogelijk naar info@strongbox.be

   

  StrongBox BV

  Houtmarktstraat 220

  1770 Liedekerke

  BE 0758.873.956

  https://strongbox.be/

 • Vac: Vertegenwoordiger / Consultant - StrongBox - asap

  StrongBox ontwikkelde een uniek outdoor trainingsconcept waarbij de nadruk ligt op originele en uitdagende workouts. Ons doel is het uitbreiden van ons netwerk met sportprofessionals en mensen aanzetten tot verantwoord bewegen.

   

  Functieomschrijving

  StrongBox is op zoek naar gemotiveerde zelfstandige vertegenwoordigers/ consultants die helpen dit unieke concept uit te rollen in België en Nederland.

  Takenpakket:

  • Je bouwt zelfstandig je klantenbasis op en gaat op zoek naar potentiële partners.
  • Je bent het visitekaartje van StrongBox.
  • Je gaat zelfstandig aan de slag met leads die je van ons toegewezen krijgt.
  • Je werkt mee aan een fijnmazig net van StrongBox in België en Nederland.

   

  Profielbeschrijving

  Skills & more

  • Je hebt een grote affiniteit met sport en beweging en draagt dit uit.
  • Je hebt een zelfstandig statuut (hoofd- bijberoep).
  • Je bent overtuigd van ons unieke StrongBox concept.
  • Vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels is een must.
  • Je beschikt over een B rijbewijs.
  • Een diploma is geen vereiste, een goede positieve ingesteldheid wel. Wie geschikt is voor de funtcie, weet ons wel te overtuigen.
  • Je bent een mondig en sportief iemand die op zoek is naar een flexibele en afwisselende job in een uniek bedrijf.
  • Vlot in omgang, sociaal en communicatief zijn behoren tot jouw sterktes.
  • Je kunt je mannetje staan tijdens een partijtje pingpong op ons hoofdkantoor.
  • Je weet van aanpakken en zit liever niet de gehele dag achter een bureau.
  • Kwaliteit primeert bij jou.
  • Je bent sterkt in het onderhandelen en sluiten van deals.


   

  Wat bieden we jou?

  StrongBox is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf waar zelfontplooiing zeer belangrijk is.

  • Je werkt volledig op commissie.
  • Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je werkt (perfect te combineren met een andere job).
  • Je kunt van thuis uit werken of bij ons op kantoor.
  • Wij voorzien opleidingen en doorgroeimogelijkheden.

   

  Geïnteresseerd? Mail dan zo snel mogelijk naar info@strongbox.be

   

  StrongBox BV

  Houtmarktstraat 220

  1770 Liedekerke

  BE 0758.873.956

  https://strongbox.be/

 • Vac: Begeleiders - Cowa-Bunga - asap

  Op zoek naar een toffe afwisselende (bij)job als student of leerkracht L.O.? Draag jij samen met ons de volgende Cowa-Bunga pijlers uit op één van onze vele sportdagen, sportevents & sportkampen in 2021?

   

  Vernieuwing - Beweging - Verwondering

  Dan is dit beslist iets voor jou! Solliciteer nu & be part of the Cowa-Bunga Crew!

   

  Functieomschrijving

  Cowa-Bunga brengt mensen in beweging! Onze gepassioneerde teamleden gaan geen uitdaging uit de weg om een unieke beleving te creëren voor onze verschillende doelgroepen. We stellen maar twee belangrijke voorwaarden voorop: het moet ontzettend leuk zijn en het moet aanzetten tot bewegen.

   

  Jij bent het betrouwbare gezicht en de belangrijke schakel in de Cowa-Bunga Belevenissen!

   

  Omdat we groeien in locaties, events en we steeds meer kids & jongeren mogen blij maken met ons spectaculaire aanbod, zijn we op zoek naar nieuwe monitoren en begeleiders als Cowa-Bunga Crew!

   

  Gezocht: begeleiders voor

  • TakeOver Your School Sportdagen
  • Cowa-Bunga Mini- & Junior Sportkampen
  • Events Cowa-Bunga

   

  Locaties tewerkstelling

  • Aalst: Beugemstraat 24, 9310 Aalst
  • Asse: Nieuwstraat 122, 1730 Asse
  • Dendermonde: Steenweg van Aalst 41, 9200 Dendermonde
  • Elsene/ Etterbeek: Pleinlaan 2, 1050 Elsene
  • Kalken: Kouterstraat 14, 9270 Kalken
  • Affligem
  • Meer locaties volgen snel!

   

  Profielbeschrijving

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Als leerkracht- of student lichamelijke opvoeding, lerarenopleiding, lager- of kleuteronderwijs, trainer bij een sportclub of begeleider in de jeugdbeweging heb je al een streepje voor.
  • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief en werkt graag en goed op een zelfstandig wijze.
  • Je hebt goede organisatorische skills.
  • Creatief en flexibel zijn hoort bij jou.
  • Je beweegt graag, zit vol energie en kan dit ook enthousiast overbrengen op een groep.
  • Je beheerst de Nederlandse taal goed, kennis van het Frans en Engels is een pluspunt.
  • Reeds beschikken over een BE-rijbewijs of bereid zijn om deze te behalen zijn tevens een pluspunt.

