Lezingen: woensdag 16 maart

Bekijk de volledige dagindeling

 

Lezing: een topspreker op maat van de lokale sportsector, in de plenumzaal.
Sessie: combinatie van luisteren en/of inbreng geven.
Praktijktafels: aan tafel bij praktijkvoorbeelden van bedrijven en gemeenten.
Beursbezoek: doorlopend, maar kan je bij inschrijving ook in de plaats van een keuzesessie aanduiden.

 

Klik op het schema voor een grotere versie. • Plenum: Wim Vanderstraeten

  Verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn fundamenteel vandaag 
  10u00-11u15

   

  In hedendaagse samenwerkingsvormen, staan flexibiliteit, dialoog, co-creatie, … centraal. Allemaal elementen waarbij men er van uitgaat dat medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid opnemen, dat teams zelfsturend worden.


  Het beeld van de luie en ongemotiveerde medewerker is hierbij niet langer leidend. Hoe moet je dan omgaan met verantwoordelijkheid en vertrouwen? Hoe staat de relatie tussen de ambtenaar en de beleidsmaker? Hoe zorg je dan best voor concrete resultaten?


  www.wimvanderstraeten.com | @WVanderstraeten

   

    

 • Lezing 1: Frans Reichardt, De Klantenluisteraar

  Blaffende burgers bijten wél 
  11u25-12u30

   

  Voor Frans Reichardt is De Klant – of voor lokale besturen, De Burger – de belangrijkste persoon in elke organisatie. Hij stimuleert zijn publiek om die persoon als uitgangspunt te nemen voor strategische keuzes en een stem te geven in de organisatie.

   

  In klare taal en aan de hand van herkenbare voorbeelden brengt hij zijn boodschap. Met humor en een knipoog sloopt hij heilige huisjes. Na zijn lezing werk je weer fris, met een glimlach en nieuwe energie aan de relatie met jouw ‘klanten’.

   

  www.fransreichardt.nl | @FransReichardt

   

    

 • Sessie 1: Start to Buurtsport

  11u25-12u25
  Uitwisseling

   

  Maak kennis met de methodiek Buurtsport en creëer een volledig nieuw aanbod.

   

  Samen sporen we valkuilen op, wisselen we succesfactoren uit, optimaliseren we interorganisationeel samenwerken en tekenen we een stappenplan uit.

   

  We gaan hiervoor aan de slag met de infographic Start to Buurtsport.

   

  moderator Piet Van der Sypt | medewerker ISB, coördinator Expertisecentrum Buurtsport 

  www.buurtsport.vlaanderen 

   

   

 • Sessie 2: Wij, schepenen van Sport

  11u25-12u25
  Lezing + uitwisseling

   

  Als schepen heb je een drukke agenda. Veel vragen op je bord. Tijd maken om inspiratie op te doen komt er moeilijk van.

   

  Deze sessie biedt een actualiteitsflits van het Vlaams beleid met impact op lokaal sportbeleid. Er is ook ruimte om uit te wisselen rond concrete thema’s met collega’s.

   

  door Chris Peeters l stafmedewerker sport en jeugd VVSG l @chrisvvsg

   

   

   

   

 • Sessie 3: Kampioen zijn is plezant!

  11u25-12u25
  Uitwisseling

   

  Heel vaak organiseert de sportraad in samenwerking met de sportdienst jaarlijks een kampioenenviering. Hoe pak je de organisatie van zo’n kampioenenviering nu aan en welke talenten beloon je? We wisselen hierover uit.


  Daarnaast is het ieder jaar op zoek gaan naar acts om van de viering een spektakel te maken. Je krijgt een voorstelling van verschillende acts die je kan contacteren voor jouw kampioenenviering.

   

  moderator Kevin Buydts | stafmedewerker ISB | @kbuydts

 • Sessie 4: Werken aan verantwoordelijkheid en vertrouwen!

  13u15-14u15
  Lezing + uitwisseling


  Nog niet voldoende vertrouwen getankt bij de openingslezing rond vertrouwen en verantwoordelijkheid? Volg dan deze workshop waar je dieper ingaat op het thema.

   

  Aan de hand van concrete oefeningen en praktische tips en onderlinge dialoog in de sessie kan jij alvast met meer vertrouwen aan de slag gaan in je eigen omgeving.

