Vlaanderen is Recreatie

Vlaanderen is Recreatie is eigenlijk een 'werkgroep' van directeurs van de Vlaamse recreatiecentra die als hoofddoel heeft ervaringen uit te wisselen tussen collega's. VIR is een onderafdeling van de vzw ISB. VIR publiceert één maal per kwartaal een elektronisch tijdschrift Flash.

Op welke terreinen is de VIR actief ?

Wij zijn uiteraard enkel actief op het terrein van de activiteiten van de recreatiecentra. Maar ... vermits wij in een recreatiecentrum zoal alles tegenkomen zijn wij actief op ... vele terreinen.

Zoals bovenvermeld houden wij ons voornamelijk bezig met uitwisselen van ervaringen, maar lobbyen, belangenbehartiging, opvolging wetgevingen, enz. vormen zeker een even belangrijk deel van onze taak.

 

Fons Van Bael

Voorzitter VIR  •  ShareDelen
  • Afdrukken