   

  Aanbod

  • Flexibele uren in overleg.
  • Een afwisselende en zeer dynamische job.
  • Je komt terecht in een jong en enthousiast team vol gelijkgestemde personen.
  • Relevante ervaring als sportbegeleider & eventorganisator.
  • Een aantrekkelijke vergoeding!
  • Meer info: www.cowa-bunga.be
  • Mail nu je CV & een korte motivatiebrief naar steven@cowa-bunga.be

   

  Cowa-Bunga

  Tel. +32 477 72 81 71

  www.cowa-bunga.be

 • Vac: Horecamanager - LAGO Sint-Truiden - asap

  Gezocht: Horecamanager LAGO Sint-Truiden Bloesembad

  LAGO is een groeiende groep in de sport- en recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 subtropische zwembaden, een ecologische fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke binnenspeeltuin (Speelpunt).

   

  Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek.

  Voor het zwemparadijs LAGO Sint-Truiden Bloesembad zijn we op zoek naar een gedreven Horecamanager.


  Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de wellness, sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden in het Rest-eau-café.

   

  Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België.

   

  Wat houdt je job als Horecamanager in?

  Coach van het horecapersoneel

  • Je leidt het horecapersoneel op om een optimale organisatie te hebben binnen het team en de horeca.

  • De planning van je medewerkers organiseer je in duidelijke en haalbare werkroosters.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling en werking van jouw team.

   

  Oog voor cijfers

  • Je houdt op regelmatige basis cijfers als personeelskost, inkomsten en foodcost in het oog.

  • Je controleert de geldstroom gegevens met betrekking tot verkoop, voorraad, verlies, facturen…
  • Je probeert telkens de vooropgestelde target te behalen.
  • Je zet nieuwe initiatieven “op poten” om de omzet van het REC te verhogen.

   

  Samenwerking met het managementteam

  • Je werkt nauw samen met je collega managers, elk verantwoordelijk voor een eigen team.

  • Je rapporteert regelmatig aan de centrummanager
  • Je wordt in je taken ondersteund door een centraal team stafmedewerkers (HR, IT, facility…) die ook de andere LAGO zwemparadijzen begeleiden.

   

  Verantwoordelijkheid voor de optimale werking van het Rest-eau-café

  • Je zet alles op alles om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen.

  • Je bent verantwoordelijk voor de interne organisatie van zowel de keuken als de zaal.

   

  Ben jij onze juiste geknipte Horecamanager?

   

  Een geboren coach met een uitgesproken teamgeest

  • Dankzij jouw enthousiasme en gedrevenheid til je de werking van het Rest-eau-café en dat van jouw team naar een hoger niveau.

   

  Je bezit een flinke dosis inlevingsvermogen

  • Zowel met bezoekers als collega’s ga je diplomatisch en (klant)vriendelijk om.

  • Je kan je verplaatsen in de leefwereld van onze bezoekers en kan je volop inleven in de situatie en omstandigheden van teamleden en collega’s.

   

  Hulpvaardig, betrokken, flexibel, beresterk in organisatie en helder in communicatie

  • Je pakt graag uit met je organisatorische vaardigheden en ziet het behalen van targets en het uitdenken van (sociale media) acties als een leuke uitdaging.

  • Teamleden en collega’s kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen.

  • Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7.
  • Dankzij je taalvaardigheid kan je jouw team uitstekend informeren over hun dagdagelijkse activiteiten.

   

  Je kijkt uit naar een job in een warme omgeving

  • Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt.
  • Bij voorkeur woon je in Sint-Truiden;

  • Heb je al ervaring opgebouwd als teamleader
  • En heb je geen watervrees.

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een pittige job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. Je komt terecht in een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team. Als administratief verantwoordelijk heb je een grote variatie aan taken en krijgt je zelf de kans om nieuwe initiatieven uit te werken.

  Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…. LAGO Sint-Truiden Bloesembad biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden gestimuleerd wordt.

   

  Plaats van tewerkstelling:
  LAGO Sint-Truiden Bloesembad
  Olympialaan 10

  3800 Sint-Truiden

   

  Duik je graag mee in het LAGO-avontuur?

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be. Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

  De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden als PDF.


  LAGO

  Aarschotsesteenweg 225

  3012 Wilsele
  België

  Tel. +32 16 28 40 16

  www.lago.be

 • Vac: Fitness Sales & Marketeer - LAGO Sint-Truiden - asap

  Gezocht: Fitness Sales & Marketeer LAGO Sint-Truiden Bloesembad

  LAGO is een groeiende groep in de sport- en recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 subtropische zwembaden, een ecologische fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke binnenspeeltuin (Speelpunt).

   

  Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek.

  Voor het zwemparadijs LAGO Sint-Truiden Bloesembad zijn we op zoek naar een gedreven Fitness Sales & Marketeer.


  Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de wellness, sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden in het Rest-eau-café.

   

  Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België.

   

  Wat houdt je job als Fitness Sales & Marketeer in?

  Verantwoordelijkheid voor het opbouwen van het klantenbestand

  • Je zet alles op alles op de verkoop van de producten voor de nieuwe fitness (abonnementen, coaching, groepslessen…).

  • Je voelt aan wat de (potentiële) klant wil en verwacht en weet hier handig op in te spelen.
  • Je weet waar potentiële klanten zich bevinden en weet ze ook via gerichte acties en promoties te bereiken.