   

  www.wimvanderstraeten.com | @WVanderstraeten

   

   

 • Sessie 5: Van structurele subsidie naar projectsubsidie

  13u15-14u15
  Lezing

   

  Je kan clubs op verschillende manieren financieel ondersteunen, niet alleen via een subsidiereglement met punten. 

   

  Bart Van Herck zal jullie aantonen hoe je clubs ook financieel kan ondersteunen door projectmatig werk te stimuleren en belonen.

   

  door Bart Van Herck | manager regionale en stedelijke ontwikkeling IDEA Consult | www.ideaconsult.be

   

   

   

   

 • Sessie 6: Sportdiensten werken samen aan een positief sportclubklimaat

  13u15-14u15
  Praktijksprekers

   

  Leden werven én binden zijn hot topics voor een hedendaagse sportclub. De Stichting Positief Coachen heeft een manier gevonden om hierop in te spelen. 

   

  Het project ‘Positief Coachen’ is overgewaaid uit Nederland en stimuleert je om aan een positieve cultuur in de sport te werken. Een positieve clubcultuur leidt namelijk tot betere prestaties en een grotere betrokkenheid van spelers en ouders bij hun club.

   

  Je ontdekt in deze sessie hoe de sportdiensten van regio Noorderkempen samen hun schouders zetten om dit project ook bij hen in de gemeente te doen slagen.

   

  door

  Stijn Van Gestel | sportdienst Rijkevorsel en Stichting Positief Coachen | www.positiefcoachen.be

  Rudy Loos | sportdienst Oud-Turnhout

   

   

 • Sessie 7: Sturen op output, input of beide?

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Er is een tendens naar meer outputgericht sturen, maar we mogen ook de input niet uit het oog verliezen. Welke dilemma’s en aandachtspunten brengt dat met zich mee? Zowel de invalshoek van diensthoofden als van schepenen en de link naar hoe er in de praktijk met de BBC gewerkt wordt, komen aan bod.

   

  Stijn Lombaert schreef samen met Sophie Coucke de artikelreeks ‘De toekomst van lokale besturen na de implementatie van de BBC’ in Stuur, het onafhankelijk tijdschrift voor lokale leidinggevenden. Met titels als ‘Input out, output in!’ en ‘Na BBC tijd voor BTB (Back to Basics)’ trok hij onze aandacht. Stijn staat met zijn voeten in de praktijk (provincie West-Vlaanderen), maar heeft als onderzoeker ook een link met het Instituut van de Overheid (KU Leuven).

   

  door Stijn Lombaert | directeur griffie provincie West-Vlaanderen & onderzoeker Instituut van de Overheid (KU Leuven)

   

   

 • Sessie 8: Crowdfunding creëert kansen voor infrastructuur

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke sportinfrastructuur zijn vandaag verplicht om tarieven te betalen aan de gemeente of het AGB. Dat financieren ze meestal met inkomsten van activiteiten (restaurantdagen ...), sponsors, subsidies ...

   

  Kleinere sportclubs hebben het moeilijk om sponsors aan te trekken, vermits deze sponsors buiten morele genoegdoening en waardering weinig of niets in de plaats krijgen. Deze clubs kunnen hun sponsors niet in het eigenaarschap van de sportinfrastructuur betrekken.

   

  Anderzijds hebben vandaag de Belgische spaarders ca. 250 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes, die nauwelijks iets opbrengen. Bij hen groeit ook de vraag hoe hun spaargeld in zichtbare, sociale, duurzame en veilige projecten kan worden geïnvesteerd.

   

  Steven Michiels is ervan overtuigd dat de lokale besturen vandaag over instrumenten beschikken die ze nog onvoldoende kennen. Participatie via crowdfunding in een privaatrechtelijke gemeentelijke EVA kan bijvoorbeeld een oplossing bieden. Hoe kan je dit aanpakken in samenwerking met je lokale clubs (en hun achterban)?

   

  Steven Michiels heeft expertise over lokaal beleid en gaf in het verleden al opleidingen bij ISB over verzelfstandiging in de gemeente.

   

  door Steven Michiels | advocaat en vennoot GD+A Advocaten | www.gdena-advocaten.be

   

   

 • Sessie 9: Kleine clubs en grote clubs

  14u30-15u30
  Praktijksprekers

   

  Samenwerking stimuleren tussen sportclubs lijkt aan belang te winnen. Hoe kunnen grote clubs kleinere clubs helpen en omgekeerd? Een van die mogelijke samenwerkingsverbanden is een satellietwerking. Grote clubs kunnen zich hierin profileren en het goede voorbeeld geven. 

   

  Westel Circle is het samenwerkingsproject van KVC Westerlo met 28 omliggende clubs. Via dit samenwerkingsverband kan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de regionale clubs verbeterd worden. Een win-winsituatie voor allemaal dus. 

   

  Westel Circle omvat verschillende activiteiten waarbij alle deelnemende clubs worden uitgenodigd: wedstrijdactiviteiten, thematrainingen, dag van de vrijwilliger, Westel Circle Day, een mastertornooi …

   

  door Kurt Van Diest | community manager KVC Westerlo | kvcwesterlo.be/community/westel-circle

   

  Bij de Vlaamse Handbalvereniging zijn ze al een aantal jaren bezig met de stimulatie van satellietclubsMet het satellietclubstatuut doen ze een belangrijke stap om het eenvoudig te maken te starten met een handbalclubje. Je beslist zelf over het reilen en zeilen van je clubje met een minimum aan papier en grote vrijheid over de inhoud en het karakter van je vereniging.

   

  door Katrien De Backer | Breedtesport coördinator Vlaamse Handbalvereniging 

 • Sessie 10: Procesaanpak voor intergemeentelijke infrastructuur

  14u30-15u30
  Uitwisseling

   

  ‘Sportinfrastructuur samen met buurgemeenten’. Er wordt veel over gesproken, maar in de praktijk gebeurt het nog weinig. Deze sessie geeft géén goede praktijken, bij gebrek aan.

   

  Je krijgt een samenvatting en bloemlezing van bestaande literatuur (met tips en tendensen). Deze sessie legt echter de focus op het proces en gaat, samen met zij die ervoor willen gaan, interactief met de deelnemers op zoek naar een goed stappenplan.

   

  door David Nassen l directeur ISB l @davidnassen

   

 • Sessie 11: Toezicht op de baders 2.0

  13u45-15u30
  Uitwisseling

   

  De huidige reglementering over toezicht op de baders dateert van 1999. De Vlaamse overheid heeft plannen om de Vlarem-reglementering voor zwembaden grondig te updaten. Laat in deze sessie je stem horen en ga in gesprek over de ideeën die voorliggen.

   

  Na een situering met de stand van zaken en denkpistes gaan we dieper in op het aspect ‘risicoanalyse’. Koen De Martelaere (Kinderspel) licht de basics van een risicoanalyse toe.

   

  Daarna gaan we in discussiegroepjes aan de slag om de vertaalslag te maken naar de zwembadcontext. De uitkomst hiervan zal bijdragen aan de verdere visieontwikkeling.

   

  door

  Koen De Martelaere | Kinderspel
  Ief Van Gompel | beheerder sportinfrastructuur Beerse | ISB-commissie zwembaden
  Marjolein van Poppel | stafmedewerker ISB

   

 • Sessie 12: Klanten veranderen, dus jij moet mee

  13u45-15u30
  Lezing

   

  De aanpak binnen promotie en communicatie van je aanbod verschuift. Gebruikers worden klanten. Verplichten en dwingen wordt beïnvloeden en overtuigen. Meedelen en bekendmaken wordt overtuigen en verleiden. Maar hoe doe je dat?

   

  Aiuto ontwikkelt jouw visie hierrond en reikt je inzichten en ABC-oplossingen aan die tot een beter klantencontact leiden. Daarbij wordt niet alleen de klant gelukkiger, maar ook jijzelf!

   

  door Philip Potargent | Performances Improver | www.aiuto.be

   

 • Sessie 13: Rondleiding Jeugdopleidingscentrum KRC Genk

  13u45-15u30
  Bezoek

   

  De jeugdwerking van KRC Genk vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het algehele clubgebeuren. Uit de toelichting zal blijken dat KRC Genk over een modeljeugdwerking wil beschikken.

   

  Ontdek het jeugdopleidingscentrum en de visie van KRC Genk om jongeren te begeleiden en te ondersteunen. Tijdens de rondleiding wordt snel duidelijk dat het nieuwe jeugdcentrum, en de uitgebreide sportsite errond, bruist van de activiteit.

   

  door Roland Breugelmans | directeur jeugdopleiding KRC Genk | www.krcgenk-jeugd.be

   

  Verplaatsing per bus.

   

   

 • Sessie 14: Meer ouderen, dus meer ouderen in actie

  15u45-16u45
  Lezing

   

  De vergrijzing in Vlaanderen slaat toe en ook jouw gemeente telt meer senioren dan ooit. Senioren aanzetten tot beweging is dan ook een belangrijke taak voor gemeenten.