   

  Kwaliteitsopbouw van de fitness

  • Je werkt (pro)actief aan de uitbouw van het klantenbestand door gerichte marketingacties, (telefonische) acquisities, opvolgen van leads, adviserende verkoop bij nieuwe klanten en opvolging van hun eerste stappen binnen onze fitness.

  • Je doet een analyse van de verkoopresultaten en weet bij te sturen indien nodig.

   

  Sociale media en acties

  • Je gaat aan de slag met de diverse sociale media kanalen waar LAGO op aanwezig  is, waar je verantwoordelijk bent voor de communicatie van specifieke publicitaire acties & events.

  • Voor het werven van nieuwe leden en het creëren van ledenfidelisatie ga je creatief te werk.
  • Je gaat actief aan de slag om abonnements- en geschenkformules te stimuleren.
  • Je gaat steeds op zoek naar leuke acties om het hart van de bezoekers te winnen.

   

  Ondersteuning van de centrummanager

  • Je denkt mee na over nieuwe initiatieven om de werking van LAGO CLUB Sint-Truiden naar een NOG hoger niveau te tillen.

  • Wekelijkse rapportage aan de centrummanager.

   

  Ben jij onze juiste geknipte Fitness Sales & Marketeer?

   

  Een sportieve communicator

  • Met je sterke communicatieve vaardigheden ben je goed in het leggen van contacten en ga je flexibel, zeer klant- en servicegericht te werk.

  • Je hebt een sterke interesse in marketing, je hebt een vlotte pen, bent creatief en je bent een zeer  extravert persoon.
  • Je hebt in het verleden reeds (basis) kennis opgedaan rond het reilen en zeilen van de fitnesswereld.

   

  Sociale media expert

  • Je hebt een sterke basis IT-kennis en ook sociale media kent geen geheimen meer voor jou.

  • Je kan goed organiseren en je bent een kei in het vinden van creatieve acties.
  • Je kan foutloos schrijven.

   

  Commerciële instelling

  • Je hebt bij voorkeur enige ervaring in sales en sociale media die samen met jouw commerciële instelling zorgen voor een topcombinatie voor de functie van Fitness Sales & Marketeer.

  • Jouw cijfermatige skills zorgen voor een enorme motivatie in het behalen van targets.

   

  Hulpvaardig, betrokken, flexibel en beresterk in organisatie

  • Je pakt graag uit met je organisatorische vaardigheden en ziet het behalen van targets en het uitdenken van (sociale media) acties als een leuke uitdaging.

  • Teamleden en collega’s kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen.

  • Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7.
  • Door jouw mensenkennis kan je je inleven in (potentiële) klanten en hun verwachtingen

   

  Je kijkt uit naar een job in een warme omgeving

  • Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt.
  • Bij voorkeur woon je in Sint-Truiden;

  • Heb je al ervaring opgebouwd in de fitnesse en online wereld
  • En heb je geen watervrees.

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een pittige job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. Je komt terecht in een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team. Als administratief verantwoordelijk heb je een grote variatie aan taken en krijgt je zelf de kans om nieuwe initiatieven uit te werken.

  Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met een verkoopsgerelateerde bonus en extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…. LAGO Sint-Truiden Bloesembad biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden gestimuleerd wordt.

   

  Plaats van tewerkstelling:
  LAGO Sint-Truiden Bloesembad
  Olympialaan 10

  3800 Sint-Truiden

   

  Duik je graag mee in het LAGO-avontuur?

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be. Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

  De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden als PDF.


  LAGO

  Aarschotsesteenweg 225

  3012 Wilsele
  België

  Tel. +32 16 28 40 16

  www.lago.be

 • Vac: Administratief Verantwoordelijke - LAGO Sint-Truiden - asap

  Gezocht: Administratief Verantwoordelijke LAGO Sint-Truiden Bloesembad

  LAGO is een groeiende groep in de sport- en recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 subtropische zwembaden, een ecologische fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke binnenspeeltuin (Speelpunt).

   

  Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek.

  Voor het zwemparadijs LAGO Sint-Truiden Bloesembad  zijn we op zoek naar een gedreven Administratief verantwoordelijke.


  Vanaf april 2021 zak je voor een onvergetelijke gezinsuitstap af naar het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad dat te midden van het groene sport- en recreatiepark ‘Sportpark Haspengouw’ bloeit. Het zwemparadijs biedt voor ieder wat wils: waterpret in het golfslagbad, wildwaterbaan, glijbanen… heerlijk ontspannen in de wellness, sporten in de hypermoderne fitness… Na deze plezierige activiteiten kan er een lekker hapje en drankje genuttigd worden in het Rest-eau-café.

   

  Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-Truiden, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in België.

   

  Wat houdt je job als Administratief Verantwoordelijke in?

  Adminitratieve duizendpoot

  • Je gaat aan de slag als de rechterhand van de centrummanager op administratief vlak, specifiek rond financiën, personeelsbeleid en de ganse administratie van het centrum.

  • Je staat in voor de correcte verwerking van loon- en personeelsadministratie.
  • Basis boekhoudkundige taken en het opvolgen van facturatie zijn dagdagelijkse taken.

   

  Coach van het onthaalteam

  • Je staat in voor de dagelijkse leiding en motivatie van je team met als missie: een aangename en vlekkeloze zwemervaring voor onze bezoekers.

  • De planning van je medewerkers organiseer je in duidelijke en haalbare werkroosters.