  In 2014 en 2015 begeleidde ISB 8 gemeenten bij een project om senioren aan te zetten tot actie. De ervaringen en verschillende mijlpalen uit dat begeleidingstraject werden gebundeld in een infographic.


  De infographic is een handig stappenplan en toont je op een eenvoudige wijze hoe je een succesvol project kan implementeren. Ontvang de papieren versie ven ga nadien zelf aan de slag in jouw gemeente.

   

  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB | @kbuydts | www.oudereninactie.be

    

 • Sessie 15: Duurzaamheid als uitgangspunt in het beleid

  15u45-16u45
  Praktijksprekers

   

   

  Via enkele praktijkvoorbeelden en de toolbox Ecosportief krijg je heel wat inspiratie over wat je lokaal kan doen. Het gaat om kleine acties, maar ook inspiratie hoe je vanuit sport kan bijdragen aan het totale lokale beleid. Een must eigenlijk, want ook de burger kiest nu resoluut voor meer duurzame maatregelen.

   

  Meer dan 150 Vlaamse gemeenten ondertekenden het burgemeesterconvenant om tegen 2020 20% minder uitstoot te genereren. Dit convenant en het project Ecosportief hebben de gemeente Zaventem aangezet om sport mee aan boord te nemen in een totaal duurzaam beleid. 

   

  Samenwerking met sportmensen zet al gauw een en ander in beweging. Een sprint met de sportdienst naar concrete acties, een lange val naar de sportclubs voor klimaatvriendelijke gedragsverandering en met sportkampen naar een ecologisch bewustzijn. Zo mikken alle sportactoren in Zaventem samen op een ecosportieve toekomst.

   

  door

  Gawein Van Daele | deskundige Milieu en Duurzaamheid Zaventem 

  Sam Janssens | sportfunctionaris Zaventem

   

  Ook Schoten ging als piloot van het project Ecosportief aan de slag met duurzaamheid. De actie 'Vriend van de tap' was een eerste geslaagde actie, maar is nu slechts het startschot van een ecosportiever beleid dat ook focust op sportinfrastructuur en een nauwere samenwerking met de milieudienst.

   

  door Johan Vijgen | diensthoofd sport Schoten

   

  Ecosportief, sporten doe je spoorloos … Het project is afgerond, maar nu pas komt de uitdaging. De instrumenten liggen er en de tips van de pilootgemeenten ook. We presenteren daarom graag hoe je zelf met ecosportief aan de slag kan gaan.

   

  door Lien Van Belle | stafmedewerker ISB | www.ecosportief.be


    

 • Sessie 16: Sport in een plattelandswoondorpennetwerk

  15u45-16u45
  Lezing + uitwisseling

   

  Bestaat het platteland uit een lappendeken van losstaande dorpen? Of kijken we beter naar een dorpennetwerk dat complementair kwaliteitsvolle voorzieningen biedt?

   

  Je krijgt een samenvattende toelichting (met video) over de visie van Frans Thissen en Maarten Loopmans, sociaal geograaf. Daarna gaan we in interactie over wat dit betekent in de praktijk.

   

  In elk dorp voetbalinfrastructuur, in elk dorp sportkampen … ? Deze sessie geeft een nieuw perspectief en inspiratie.

   

  door David Nassen l directeur ISB l @davidnassen

   

    

 • Sessie 17: ‘Branding’ van de sportdienst

  15u45-16u45
  Praktijksprekers

   

  Hoe profileer je je als sportdienst naar de burger en hoe breng je als overheid je sportproducten aan de man? Twee gemeenten, waaronder de stad Genk, delen hun aanpak. Hoe communiceren zij naar de burgers over hun aanbod maar ook over hun doelstellingen?

   

  De nieuwe sporthal en de ontwikkeling van een doorgedreven masterplan zetten Genk er toe aan om te kiezen voor een nieuw beeld en een nieuwe naam voor sport. ‘SportinGenk’ is nu een merk op zich dat overal in de communicatie wordt meegenomen en ook de naam van het sportpark heeft bepaald: ‘SportinGenkpark’.

   

  Joke Kenis of collega Michel Brouwers van Designskills licht toe waarom en hoe dit merk binnen de stad Genk een plaats inneemt. Designskills is een ontwerpbureau dat op maat oplossingen biedt voor communicatie, campagne en strategie.