   

  Ondersteuning van de centrummanager

  • Je denkt mee na over nieuwe initiatieven om de werking van LAGO Sint-Truiden Bloesembad naar een NOG hoger niveau te tillen.

  • Wekelijkse rapportage aan de centrummanager.

   

  Samenwerking met de centrummanager

  • Je werkt nauw samen met je collega managers, elk verantwoordelijk voor een eigen team.
  • Je draagt samen met het gehele team het imago en waarden van de organisatie uit.

   

  Ben jij onze juiste geknipte administratief verantwoordelijke?

   

  Een geboren generalistische coach met een uitgesproken teamgeest 

  • Dankzij jouw enthousiasme en gedrevenheid til je de werking van het zwembad en dat van jouw team naar een hoger niveau.

  • Je bent van vele markten thuis waardoor je je gemakkelijk in diverse situaties inwerkt en aanpast.
  • Je hebt een goede kennis en een gedegen ervaring opgebouwd in HR en in boekhouding.

   

  Je hebt een flinke dosis inlevingsvermogen, bent hulpvaardig en betrokken

  • Teamleden en collega’s kunnen op jou rekenen! Bij problemen, groot of klein, zal je er altijd voor hen zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen.

  • Zowel met bezoekers als collega’s ga je diplomatisch en (klant)vriendelijk om.
  • Je kan je verplaatsen in de leefwereld van onze bezoekers en kan je volop inleven in de situatie en omstandigheden van teamleden en collega’s.

   

  Helder in communicatie en beresterk in organisatie

  • Dankzij je taalvaardigheid kan je jouw team uitstekend informeren over hun dagdagelijkse activiteiten.

  • Je past je gemakkelijk aan aan jouw gesprekspartners en bent sterk in communicatie.
  • Je pakt graag uit met je organisatorische vaardigheden en ziet de werkindeling en de begeleiding van je team als een leuke uitdaging

   

  Je kijkt uit naar een job in een warme omgeving

  • Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt.

  • Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7.
  • Bij voorkeur woon je in Sint-Truiden en heb je geen watervrees. 

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een pittige job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. Je komt terecht in een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team. Als administratief verantwoordelijk heb je een grote variatie aan taken en krijgt je zelf de kans om nieuwe initiatieven uit te werken.

  Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…. LAGO Sint-Truiden Bloesembad biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden gestimuleerd wordt.

   

  Plaats van tewerkstelling:
  LAGO Sint-Truiden Bloesembad
  Olympialaan 10

  3800 Sint-Truiden

   

  Duik je graag mee in het LAGO-avontuur?

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be. Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

  De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden als PDF.


  LAGO

  Aarschotsesteenweg 225

  3012 Wilsele
  België

  Tel. +32 16 28 40 16

  www.lago.be

 • Vac: Centrummanager - LAGO Pelt - asap

  Gezocht: Centrummanager LAGO Pelt Dommelslag

  Omdat we blijven groeien, maakt de huidige centrummanager een interne move en zijn we voor op zoek naar een nieuwe centrummanager.

   

  De LAGO-zwemparadijzen staan gekend omwille van hun kindvriendelijkheid. 7 dagen op 7 een zalige temperatuur van 30 graden en heel wat zwemplezier! Lago Pelt Dommelslag heeft voor ieder wat wils; interactieve kinderbaden, twee geweldige glijbanen, een knotsgekke wildwaterbaan, een megatof golfslagbad en een buitenbad . Vergeet ook zeker niet even te ontspannen in de zalige warme lagune, waar je zonder twijfel helemaal zen zal worden. Van een hapje of drankje genieten kan zowel op ons zwemmersterras in je zwemkledij als in het gezellige Rest-eau-café.

   

  Kortom: voor een geweldige uitstap met het gezin moet je maar op één adres zijn, namelijk LAGO Pelt Dommelslag!

   

  Wat houdt je job als centrummanager in?

  Als een echte bedrijfsleider:

  • Ben je verantwoordelijk voor de algemene organisatie, de financiën, het commerciële traject, het personeel, het bouwtechnisch onderhoud…
  • Ben je zowel intern als extern de contactpersoon die zorgt dat alles binnen het centrum gesmeerd loopt.
  • Behaal je je targets op een duurzame manier

   

  Je bent de verantwoordelijke van het managementteam van het centrum

  • Samen met de horecamanager, de zwembadverantwoordelijke en de administratief verantwoordelijke stuur je het volledige centrum.
  • Je coacht samen met hen een 30-tal medewerkers en je zorgt ervoor dat de goede teamspirit behouden blijft.
  • Je bepaalt het imago van de organisatie en hecht veel belang aan onze LAGO waarden met veiligheid als prioriteit.

   

  Ondersteuning van het centraal stafteam

  • Samen met Operations, HR, Marketing, Finance en Facilities bouw je een warm en plezant centrum uit, zowel voor bezoekers als voor onze medewerkers.
  • Samen met het nationale team en de collega’s uit de andere LAGO-centra kan je overleggen over trends, acties… zodat we vooruitstrevend blijven in onze aanpak en we een vlekkeloze werking hebben.
  • Je wisselt dan ook regelmatig van ideeën over de visie en de te volgen strategie met de operationeel directeur aan wie je op regelmatige basis rapporteert over de dagelijkse werking.

   

  Ben jij onze juiste kandidaat?