   

  door Joke Kenis | Designskills | www.designskills.be

   

  Streven we er als sportdienst niet naar om onze activiteiten in de kijker te zetten bij de burgers? Hoe kunnen we hen anders aantrekken en warm maken voor wat sport en bewegen te bieden heeft?

   

  Dat is ook het doel van ‘Sport in Ranst’, een begrip op zich, gekend bij de burger voor het sport- en beweegaanbod van de gemeentelijke sportdienst. Maar hoe ‘matcht’ dit met het communicatiebeleid van de gemeente Ranst? Een communicatie voor alle diensten, of een aangepaste communicatie op maat van … ?

   

  door Katleen Van Hove | sportpromotor Ranst

   

  moderator Cindy Winters | directeur Sport Leuven


 • Sessie 18: Zwarte of witte kassa in de cafetaria

  15u45-16u45
  Lezing 

   

  Ook voor sportclubs en sportcentra met een cafetaria is het systeem van de witte kassa mogelijks van toepassing. Serveer jij maaltijden zoals broodjes of spaghetti?

   

  Ontdek in deze sessie wat de mogelijke gevolgen zijn.

   

  door Danny Van Assche | afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen | www.horecavlaanderen.be

   

 • Sessie 19: Het nieuwe decreet van de sportfederaties

  15u45-16u45
  Lezing 

   

  Sophie Cools geeft jullie de stand van zaken omtrent de uitwerking van het nieuwe decreet voor de sportfederaties. Dit decreet bepaalt de toekomstige erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden en -procedure voor de sportfederaties en enkele andere actoren (OSV's, VSF, G-sportactoren en een risicovechtsportorganisatie).

   

  Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van vroeger? Ontdek de impact die het decreet kan hebben op de sportclub en gemeente/stad en hoe de moderne sportfederaties er zullen uitzien.


  door Sophie Cools | directeur sport Vlaamse Sportfederatie | www.vlaamsesportfederatie.be

    

 • Praktijktafels 1: Nieuwe ideeën voor sportpromotie

  14u30-15u30

   

  Als sportpromotor moet je mee zijn met wat kinderen willen, maar ook van wat er op de markt bestaat. Niet altijd de tijd om de beurs te bezoeken? In een uurtje krijg je 5 nieuwe ideeën of producten voorgeschoteld om concreet mee aan de slag te gaan.

    

  Tafel 1: Multifunctionele cubes en walls in de 'Sport- en beweeghal van de toekomst' zorgen voor uitdagende bewegingsparcours

  door Lieven Vercruyssen | Eurogym


  Tafel 2: Senioren zijn liever actiever

  door Lien Van Oyen | ViGeZ


  Tafel 3: Kapellen en Niel kozen voor een webshop om hun sportaanbod nog toegankelijker te maken

  door Maarten BalcaenSyx Automations


  Tafel 4: We staan voortdurend stil! Tips voor sportpromotoren voor meer beweging in de les.

  door Simon Vandenbroucke | Janssen & Fritsen


  Tafel 5: Sportpromotie betekent ook je evenementen bekendmaken. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat Uit in Vlaanderen werkt, ook voor sport!

  door Sam Rasschaert | Cultuurnet Vlaanderen

 • Praktijktafels 2: Innovatie in en aan sportinfrastructuur

  15u45-16u45

   

  Ook de sportmarkt staat niet stil. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden voor sportinfrastructuur en kom luisteren naar enkele concrete ideeën die op de markt zijn. Klein en groot, goedkoper en wat duurder. Je krijgt de ideeën in kleine groepjes toegelicht via een doorschuifsysteem.

    

  Tafel 1: Slimme verlichting brengt op, ook in Machelen zetten ze de stap

  door Bjorn Van Goethem| Philips Lighting


  Tafel 2: Vloerverwarming met warmtepomp en beo-veld en andere duurzame technieken in de nieuwe sporthal van Den Haan

  door Marc Gillemon | Farys


  Tafel 3: Een innovatieve wandtrampoline geeft nieuwe inspiratie en spaart ruimte

  door Joris Debisschop | Bosan


  Tafel 4: In Bornem werd een tijdelijke sportvloer aangelegd in een tijdelijke sporthal

  door Thomas Stuart | Gerflor 


  Tafel 5: Basisschool De Boomhut toverde een bestaande ruimte om tot een uitdagende sport- en beweegruimte

  door Wim Ketels | Sport & Spel


 • ShareDelen
 • Afdrukken