   

  Een peoplemanager

  • Zowel met bezoekers als medewerkers en openbare besturen ga je diplomatisch, communicatief en (klant)vriendelijk om.
  • Met commerciële flair behaal je dagelijks je doelstellingen en zorgt ervoor dat onze bezoekers in optimale omstandigheden van hun zwembeurt kunnen genieten.

   

  Je wordt hét gezicht van LAGO Pelt Dommelslag

  • Dankzij je drive en je enthousiasme doe je er alles aan om de vooropgestelde resultaten te behalen.
  • Je bent flexibel en hulpvaardig en zoekt creatieve oplossingen.

   

  Betrokken persoonlijkheid

  • Je bent betrokken en loyaal.
  • Je woont in de regio Pelt
  • Je kent de problematiek van een 7-dagen per week geopend centrum met ruime openingsuren.

   

  Master of gelijk(w)aardig

  • Je bent in het bezit van een Master diploma of gelijk(w)aardig door ervaring.
  • Vooral je ervaring in een operationele omgeving kan van doorslaggevend belang zijn.

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een uitdagende job met ruime verantwoordelijkheid in een open en groeiend bedrijf. Je krijgt de kans om zelf initiatieven te ontwikkelen en jezelf maximaal te ontplooien.

   

  Wij bieden jou een contract van onbepaalde duur met een mooi verloningspakket en extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop en gsmvergoeding.

   

  Bij ons is het écht leuk!

   

  We zijn een warm bedrijf met groeikansen voor elke medewerker. Je kan rekenen op een toffe sfeer en maakt deel uit van een enthousiast team in een sportieve, dynamische omgeving. Wij zorgen het hele jaar door voor een goede opleiding en ondersteuning.

   

  Duik je graag mee in het LAGO-avontuur?

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be. Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

  De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden als PDF.


  LAGO

  Aarschotsesteenweg 225

  3012 Wilsele
  België

  Tel. +32 16 28 40 16

  www.lago.be

 • Vac: Redder - Stad Lokeren - asap

  Stad Lokeren zoekt een Redder C-niveau | m/v/x | contractueel voor bepaalde duur | voltijds | asap

   

  De functie

  • Als redder sta je in voor de directe veiligheid van de zwemmers en de zwembadbezoekers
  • Daarnaast hou je de hygiënische eisen in en rond het zwembad op peil en controleer je de waterkwaliteit
  • Je voert het nodige onderhoud uit in het zwembad

   

  Jouw profiel

  • Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid
  • Je gaat op een klantvriendelijke manier om met de bezoekers van het zwembad
  • Je bent flexibel qua werktijden (avond- en weekendwerk)
  • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma
  • Je behaalde een reddersbrevet afgeleverd door het bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven of door de Landelijke Commissie Kadervorming of door de Vlaamse Trainersschool
  • Heb je een brevet van initiator zwemmen, dan is dat een plus

   

  Aanbod

  • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 1.966 euro/maand
  • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde van 3.598 euro/maand
  • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
  • Extralegaal pensioen

   

  Solliciteren?

  Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae, een kopie van het gevraagde diploma en een kopie van je reddersbrevet toe te voegen. Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 2 - art. 596.2 Sv (maximaal 3 maanden oud op datum van indiensttreding) voor te leggen, om aan te tonen dat jouw gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.

   

  Voor de functiebeschrijving en functie-eisen of meer informatie over deze vacature, kan je steeds terecht bij de personeelsdienst via vacatures@lokeren.be of 09/342.30.11.

   

  Solliciteren kan via www.lokeren.be/vacatures.

   

  Download hier de vacature in PDF.

   

  Stad Lokeren

  Groentemarkt 1

  9160 Lokeren

  België
  09/340.94.11

  https://www.lokeren.be/

 • Vac: Team coach - Badminton Vlaanderen - Berchem - asap

   

  Haal jij je energie uit het coachen, ontwikkelen en motiveren van collega’s? Zou je jezelf omschrijven als een positief ingestelde persoon, met een stevige ervaring in projectwerk? Ben je iemand die kiest voor een resultaatgerichte aanpak, met een gezonde dosis enthousiasme, en een sterke interesse in de werking van een Sportfederatie? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken om ons team van het Badminton Dienstencentrum te vervoegen!

   

  Wat is onze passie?

  Badminton op de kaart zetten als attractieve sport! We willen graag dicht bij de clubs en hun leden staan en zorgen dat zij alle mogelijke ondersteuning krijgen om hun geliefkoosde sport zo goed mogelijk uit te oefenen. Als goed draaiend Dienstencentrum zorgen wij voor de uitvoering van het beleidsplan en houden we de vinger aan de pols met wat er leeft in de badmintonsport

   

  Wat kan je bij ons doen?

  Je begeleidt je team in de opvolging van hun projecten, bepaald in het beleidsplan. Je coacht en stuurt bij waar nodig. Je waakt er mee over dat het budget, milestones en deadlines gerespecteerd worden. Hiernaast zorg je ook voor het personeelsbeleid van jouw team. Op een natuurlijke manier voel jij aan hoe het team goed kan samenwerken waarbij iedereen wordt ingezet op zijn of haar sterktes, rekening houdend met een evenwichtige balans van taken en op te volgen projecten. Je houdt ervan om het uithangbord van de federatie te zijn, waarbij je nauw samenwerkt met Sport Vlaanderen, BOIC, VSF,… Ook naar de clubs speel je een actieve rol door de cluster Sportclubondersteuning te trekken. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur, maar krijgt de nodige vrijheid om je eigen stempel te drukken.

   

  Jouw profiel

  • Master niveau of gelijkwaardig door ervaring, met een sterke affiniteit voor sport.
  • Je hebt reeds een aantal jaren leidinggevende ervaring en houdt ervan om een jong team te motiveren.
  • Je hebt een stevige ervaring met projectwerking op zak en wil deze kennis graag delen met je team.
  • Je houdt van multi-tasken in een collaboratieve context, maar werkt steeds op een gestructureerde manier.
  • Je bent flexibel ingesteld en ziet variërende taken als een leuke uitdaging.
  • Je legt makkelijk contacten en communiceert op een directe en open manier met je team.
  • Een positieve ingesteldheid is jouw handelsmerk Je bent een echte teamplayer.
  • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans en/of Engels.

   

  Ons aanbod

  • Een team van gepassioneerde mensen die je direct thuis doen voelen.
  • Een sportfederatie in volle verandering met vele nieuwe uitdagingen.
  • Een divers takenpakket waarop jij je stempel mee kan drukken.
  • Een contract onbepaalde duur met natuurlijk ook niet-financiële voordelen.

   

  Interesse?

   

  Herken je jezelf in dit profiel? Zend dan snel jouw CV en motivatiebrief sollicitatie@badmintonvlaanderen.be
  Heb je toch nog vragen? Contacteer dan gerust Bert Vanhorenbeeck
  bert@badmintonvlaanderen.be

   

  Download hier de vacature in PDF.

   

  Badminton Vlaanderen vzw
  Boomgaardstraat 22/18
  2600 Berchem

  België
  T 03/287.83.80

 • Vac: Centrummanager - LAGO Beveren De Meerminnen - asap

  De LAGO-zwemparadijzen staan gekend omwille van hun kindvriendelijkheid. 7 dagen op 7 een zalige temperatuur van 30 graden en heel wat zwemplezier! Lago Beveren De Meerminnen heeft voor ieder wat wils; interactieve kinderbaden, twee geweldige glijbanen, een knotsgekke wildwaterbaan, een megatof golfslagbad en een buitenbad . Vergeet ook zeker niet even te ontspannen in de zalige warme lagune, waar je zonder twijfel helemaal zen zal worden. Van een hapje of drankje genieten kan zowel op ons zwemmersterras in je zwemkledij als in het gezellige Rest-eau-café.

   

  !! NIEUW!!

  Eind september opent de gloednieuwe Virtual Reality ruimte waar jong en oud zich kan uitleven. Kortom: voor een geweldige uitstap met het gezin moet je maar op één adres zijn, namelijk LAGO Beveren De Meerminnen!

   

  Wat houdt je job als centrummanager in?

  Als een echte bedrijfsleider

  - Ben je verantwoordelijk voor de algemene organisatie, de financiën, het commerciële traject, het personeel, het bouwtechnisch onderhoud…
  - Ben je zowel intern als extern de contactpersoon die zorgt dat alles binnen het centrum gesmeerd loopt.
  - Behaal je je targets op een duurzame manier en onderhoud je zeer goede relaties met de Gemeente Beveren, onze opdrachtgever.

   

  Je bent de verantwoordelijke van het managementteam van het centrum

  - Samen met de horecamanager, de zwembadcoördinator en de administratief verantwoordelijke stuur je het volledige centrum.
  - Je coacht samen met hen een 30-tal medewerkers en je zorgt ervoor dat de goede teamspirit behouden blijft.
  - Je bepaalt het imago van de organisatie en hecht veel belang aan onze LAGO waarden met veiligheid als prioriteit.

   

  Ondersteuning van het centraal stafteam
  - Samen met Operations, HR, Marketing, Finance en Facilities bouw je een warm en plezant centrum uit, zowel voor bezoekers als voor onze medewerkers.
  - Samen met het nationale team en de collega’s uit de andere LAGO-centra kan je overleggen over trends, acties… zodat we vooruitstrevend blijven in onze aanpak en we een vlekkeloze werking hebben.
  - Je wisselt dan ook regelmatig van ideeën over de visie en de te volgen strategie met de operationeel directeur aan wie je op regelmatige basis rapporteert over de dagelijkse werking.

   

  Ben jij onze juiste kandidaat?

  Een peoplemanager

  - Zowel met bezoekers als medewerkers en openbare besturen ga je diplomatisch, communicatief en (klant)vriendelijk om.
  - Met commerciële flair behaal je dagelijks je doelstellingen en zorgt ervoor dat onze bezoekers in optimale omstandigheden van hun zwembeurt kunnen genieten.

   

  Je wordt hét gezicht van LAGO Beveren De Meerminnen
  - Dankzij je drive en je enthousiasme doe je er alles aan om de vooropgestelde resultaten te behalen.
  - Je bent flexibel en hulpvaardig en zoekt creatieve oplossingen.

   

  Betrokken persoonlijkheid
  - Je bent betrokken en loyaal.
  - Je woont in de regio Beveren.
  - Je kent de problematiek van een 7-dagen per week geopend centrum met ruime openingsuren.

   

  Master of gelijk(w)aardig

  - Je bent in het bezit van een Master diploma of gelijk(w)aardig door ervaring.
  - Vooral je ervaring in een operationele omgeving kan van doorslaggevend belang zijn.

   

  Wat bieden wij?

  Wij bieden jou een uitdagende job met ruime verantwoordelijkheid in een open en groeiend bedrijf. Je krijgt de kans om zelf initiatieven te ontwikkelen en jezelf maximaal te ontplooien.
  Wij bieden jou een contract van onbepaalde duur met een mooi verloningspakket en extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop en gsmvergoeding.

   

  Bij ons is het écht leuk!

  We zijn een warm bedrijf met groeikansen voor elke medewerker. Je kan rekenen op een toffe sfeer en maakt deel uit van een enthousiast team in een sportieve, dynamische omgeving. Wij zorgen het hele jaar door voor een goede opleiding en ondersteuning.

   

  Duik je graag mee in het Lago avontuur?

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be.

  Wil je LAGO eerst beter leren kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

   

 • Vac: Hoger redder - Interbad, Brugge - asap

  FARYS|TMVW helpt steden, gemeenten en andere publieke spelers bij het beheer van hun zwem- en sportaccommodaties. Naast de bouw en/of renovatie kunnen we ook instaan voor het beheer van gebouwen en installaties (keuringen, brandveiligheid, onderhoud,…), opvolging van milieuwetgeving en de exploitatie van deze (buiten)accommodaties.

  In Brugge staan we sinds 1 juli 2019 in voor de exploitatie van de zwembaden Jan Guilini en Interbad. Voor zwembad Interbad zijn we op zoek naar redders voor de versterking van ons team.

   

  Functie

  Binnen het team redders garandeer je de veiligheid van zwemmers, sta je in voor de netheid en de algemene orde in het zwembad en zorg je voor een klantvriendelijk onthaal met de bezoekers.

  Garanderen van de veiligheid van zwemmers en bezoekers door toezicht te houden op de activiteiten in en rond het zwembad:

  • Je past hierbij het Reglement Inwendige Orde toe en spreekt bezoekers gepast aan op onveilig gedrag.
  • Je redt zwemmers in nood, past EHBO en reanimatietechnieken toe en maakt gebruik van de daartoe voorziene hulpmiddelen en toestellen (bv. reanimatieapparatuur)
  • Je staat in voor de kwaliteitscontrole van het zwemwater, het melden van defecten en de controle en/of onderhoud van het werkmateriaal.
  • Je staat in voor het dagelijks reinigen van de natte en droge zone van het zwembad, de zwembadhal en de bijbehorende accommodatie (proper zuigen van de bodem, schoonmaken van de kades en de overloopgoten,  onderhouden van de douches, inkomhal,…).
  • Je neemt actief deel aan de jaarlijkse bijscholingen als redder (jaarlijkse verplichte proeven, EHBO- en reanimatietechnieken, …).

  Instaan voor klantvriendelijk onthaal en begeleiding:

  • Je zorgt voor een klantgericht onthaal en beantwoordt vragen van gebruikers en bezoekers.
  • Je helpt bij de organisatie van activiteiten door bijvoorbeeld in samenwerking met de gebruiker de zwembadinfrastructuur klaar te maken voor een wedstrijd.

  Opnemen van ondersteunende activiteiten en administratieve opdrachten

  • Je volgt reservaties op staat in voor kassaverrichtingen.
  • Je neemt actief deel aan werkoverleg.

  Profiel

  Redden is jouw passie en met jouw actieve en positieve inzet promoot je sport.

  Je bezit een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

  Je bezit een diploma Hoger redder en een geldig bijscholingsattest.

  Ervaring als redder in een zwembad is een pluspunt.

   

  Competenties

  • Assertieve bescheidenheid
  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaarheid
  • Klantgerichtheid
  • Analyseren
  • Werk structureren
  • Kennis en informatie delen
  • Ondersteunen

  Aanbod

  Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Brugge. Naast een aantrekkelijk loon (c-niveau) bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, een vast uurrooster van 40u/week inclusief avond- en weekendwerk en een interessante verlofregeling.

   

  Solliciteren via: https://jobs.farys.be/job/Brugge-Redder-Interbad/566793701/

 • Vac: Hoger redder - Sportoase Schiervelde, Roeselare - asap

  Voor Sportoase Schiervelde in Roeselare zijn wij op zoek naar een hoger redder (voltijds).

   

  Sportoase Schiervelde biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!
  Zwembadencomplex met een sportbad, uitgebreide recreatiezone met wellness, spectaculaire glijbaan, fitness, groepslessen, …


  Functieomschrijving

  • Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel in het zwembadgedeelte
  • Naleven en opvolgen van veiligheidsprocedures en poetsschema’s, met het oog op hygiëne en optimale veiligheid
  • Verzorgen van animatie bij extra activiteiten
  • Rapportering aan het centrummanagement

  Jouw profiel

  • Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld
  • Je bent alert en je hebt zin voor verantwoordelijkheid, daarnaast ben je ook creatief
  • Jouw focus ligt op klanttevredenheid
  • Je houdt ervan om samen met je collega’s te streven naar een nette werkomgeving
  • Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem
  • Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van zwemlessen
  • Je bent vlot Nederlandstalig

  Wat bieden wij jou?

  • Een goede verloning met tal van extra voordelen en een stipte uitbetaling van je loon
  • Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein
  • Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s
  • Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst

  Interesse?

  Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

 • Vac: Hoger redder (DT) - Sportoase Schiervelde, Roeselare - asap

  Voor Sportoase Schiervelde in Roeselare zijn wij op zoek naar een hoger redder (30 uur).

   

  Sportoase Schiervelde biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!
  Zwembadencomplex met een sportbad, uitgebreide recreatiezone met wellness, spectaculaire glijbaan, fitness, groepslessen, …

   

  Functieomschrijving

  • Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel in het zwembadgedeelte
  • Naleven en opvolgen van veiligheidsprocedures en poetsschema’s, met het oog op hygiëne en optimale veiligheid
  • Verzorgen van animatie bij extra activiteiten
  • Rapportering aan het centrummanagement

  Jouw profiel

  • Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld
  • Je bent alert en je hebt zin voor verantwoordelijkheid, daarnaast ben je ook creatief
  • Jouw focus ligt op klanttevredenheid
  • Je houdt ervan om samen met je collega’s te streven naar een nette werkomgeving
  • Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem
  • Je hebt bij voorkeur ervaring in het geven van zwemlessen
  • Je bent vlot Nederlandstalig

  Wat bieden wij jou?

  • Een goede verloning met tal van extra voordelen en een stipte uitbetaling van je loon
  • Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein
  • Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s
  • Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst

  Interesse?

  Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

 • Vac: Hoger redder - LAGO Gent Rozebroeken - asap

  LAGO is een groeiende groep in de sport- en recreatiesector in België. LAGO exploiteert 8 subtropische zwembaden, een ecologische fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke binnenspeeltuin (Speelpunt). De opening van het 9e LAGOzwemparadijs staat in 2020 op de agenda.

  Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek.

   

  Voor LAGO Gent Rozebroeken zijn we op zoek naar een gedreven Hoger Redder.

   

  LAGO Gent Rozebroeken verwelkomt jaarlijks meer dan 600.000 zwemmers die komen genieten van dagje waterpret met het gezin in het subtropisch zwembad of een sportieve prestatie willen neerzetten in het 50m-sportbad. Je komt terecht in een warme en leuke omgeving waar ‘meer water, meer plezier’ centraal staat. Daarnaast bezoeken heel wat sporters de sport-, dans- en gevechtssportzalen.Het zwemparadijs biedt een familievriendelijk recreatie-aanbod met leuke kinderbaden, adembenemende glijbanen, golfslagbad, wildwaterbaan en zwemmersterras. Verder zijn er een buitenbad, warme lagune, uitgebreide wellnessfaciliteiten met schoonheidssalon en een kindvriendelijke brasserie ‘Rest-eau-café’ met binnen- en buitenspeeltuin.Het centrum wordt in een PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen de Stad Gent en de LAGO Group.


  Wat houdt je job als hoger redder in?

  • Je observeert of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en je grijpt in waar nodig.
  • Vanuit verschillende observatieposten hou je toezicht op de aanwezige zwem- en recreatiezones.
  • Bij noodgevallen volg je de interne procedures op en dien je, indien nodig, eerste hulp toe.
  • Je staat in voor het onthaal van bezoekers, bij vragen ben jij hun eerste aanspreekpunt en help je hen op een vriendelijke en klantgerichte manier verder.
  • Je neemt deel aan regelmatige teamvergaderingen en interne/externe trainingen.
  • Je neemt deel aan het rotatiesysteem dat zorgt voor de nodige variatie en concentratie.
  • Je rapporteert aan de zwembadcoördinator.
  • Je bent mede verantwoordelijk voor de netheid in het zwembad en je staat mee in voor de metingen en het onderhoud van de baden.
  • Je leert de werking van onderhoudsproducten, -machines en (nood)procedures.
  • Je volgt alle procedures op het gebied van zwembaden, hygiëne en veiligheid nauwlettend op.

  Ben jij onze geknipte Hoger Redder?

  • Je sport regelmatig en je hebt een fitte, gezonde levensstijl.
  • Je hebt een diploma Hoger Redder en je bent ook in orde met de nodige bijscholingen.
  • Je hebt het concentratievermogen van een arend en je hebt een constante “focus on the job” mentaliteit.
  • Collega’s en bezoekers kunnen altijd op jou rekenen. Bij problemen groot of klein zal je er altijd voor hen zijn en ga je samen met hen op zoek naar creatieve oplossingen.
  • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin waar je je ook naar gedraagt.
  • Bij problemen en/of misnoegde bezoekers ga je steeds vriendelijk, klantgericht en alert op zoek naar oplossingen.
  • Je wil werken in een flexibele werkomgeving: het centrum heeft ruime openingsuren en dit 7 dagen op 7.
  • Je vind het geen probleem om mee in te staan voor de netheid van het zwemparadijs.
  • Je voelt je op en top in een team waar er eens goed gelachen wordt.

  Wat bieden wij?
  Wij bieden jou een job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. Je komt terecht in een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd team met gevoel voor humor!
  Als Hoger Redder heb je een grote variatie aan taken.
  Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met extralegale voordelen. LAGO Gent Rozebroeken biedt jou bovenop dit alles een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, het volgen van opleidingen en het nemen van verantwoordelijkheden gestimuleerd wordt.

   

  Plaats van tewerkstelling
  LAGO Gent Rozebroeken
  VICTOR BRAECKMANLAAN 180
  9040 Gent

   

  Solliciteer nu voor deze functie via www.werkenbijlago.be.
  Wil je LAGO eerst beter leren kennen?
  Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be.

   

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken